.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kouvonen, Erno (2016-06-08)
  Hyvinvointiyhteiskuntamme järjestämät erilaiset lasten- ja vanhustenpalvelut on perinteisesti toteutettu omissa toimintaympäristöissään, suosien näin asiakasryhmittäin eriytyneitä omia laitoksiaan. Ajallemme tyypillinen ...
 • Lankia, Sannamari (2012-12)
  ”Kohtaamisia ja kulttuuria” on yhteisöllisen asuin- ja pienyrittäjyysalueen suunnitelma Loimaan vanhan nahkatehtaan alueella, Loimijoen varrella. Suunnitelman pyrkimyksenä on toimia työkaluna ja visiona alueen kaavoitukselle ...
 • Lindegren, Leif (2013-04-03)
  Tässä diplomityössä esitetään Sastamalassa sijaitsevalle Kukkurin uudelle asuinalueelle joustavia ja toisilleen vaihtoehtoisia suunnitelmia alueen rakentumisen ja kaavoituksen pohjaksi. Sastamalan kaupunki on myös osoittanut ...
 • Laak, Mikko; Del Barrio Batista, Juan (2014-03-04)
  Kurssijulkaisu. Julkaisu sisältää syksyllä 2013 pidetyn Sustainable Design Studion opiskelijoiden palauttamia harjoitustöitä, jotka sijoittuvat Turun Skanssin tulevalle asuinalueelle. Julkaisuun on koottu kuuden opiskelijaryhmän ...
 • Lonka, Jussi (2010-06-23)
  Diplomityöni perustuu väljästi työssäni tekemään maankäyttösuunnitelmaluonnokseen. Suunnitelmassani on haettu uutta vaihtoehtoista ratkaisua 1950-luvun kerrostalokorttelin täydennysrakentamiselle. Vanhat rakennukset ...
 • Saarikko, Tyko (2008-06-04)
  Diplomityössä on analysoitu Koivusaarta osana tiivistyvää kaupunkirakennetta sekä alueen maisemallisia erityispiirteitä ja lähtökohtia. Tämän perusteella on alueelle ideoitu omaleimaista ilmettä, joka erottaa sen Helsingin ...
 • Erasvuo, Kari (1992)
  Tämä diplomityö on osa Tampereen teknillisen korkeakoulun ja Tekesin keväällä 1991 aloittamaa yhteistyötutkimusta. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä pilari-palkkirunkojen tuntemusta kehittämällä laskentamenetelmiä ja ...
 • Jokela, Maria (1990)
  Kokkola on keskipohjalainen, laaja ympäristöä palveleva maakuntakeskus. Kaupungin keskusta sijaitsee loivassa laaksossa, jonka maisemallisena pääjäsentäjänä toimii Kaupunginsalmi eli Sunti. Salmen varrelle on kehittymässä ...
 • Rajala, Juha (1996-11-20)
  Työssä esitetään annossuunnittelun ja annoslaskennan menetelmiä.Laskentamenetelmät on kehitetty normaalille hoitoetäisyydelle (n. 100 cm).Työssä selvitettiin etäisyyden muutoksen vaikutuksia sirontateorioihin.Tutkija ...
 • Rasinmäki, Tommi (2016-03-09)
  Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää kuinka hyvin kokonaisarkkitehtuuria on hyödynnetty osana Suomen julkisia ICT-hankintailmoituksia. Tämän diplomityön tutkimusaineisto koostui 49 ICT-hankintailmoituksesta ja niiden ...
 • Tuomola, Juuso Ilmari (2015-01-14)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä kokonaisarkkitehtuurin jalkauttamisen haasteita on suomalaisissa julkisen hallinnon organisaatioissa, ja miten kyseiset haasteet voitaisiin ratkaista. Tutkimuksen päätutkimusongelmana ...
 • Koivisto, Juho (2013-11-08)
  Työn tavoitteena on selvittää jatkuvasti uudistuvien rakentamismääräysten vaikutus omaperustaiseen asuntotuotantoon. Suomen rakentamismääräyskokoelman osista uudistuvat vuonna 2012 osat: C4, D2, D3 ja D5. Edellä ...
 • Skogström, Olof (1983)
  Työn tarkoituksena oli suunnitella kohdeyrityksen telakalle tulevan kansikoneiden kokoonpanohallin layout. Työn alussa selostetaan kansikoneiden rakenne ja ominaisuudet sekä layoutsuunnittelun työmenetelmät. Tuotantoennusteesta ...
 • Ylilauri, Teemu (2014-01-15)
  Tämän diplomityön tavoite on muodostaa Fastems Oy Ab:n asiakasräätälöityjen toimitusten tuotantoon toimintamalli, jolla tuotantoprosessi voidaan vaiheistaa. Nykyisin näiden toimitettavien laitteistojen tuotannon työtunnit ...
 • Nurmikolu, Katriina Anneli (2011-12-07)
  Tämän työn tavoitteena on käsitellä kokoonpantavuuden ja kokoonpanon käsitteitä ja sitä miten kokoonpantavuutta voidaan parantaa niin uuden tuotteen suunnittelussa kuin jo olemassa olevassa tuotteessa. Työn soveltavassa ...
 • Suominen, Simo (1997-03-19)
  Tarkoituksena oli tutkia multimediaan perustuvia ohjeistusmenetelmiä jatoteuttaa pilottiratkaisut kokoonpanotyöhön liittyvän ohjeistuksen avulla.
 • Eerola, Emma (2015-09-09)
  Diplomityössä tutkittiin puutuotetoimialaa globaalisti palvelevan teknologia- ja palveluyrityksen kokoonpanon tuottavuuden edellytyksiä ja niitä heikentäviä tekijöitä. Kohdeyritys on joutunut kohtaamaan globalisaation ...
 • Puusaari, Pertti (1985)
  Tampereen teknillisen korkeakoulun hydrauliikan ja automatiikanlaitoksella on vuodesta 1984 lähtien tutkittu kappaletavaratuotannon automaation suunnittelumetodien kehittämistä. Tutkimuksen tavoitteena on yleisten ...
 • Rantasalo, Mika (2008-02-06)
  Kohdeyrityksen köysinostintuotantoa käsittelevällä diplomityöllä oli neljä tavoitetta. Työssä pyrittiin löytämään keinoja nostintehtaan tuottavuuden parantamiseksi, toimihenkilötyön tuottavuuden mittaamiseksi, läpäisyaikojen ...
 • Teppo, Vesa-Matti (2010-06-16)
  Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää toimittajaportaalin oleellisimmat tietosisällöt tehokkaamman tiedonvaihdon toteutumiseksi kokoonpanoteollisuusyrityksen toimittajaverkostossa. Samalla tutkittiin tiedonhallinnallisia ...