.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Salminen, Hanna-Kaisa (1993)
  Liikenneinfrastruktuuri on se osa logistiikkaan vaikuttavista tekijöistä, johon julkisella hallinnolla on eniten vaikutusmahdollisuuksia. Tutkimuksessa on pyritty kartoittamaan sellaisia liikenneinfrastruktuurin ominaisuuksia, ...
 • Kanerva, Kirsi (1989)
  Tutkimuksessa on selvitetty liikenneverkon välillisiä vaikutuksia paikkakunta- ja aluetasolla. Tutkimuksen pääpaino on tieliikenneinvestoinneissa, koska tieliikenne on merkitykseltään hallitseva liikennemuoto. Vaikutuksina ...
 • Vilppo, Olli (2014-04-09)
  Diplomityön tavoitteena on ollut luoda Liikennevirastolle uusi toimintamalli ratajohtoverkon taseselvitykseen. Uutta mallia tarvitaan rautateiden kilpailun avautumisen myötä. Myös vapaiden sähkömarkkinoiden toiminta ...
 • Moksen, Katri (1999-08-18)
  Tutkitaan joukkoliikenteen sijoittelua Tampereen seudulla. Selvitetään menetelmä, jolla nykyisten ja ennustettujen joukkoliikennematkustajien määrää voidaan arvioida linjakohtaisesti. Sijoitteluohjelmana käytetään ruotsalaista ...
 • Haarajärvi, Tero (1997-11-12)
  Tammerkehä muodostuu Paasikiven-, Kekkosen- ja Teiskonteistä ja se on osaRauma-Tampere-Lahti-Kouvola valtatie 12:ta. Työssä suunniteltiinTammerkehää varten erilaisia telemaattisia parannuskeinoja sekä valittiinniistä ...
 • Somero, Ismo (1996-06-05)
  Työssä tarkastellaan liikenteen kysynnän vaihtelua ja osoitetaan, ettäkorkean asteen polynomifunktiot ovat hyvin soveltuvia kuvaamaan koko vuodenliikenteen tuntijärjestyskäyrää. Liikenteen automaattinenmittausjärjestelmä ...
 • Korpela, Kari (1993)
  Tutkimuksessa on selvitetty liikenteen työllistävä vaikutus ja sen muutoksia EY- ja ETA-säädösten, polttoaineen hinnan nousun ja tieverkon kehittämisen seurauksena. Tie-, rautatie-, vesi- ja ilmaliikenteen henkilötyövuodet ...
 • Kalenoja, Hanna (1993)
  Liikenteen vaikutus yhdyskunnan toimintoihin ja yhdyskuntarakenteeseen on merkittävä. Samalla liikenne on eräs suurimmista ilman epäpuhtauksien päästölähteistä. Hiilimonoksidipäästöjen pääasiallinen lähde on liikenne. ...
 • Ignatius, Eero (1990)
  Turun länsikeskus on kaupungin läntinen voimakkaan rakentamisen keskus. Asuntotuotanto alueella ei ole toteutunut aiotulla korkealla tehokkuudella, mutta alueen liikerakentaminen on ollut voimakasta vuodesta 1987 lähtien. ...
 • Aaltonen, Olli-Pekka (1991)
  Yrityksissä odotetaan tietojenkäsittelyjärjestelmiltä entistä enemmän tukea kilpailuun kiristyvillä markkinoilla. Uudet sovellusalueet sekä jatkuvasti paranevat laitteistojen ja ohjelmistojen ominaisuudet lisäävät kiinnostusta ...
 • Heikkilä, Mikko (2008-06-04)
  Diplomityö käsitteli kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektia kohdeyrityksessä. Yrityksessä otettiin vuoden 2008 lokakuussa käyttöön määritelty toiminnanohjausjärjestelmä sekä suoritettiin ...
 • Ojala, Kari (1997-08-27)
  Yritys harkitsee toisen toimipaikan perustamista ja kapasiteetinkasvattamista. Työ kattaa liiketoimintasuunnitelman jamarkkinatututkimuksen yritykselle.
 • Kuusela, Aapo (2010-06-23)
  Tässä työssä pyritään selvittämään millainen on hyvä liiketoimintasuunnitelma pienelle hypermedia-alan yritykselle. Mitä se sisältää, miten sitä voi hyödyntää ja mitä siitä voi oppia. Tarkoituksena on tutkimuksen pohjalta ...
 • Mulli, Kaisa (2013-01-09)
  Diplomityö on tehty valokuvaamolle. Työn tavoitteena on löytää sopivia tuotteita valokuvaamon tuotevalikoiman laajentamiseen. Työssä tarkoituksena on löytää hyvä ratkaisu valokuvien hyödyntämiselle. Työssä on tehty selvitys ...
 • Pirttimäki, Virpi (2002-11-13)
  Tiedon merkitys yrityksen kilpailutekijänä on korostunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tiedolla on merkittävä rooli operatiivisessa ja strategisessa päätöksenteossa. Nykyisen kilpailutilanteen vallitessa päätökset on ...
 • Vaaraniemi, Juha (2008-05-07)
  Tutkimuksen tavoitteena on vastata kysymykseen, miten liiketoimintatiedon hallintajärjestelmän toimitusprojekti tuotteistetaan. Tutkimusongelmaan vastataan liiketoimintatiedon hallintaan erikoistuneen suomalaisen ...
 • Syväjärvi, Tuomas Tapio (2011-11)
  Tämän tutkimukset tavoitteena oli kartoittaa liiketoimintatiedon hallintaratkaisun (BI-ratkaisun) hyötyjä, selvittää ja ymmärtää BI-ratkaisun hyötyjen välisiä vaikuttimia sekä kartoittaa näiden hyötyjen mittaamiseen ...
 • Osa, Minna (2013-10-09)
  Liikkumissuunnitelmien toteuttaminen on vahvasti esille noussut menetelmä yritysten keskuudessa ympäristöystävällisen, kustannustehokkaan, terveellisen ja turvallisen liikkumisen edistämisessä. Tämän työn tarkoituksena on ...
 • Kronberg, Laura (2010-04-07)
  Diplomityönäni olen suunnitellut liikunta- ja kohtaamiskeskuksen Ruotsissa Göteborgissa sijaitsevalle paikkakunnalle, Angerediin. Tehtävänantonani on ollut kilpailuohjelma, joka julkistettiin keväällä 2009. Kilpailu oli ...
 • Varis, Riku Viljami (2012-05-09)
  Tässä työssä perehdytään rautatievaihteiden vaakasuuntaiseen värähtelyyn todellisen liikkuvan kaluston aiheuttaman kuormituksen johdosta. Työn keskeisimpänä tavoitteena on saada selville vaihteen kielirakenteen ...