.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Jokioinen, Tuomas (2006-02-08)
  Suurissa liikkuvissa työkoneissa yksittäisen reitityksen, siis hydrauliikkaletkujen ja -putkien sekä sähköjohtojen, pituus saattaa kasvaa jopa kymmeniin metreihin. Reitityksiin kiinnitetään kuitenkin varsin vähän huomiota ...
 • Laaksonen, Anssi (2004-05-12)
  TAUSTAA: Kun silta rakennetaan liikuntasaumattomana, silta muodostaa maan kanssa teknistaloudellisesti edullisen rakenteen. Suomessa liikuntasaumattoman sillan pituus liikuntakeskiöstä päätypenkereeseen rajataan 35 metriin ...
 • Alametsä, Jarmo (2001-06-06)
  Työn tavoitteena oli rakentaa monikanavainen biosignaalivahvistin, joka olisi säädettävissä monenlaisia mittaustapahtumia varten, ja laite olisi helposti siirrettävissä paikasta toiseen. Rakennettu biosignaalivahvistinyksikkö ...
 • Virtanen, Jorma (1991)
  Paperikoneella tapahtuvan pintaliimauksen tehtävänä on tehdä paperista mahdollisimman tasalaatuista sekä kone-, että poikkisuunnassa. Pintaliimaus on perinteisesti tehty liimapuristimella, joka on rajoittanut hienopaperikoneiden ...
 • Ahonen, Rauno (1985)
  Diplomityössä tarkastellaan yleisesti liimapuuta, sen valmistusta, tärkeimpiä ominaisuuksia ja käyttökohteita tämän päivän rakentamisessa. - Työn varsinaisena tarkoituksena oli kehittää HP9800 -sarjan pöytätietokoneisiin ...
 • Korpela, Miia (2000-01-19)
  Kemiallisten tuotteiden yhteensopivuus on tärkeä kriteeri eri materiaalien joutuessa tilapäisesti tai pitkäkestoisesti välittömään kosketukseen toistensa kanssa.Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää kemiallinen analyysimenetelmä ...
 • Korpela, Pekka (1984)
  Tämä tutkimus on kohdeyrityksen toimeksi antama itsenäinen selvitys betonitäytteisten teräsputkipilareiden eli liittopilareiden mitoituksesta ja käytöstä pilarilaatastoissa. Tutkimus on tehty kirjallisuustutkimuksena ...
 • Eskelinen, Pekka (1996-04-17)
  Työssä tutkittiin, kuinka valintaisen puhelinverkon kautta voidaan tarjotatietoverkkojen palvelut kuluttajalle, joka käyttää analogista modeemia taidigitaalista ISDN-yhteyttä.
 • Haukka, Antti (2012-06-06)
  Liityntäpysäköinti on tehokkaaksi todettu keino vähentää pääteiden ruuhkia sekä parantaa joukkoliikenteen saavutettavuutta. Helsingin seudulla liityntäpysäköinti on selkeä osa liikennejärjestelmää, mutta muualla Suomessa ...
 • Haapio, Jaakko (1983)
  Diplomityö on jatkoa Tampereen teknillisessä korkeakoulussa suoritetulle rakenteiden levy- ja laattatilaa koskeville tutkimuksille, jotka ovat lähtöisin C. Kollbrunnerin ja N. Hajdinin v. 1972 esittelemästä yleistetystä ...
 • Ille, Mari (2006-05-10)
  Tiiviiden ja matalien asuinalueiden etuna on mahdollisuus tarjota pientaloasumista lähellä keskustaa ja palveluja. Asuinalueen suunnitteluun on kuitenkin kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta yksityisyys säilyy ja pihalla ...
 • Raappana, Mira (2000-09-13)
  Liminka on pieni n. 5700 asukkaan kunta, mutta aikoinaan 1500-luvun lopussa se oli oikea mahtitaajama kattaen suuren osan nykyistä Oulun lääniä.Tämä diplomityö on luonteeltaan kehityssuunnitelma, jossa keskitytään alueen ...
 • Lohan, Elena Simona (2011)
  Galileo is the Global Navigation Satellite System that Europe is building and it is planned to be operational in the next 3-5 years. Several Galileo signals use split-spectrum modulations, such as Composite Binary Offset ...
 • Hirvonen, Janne (2008-06-04)
  Diplomityössä käsitellään LIN-väylän soveltuvuutta osaksi leikkuupuimurin väyläpohjaista ohjausjärjestelmää. LIN-väylä on laajasti käytössä autoteollisuudessa ja sen avulla on mahdollisuus päästä pieniin kustannuksiin ...
 • Järvi, Seppo (1989)
  Voimansiirtolinjoilla tapahtuvien vikojen nopea ja selektiivinen havaitseminen ovat ensiarvoisen tärkeitä ominaisuuksia pyrittäessä rajoittamaan vikatilanteiden kestoaikaa sekä niiden aiheuttamia haittavaikutuksia. ...
 • Karjalainen, Reijo (1986)
  Tässä työssä on suunniteltu lineaariselle liikkeelle kuormituslaitteisto, millä voidaan simuloida hitauskuorman,viskoosi- ja coulombin kitkavoimien vaikutuksia tutkittavaan järjestelmään. Työn lähtökohtana on ollut Tampereen ...
 • Hiltunen, Seppo (1991)
  Tämä diplomityö on osa Tampereen teknillisen korkeakoulun DSP-ASIC-projektia. Diplomityössä on tutkittu signaalinkäsittelymenetelmiä matkapuhelimen puhesignaalissa esiintyvien häipymähäiriöiden poistamiseksi. Tämä työ ...
 • Canfield, Brian K.; Kujala, Sami; Jefimovs, Konstantins; Turunen, Jari; Kauranen, Martti (2004)
  An array of low-symmetry, L-shaped gold nanoparticles is shown to exhibit high sensitivity to the state of incident polarization. Small imperfections in the shape of the actual particles, including asymmetric arm lengths ...
 • Raitoharju, Matti; Nurminen, Robert; Piché, Robert (2013)
  Indoor positioning based on WLAN signals is often enhanced using pedestrian dead reckoning (PDR) based on an inertial measurement unit. The state evolution model in PDR is usually nonlinear. We present a new linear state ...
 • Lähteensuo, Toni (2013-05-08)
  LTE-Advanced (LTE-A) is an emerging wireless communication system, which builds on the foundation of Long Term Evolution (LTE), adding many unprecedented arrangements in utilization of radio resources. Most notably LTE-A ...