.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Järvineva, Arja-Liisa (1999-05-12)
  Työ on osa Annala-projektia. Työssä on korjaussuunnitelma rakennuksesta Annalassa. Suunnittelu on asukaslähtöistä, ja suunnitelman pohjana on "Sosiaaliset indikaattori" -työryhmän ajatukset.
 • Breite, Rainer (1996-06-05)
  Työssä tutkittiin korvausinvestointia tekemälläkannattavuusselvitys toimintoperusteisella kustannuslaskennalla.
 • Lehonmaa, Taisto (1987)
  Kytkinlaitteiden suunnittelussa joudutaan toistuvasti pohtimaan koskettimien oikosulkulujuuteen liittyviä ongelmia. Ratkaisun löytämiseksi tarvitaan usein laajoja koesarjoja eri rakennevaihtoehdoilla. Tässä työssä esitellään ...
 • Lepistö, Mika (1990)
  Tämä työ kuuluu osana rakennuselementtien lujuutta ja stabiiliutta käsittelevään tutkimushankkeeseen. Työssä vertaillaan seitsemää erilaista algoritmia, jotka käyttävät neljää erilaista menetelmää kosketustehtävän ratkaisuun. ...
 • Käpynen, Petri (1987)
  Diplomityössä käydään läpi Tampereen keskustaan rakennetun liikekeskuksen kallioankkuroitujen maanpaineseinien rakennesuunnittelu. Työssä esitellään suunnittelun lähtökohdat sekä tutkittuja ratkaisumalleja maanpaineseinän ...
 • Toivari, Olli-Pekka (2011-09-07)
  Oikein mitoitetulla kosteudenhallinnalla ja sääsuojauksella voidaan poistaa tai vähentää kosteudesta johtuvia vaurioita. Kosteudenhallinnan ja sääsuojauksen taloudellisuutta tarkastellaan tässä diplomityössä kahdesta ...
 • Naukkarinen, Mikko (1984)
  Tämä tutkimus on osa kohdeyrityksen Akroflex-kosteudensulkujärjestelmän tuotekehitysprojektin testausvaihetta. Tavoitteena on ollut tutkia muuratun betoniharkkoulkoseinärakenteen kosteusteknistä käyttäytymistä, sisäpuolisen ...
 • Torikka, Kirsi (1999-03-10)
  Työssä selvitettiin kosteus- ja homevaurioiden korjaamisen laatuun vaikuttavia seikkoja ja korjaushankken kulkua, ongelmia ja toimintatapoja. Työssä on lisäksi koottu tietoa korjausprosessin kehittämiseksi ja siinä on ...
 • Lindberg, Ralf; Wahlman, Jyrki; Suonketo, Jommi; Paukku, Elina (2002)
  Tutkimuksessa selvitettiin pääasiassa laboratoriossa mittaamalla paikallavaletun betonilattian kuivumista. Laboratorio-olosuhteissa tutkittiin välipohjien kuivumista. Lisäksi kenttämittauksin selvitettiin maanvaraisen ...
 • Varjonen, Antti (2013-11-08)
  Työn tavoitteena oli rakentaa modulaarinen kotiautomaatiojärjestelmä ja tutustua langattomaan Zigbee -standardiin. Langattomaan väylän käyttöön päädyttiin, koska vanhoihin asuntoihin ei välttämättä ole mahdollista rakentaa ...
 • Kujala, Tea (2008-03-05)
  Kotiin tuotettavien hyvinvointipalvelujen käyttö maassamme lisääntyy väestön ikääntymisen, asennemuutosten sekä arkielämän kiireistymisen vuoksi kaiken aikaa. Ikääntyneiden lisäksi myös lapsiperheet sekä nuoret aikuiset ...
 • Jokela, Matti (1987)
  Diplomityön tarkoituksena oli luoda toimiva ja energiaystävällinen jäähdytyskoneisto kotikylmiöön, jossa elintarvikkeiden säilyvyys olisi hyvä. Tuli myös tutkia eri osatekijöiden vaikutus äskeisiin. Työssä perehdyttiin ...
 • Virtanen, Jyrki (1999-03-19)
  Työssä tutkittiin kotimaisten kordinaattimittauspalveluiden mittaustarkkuutta ja verrattiin tätä ilmoitettuun tarkkuuteen.
 • Uunonen, Mika (1997-03-19)
  Tavoitteena oli selvittää tärkeimpien suomalaisten puulajien rakennetta jalujuusominaisuuksia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Puulajeiksivalittiin mänty, haapa ja koivu.
 • Tahvanainen, Petri (2016-04-06)
  Fimlab Laboratoriot Oy tarjoaa Tampereen seudulla kotinäytteenottoa. Kotinäytteenotolla tarkoitetaan verinäytteenottoa, joka tapahtuu asiakkaan luona. Tähän mennessä Fimlab on pystynyt vastaamaan kotinäytteenoton ...
 • Pajulo, Anna (2015-05-06)
  Tämä diplomityö tarkastelee kelluvan asumisen syntyä, kehitystä ja nykytilaa sekä globaalilla että Suomen mittakaavalla. Taustoituksen pohjalta kuvataan kelluvan asumisen muotoja ja typologioita sekä millä tavoin kelluva ...
 • Hyypiä, Jouni (1997-06-04)
  Keräyspistekustannukset muodostuvat keräyspisteen hankinta- jaylläpitokustannuksista, astiakustannuksista sekä biojätteen kohdalla myöspesukustannuksista. Työssä sovelletaan asukasmäärään perustuvaalaskentamallia. Tutkimuksen ...
 • Porhio, Jari (2002-04-10)
  Julkinen elokuvateatteri tarjoaa hyvän dynamiikan kuvalle ja äänelle ja yhdistää nämä, jotta päästään todentuntuiseen elämykseen. Kotiteatterin esikuva on julkinen elokuvateatteri. Tekniikan kehittyessä mukavuudenhaluinen ...
 • Mustonen, Tapani (1993)
  Kohdeyritys on Kymenlaakson vanhimpia teollisuusrakennuksia. Sen on suunnitellut ruotsalainen insinööri Alwin Jacobi. Rakennus valmistui v. 1895 ja se sijaitsee Suomenlahden rannalla n. 2 km Kotkan keskustasta luoteeseen. ...
 • Nissinen, Timo (1999-02-10)
  Työ on kokonaissuunnitelma, joka käsittää olemassaolevanjalkapallostadionin peruskorjauksen, yli 5000 katsojanmonitoimihallityyppisen jäähallin sekä hotellirakennuksen kongressi- jakokoustiloineen. Työssä tutkitaan tätä ...