.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Rantanen, Olli Juhani (2015-09-09)
  Tutkimuksessa tavoitteena oli tutkia pientalon koneellisen jäähdytyksen energiankulutusta sekä saman pientalon kokonaisenergiankulutusta. Tutkittava pientalo sijaitsi Tampereella. Tutkimukset tehtiin kuukausitason ...
 • Tervokoski, Janne (2002-01-16)
  Työ on osa TEKES:n projektia Data Mining in Diagnostics DIAGNO. Siinä tutkitaan puurakenteisen itseorganisoituvan kartan, TS-SOM, soveltamista koneissa ilmenevien toimintatilojen määrittelyyn värähtelymittausten perusteella. ...
 • Kronberg, Niklas (2010-05-05)
  Työn lähtökohtana on Wärtsilän vanha konepaja/asennushallirakennus Turussa, Aurajoen rannalla. Rakennus on vuodelta 1938 jonka jälkeen sitä on laajennettu kahteen otteeseen, vuosina 1952 ja 1958. Rakennuksen matala siipi, ...
 • Tamminen, Matti (2003-06-04)
  Yrityksessä on panostettu voimakkaasti koneistuksen automatisointiin ja robotisointiin viime vuosina. Nyt automatisointia ollaan laajentamassa myös kokoonpanoon. Nykyiset määräykset asettavat vaatimuksia myös turvallisuu ...
 • Kepponen, Janne (1996-06-05)
  Työssä käsitellään kohdeyrityksen yksikköön hankitun ensimmäisen CNC-työstökoneen käyttöönottoa. Työssä tarkastellaan erityisesti työkalujen sekä etäohjelmointitavan valintaa.
 • Ritakallio, Topi (1982)
  Työssä on käsitelty erääseen sekatuotekonepajaan hankitun koneistuskeskuksen käyttöönottoa. Tavoitteena on koneen käyttöönoton helpottaminen ja mahdollisimman hyvien toimintaedellytysten luominen. Työ painottuu ...
 • Penkki, Risto (1999-06-09)
  Tutkimus lämpötilan vaihtelujen vaikutuksesta työstettävän kappaleen paikoitustarkkuuteen. Työssä tutkitaan pulssianturilla ja lineaarianturilla toimivien paikoitusjärjestelmien tarkkuutta lämpötilan funktiona. Lisäksi ...
 • Kivistö, Hannu (1984)
  Työssä tutkitaan sekatuotantokonepajan työvälinejärjestelmää. Tavoitteena on luoda perusta työvälinejärjestelmälle ja kehittää erään koneistuskeskuksen työkalutoimintoja ja työkappaleiden kiinnitystä. Työn aluksi esitellään ...
 • Terho, Seppo (1983)
  Tämän työn tarkoituksena oli valita kohdeyrityksen telakan konepajaan pääasiallisesti vintturien koteloiden tuotantoon sopiva koneistuskeskus ja tutkia sen tuotantovalmiuteen saamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Yleisenä ...
 • Jokinen, Harri (1986)
  NC-ohjelman muodostamisessa Computervisionin CAD/CAM-järjestelmällä peräkkäisten toimintojen ketju on pitkä ja mahdollisuus inhimillisen virheen tekemiseen on suuri. Ohjelman muodostamisen kokonaiskuvaa hämärtävät toimintojen ...
 • Esala, Veli-Pekka (1983)
  Työssä tutkitaan tehtaan koneistusosaston koneistuskeskusten työkalujärjestelmää, joka on tarpeen koneistuskeskusten varsin sekavan työkaluston hallitsemiseksi ja sen jatkuvan kasvun pysäyttämiseksi. Työkalujärjestelmää ...
 • Hämäläinen, Antti (2008-12-03)
  Kompressoreiden ruuviyksiköiden runko-osat koneistetaan kohdeyrityksessä vaakakaraisilla koneistuskeskuksilla, jotka on liitetty FM-järjestelmään. Työn tavoitteena oli vähentää koneistusprosessin häiriöalttiutta ja lisätä ...
 • Helminen, Matti (2013-06-05)
  Suurin osa suunnittelutyöstä tehdään tänä päivänä tietokoneella ja siitä syntyy valtavia määriä dataa. Oikein käsiteltynä ja rikastettuna tätä dataa on mahdollista hyödyntää uusissa sovelluskohteissa. Eräs suunnittelutiedon ...
 • Ryyppö, Roni (1997-01-22)
  Työssä käsitellään mm. konenäön perusteita, digitaalista kuvankäsittelyä,komponentteja, hahmontunnistuksen alkeita sekä kuvan esikäsittelyä.Selvityksen perusteella valitaan kohdeyrityksen tarpeisiin sopivakonenäköjärjestelmä ...
 • Niskanen, Jussi (2012-05-09)
  Eleiden käyttö on keskeinen osa ihmisten välistä kommunikointia. Onkin luonnollista, että eleiden käyttöä myös tietokoneiden ohjaamisessa on tutkittu jo 1960-luvulta lähtien. Kuitenkin vasta videopeliyhtiö Nintendon vuonna ...
 • Saarinen, Matti (1999-05-12)
  Työ on tehty LASSI-teknologiaohjelmaan sisältyvässä tutkimusprojektissa. Työssä kehitettiin PC-pohjainen konenäköjärjestelmä, josta toteutettiin koejärjestelmä taskulaskimen kokoonpanoon liittyen. /Kir10
 • Honkavaara, Jyrki (1983)
  Työn tarkoituksena on luomalla toimintakelpoinen konepajamalli, selvittää oman valmistuksen kannattavuus verrattuna alihankintatoimintaan. Selvityksen on tarkoitus antaa yrityksen päättäville elimille käsitys niistä ...
 • Meling, Christer (1990)
  Työ on toiminut pilot-projektina tavoitteinaan kokemuksien hakeminen kokonaisvaltaisen laatujärjestelmän kehittämisestä ja laatujärjestelmän dokumentoinnista. Työtehtävänä on ollut tutustuminen ISO-9000 laatujärjestelmäs ...
 • Ojala, Arto (1993)
  Onnistunut osto- ja materiaalitoiminta edellyttää oikeaa tietoa ja ammattitaitoa. Yrityksen tietokantoihin kerätään runsaasti tietoja, joiden hyödyntäminen on kuitenkin jätetty vain ennakolta laadittujen vaihtoehtojen ...
 • Tuominen, Saku (2004-05-12)
  TAUSTAA: Toiminnanohjausjärjestelmä on kaikki yrityksen tiedot integroiva tietojärjestelmä, jonka avulla hallitaan yrityksen tuotantotoimintaa. TAVOITE: Kohdeyrityksen toiminnanohjauksen kehittäminen toiminnanohjausjärjestelmään ...