.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Aaltonen, Aimo (2007-03-14)
  Tämän työn tarkoituksena oli muodostaa kokonaiskuva polttoainepumpun testauslaitteiston sähköisten toimintojen suunnittelusta ja toteutuksesta. Kone- ja sähköturvallisuus, toimivuus ja taloudellisuus ovat keskeisimmät ...
 • Riikonen, Martti (1990)
  Tämä diplomityö on tehty osana Ilmavoimien uusien hävittäjäkoneiden vaatimien koulutus ja vianetsintämenetelmien selvitystä. Lentokonejärjestelmien monimutkaistuminen siirryttäessä seuraavaan hävittäjäsukupolveen tulee ...
 • Niiranen, Kaisa (2010-09-08)
  Lentoala elää murroksen aikakautta ja ala on kokenut viimeisen vuosikymmenen aikana useita kriisejä ja suuren rakennemuutoksen, mutta samalla kysynnän kasvun. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on hahmottaa Euroopan lentoalan ...
 • Hyvärinen, Antti (2013-12-04)
  Tässä diplomityössä määriteltiin Ilmavoimien lentopolttoaineen seurantaan hankittavan automaattisen järjestelmän vaatimukset. Työssä perehdyttiin käytössä oleviin manuaalisiin polttoainekirjanpidon menettelyihin ja ...
 • Vainio, Antti (1984)
  Tarve kehittää lentäjäkoulutusta myös lentosuunnistuksen osalta turvallisesti ja pienin kustannuksin on johtanut lentosuunnistussimulaattorin kehittämiseen osana muuta simulaattorikoulutusta. Tämän esisuunnittelutyön ...
 • Sunela, Ulla (2012-03-07)
  Suomen Ilmavoimien lentoteknillinen henkilöstö työskentelee ympäri vuoden lentokentillä ja varatukikohdissa vaihtelevissa oloissa: -40 - +40 °C, tuuli 0-30 m/s, auringon paisteessa sekä vesi-, lumi- ja räntäsateessa. Työ- ...
 • Lumia, Janne (1999-03-10)
  Työssä tutkittiin lentoyhtiön kustannusrakennetta sekä lentäjän mahdollisuuksia omalla toiminnallaan säästää kustannuksia tai lisätä yhtiön tuottoja.
 • Jääskelä, Petri (2002-03-13)
 • Siiskonen, Henri Mikael (2015-03-04)
  Leukamurskaimen työnninlaatta on yksi sen tärkeimmistä murskausvoimia vastaanottavista komponenteista. Se vastaanottaa suuren osan liikkuvan leuan alaosaan kohdistuvista murskausvoimista ja pitää murskaimen asetuksen ...
 • Jalonen, Juha (2013-12-04)
  Vuoteen 2020 mennessä Suomen silloista yli 7000 on tulossa peruskorjausikään. Kasvaneiden liikennemäärien seurauksena peruskorjauksen yhteydessä tulee usein mietittäväksi myös sillan leventämisen tarve. Betonisillan ...
 • Vähätalo, Kalle (2015-02-04)
  Tässä diplomityössä tarkastellaan virtaussimuloinnin soveltamista Vahterus Oy:n kehittämän täysin hitsatun Plate&Shell-levylämmönsiirtimen virtauksien ja lämmönsiirron määrittämisessä. Tarkoituksena oli tehdä virtaussimulointeja ...
 • Hautaniemi, Erkki (1986)
  Tässä työssä suunnitellaan vastaanottolaite, joka siirtää lakanvalukoneelta tulevat lakatut levyt rullavaunuun kuivumaan. Työn alussa esitetään lyhyesti tärkeimmät käytössä olevat levyjen kuivaussysteemit ja tarkastellaan ...
 • Kanerva, Kimmo (1998-02-11)
  Diplomityö käsittelee levynkäsittelylinjan vikadiagnostiikan parantamista informaatiojärjestelmän avulla. Työssä rakennettiin vikadiagnostiikkasovellus, joka koostuu linjan käyttöliittymästä, relaatiotietokannasta ja ...
 • Hiukka, Jussi (2008-10-08)
  Työn tavoitteena oli kehittää turvavalaistusjärjestelmän suunnittelunhallintatyökalu, joka jakautuu suunnittelutyökaluun ja käyttötyökaluun. Työn teoriaosuudessa esiteltiin keskeiset turvavalaistukseen liittyvät normit ja ...
 • Kurunsaari, Juha (2013-12-04)
  Teknologian vaihtuminen hydraulisesta lävistysvoimasta servomekaaniseen lävistysvoimaan loi tarpeen palveluliiketoiminnan strategian uudistamiselle. Strategian muutos kohdistuu palvelutuotteiden lisäämiseen esim. etäpalveluiden ...
 • Lehtinen, Ismo (1982)
  Työssä on esitetty erään levyosaston levytyövaiheiden kehittämismalli. Kehityssuunnitelma on tehty jatkoksi levyhallin laajennukseen 1iittyville suunnitelmille, jotka kattavat kokonaan hitsausvaiheet ja kokoonpanovaiheet ...
 • Paavola, Jouni (1985)
  Tässä diplomityössä luodaan ryhmäteknologiaan perustuva levyosien luokittelujärjestelmä LUOKKA 1234, jonka avulla piirustusten sisältämä informaatio muunnetaan aakkosnumeerisen koodin muotoon. Kolmella ensimmäisellä ...
 • Uotila, Pekka (1986)
  Tässä työssä käsitellään levytyökeskusten käyttöönottoa ja käytön kehittämistä. Aineisto pohjautuu kohdeyrityksen Kokemäen tehtaalla kesällä 1985 ja vuoden 1986 alussa käyttöön otettuihin kahteen levytyökeskukseen. ...
 • Hiltunen, Kirsi (1999-03-10)
  Luotu järjestelmä perustuu työstetystä kappaleesta mitattujen arvojen analysointiin. Lisäksi tutkittiin lämpötilan vaihtelun vaikutuksia erilaisten paikoitusjärjestelmien tarkkuuteen. Tutkittuja järjestelmiä oli kolmenlaisia, ...
 • Hauhtonen, Jarno (1999-04-14)
  Työssä tutkittiin uusia ratkaisuja laitteen toteuttamiseksi. Rakenneratkaisuina tutkittiin hydraulisylinterin männänvarren hydrostaattista laakerointia sekä tiivisteetöntä mäntää. Dynaamista käyttäytymistä tutkittiin ...