.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Roppo, Markku (1996-03-20)
  Työssä perehdyttiin leijukerroksen hydrodynamiikkaa ja hiukkashävikkiäkäsittelevään teoriaan sekä suoritettiin kokeellisia mittauksiakoemittaputkella ja kylmämallilla.
 • Björn, Mikko (2008-12-03)
  Diplomityössä kehitettiin kohdeyritykselle leijukerroskattilan budjettitarjouksen tekoon työkaluja. Nämä työkalut olivat taselaskenta- ja hinnoittelutyökalu, standardibudjettitarjousdokumentit sekä kuvapankki. Työkalu ...
 • Vuorio, Petri (1985)
  Tämän työn tavoitteena on ollut tutkia kylmän toisioilman sekoittumista ja hiilihiukkasten kulkeutumista kuplivapetisen leijukerroskattilan jälkipalotilassa. Sekoittuminen on tärkeää tasaisen lämpötilan ja happipitoisuuden ...
 • Pyykkö, Jukka (1986)
  Leijukerrospolton suosio energiantuotannossa on maassamme kasvamassa. Syitä tähän ovat mm. leijukerroskattilan soveltuvuus monipolttoainekäyttöön sekä mahdollisuus vähentää haitta-ainepäästöjä. Edellä mainitut seikat yhdessä ...
 • Rosnell, Teemu (2008-04-09)
  Voimalaitoskattilan ja sen eri osien, kuten lämmönsiirrinten, toiminnan täsmällinen tunteminen on tärkeää uusia kattilalaitoksia suunniteltaessa. Mitoitustyökalut perustuvat aina joihinkin yksinkertaistettuihin malleihin, ...
 • Saarela, Ari (2003-06-04)
  Kattilalaitosten koon kasvaessa on myös hiekkalukon leijukerroslämmönvaihtimen rakennetta kehitettävä vastaavasti toimimaan suuremmissa kokoluokissa. Työn päätavoitteena on leijukerroslämmönvaihtimen lämpöopillisen ...
 • Vesa, Mauno (1985)
  Tämä työ sisältyy osana projektiin COST 501 SF3, joka tutkii leijukerrospolttolaitteistojen eroosiokorroosiota. Työn tarkoituksena on selvittää aluksi polttoaineiden epäpuhtauksien vaikutuksia leijukerroskattiloiden ...
 • Haapamäki, Anna (1999-11-10)
  Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella lejukerrosmateriaalin vaikutusta leijureaktorissa tapahtuviin reaktioihin.
 • Keränen, Ilkka (2010-07-02)
  Vesisuihkuleikkaus on yksi uusimmista ja vähinten tutkituista materiaalien leikkausmenetelmistä. Vesisuihkuleikkaus on potentiaalinen ja todennäköisesti nopeasti tulevaisuudessa yleistyvä materiaalien leikkausmenetelmä. ...
 • Heimola, Teijo (1991)
  Potilaiden tilaa valvotaan leikkaussaleissa ja heräämöissä fysiologisia mittauksia tekevien tutkimus- ja hoitolaitteiden avustamana. Laitepohjainen valvonta tuottaa tietoa monista eri ihmiskehon toiminnallisista kohteista ...
 • Karanka, Juhani (1999-08-25)
  Tämä diplomityö on luonnos ymmärtää arkkitehtuurin syvintä olemusta leikin ja luovuuden näkökulmista, tieteen ja taiteen lähestymistavoilla. Diplomityö koostuu leikkiä, luovuutta ja arkkitehtuuria käsittelevistä esseistä ...
 • Mäkinen, Mailis (1984)
  Tutkimuksen lähtökohtana oli kartoittaa leikkuuhukkaan vaikuttavia tekijöitä, joiden kehittämisellä olisi mahdollista päästä tehokkaampaan materiaalinkäyttöön. Pääosin haastatteluiden ja leikkaamon seurantatietojen tarkastelun ...
 • Laaksonen, Arno (1989)
  Työssä tutkitaan lujitemuovista valmistettua heittokuljettimen irrotettavaa osaa, kasettia. Tarkoituksena on aluksi selvittää ne kinemaattiset perusteet, joiden mukaan heittokuljetin kuljettaa materiaalia. Varsinainen ...
 • Ylipaino, Jari-Pekka (1985)
  Tavoitteena on suunnitella uudet taka-akselit ja takapalkit kahteen eri leikkuupuimurimalliin. Näiden kappaleiden kokoonpanohitsaus on tarkoitus automatisoida. Tällä hetkellä käytössä olevien konstruktioiden hitsauksen ...
 • Järvinen, Tuija (1996-03-20)
  Työssä tarkastellaan peittauslinjalla olevaa leimuhitsauskoneentiedonkeruujärjestelmää. Tavoitteena oli varmistaa hitsaussauman laatusekä kehittää ennakoivaa kunnonvalvontaa.
 • Mustonen, Henna (1999-11-10)
  Päättymätön vaissaus on menetelmä peräkkäisten teelmien yhteenhitsaamiseen valssauslinjassa lanka- tai tankovalssaamoissa. Diplomityön päätavoitteena on tuottaa tietoa päättymätöntä valssausta koskevaa investointipäätöstä ...
 • Uusitalo, Teuvo (1986)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää leipomokoneiden erilaiset tapaturmavaarat, kehittää toimenpide-ehdotuksia leipomokoneiden turvallisuuden parantamiseksi ja laatia ehdotus leipomokoneiden turvallisuusohjeiden kehittämiseksi. ...
 • Mukala, Kari (2006-02-08)
  Suomalaiseen elintarviketeollisuuteen kohdistuu niin sen luonteeseen kuin ulkopuolisen kilpailun kasvuun liittyviä paineita. EU:n myötä tullimuureja ja muita kilpailua rajoittavia tekijöitä on poistunut ja näin markkinoille ...
 • Korhonen, Mikko (2001-01-17)
  Työn tavoitteena on pohtia oppimisen teoriaa ja tutkia, miten leikkiminen soveltuu oppimiseen kasvatustieteellisestä näkökulmasta. Lisäksi on tarkoitus etsiä uusia ja kartoittaa vanhoja keinoja käyttää leluja opetuksen ...