.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Huhtala, Olli (1998-02-11)
  Diplomityön eräs tarkoitus on etsiä menetelmiä sellun ilmanläpäisevyyden parantamiseksi. Niitä on ideoitu sekä haettu eri lähteistä. Esille tulleet ehdotukset on arvioitu tietyillä kriteereillä. Lopuksi on valittu kaksi ...
 • Kähkönen, Joni (2008-05-07)
  Pakkauksien rooli tuotteen rinnalla laajentuu. Yhä useammin asiakkaat vaativat pakkauksilta enemmän kuin pelkkiä suoja- ja esto-ominaisuuksia. Tulevaisuudessa pakkausten suunnittelussa pitää ottaa huomioon myös edustettava ...
 • Keistinen, Pauli (1983)
  Kuitupuun lajittelupöydän servoventtiiliohjattuja säätötilavuuspumppuja on pidetty liian arkoina epäpuhtauksille vallitsevissa käyttöolosuhteissa. Huoltokustannusten minimoimiseksi pyritään nyt hydraulinen käyttö ...
 • Hyvönen, Iikka Severi (2014-09-03)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää kuitusaven ja lentotuhkan seoksen eli kuitutuhkan pitkäaikaistoimivuutta ja -kestävyyttä tie- ja urheilukenttärakenteissa. Työssä tutkittiin vanhoja LIFE- ja UUMA-hankkeiden ...
 • Jahkonen, Assi (2013-04-03)
  Diplomityö jakautuu kahteen osaan. Alussa esitellään ballistiset henkilösuojavarusteet yleisesti. Lisäksi ensimmäisessä osassa käsitellään niissä käytettäviä materiaaleja, erilaisia rakenteita sekä valmiiden tuotteiden ...
 • Hellman, Heikki (1992)
  Tämä tutkimus littyy pohjoismaiseen Slender Precast Structures -projektiin. Diplomityön alussa on esitelty kaksi kerrospilarin nostoapuvälinettä, joiden tarkoituksena vähentää pilarin asentamisessa syntyvää jälkityötä ja ...
 • Liimatainen, Heikki (2010-11-17)
  Kuljetusalaan kohdistuva paine energiatehokkuuden parantamiseksi ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi kasvaa jatkuvasti. Suomessa alan tavoitteeksi on tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimuksen muodossa ...
 • Tervo, Rami (2002-01-16)
  Työssä selvitettiin raskaan tiekuljetuskaluston huolto- ja korjaustarvetta, niiden vaikutusta kuljetusyrityksen toimintaan ja mahdollisuuksia ennakoida huollon ja korjauksen ajoittumista ja kustannuksia. Tutkimuksen tuloksena ...
 • Nieminen, Turo (1987)
  Tutkimuksessa käsitellään kahta yrityksen markkinointitoimintoihin kiinteästi liittyvää osa-aluetta, fyysistä jakelua ja tuotepakkausta. Jakelun osalta selvitetään tuotantoyrityksessä kuljetusmuodon valintaan vaikuttavat ...
 • Lehto, Anniina (2016-02-03)
  Suomalaisissa teollisuusyrityksissä ulkoistaminen on suosittua, mutta kotiuttaminen on tuntemattomampi ilmiö. Etenkin kuljetusten kotiuttaminen on harvinaista. Tässä työssä on tutkittu teollisuusyrityksen kuljetusten ...
 • Laukkanen, Veikko (2012-04-04)
  Tämän diplomityön tavoitteena on ollut kehittää kuljetusten operatiivista suunnittelua eräässä suomalaisessa teollisuusyrityksessä. Käytännön tasolla tämä on tarkoittanut sellaisen kuljetusten aikataulutuksenhallintaan ...
 • Vesola, Ari (1996-11-20)
  Työssä selvitettiin kirjallisuuden ja asiantuntijahaastattelujen avullapaikkatiedon, paikannuksen ja tiedonsiirron sovelluksia liikenteen jakuljetusten suunnittelussa ja ohjauksessa.
 • Reunanen, Aaro (1997-05-14)
  Työssä esitetään analyysi lähtien Porterin arvoketjusta. Asiakasarvo voiolla hyödykkeen parempi laatu, alhaisempi hinta, asiakaspalvelut tailisäominaisuudet. Logistisen ketjun kokonaissuoritus syntyy osasuoritustensummana. ...
 • Mattila, Jaakko (2012-08-15)
  Tutkimuksessa selvitetään vuonna 2006 liikenteelle avatun Kerava–Lahti-oikoradan vaikutuksia kulkutavan valintaan. Tutkimuksen analyysit perustuvat pääosin Lahden moottoritien ja Kerava–Lahti-oikoradan jälkeen-vaiheen ...
 • Mäenpää, Jaana (2015-08-12)
  Kiinteän aineen elektronirakenne ja muut ominaisuudet määräytyvät elektronien ja yti-mien Schrödingerin yhtälöstä. Kiderakenne määrittää atomien järjestyksen kiteisessä aineessa. Kiderakenteesta puhuttaessa on helpointa ...
 • Sorri, Senni (2012-11-07)
  Työssä on laadittu suunnitelma puurakenteisesta asuinalueesta Alajärven Kullanmutkan alueelle. Diplomityö on tehty osana valtakunnallista Moderni puukaupunki –hanketta. Kullanmutkan alue sijaitsee järven pohjoispuolella ...
 • Savolainen, Jonne (2015-04-08)
  Tukimuurien suunnittelu ja mitoitus on monissa kohteissa rakennesuunnittelijalle vastaan tuleva tehtävä, jonka suorittaminen edellyttää rakennesuunnittelun lisäksi myös geoteknisten perusteiden hyvää hallintaa. Tämän ...
 • Euro, Hanna (1993)
  Suunnitelma perustuu syksyllä 1992 pohjoismaiseen arkkitehtuurikilpailuun osallistuneeseen kilpailuehdotukseen taide- ja kulttuurikeskukseksi Nuukiin Grönlantiin. Kilpailupaikka sijaitsee Nuukin keskustassa, Grönlannin ...
 • Harjamäki, Janne; Kostin-Harjamäki, Eija (2011-08-17)
  Toimiminen monikulttuurisessa ympäristössä on nykyään ohjelmistosuunnittelijoille jokapäiväinen haaste. Ohjelmistokehitystyötä tehdään yhä useammin globaaleissa yrityksissä. Saman ohjelmistokehitysprojektin jäsenet voivat ...
 • Verkkonen, Vesa (1982)
  Työssä tutkitaan pienjänniteverkosta tulevia ylijännitteitä, niiden aiheuttamia vahinkoja sekä suojausta ja sen taloudellisuutta. Työ on kirjallisuusselvitys, jossa aihetta käsitellään siihen liittyvän kirjallisuuden ...