.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Virtanen, Jouni (2001-11-14)
  Tuotteiden asiakaskohtaista muuntelua tukevien ns. konfiguraattorien avulla tilaustoimitusketjua kyetään kehittämään huomattavasti. Konfiguraattorilla mahdollistetaan tietokoneistettu tilausten määritys ja sen siirto ...
 • Hilden, Sami (1997-06-04)
  Työssä mallinnetaan dieselvoimalaitoksen polttoainejärjestelmänsuunnittelussa tarvittava tietämys CLAN-kielellä sekä tutkitaan graafistenkäyttöliittymien käyttöä luotujen rajoitteiden avulla.
 • Kinnunen, Petteri (2012-08-15)
  Erikoiskoneiden valmistaminen on kallista, koska tekniset ratkaisut ovat aina tapauskohtaisia. Näin ollen suunnittelun uudelleenkäyttömahdollisuudet ovat erittäin huonot. Eli erikoiskoneiden ongelma on, että jokainen kone, ...
 • Isotalus, Pasi (2006-04-12)
  Digitaalista signaalinkäsittelyä käytetään nykyään lähes kaikissa elektronisissa laitteissa. FIR-suodatus on digitaalisen signaalinkäsittelyn perusoperaatio. Uudlelleenkäytettävyys ja yleiskäyttöisyys ovat suunnittelutyössä ...
 • Pohjanpää, Hannu (2007-09-19)
  Diplomityön tarkoituksena oli uudistaa vanhentunut konfokaalimikroskooppi, jotta sitä voitaisiin myöhemmin tulevaisuudessa soveltaa optiseen nanoskopiaan. Käytännössä tämä tarkoitti konfokaalimikroskoopin uudelleen ...
 • Kurtti, Seppo (1991)
  Turun kaupungin Kaupungin teatterin vieressä sijaitsee kaupunkikuvaa ikävästi rumentava kalliolouhos. Tämä Itäisen Rantakadun ja Volter Kilven kadun sekä korkean kallioseinämän rajaama tasanne on toiminut jo pitkään ...
 • Kemppainen, Antti (2014-10-08)
  Tässä työssä tarkastellaan, mitä toimenpiteitä sekä minkälaista informaatiota tuotekonseptiin täytyy lisätä, kun konseptia kehitetään tuotantovalmiiksi tuotedokumentiksi. Materiaalina työssä on käytetty kohdeyrityksessä ...
 • Lempiäinen, Jyri (2001-10-10)
  Työssä kehitettiin integroidun paperitehtaan konseptia. Tehdas on pehmopaperia valmistava pienpaperitehdas, jossa jalostus on integroitu paperikoneen perään.Työssä kehitettiin konseptitehtaan elinkaarenaikaista tiedonhallintaa ...
 • Hakatie, Veli-Pekka (2008-12-03)
  Diplomityössä tutkittiin konseptuaalisen lämpövoimakoneen suorituskykyä, teknogisia rajoituksia ja taloudellista kannattavuutta. Ensin esiteltiin lämpövoimakoneen käyttämän ideaaliprosessin teoreettinen tausta, joka pohjautui ...
 • Nikinmäki, Susanna (1990)
  Työssä tutkitaan, miten kohdeyrityksen suorittaman kehitystoiminnan toteutusta voitaisiin edelleen kehittää, jotta kehitystoiminta olisi mahdollisimman tuloksekasta ja resursseja parhaiten hyödyntävää. Tuotekehitysprojektin ...
 • Luomaranta, Toni Markus (2016-06-08)
  Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli kohdeyrityksessä toteutettava konsernistrategia- sekä liike-toimintastrategiauudistus, joka vaatii myös kiinteistöjohtamisen uudistumista. Kiinteistöomaisuuden suuri osuus taseessa ajaa ...
 • Vehkaniemi, Anneli (1991)
  Sibeliuksen synnyinkaupungissa on yli 30 vuoden ajan elätelty ajatusta talosta, jossa monenlaiset taide-esitykset konserteista musiikkipitoisiin performansseihin voisivat olla mahdollisia. Työssä tutkitaan aihetta modernein ...
 • Tavilampi, Petri (1994)
  Diplomityö perustuu Kööpenhaminan kaupungin järjestämään arkkitehtikilpailuun "A Concert Hall on the Waterfront in Copenhagen". Kilpailu oli syksyllä 1993. Konserttitalo sijoittuu Kööpenhaminan vanhaan satamaan lähelle ...
 • Aho, Mika (2011-11-30)
  Väitöstutkimuksen tavoitteena on luoda konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arvioimiseen organisaatioissa. Konstruktio rakentuu väitöstutkimuksessa tunnistettujen komponenttien sekä kypsyystasojen ympärille. ...
 • Luhtajärvi, Markku (1982)
  Kontaktorin tasavirran katkaisukyky riippuu pääasiassa koskettimien rakenteesta, materiaalista ja avautumisnopeudesta, kuormittavan piirin induktanssista sekä sammutusvälissä vaikuttavasta magneettivuosta. Erityisen vaikeaa ...
 • Aunola, Tuomo (2002-01-16)
  Työssä selvitetään Kymijoen kunnostustekniikoita, kiintoaineen ja kontaminanttien käyttäytymistä ruoppauksen ja ruopatun sedimentin käsittelyn aikana. Tutkitut näytteet ovat kairanäytteitä Kymijoen Myllykoskelta sekä samalla ...
 • Vainio, Jarkko (2015-05-06)
  Työn tavoitteena on suunnitella kontekstisensitiivinen ohjejärjestelmä automaatiojärjestelmän konfigurointiin ja ohjaamiseen käytettävään PC-työpöytäsovellukseen. Kontekstisensitiivinen ohjejärjestelmä tarjoaa ohjeita ...
 • Koivisto, Antti (2010-02-03)
  Videoiden jakaminen on saanut suurta suosiota sosiaalisen median palveluissa. Esimerkiksi YouTubeen, joka on yksi suosituimpia videopalveluita maailmassa, ladataan satojatuhansia videoita päivittäin. Monet ladatuista ...
 • Palomäki, Tommi (2003-08-20)
  Recently there has been a huge increase in the development of automatic container recognition systems. A few commercial machine vision applications have been published. However, they are largely focused on fixed systems, ...
 • Hämylä, Martta (2009-09-09)
  Tutkimuskohteena on satamissa liikkuvien konttilukkien kuljettajanäkyvyys ja näkyvyyden vaikutus turvallisuuteen. Työn tavoitteena on selvittää riskit konttilukkikuljettajien näkyvyydestä W-tyypin etuohjaamosta sekä arvioida ...