.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kemppainen, Antti (2014-10-08)
  Tässä työssä tarkastellaan, mitä toimenpiteitä sekä minkälaista informaatiota tuotekonseptiin täytyy lisätä, kun konseptia kehitetään tuotantovalmiiksi tuotedokumentiksi. Materiaalina työssä on käytetty kohdeyrityksessä ...
 • Lempiäinen, Jyri (2001-10-10)
  Työssä kehitettiin integroidun paperitehtaan konseptia. Tehdas on pehmopaperia valmistava pienpaperitehdas, jossa jalostus on integroitu paperikoneen perään.Työssä kehitettiin konseptitehtaan elinkaarenaikaista tiedonhallintaa ...
 • Hakatie, Veli-Pekka (2008-12-03)
  Diplomityössä tutkittiin konseptuaalisen lämpövoimakoneen suorituskykyä, teknogisia rajoituksia ja taloudellista kannattavuutta. Ensin esiteltiin lämpövoimakoneen käyttämän ideaaliprosessin teoreettinen tausta, joka pohjautui ...
 • Nikinmäki, Susanna (1990)
  Työssä tutkitaan, miten kohdeyrityksen suorittaman kehitystoiminnan toteutusta voitaisiin edelleen kehittää, jotta kehitystoiminta olisi mahdollisimman tuloksekasta ja resursseja parhaiten hyödyntävää. Tuotekehitysprojektin ...
 • Luomaranta, Toni Markus (2016-06-08)
  Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli kohdeyrityksessä toteutettava konsernistrategia- sekä liike-toimintastrategiauudistus, joka vaatii myös kiinteistöjohtamisen uudistumista. Kiinteistöomaisuuden suuri osuus taseessa ajaa ...
 • Vehkaniemi, Anneli (1991)
  Sibeliuksen synnyinkaupungissa on yli 30 vuoden ajan elätelty ajatusta talosta, jossa monenlaiset taide-esitykset konserteista musiikkipitoisiin performansseihin voisivat olla mahdollisia. Työssä tutkitaan aihetta modernein ...
 • Tavilampi, Petri (1994)
  Diplomityö perustuu Kööpenhaminan kaupungin järjestämään arkkitehtikilpailuun "A Concert Hall on the Waterfront in Copenhagen". Kilpailu oli syksyllä 1993. Konserttitalo sijoittuu Kööpenhaminan vanhaan satamaan lähelle ...
 • Aho, Mika (2011-11-30)
  Väitöstutkimuksen tavoitteena on luoda konstruktio suorituskyvyn johtamisen kypsyyden arvioimiseen organisaatioissa. Konstruktio rakentuu väitöstutkimuksessa tunnistettujen komponenttien sekä kypsyystasojen ympärille. ...
 • Luhtajärvi, Markku (1982)
  Kontaktorin tasavirran katkaisukyky riippuu pääasiassa koskettimien rakenteesta, materiaalista ja avautumisnopeudesta, kuormittavan piirin induktanssista sekä sammutusvälissä vaikuttavasta magneettivuosta. Erityisen vaikeaa ...
 • Aunola, Tuomo (2002-01-16)
  Työssä selvitetään Kymijoen kunnostustekniikoita, kiintoaineen ja kontaminanttien käyttäytymistä ruoppauksen ja ruopatun sedimentin käsittelyn aikana. Tutkitut näytteet ovat kairanäytteitä Kymijoen Myllykoskelta sekä samalla ...
 • Vainio, Jarkko (2015-05-06)
  Työn tavoitteena on suunnitella kontekstisensitiivinen ohjejärjestelmä automaatiojärjestelmän konfigurointiin ja ohjaamiseen käytettävään PC-työpöytäsovellukseen. Kontekstisensitiivinen ohjejärjestelmä tarjoaa ohjeita ...
 • Koivisto, Antti (2010-02-03)
  Videoiden jakaminen on saanut suurta suosiota sosiaalisen median palveluissa. Esimerkiksi YouTubeen, joka on yksi suosituimpia videopalveluita maailmassa, ladataan satojatuhansia videoita päivittäin. Monet ladatuista ...
 • Palomäki, Tommi (2003-08-20)
  Recently there has been a huge increase in the development of automatic container recognition systems. A few commercial machine vision applications have been published. However, they are largely focused on fixed systems, ...
 • Hämylä, Martta (2009-09-09)
  Tutkimuskohteena on satamissa liikkuvien konttilukkien kuljettajanäkyvyys ja näkyvyyden vaikutus turvallisuuteen. Työn tavoitteena on selvittää riskit konttilukkikuljettajien näkyvyydestä W-tyypin etuohjaamosta sekä arvioida ...
 • Nieminen, Jorma (1999-06-09)
  Työssä on tutkittu konttitaloa tuotteena ja sen eri versioita sekä sen markkinointia ja tuotekehitystä. Lisäksi tutkittiin uusia mahdollisia markkinoita ja konttitaloin käyttökohteita. Todettiin uusiksi markkinoiksi ...
 • Latvala, Juha (2014-06-04)
  Nykyaikaisen radan tasaisuusvaatimukset ovat suuret, ja routiminen aiheuttaa ongelmia Suomen radoilla. Ratapenkereiden alusrakenteina käytetään nykyään soran sijasta myös kalliomursketta, jonka lämpötekninen käyttäytyminen ...
 • Silen, Jukka (1981)
  Työssä tarkastellaan väsymisilmiön vaikutusta kahteen LD-konvertterin puhalluskaasujen jäähdytystorniin sekä niiden kiinnitykseen. Lisäksi suoritetaan arvio jäähdytystornien käyttöiästä sekä turvallisuudesta. Tornirakenteen ...
 • Prusila, Kimmo (1985)
  Koordinaatti-mittauskone on konepajan yleismittalaite, joka on kehitetty erityisesti kolmiulotteisten kappaleiden muoto- ja sijaintipoikkeamien mittatarkastuksiin. Perinteiseen tasomittaukseen verrattuna koordinaatti- ...
 • Mustajärvi, Juha (2003-10-15)
  Koordinaattimittauskoneiden kalibroinnin tehostaminen on Tampereen teknillisen yliopiston Tuotantotekniikan laitoksen koordinaattimittauksen sopimuslaboratorio K003:n ja Mittatekniikan keskuksen (MIKES) kehityshanke. ...
 • Peltonen, Marko (1993)
  Työssä kuvataan koordinoivaan säätötason käyttömahdollisuuksia valkaisuprosessin ohjauksessa. Käytännön työ toteutettiin Damatic XD -automaatiojärjestelmässä osana erään sellutehtaan valkaisulinjan automatisointia. Lisäksi ...