.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Marjamäki, Tapio (1981)
  Työssä on pyritty kehittämään liukuovien valmistusta siten, että välittömiä valmistuskustannuksia voitaisiin pienentää. Valmistuskustannukset on jaoteltu aines- ja työkustannuksiin, jonka vuoksi pääpaino työssä on kohdistunut ...
 • Murtonen, Petteri (2008-03-05)
  Diplomityössä tutkittiin kohdeyrityksen uusien tuotteiden, ontelolaattojen ja sokkelionteloiden, toimitusketjua, siinä ilmeneviä ongelmia ja sen hallintaa. Uusien elementtien tuotantoon ottamisen vuoksi yritys tarvitsee ...
 • Rasimus, Renja (2008-10-08)
  Kohdeyrityksen Tampereen tehtaalla valmistetaan poria ja porakonelaitteita sekä maanpäälliseen että maanalaiseen louhintaan ja poraukseen. Toiminta tehtaalla on pääosin koneistusta, kokoonpanoa, testausta, säätöä ja ...
 • Mattila, Terhi (1992)
  Orgaanisia liuotinaineita käytetään paljon, koska ne liuottavat mm. rasvaa, maalia, liimoja ja kumia. Liuotinaineiden hyvän haihtuvuuden vuoksi liuotinhöyryjen pitoisuudet saattavat nousta työpaikoilla haitalliselle tasolle. ...
 • Mäenpää, Lauri (2013-01-09)
  Tämän työn tavoitteena oli selvittää liuotettavan nikkelimalmin vaihtamisen vaikutusta liuotusreaktorin korroosioon sekä etsiä syitä reaktorin jäähdytysvesiputkiston korroosiovaurioihin. Putkiston ja reaktorin vauriot ...
 • Nuuttila, Matti (1996-06-05)
  Kohdeyritys on saanut tilauksen valmistaa neljä nesteytetyn maakaasun (LNG)kuljetukseen tarkoitettua tankkialusta. Työssä selvitettiin keinoja, joillavoitaisiin tehostaa alumiinisen LNG-pallotankin vyöhykerenkaiden koontia.
 • Paliy, Dmytro (2007-12-03)
  This thesis is dedicated to demosaicing and deblurring problems in digital image processing and their solution exploiting signal adaptive filtering. In particular, we use filtering based on the local polynomial approximation ...
 • Schneider, Hugo (1998-04-15)
  The main subject of this diploma is the local compression caused of the cross-section of a timber beam. Thereofore, different ways to prove such a compression caused by a special connection using steel plate is shown fot ...
 • Thombre, Sarang; Raasakka, Jussi; Hurskainen, Heikki; Nurmi, Jari; Valkama, Mikko; Lohan, Simona (2011)
  This paper demonstrates the effect of radio frequency (RF) front-end (FE) free-running local oscillator (FRO) phase noise (PN) on the phase component of the Global Navigation Satellite System (GNSS) code correlation product. ...
 • Karhunen, Atte (2006-10-09)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli tehdä selvitys ja mallinnus paikallisesta palvelupisteestä nimeltä Local Service Point. Local Service Point on hypoteettinen, lähilangattomia tiedonsiirtotekniikoita hyödyntävä laite, ...
 • Hautamäki, Jyri (2014-04-09)
  This thesis is a research into the project marketing of large global system suppliers in the international and Chinese online channels. The focus is in determining the key differences between their international and localized ...
 • Kallio, Anne; Kujansivu, Paula; Parjanen, Satu (2012)
  Before launching a development project to enhance innovation capability, it is essential to know how innovation capability is comprehended. This paper suggests a procedure to locate the development targets of organizational ...
 • Karsisto, Mikko (2002-01-16)
  Yleisesitys matkapuhelimen paikannustekniikasta ja -palveluista, erityisesti päätelaitteen osalta. Työssä kuvaillaan yleisimmät menetelmät GSM-matkapuhelimen paikantamiseen sekä muutamia sovelluksia, joita paikannus ...
 • Rawal, Puja (2008-03-05)
  The objective of this research is to determine the factors that influence the location decisions when outsourcing IT functions. The research problem was solved by answering several research questions. In the literature ...
 • Honkavirta, Ville (2008-11-05)
  Satelliittipaikannus ei pysty tarjoamaan riittävää tarkkuutta heikon signaalikuuluvuuden alueilla, kuten kaupungeissa ja sisätiloissa. Langattoman tiedonsiirron ja päätelaitteiden kehityksen vuoksi kiinnostus erilaisten ...
 • Nurmi, Miika (2003-06-04)
  The importance of mobile phone positioning has lately increased due to changes in regulation. In addition to being an obligatory feature, location information can also be used for differentiating mobile phone services and ...
 • Vainio, Olli (1984)
  Digitaalisessa signaalinkäsittelyssä pyritään saavuttamaan yhä suurempia laskentanopeuksia, jotta suuritaajuisten signaalien käsittely olisi mahdollista. Yleisesti käytetyissä lukujärjestelmissä nopeutta rajoittavat eniten ...
 • Lanz, Minna (2010-07-06)
  Partly due to the increase in global competition, the nature of manufacturing paradigms in Europe has been undergoing continuous change in recent decades. Pressures from the market are forcing companies to evolve into new ...
 • Halonen, Antti (2008-06-04)
  Globalisoituminen ja markkinoilla vallitseva kilpailu ovat ajaneet yritykset tehostamaan toimitusketjujen hallintaa sekä analysoimaan eri optimointimenetelmien soveltuvuutta tulosten ja palvelulaadun parantamiseksi. Lisäksi ...
 • Hyppönen, Olli (1993)
  Tässä työssä on tutkittu kohdeyrityksen suurmuuntajat-divisioonan hankintalogistiikan kehittämistä. Tutkimus on osa yksikön Malliprosessi-projektia, jonka tarkoitus on soveltamalla käytäntöön lean-periaatteita luoda prosessi, ...