.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tikkanen, Juha (1991)
  Melu on terästehtaiden vakava ongelma. Valtioneuvoston päätöksen mukainen 85 dB(A) suurin jatkuva samanarvoinen melutaso työpäivän osalta edellyttää melun huolellista seuraamista ja tehokkaita torjuntatoimenpiteitä. Työn ...
 • Kataja, Simo (1991)
  Työssä on tutkittu ulkoilman käyttöä jäähdytettäessä välillisen jäähdytysjärjestelmän toisiopiirin kylmäliuosta. Tarkoitusta varten on suunniteltu Turbo Pascal -ohjelmointikielellä toteutettu tietokoneohjelma, jonka avulla ...
 • Aarnio, Markku (1987)
  Kulutettuja vesimääriä mitataan kylmävesimittareilla, joiden tarkkuus täytyy pystyä tarkistamaan huollon yhteydessä. Mittarit tarkistetaan koepenkissä jossa läpiajetulla vesimäärällä verrataan tarkistettavan mittarin ...
 • Sundell, Niko Henrik (2015-06-03)
  Elementtirakentaminen on jo pitkään mahdollistanut rakennusten nopeamman tuotannon. Työvaiheiden siirtyminen hallittuihin tehdasolosuhteisiin ja muun muassa kuivumisaikojen vähentyminen ovat parantaneet rakentamisen laatua ...
 • Aakula, Melina (2015-04-08)
  Diplomityöni käsittelee kylpylöitä ja ihmisen kokemuksellisuutta arkkitehtuurissa. Lähtökohtana on ollut aistien vaikutus kokemukseen. Työni jakautuu kylpylöiden historiaan, ihmisen kokemusmaailman tutkimiseen ja ...
 • Sunela, Hanna (2008-12-18)
  Diplomityöni käsittelee Roomassa sijaitsevaa Diocletianuksen keisarillista kylpyläaluetta. Tarkastelun näkökulmaksi on valittu julkisen tilan muutosten tutkiminen, ja eri aikoina syntyneet tilaratkaisut. Työhön sisältyy ...
 • Isola, Marketta (1993)
  Tässä diplomityössä on suunniteltu kylpyläravintolarakennus Espoon Matinkylässä kilometrin päässä ostoskeskuksesta sijaitsevalle ranta-alueelle. Alueen länsipuolella on Matinkylän uimaranta ja pohjoispuolella Hotelli ...
 • Hietala, Mika (1990)
  Kyminlinnan linnoitusalue Kotkassa on lähiaikoina vapautumassa Puolustusvoimien käytöstä. Työssä on tutkittu alueen historiaa, rakennuskantaa ja kasvillisuutta. Suunnitelmassa on tutkittu alueen soveltumista leirikoulukeskuksen ...
 • Rajamäki, Juha (2001-06-06)
  Matkapuhelinverkon suorituskyvyn mittaamisella tarkoitetaan verkkoelementeissä tuotettuja verkon tilaa kuvaavia mittaustuloksia, jotka siirretään verkkoelementeistä keskitettyyn verkonhallintajärjestelmään. Mittausten ...
 • Lindfors, Petteri (2016-01-13)
  Kasvava tiedon määrä edellyttää organisaatiolta toimivaa, päätöksentekoa tukevaa liiketoimintatiedon hallintaa. Minkä tahansa toiminnan kehittäminen vaatii organisaatiolta sen nykytilan tunnistamista, jotta tarvittavat ...
 • Säde, Liisa (2010-06-09)
  Työni pohjautuu Kyröskosken perinneyhdistyksen vuonna 2001 toteuttamaan Kyröskoski-hankkeeseen, jonka tavoite oli pyrkiä säilyttämään vanhan puunjalostusyhdyskunnan kulttuurinen moni-ilmeisyys ja historialliset piirteet. ...
 • Heiskanen, Oskari (2013-06-05)
  Palveluliiketoiminnassa kysynnän ennustamisella on keskeinen rooli yrityksen kokonaissuunnittelussa. Palveluita ei voida varastoida ja ennustevirheet johtavat suoraan asiakasmenetyksiin. Tästä huolimatta on palvelukysynnän ...
 • Juhola, Jussi (2003-08-20)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen Nokian Renkaat Oyj:n kysynnän hallintaa. Tavoitteena oli liittää kysynnän hallinta mahdollisimman laajaan kokonaisuuteen, jonka pohjalta sitä voitaisiin kohdeyrityksessä ...
 • Järventausta, Pertti; Repo, Sami; Trygg, Petri; Rautiainen, Antti; Mutanen, Antti; Lummi, Kimmo; Supponen, Antti; Heljo, Juhani; Sorri, Jaakko; Harsia, Pirkko; Honkiniemi, Martti; Kallioharju, Kari; Piikkilä, Veijo; Luoma, Jaakko; Partanen, Jarmo; Honkapuro, Samuli; Valtonen, Petri; Tuunanen, Jussi; Belonogova, Nadezda (2015)
  Perinteisessä sähköenergiajärjestelmässä vaihtelevaan kulutukseen on sopeuduttu tuotantoa säätämällä esim. vesivoima- ja lauhdevoimalaitosten avulla. Jatkossa yhä suurempi osa tuotannosta on sellaista, jota ei teknisesti ...
 • Järventausta, Pertti; Repo, Sami; Trygg, Petri; Rautiainen, Antti; Mutanen, Antti; Lummi, Kimmo; Supponen, Antti; Heljo, Juhani; Sorri, Jaakko; Harsia, Pirkko; Honkiniemi, Martti; Kallioharju, Kari; Piikkilä, Veijo; Luoma, Jaakko; Partanen, Jarmo; Honkapuro, Samuli; Valtonen, Petri; Tuunanen, Jussi; Belonogova, Nadezda (2015)
  Perinteisessä sähköenergiajärjestelmässä vaihtelevaan kulutukseen on sopeuduttu tuotantoa säätämällä esim. vesivoima- ja lauhdevoimalaitosten avulla. Jatkossa yhä suurempi osa tuotannosta on sellaista, jota ei teknisesti ...
 • Mäkelä, Teija (2000-05-30)
  Kytäjän kartano on laaja yksityinen kartano, joka sijaitsee Hyvinkään haja-asutusalueella.Työn ensimmäisessä osassa perehdytään maisemaan, kasvillisuuteen ja perinteisiin rakentamisalueisiin. Näiden avulla rajataan ...
 • Laiholuoto, Kari (1985)
  Digitaalisen tietojenkäsittelyn lisääntyessä tarvitaan yhä enemmän tietämystä muunninteknologiasta. Tässä työssä suunniteltiin CMOS-teknologialle D/A- muunnin. Kirjallisuustutkimuksessa kartoitettiin ensin eri tyyppisiä ...
 • Niiranen, Lea (2008-12-03)
  Lantaani [3,3”-(oksodimetyleeni)-di-1,1´-bi-2-naftoli] (LaLB) on organometallikatalyytti, joka soveltuu moneen katalyyttiseen asymmetriseen reaktioon. Sitä käytetään erityisesti asymmetrisissä Michael-additio-reaktioissa, ...
 • Nurmi, Miia (1999-06-09)
  Selvitys diplomityönä laaditusta pk-alihankintayrityksille soveltuvasta toiminnan laadun työkirjasta ja sitä varten vaaditusta pohjatyöstä. Työ käsittelee yritysten toiminnan laatu-, turvallisuus- ja ympäristönäkökulmia. /Kir10
 • Niemi, Hannu (1995-01-18)
  Tämä työ tehtiin kohdeyrityksessä Raumalla. Työn tarkoitus oli kehittää reaaliaikainen palautejärjestelmä laadunvalvontaan ja pyrkiä kehittämään hanavalmistuksen laatutasoa. Perusajatuksena oli sitoutuminen jatkuvaan laadun ...