.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Nieminen, Jorma (1999-06-09)
  Työssä on tutkittu konttitaloa tuotteena ja sen eri versioita sekä sen markkinointia ja tuotekehitystä. Lisäksi tutkittiin uusia mahdollisia markkinoita ja konttitaloin käyttökohteita. Todettiin uusiksi markkinoiksi ...
 • Latvala, Juha (2014-06-04)
  Nykyaikaisen radan tasaisuusvaatimukset ovat suuret, ja routiminen aiheuttaa ongelmia Suomen radoilla. Ratapenkereiden alusrakenteina käytetään nykyään soran sijasta myös kalliomursketta, jonka lämpötekninen käyttäytyminen ...
 • Silen, Jukka (1981)
  Työssä tarkastellaan väsymisilmiön vaikutusta kahteen LD-konvertterin puhalluskaasujen jäähdytystorniin sekä niiden kiinnitykseen. Lisäksi suoritetaan arvio jäähdytystornien käyttöiästä sekä turvallisuudesta. Tornirakenteen ...
 • Prusila, Kimmo (1985)
  Koordinaatti-mittauskone on konepajan yleismittalaite, joka on kehitetty erityisesti kolmiulotteisten kappaleiden muoto- ja sijaintipoikkeamien mittatarkastuksiin. Perinteiseen tasomittaukseen verrattuna koordinaatti- ...
 • Mustajärvi, Juha (2003-10-15)
  Koordinaattimittauskoneiden kalibroinnin tehostaminen on Tampereen teknillisen yliopiston Tuotantotekniikan laitoksen koordinaattimittauksen sopimuslaboratorio K003:n ja Mittatekniikan keskuksen (MIKES) kehityshanke. ...
 • Peltonen, Marko (1993)
  Työssä kuvataan koordinoivaan säätötason käyttömahdollisuuksia valkaisuprosessin ohjauksessa. Käytännön työ toteutettiin Damatic XD -automaatiojärjestelmässä osana erään sellutehtaan valkaisulinjan automatisointia. Lisäksi ...
 • Lappalainen, Pauli (1991)
  Diplomityön kohteena oli kohdeyrityksen puhtaana- ja kunnossapitotoimialan huolto- ja korjaustoiminnan kehittäminen. Koska korjaustoiminnan palvelutaso mitataan yhä useammin korjauskustannuksiin uhratulla rahamäärällä, ...
 • Mäki-Ruuti, Noora (2010-12-08)
  Työssä selvitettiin Helsingin rautatieaseman kellotornin luonnonkivijulkisivun kosteusteknistä toimintaa. Kohteen alkuperäinen ulkoseinärakenne käsitti ulkoapäin lukien seuraavat rakennekerrokset: itsensä kantava ...
 • Kehrävuo, Kerkko (1990)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia kohdeyrityksen teknillisen ryhmän moottori- ja laskutelinekorjauksiin käytettävän koneistuskapasiteetin käyttöä. Työssä keskitytään tämän hetkisen tilanteen selvittämiseen, yleisen ...
 • Varis, Elisa (2016-03-09)
  Rakennushankkeiden yksi tärkeimmistä onnistumisen edellytyksiä ovat hankkeiden ajoitukset ja realistiset aikataulut. Aikatauluissa pysyminen vaikuttaa suoraan rakentamisen kustannuksiin ja laatuun sekä niiden myötä myös ...
 • Kontuniemi, Pekka (1991)
  Tämä tutkimus on tehty Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen rakennustuotantolaboratoriossa korjausrakentamisen määrää ja rakennetta selvittävän tutkimuksen, KORVO 90 -tutkimus, yhteydessä. KORVO 90 -tutkimuksen päätavoitteena ...
 • Uusimaa, Veli-Matti (1986)
  Korjausrakentamisen yleistyessä tulee myös uudisrakentamisesta poikkeavan työvaiheen, purkutöiden, merkitys kasvamaan. Purkutöihin tarkoitettua kalustoa on jo kehitetty jonkin verran, mutta tietoa laitteista ja niiden ...
 • Uotila, Ulrika (2012-08-15)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää eri korjaustoimenpiteiden vaikutusta kerrostalon energiankulutukseen sekä korjausten taloudellista kannattavuutta. Tutkimusaineistona oli yli 700 kerrostalon vuosittaiset lämmön-, ...
 • Villanen, Maija (2014-06-04)
  Tämä diplomityö pohjautuu Länsiväylän portti -opiskelijakilpailuun, joka järjestettiin loppuvuodesta 2011. Työ jakautuu kahteen osaan, suunnitelmaosuuteen ja tutkielmaan. Tutkielma perustuu suunnitelman havaintojen ...
 • Wallen, Vesa (1991)
  Tämän työn tarkoituksena on ollut selvittää keinoja kaasuturbiinin polttokammioon menevän ilman esilämmittämiseksi kiinteää polttoainetta käyttävän höyrykattilan tulipesässä. Lämpötilataso on korkea, joten käytettäville ...
 • Kallionpää, Santeri (2008-02-06)
  Vastauksena yhteiskunnan tarpeisiin vähentää polttoaineen kulutusta ja kasvattaa liikenneturvallisuutta autoteollisuus on kehittänyt aiempaa kevyempiä ja lujempia autonkoreja. Käyttämällä aiempaa lujempia teräksiä korirakenteen ...
 • Mäkinen, Juho (2008-02-06)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää korkeamolybdeenisen martensiittisen CrNiMo 16-5-2 -teräksen mekaanisia ominaisuuksia ja korroosionkestoa hyvin vaativissa merivesiolosuhteissa. Vertailukohteena pidettiin muita ...
 • Mattila, Janne (1996-11-20)
  Työssä selvitettiin kiihtyvyyden ja sen 1. ja 2. aikaderivaatansoveltuvuutta hitaasti pyörivien koneiden kunnonvalvontaan. Tutkimuksessakehitettiin myös mittausjärjestelmä, joka perustuu kiihtyvyysantureihin.
 • Rautiola, Jouko (1991)
  Tämä tutkimus on osa RS-tekniikka ja seos kehitys-tutkimushanketta, joka liittyy itsenäisenä osaprojektina kansallisen Pulverimetallurgian teknologiahankkeeseen. Tutkimuksen rahoitti Tekes. Työssä tutkittiin mahdollisuuksia ...
 • Hakala, Tuomas (2002-06-05)
  TAUSTAA: Heikko hitsattavuus rajoittaa erkaumalujitettujen superseosten kunnostusmahdollisuuksia ja siksi monissa tapauksissa tyhjöjuottaminen on soveliaampi liittämistekniikka. Jotta juotoskorjauksella saataisiin ...