.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Boström, Sanna (2012-12-05)
  Diplomityön tavoitteena on selvittää asuinkerrostalon laskennalliseen energiankulutukseen perustuva energiatehokkuusluku (ET-luku, [kWh/brm2/vuosi]) ja vertailla sitä toteutuneen energiankulutuksen mukaiseen energiatehok ...
 • Rahkonen, Pekka (1999-05-12)
  Työssä tutkitaan mahdollisuutta korottaa kolmikerroksisia kerrostaloja teräsrakenteen avulla. Tutkimuksen kohteeksi on valittu kaksi taloa Tampereen Annalasta, kumpaankin on sovellettu eri menetelmää.
 • Kurvinen, Antti; Heljo, Juhani; Aaltonen, Anu (2012-06)
  Monimuotoisten korttelitason kehityshankkeiden päätöksenteko on haastavaa ja sitä tukevalle kriteeristölle ja työkaluille on selkeästi tarvetta. EVAKO-hankkeessa analysoitiin lähiökorttelikorjaamiseen liittyvää päätöksentekoa ...
 • Virtanen, Teemu (1999-05-12)
  Työssä on selvitetty mahdollisuutta tiivistää lähiökorttelia tiivistämällä asuinkerrostaloja. Työssä on keskitytty erityisesti rajoittaviin määräyksiin sekä laadittu luonnokset yhden korttelin lisärakentamisen malliesimerkiksi.
 • Tynkkynen, Pekka (2011-04-06)
  Tutkin työssäni Helsingin metropolialueella sijaitsevan lähiön energiatehokasta, ekologisesti kestävää täydentämistä. Tutkimuksen lähtökohtana on emergenssinä tunnettu ilmiö. Kaupungin toimintojen kompleksisessa verkossa ...
 • Välimaa, Harri (1994)
  Lähiverkkojenn yhdistäminen on kasvanut jyrkästi 80-luvun lopusta lähtien. Useimmissa tapauksissa yhdistämispalvelu ostetaan palveluntarjoajilta, mikä on täten vaikuttanut myös dataverkkojen kehittymiseen ja kasvamiseen. ...
 • Marjamäki, Ari (1992)
  Lähiverkot muodostavat nykyisin yritysten tietojärjestelmien rungon. Monet yritykset ovat rakentaneet yhtymäverkkoja parantaakseen tietojärjestelmiensä tasoa ja palveluita. Teleoperaattorit tarjoavat kannattavan tavan ...
 • Sillanpää, Jyrki (1989)
  Lähiverkkojen määrä kasvaa jatkuvasti. Tyypillisesti organisaation lähiverkot yhdistetään toisiinsa yhdeksi verkkokokonaisuudeksi. Tiedonsiirtopalvelun tarjoajan kannalta on tärkeää tuntea lähiverkkojen välisen tietoliikenteen ...
 • Kanniainen, Juha (1991)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää eri etäkäyttötavat ja -mahdollisuudet ohjelmistoja tekeville yrityksille sekä niiden asiakasyrityksille erilaisiin tarpeisiin. Tutkimuksen lähtökohdaksi otettiin kohdeyrityksessä ja ...
 • Haapaniemi, Tuomas (2013-11-08)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lähtötietojen vaikutusta lisä- ja muutostöihin sekä kokonaiskustannuksiin katu ja vesihuollon saneerauskohteissa. Työ koostuu kirjallisuusselvityksen lisäksi haastattelu- ja ...
 • Viikki, Raimo (1983)
  Työssä on määrätty suunnitellun lämminilmakojeen tekniset suoritusarvot. Tärkeimmät määriteltävät suoritusarvot ovat lämpimän suihkun heittopituus ja halkaisija, lämminilmapatterin luovuttama lämpöteho sekä laitteen ...
 • Roiha, Jarmo (1996-10-16)
  Työssä selvitetään ongelmia, jotka liittyvät lattialämmityksen sähkötöihinja betonilattian rakentamiseen lämmityskaapelit huomioon ottaen. Myöskyseisiin sähköasennuksiin liittyvät turvallisuusmääräykset, materiaalit ...
 • Ylipulli, Jyrki (2000-08-23)
  Tutkimuksen kohteena oli eristystasoiltaan erilaisten pientalojen käyttäytyminen lämmityskatkon aikana. Päämääränä oli tutkia kahdella simulointiohjelmalla saatuja tuloksia ja pohtia niiden merkitystä.Tutkittuja yksikerroksisia ...
 • Vihola, Jaakko; Heljo, Juhani (2012-06)
  Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia eri lähteiden avulla Suomen rakennuskannan lämmitysjärjestelmävalintoja ja niiden kehittymistä. Toteutunutta kehitystä tarkasteltiin aika-välillä 2000-2012. Valintojen kehittymistä ...
 • Kiviranta, Janne (1995-06-07)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää Tampereen kaupungin sähkölaitoksen omistaman Naistenlahden turvevoimalaitoksen kustannusten jakamista sähkön ja lämmön kesken. Työ esittelee erilaisia kirjallisuudesta löytyneitä ...
 • Soini, Sakari (1991)
  Tämän työn tarkoituksena oli määrittää lämmön siirtyminen tasosuihkujen sekoittuessa. Tehty työ on jatkoa Kari Rajainmäen diplomityöhön "Suihkujen turbulenttinen Prandtlin luku". Työssä on esitetty myös kuumalanka-anemometrin ...
 • Esa, Hannu (1984)
  Työssä on tutkittu lämmönsiirtoa yksittäisen, 24 metrin pituisen koaksiaalisen pystyputken ympärillä. Työn aluksi esitetään selonteko mittauskohteesta sekä työhön liittyvän ajanjakson sääolosuhteista. Lämmönoton periaate ...
 • Bragge, Eero (1995-06-07)
  Diplomityössä tarkastellaan uudentyyppistä lämmönsiirrintä. Siirtimen toiminta selvitettiin ensin mittausten avulla. Tämän jälkeen suunniteltiin ja toteutettiin ohjelma, jonka avulla siirtimiä voidaan mitoittaa. Ohjelma ...
 • Tuohi, Päivi (2008-04-09)
  Lämmönsiirto on termisen energian siirtymistä lämpötilaerosta johtuen paikasta toiseen. Lämpö siirtyy kolme perusmekanismin avulla: johtumalla, konvektiolla ja säteilyllä. Lähes kaikissa kemianteollisuuden prosesseissa ...
 • Leskinen, Rauno (1982)
  Paperi- ja kartonkikoneiden viira- ja puristin osilla imuvyöhykkeiden kohdalla tapahtuu voimakasta radanjäähtymistä. Tämä johtuu siitä, että kuiva konesalin ilma höyrystää itseensä vettä radasta ottaen siitä myös tarvittavan ...