.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Uusitalo, Minna (2008-06-04)
  Diplomityössä tutkittiin alumiinioksidipohjaisen suodattimen ominaisuuksia ja koostumusta. Työn tavoitteena oli optimoida lietevalutekniikalla suodattimen ominaisuudet ja koostumus sellaisiksi, että saavutettaisiin ...
 • Välimaa, Tiina (1995-01-18)
  Työssä tarkastellaan erilaisia vaihtoehtoja polttaa kemiallisessa puunjalostusteollisuudessa syntyviä lietteitä. Kirjallisuustutkimuksessa selvitetään kuivaukseen ja polttoon vaikuttavia lietteiden erityisominaisuuksia. ...
 • Lepistö, Timo (2014-05)
  This is a collection of fourteen short stories and five poems from the first-ever creative writing course offered at the Language Center at Tampere University of Technology. Thematically varied, the writings range in humor, ...
 • Alaviitala, Tiina (2013-11-08)
  During the recent years, the debate concerning climate change and other environmental threats has been in focus often. This discussion has also created pressure to business, individuals, public administrators and policymakers ...
 • Laitala, Kirsi (2001-08-22)
  Työssä pyritään löytämään yksinkertaistettu versio elinkaariarvioinnille, tuotteiden ympäristövaikutusten vertailulle, jotta arviointia voitaisiin käyttää myös teollisessa tuotantomittakaavassa.Tutkimuksessa vertaillaan ...
 • Leppäkoski, Arttu Ville Juhani (2013-04-03)
  This Thesis develops methods for managing software and hardware during the life cycle of a programmable machine control platform. Life cycle management is important because of the long life cycle of this platform. Software ...
 • Lehtinen, Timo (1984)
  Tutkimuksen tavoitteena on ollut muuttaa yhdysvaltalaista Life-Cycle Planning and Budgeting -tietokoneohjelmistoa siten, että se soveltuu käytettäväksi Suomessa. LCPB-mallin tarkoitus on laskea ja vertailla eri tilan ...
 • Honkala, Anu (2012-11-07)
  Adheesion hyödyt liittämisessä ovat laajalti ymmärretty, joten sen käyttäminen myös teollisissa sovelluksissa on alati kasvamassa. Edistykselliset liimateknologiat ovat enenevässä määrin syrjäyttäneet perinteisiä kiinnittimiä ...
 • Uzunov, Vladislav (2011-10-07)
  A scalar light field is any stationary monochromatic wave in the visible spectrum which propagates in an isotropic, homogeneous, non-dispersive and non-magnetic medium and thus obeys the Helmholtz wave equation. This thesis ...
 • Koskela, Jenni (2010-06-02)
  The integration of microfluidics, microfabrication technologies and biomaterials has established new means to mimic the natural microenvironment of cells. Using microfluidic culture devices, cells can be stimulated with ...
 • Vuorinen, Tommi (2002-02-13)
  Tavoitteena oli tutkia valon indusoimia varauksensiirtoprosesseja resorsinareeni-fullereeni ohutkalvoissa. Kalvojen valmistukseen käytettiin Langmuir-Blodgett (LB) tekniikkaa. Varauksensiirtoprosessien tutkimista varten ...
 • Kesti, Tero (1999-02-10)
  Työssä pyritään löytämään sopiva ympäristö, missä valituissamolekyyliaggregaateissa aikaan saadaa valoindusoitu varauksen siirtyminen ennalta määrättyyn kohtisuoraan suuntaan kaksidimensionaalisessa molekyylikalvossa. ...
 • Siikarla, Mika (2011-02-18)
  Model-Driven Engineering (MDE) is a software development paradigm that is proposed to increase the efficiency of software development. To realize this goal, the design of the software application and the design-time decisions ...
 • Laitinen, Markku (1985)
  Tutkimus on esiselvitys projektille Lihateollisuuden energiatalouden kehittäminen, minkä tavoitteena on suunnitella TLK-ryhmälle energian käytön seurantajärjestelmä sekä pitkäjännitteinen energiatalouden kehittämisohjelma. ...
 • Knuuttila, Anitta (1986)
  Työssä on tarkasteltu kuljetuksien ja niihin liittyvän tavarankäsittelyn työturvallisuutta lihanjalostusalalla. Työn tavoitteena on esittää lihanjalostusalan sisäistenkuljetusten ongelmakohdat nimenomaan tapaturmavaarojen ...
 • Porkka, Marjo (1983)
  Tämän kirjallisuustutkimuksen tarkoituksena on esittää keskeisimmät perusteet liikennettä koskevien toimenpiteiden taloudelliselle tarkastelulle. Käsittely painottuu voimakkaasti liikennetalouden puolelle. Jatkossa käsitellään ...
 • Pitkänen, Maija (2011-02-09)
  Sillansiirtomenetelmä on vallitseva sillanrakennusmenetelmä rautateillä, mutta tiesiltahankkeissa menetelmää ei ole vielä hyödynnetty. Perinteisiin tiesiltojen rakennusmenetelmiin verrattuna menetelmän keskeisenä etuna on ...
 • Repo, Teemu (2008-02-06)
  Nykykäytäntö edellyttää, että rautatiesillan teräsputkipaalun käytännössä kärjestä PDA-mitattu kantavuus kattaa myös sillan liikennekuorman ja sen sysäyslisän varmuuskertoimineen. Oletuksena kuitenkin on, että käyttötilassa ...
 • Mähönen, Nina (2001-08-16)
  Tutkimuksen päätavoitteena oli laatia Tampereen seudulle hallinnollisista rajoista riippumaton liikennemääräkartta ja sen toteuttamiseksi tarvittava liikennelaskentajärjestelmä. Tampereen seutuun luetaan kuuluvaksi Kangasalan, ...
 • Escartin, Marko (1994)
  Kuvapuhelijärjestelmien kuvan koodauksen eräs tärkeä osa on liikekompensointi, jossa liikkeenestimointi on raskas ja laskentatehoa vaativa toiminto. Tästä syystä luontevaa ratkaisua liikkeenestimoinnin toteuttamiseksi ...