.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Koskela, Juha (2008-08-13)
  Toimivat, lentävät saumaukset ovat merkittävässä asemassa vaikeassa prosessissa, jossa tuotteelle suoritetaan auki- ja kiinnirullauksia. Konenopeudet nousevat entisestään prosessitietämyksen ja hallintataidon kasvaessa. ...
 • Toivonen, Arto (1997-12-10)
  Työ sisältää rakenteilla olevan keskiterminaalin lähtöselvitystiskien sekäulkomaanterminaalin porttitiskien ergonomisen suunnittelun.Tutkimusmenetelminä ovat virkailijakysely, videoanalyysi sekä työpaikanergonomista ...
 • Koskenniemi, Jari (2005-05-11)
  Diplomityön lähtökohtana oli 1.1.2001 voimaan tullut määräys, jonka mukaan tarkkuuslähestymiskategorian kentillä on oltava valaistut rullaustiekyltit. Työssä tavoitteena oli suunnitella rullaustiekyltti, joka täyttää ...
 • Setälä, Manu (1992)
  Ohjelmiston mallintaminen on huolellisen ohjelmistotyön tärkeä vaihe. Sen avulla voidaan välttää ohjelmistotyön aikaisten vaiheiden virheitä ja ohjelmiston kokonaisuudesta saadaan selkeämpi kuva. Mallintaminen antaa ...
 • Hämäläinen, Mika (2007-12-12)
  Lentokoneen hydraulijärjestelmän toimilaitteilta edellytetään luotettavaa toimintaa koko elinkaaren ajan. Toimilaitteet on suunniteltu huoltovapaiksi ja niiden kuntoa seurataan vikadiagnostiikan avulla. Ennakoimaton vika ...
 • Aaltonen, Aimo (2007-03-14)
  Tämän työn tarkoituksena oli muodostaa kokonaiskuva polttoainepumpun testauslaitteiston sähköisten toimintojen suunnittelusta ja toteutuksesta. Kone- ja sähköturvallisuus, toimivuus ja taloudellisuus ovat keskeisimmät ...
 • Riikonen, Martti (1990)
  Tämä diplomityö on tehty osana Ilmavoimien uusien hävittäjäkoneiden vaatimien koulutus ja vianetsintämenetelmien selvitystä. Lentokonejärjestelmien monimutkaistuminen siirryttäessä seuraavaan hävittäjäsukupolveen tulee ...
 • Niiranen, Kaisa (2010-09-08)
  Lentoala elää murroksen aikakautta ja ala on kokenut viimeisen vuosikymmenen aikana useita kriisejä ja suuren rakennemuutoksen, mutta samalla kysynnän kasvun. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on hahmottaa Euroopan lentoalan ...
 • Hyvärinen, Antti (2013-12-04)
  Tässä diplomityössä määriteltiin Ilmavoimien lentopolttoaineen seurantaan hankittavan automaattisen järjestelmän vaatimukset. Työssä perehdyttiin käytössä oleviin manuaalisiin polttoainekirjanpidon menettelyihin ja ...
 • Vainio, Antti (1984)
  Tarve kehittää lentäjäkoulutusta myös lentosuunnistuksen osalta turvallisesti ja pienin kustannuksin on johtanut lentosuunnistussimulaattorin kehittämiseen osana muuta simulaattorikoulutusta. Tämän esisuunnittelutyön ...
 • Sunela, Ulla (2012-03-07)
  Suomen Ilmavoimien lentoteknillinen henkilöstö työskentelee ympäri vuoden lentokentillä ja varatukikohdissa vaihtelevissa oloissa: -40 - +40 °C, tuuli 0-30 m/s, auringon paisteessa sekä vesi-, lumi- ja räntäsateessa. Työ- ...
 • Lumia, Janne (1999-03-10)
  Työssä tutkittiin lentoyhtiön kustannusrakennetta sekä lentäjän mahdollisuuksia omalla toiminnallaan säästää kustannuksia tai lisätä yhtiön tuottoja.
 • Jääskelä, Petri (2002-03-13)
 • Siiskonen, Henri Mikael (2015-03-04)
  Leukamurskaimen työnninlaatta on yksi sen tärkeimmistä murskausvoimia vastaanottavista komponenteista. Se vastaanottaa suuren osan liikkuvan leuan alaosaan kohdistuvista murskausvoimista ja pitää murskaimen asetuksen ...
 • Jalonen, Juha (2013-12-04)
  Vuoteen 2020 mennessä Suomen silloista yli 7000 on tulossa peruskorjausikään. Kasvaneiden liikennemäärien seurauksena peruskorjauksen yhteydessä tulee usein mietittäväksi myös sillan leventämisen tarve. Betonisillan ...
 • Vähätalo, Kalle (2015-02-04)
  Tässä diplomityössä tarkastellaan virtaussimuloinnin soveltamista Vahterus Oy:n kehittämän täysin hitsatun Plate&Shell-levylämmönsiirtimen virtauksien ja lämmönsiirron määrittämisessä. Tarkoituksena oli tehdä virtaussimulointeja ...
 • Hautaniemi, Erkki (1986)
  Tässä työssä suunnitellaan vastaanottolaite, joka siirtää lakanvalukoneelta tulevat lakatut levyt rullavaunuun kuivumaan. Työn alussa esitetään lyhyesti tärkeimmät käytössä olevat levyjen kuivaussysteemit ja tarkastellaan ...
 • Kanerva, Kimmo (1998-02-11)
  Diplomityö käsittelee levynkäsittelylinjan vikadiagnostiikan parantamista informaatiojärjestelmän avulla. Työssä rakennettiin vikadiagnostiikkasovellus, joka koostuu linjan käyttöliittymästä, relaatiotietokannasta ja ...
 • Hiukka, Jussi (2008-10-08)
  Työn tavoitteena oli kehittää turvavalaistusjärjestelmän suunnittelunhallintatyökalu, joka jakautuu suunnittelutyökaluun ja käyttötyökaluun. Työn teoriaosuudessa esiteltiin keskeiset turvavalaistukseen liittyvät normit ja ...
 • Kurunsaari, Juha (2013-12-04)
  Teknologian vaihtuminen hydraulisesta lävistysvoimasta servomekaaniseen lävistysvoimaan loi tarpeen palveluliiketoiminnan strategian uudistamiselle. Strategian muutos kohdistuu palvelutuotteiden lisäämiseen esim. etäpalveluiden ...