.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kauramäki, Tuomo (1983)
  Työssä on tutkittu kokeellisesti lämmön siirtymistä luonnollisella konvektiolla päällekkäisten vaakaputkien muodostamasta putkirivistä, kun putkien pintalämpötilat on pidetty vakioina. Mittausten tarkoituksena oli selvittää ...
 • Kaasalainen, Timo (1990)
  Työn tavoitteena oli parantaa energia-analyysiohjelmalla suoritettavan laskennan luotettavuutta ja tarkkuutta kehittämällä huoneiden sisäisen konvektion laskentaa ja ottamalla huomioon patterista lähtevän konvektiosuihkun ...
 • Koskinen, Sami (2000-03-15)
  Diplomityössä pääpaino on luonnollisten maamerkkien tunnistuksessa, niiden käytössä reittien suunnitteluuun ja maamerkkihavaintojen perusteella tehtävässä paikannuksessa reitillä. Reittiajoon liittyvistä muista menetelmistä ...
 • Hoisko, Tanja (2007-03-14)
  Luonnonaineina esiintyvät halogenoidut 5-metyleeni-2-furanonit ovat biologisesti aktiivisia yhdisteitä, joita voidaan eristää Bonnemaisoniaceae -suvun merilevistä. Halogenoidut furanonit ovat herättäneet mielenkiintoa ...
 • Linna, Timo (1983)
  Tutkimuksen peruslähtökohta on se, että nykyisin rakennusten kivilaattaverhoukset asennetaan yleensä työmaalla ja se on kallista. Elementtitekniikalla saadaan kivilaattapintainen seinä kilpailukykyisemmäksi. Tutkimuksen ...
 • Kukkonen, Janne (1984)
  Keväällä 1983 aloitettiin kahden kohdeyrityksen ja TTKK:n talonrakennustekniikan osaston välillä yhteistyö luonnonkivipintaisten elementtien valmistamiseen tarvittavan tiedon lisäämiseksi. Aluksi etsittiin ajateltavissa ...
 • Wallinmaa, Sara (2014-06-04)
  Tässä työssä käsitellään luonnonmateriaalilujitettujen kestomuovikomposiittien pitkäaikaisominaisuuksia. Lujitteina on käytetty lasia, pellavaa, sellua ja wollastoniittia. Matriisiaineina on käytetty polypropeenia, korkean ...
 • Saari, Tuomas (2014-06-04)
  Luonnonkuitujen potentiaali toimia perinteisempien lasi- ja hiilikuitujen asemesta komposiittien lujitteina sopivissa sovelluksissa on tunnistettu niin tutkijoiden, kuin osin jo teollisuudenkin taholta. Luonnonkuitujen ...
 • Kervinen, Minttu (2010-05-05)
  Helsingin kaupunki suunnittelee uutta 30 000 – 40 000 asukkaan pientalo-kaupunkia nykyisin maaseutumaiselle Östersundomin alueelle. Diplomityössäni tarkastelen ajallisesti ja alueellisesti eri mittakaavoissa minne kaupungissa ...
 • Kokkonen, Sonja (1998-10-14)
  Työssä etsitään eroja nykyisen ja luotettavuuskeskeisen kunnossapidon (RCM) välillä. Nykyistä toimintamallia on tarkoitus muuttaa vikoja entistä paremmin ehkäiseväksi.
 • Rantakokko, Seppo (1985)
  Suomessa on yli sata mikroprosessoriohjattua, itsenäisesti luottokortilla toimivaa polttoaineen jakelulaitteistoa (D-mittaria). Havaittiin tarkoituksenmukaiseksi kyetä siirtämään kaikkien D-mittarien tankkaustapahtumat ja ...
 • Pihlajaniemi, Maija (2013-06-05)
  Tutkimuksen lähtökohta ja suurin inspiraation lähde oli monien innovaatioiden syntykotina ”Maagisena hautomona” tunnettu yliopistorakennus Massachusetts Institute of Technologyssä. Tämä rakennus toimi loistavana esimerkkinä ...
 • Pietilä, Riitta (1998-04-15)
  Tutkimuksen päätavoite on tarkastella suomalaisten LVI-yritysten vientimahdollisuuksia ja -keinoja Saksan markkinoille. Toisena tavoitteena on tutustua LVI-yritysten jakelukanaviin Saksassa.
 • Paunonen, Lassi; Zwart, Hans (2013)
  In this paper we present Lyapunov based proofs for the well-known Arendt-Batty-Lyubich-Vu Theorem for strongly continuous and discrete semigroups. We also study the spectral properties of the limit isometric groups used ...
 • Mikola, Tapani (1992)
  Työn tarkoituksena oli selvittää tehokkaimmat mahdolliset algoritmit lyhimmän reitin laskemiseksi tieverkossa kahden paikan välillä. Tutkimuksessa lähdettiin alkuun perinteisestä E.W. Dijkstran vuonna 1959 esittämästä ...
 • Holopainen, Antti (2006-10-11)
  Tämä diplomityö on jaettu kolmeen osaan: teoriaan, vertailuun ja testaukseen. Työn ensimmäisessä osassa tutkitaan markkinoilla olevia langattomia tiedonsiirtotekniikoita, niiden ominaisuuksia ja tulevaisuuden näkymiä. ...
 • Korpioja, Ari (1991)
  Sähkön laatua heikentävät erilaiset häiriöt, kuten jännitteen alenemat, ylijännitteet, jännitepiikit, jännitteen vaihe-epäsymmetria ja eripituiset keskeytykset. Ns. lyhyet sähkökatkot johtuvat keskijänniteverkon ilmajohdoilla ...
 • Ojala, Antti (1982)
  Tutkimuksessa lyhyistä teräsbetoniulokkeista pyrittiin selvittämään ulokkeen betonin puristuskapasiteetin suuruus sekä erilaisten raudoitusten vaikutus kuorman ylärajaan. Kirjallisuustutkimuksesta saatiin tietoa ulkomaisista ...
 • Vuorimies, Timo (1985)
  Työssä on kerätty tietoja erilaisista iskunvaimennusmenetelmistä, tehty tietokoneohjelma kaksimassaisen iskunvaimennussysteemin laskentaa varten ja suunniteltu osittain sen avulla annetun suuruiselle herätteelle iskunvaimennin. ...