.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kivistö, Markku J. (1991)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli ymmärtää keskisuuren elektroniikkayrityksen ostoprosessin operatiivista käytäntöä, käytettyjä ostostrategioita ja strategisia mahdollisuuksia. Tutkimuskohteena olivat tuotannollisten materiaalien ...
 • Koskinen, Jari-Pekka (2015-06-03)
  Korkeapainemaaliruisku on rakennustekniikassa käytettävä maaliruisku, jonka toimintaperiaate on nostaa mäntäpumpulla maalia järjestelmään sekä pitää haluttu työskentelypaine. Mäntäpumpun voimanlähteenä toimii sähkömoottori, ...
 • Kortelainen, Petri (2012-11-07)
  Tuulen vaikutusten merkitys rakennesuunnittelussa kasvaa merkittävästi rakennusten korkeuden kasvaessa. Korkeissa rakennuksissa tuulen turbulenttisuus voi aiheuttaa myös merkittävää värähtelyä. Tämän työn tarkoitus on ...
 • Saarilahti, Ari (1996-10-16)
  Työssä keskitytään äänenvaimennusletkujen hapenläpäisyn aiheuttamiin korroosio-ongelmiin.
 • Bolotin, Sanna (2000-05-10)
  Tavoitteena oli parantaa Nd-Fe-B -magneetin korroosio-ominaisuuksia ilman mageneettisten ominaisuuksien heikentymistä. Ongelmakohtia pyrittiin ratkaisemaan erilaisilla lisäaineilla. Yksi ratkaisu on korvata osa raudasta ...
 • Virtanen, Jare (2008-11-05)
  Tutkimusten mukaan toiveet pientaloasumisesta ovat Suomessa yleisempiä kuin toteutunut pientaloasuminen. Pientaloasumisen suosio johtaa vähemmän tehokkaaseen maankäyttöön, mikä tarkoittaa yhdyskuntien laajenemista, lisäkuluja ...
 • Järvineva, Arja-Liisa (1999-05-12)
  Työ on osa Annala-projektia. Työssä on korjaussuunnitelma rakennuksesta Annalassa. Suunnittelu on asukaslähtöistä, ja suunnitelman pohjana on "Sosiaaliset indikaattori" -työryhmän ajatukset.
 • Breite, Rainer (1996-06-05)
  Työssä tutkittiin korvausinvestointia tekemälläkannattavuusselvitys toimintoperusteisella kustannuslaskennalla.
 • Lehonmaa, Taisto (1987)
  Kytkinlaitteiden suunnittelussa joudutaan toistuvasti pohtimaan koskettimien oikosulkulujuuteen liittyviä ongelmia. Ratkaisun löytämiseksi tarvitaan usein laajoja koesarjoja eri rakennevaihtoehdoilla. Tässä työssä esitellään ...
 • Lepistö, Mika (1990)
  Tämä työ kuuluu osana rakennuselementtien lujuutta ja stabiiliutta käsittelevään tutkimushankkeeseen. Työssä vertaillaan seitsemää erilaista algoritmia, jotka käyttävät neljää erilaista menetelmää kosketustehtävän ratkaisuun. ...
 • Käpynen, Petri (1987)
  Diplomityössä käydään läpi Tampereen keskustaan rakennetun liikekeskuksen kallioankkuroitujen maanpaineseinien rakennesuunnittelu. Työssä esitellään suunnittelun lähtökohdat sekä tutkittuja ratkaisumalleja maanpaineseinän ...
 • Toivari, Olli-Pekka (2011-09-07)
  Oikein mitoitetulla kosteudenhallinnalla ja sääsuojauksella voidaan poistaa tai vähentää kosteudesta johtuvia vaurioita. Kosteudenhallinnan ja sääsuojauksen taloudellisuutta tarkastellaan tässä diplomityössä kahdesta ...
 • Naukkarinen, Mikko (1984)
  Tämä tutkimus on osa kohdeyrityksen Akroflex-kosteudensulkujärjestelmän tuotekehitysprojektin testausvaihetta. Tavoitteena on ollut tutkia muuratun betoniharkkoulkoseinärakenteen kosteusteknistä käyttäytymistä, sisäpuolisen ...
 • Torikka, Kirsi (1999-03-10)
  Työssä selvitettiin kosteus- ja homevaurioiden korjaamisen laatuun vaikuttavia seikkoja ja korjaushankken kulkua, ongelmia ja toimintatapoja. Työssä on lisäksi koottu tietoa korjausprosessin kehittämiseksi ja siinä on ...
 • Lindberg, Ralf; Wahlman, Jyrki; Suonketo, Jommi; Paukku, Elina (2002)
  Tutkimuksessa selvitettiin pääasiassa laboratoriossa mittaamalla paikallavaletun betonilattian kuivumista. Laboratorio-olosuhteissa tutkittiin välipohjien kuivumista. Lisäksi kenttämittauksin selvitettiin maanvaraisen ...
 • Varjonen, Antti (2013-11-08)
  Työn tavoitteena oli rakentaa modulaarinen kotiautomaatiojärjestelmä ja tutustua langattomaan Zigbee -standardiin. Langattomaan väylän käyttöön päädyttiin, koska vanhoihin asuntoihin ei välttämättä ole mahdollista rakentaa ...
 • Kujala, Tea (2008-03-05)
  Kotiin tuotettavien hyvinvointipalvelujen käyttö maassamme lisääntyy väestön ikääntymisen, asennemuutosten sekä arkielämän kiireistymisen vuoksi kaiken aikaa. Ikääntyneiden lisäksi myös lapsiperheet sekä nuoret aikuiset ...
 • Jokela, Matti (1987)
  Diplomityön tarkoituksena oli luoda toimiva ja energiaystävällinen jäähdytyskoneisto kotikylmiöön, jossa elintarvikkeiden säilyvyys olisi hyvä. Tuli myös tutkia eri osatekijöiden vaikutus äskeisiin. Työssä perehdyttiin ...
 • Virtanen, Jyrki (1999-03-19)
  Työssä tutkittiin kotimaisten kordinaattimittauspalveluiden mittaustarkkuutta ja verrattiin tätä ilmoitettuun tarkkuuteen.
 • Uunonen, Mika (1997-03-19)
  Tavoitteena oli selvittää tärkeimpien suomalaisten puulajien rakennetta jalujuusominaisuuksia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Puulajeiksivalittiin mänty, haapa ja koivu.