.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kalliomäki, Sami Kalervo (2014-08-13)
  Sähköverkkojen siirtokapasiteetin tarpeeseen vaikuttaa näennäisteho, joka muodostuu pätö- ja loistehosta. Pätöteholla kuvataan järjestelmässä muuhun energiamuotoon muuttuvan sähköenergian määrää. Magneetti- ja sähkökenttään ...
 • Nurmi, Jyrki (1986)
  Työn tarkoituksena oli kehitellä loistehon siirron erikoispiirteet huomioon ottava laskentamalli maaseudun keski-ja pienjänniteverkon loistehosiirron kustannusten laskemiseksi. Tällaisella mallilla voitaisiin mm. tutkia ...
 • Nieminen, Leena (1990)
  Loistehonsäätimien tuotekehitys vaatii testauksen monipuolistamista. Loistehonsäädinten testausta pyritään parantamaan testauksen automatisoinnilla, jolloin testauksen laatu, kattavuus ja dokumentointi paranevat. Diplomityössä ...
 • Everi, Antti (2006-03-08)
  Verkkopalvelun on jäsennyttävä kiinteäksi osaksi yrityksen koko palvelukonseptia. Sitä, kuinka tämä toteutuu, voidaan tutkia vertaamalla yrityksen sovellusalueen käsitemallia ja liiketoimintaprosesseja verkkopalvelun ...
 • Peni, Hannu (1985)
  Automaatiotekniikka mahdollistaa murskauslaitoksen hyödyntämisen paremmin kuin käsiohjaustekniikka. Nykyaikaisella tekniikalla saavutetaan säästöjä ja lisätuottoja. Tämän työn tarkoituksena on selvittää automaatioratkaisuja ...
 • Lappalainen, Seppo (1996-09-18)
  Työssä selvitettiin uutta sähkömarkkinalakia ja sen antamaa mahdollisuuttakilpailuttaa sähkön toimittajia. Työssä esitetään myös Norjan ja Ruotsinsähkömarkkinajärjestelmiä. Työ on kuvaus siitä, miten sähkön hankkimineneri ...
 • Nikupaavola, Arto (1983)
  Työssä on suunniteltu lomakkeenkäsittelyjärjestelmä MPS 10 -tietokoneeseen. Järjestelmän keskeisenä komponenttina on lomakkeenkäsittelijä, jonka avulla lomakkeenkäsittelyyn liittyviä toimintoja voidaan hajauttaa MPS 1O:n ...
 • Ala-Penttilä, Ossi (1999-05-19)
  Työssä on rakennettu kellomasteri. Ensimmäisessä osassa esitellään yleisesti sähkönjakeluautomaatota, relesuojausta ja tietoliikenteen käyttöä. Tämän jälkeen tutustutaan olemassa oleviin tapoihin tahdistaa väylä, mitä ...
 • Pohjola, Matias (2011-10-05)
  Diplomityöni pohjautuu AWR-organisaation (Architecture workshop in Rome) 7.3.2011 ja 15.7.2011 välisenä aikana järjestämään avoimeen ideakilpailuun Lontoon South Bankissa sijaitsevan alueen kehittämiseksi. Kilpailun ...
 • Pillay, Radeshini (2002-04-10)
  The output document will form a part of the research work packages for the TOMI (Towards Mini and Micro Assembly Factories) Project, at TUT. It discusses some of the reasons of miniaturization of production facilities as ...
 • Godinho, Pedro (2008-08-13)
  The aim of the present work was to study the mechanical properties, as well as their variation in vitro or bioactive and bioabsorbable long-fibre reinforced hybrid composites. Several techniques were used to manufacture ...
 • Mäkelä, Tomi (2011-10-05)
  Alueverkon kehityssuunnitelman tavoitteena on saada mahdollisimman kattava kuva nykyhetken alueverkosta, verkkoon vaikuttavista muutostekijöistä ja niiden aiheuttamista muutoksista alueverkkoon. Alueverkon tarkastelu on ...
 • Ranta, Hannes (2008-10-08)
  Polypropylene (PP) in the form of micrometer-thin films is the governing insulating material used in modern high-voltage capacitors. The capacitor film market at its present is rather mature, but the need still exists for ...
 • Ojanperä, Juha (1999-11-10)
  AB3:Työssä tutkittiin pitkän aikavälin ennustusmenetelmiä audiosignaalin pakkaukseen. Tavoitteena oli kehittää menetelmä, jolla audiosignaalin pakkaustiheyttä voidaan kasvattaa pitämällä samanaikaisesti menetelmän ...
 • Nurmela, Anni (2008-03-05)
  Lopullisen lämpönielun varmentaminen yhden suomalaisen ydinvoimalaitoksen reaktoreiden jälkilämmölle on noussut esille meriveden menetysriskin kasvaessa. Suurimman uhan lämpönielun menetykselle aiheuttaa Suomenlahdella ...
 • Peltovuori, Mikko (2002-11-13)
  The main objective of the study was to find out the phenomenons causing the loss of wetting properties of corona treated low density polyethylene coated board. The main focus was on one side coated gloss low friction ...
 • Kaattari, Janne (1996-06-12)
  The statistical properties of space data are usually not known. The data is often sampled at higher rate than necessary making the data highly compressible. The benefit of sending the compressed data instead of original ...
 • Suopuro, Jouni (1996-06-05)
  Louheenkuljetusajoneuvoja valmistavan yrityksen eräs tavoite on tehostaatuotekehitystä ja nopeuttaa ajallisesti tuotekehitysprojektien läpivientiä.Diplomityössä on analyysi nykyisistä liiketoimintaprosesseista sekä ...
 • Hiltunen, Jari-Juha (1984)
  Työssä on tutkittu mahdollisuutta vähentää kaivoksentuuletusilman lämmitykseen kuluvia energiakustannuksia käyttämällä hyväksi louhittuja tiloja. Työn alkuosassa esitetään laskentamalli, jonka avulla voidaan määrittää ...
 • Huhtala, Osmo (1997-08-20)
  Jakelukatkojen esiintymiseen voidaan vaikuttaa tehokkaastijohtosuojauksella. Tavoitteena on selvittää kohdeyrityksenkeskijänniteverkon ylivirta- ja maasulkusuojauksen vallitseva tilanne sekälaatia ehdotuksia suojauksen ...