.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kopponen, Aleksi (2009-04-08)
  This thesis discusses the study of developing quality inspection in labelstock production with machine vision. Installation to be built on the target coating machine would offer an advantageous solution to numerous ...
 • Nuutinen, Jukka-Pekka (1991)
  Tässä työssä tutkitaan magneettisen muodon optimointia. Aluksi esitetään Maxwellin yhtälöt ja kuinka ne ratkaistaan numeerisesti elementtimenetelmällä (FEM). Lisäksi käsitellään hieman modernin analyysin peruskäsitteitä. ...
 • Kettunen, Kati (2006-01-18)
  Sähkönjakelun yhteydessä syntyy magneettikenttiä, joiden lähteet voivat sijaita lähellä tiloja, joissa ihmiset oleskelevat merkittäviä aikoja. Helsingin Energialla on noin 1100 kiinteistömuuntamoa, jotka sijaitsevat ...
 • Isokorpi, Jari (1996-04-24)
  Tavoitteena oli rakentaa kalibrointijärjestelmä pientaajuistenmagneettikenttien mittareille.
 • Vihinen, Hannu (1983)
  Tässä työssä on käsitelty magneettisten häiriökenttien aktiivista kompensointia käyttäen hyväksi aikaisemmin rakennettua kelastoa. Maan magneettikentän kompensoimiseksi kelaston keskipisteessä on suunniteltu ja toteutettu ...
 • Koski, Aapo (1990)
  Energian varastointi suprajohtavaan magneettiin on ollut tutkimuksenkohteena 1970-luvun alusta lähtien. Sen avulla voidaan energiaa varastoida korkealla hyötysuhteella ja energia on saatavissa nopeasti takaisin verkon ...
 • Vertanen, Mikko (1995-06-07)
  Diplomityössä tutkitaan oikosulkumoottorin stabiilisuutta taajuusmuuttajakäytössä. Työssä esitettävä säätömenetelmä on vektorisäätöön pohjautuva suora vääntömomenttisäätö. Moottorinvirta ja taajuusmuuttajan välipiirin ...
 • Kilgast, Miika (2010-06-23)
  Magneettiresonanssikuvaus on vakiinnuttanut asemansa lääketieteen keskeisenä tutkimusmenetelmänä. Tyypillisesti nykyaikaisen magneettikuvauslaitteiston pääkäämi on konstruoitu niobititaanista, jonka kriittinen lämpötila ...
 • Rossi, Maija (2011-12-02)
  Magnetic resonance imaging (MRI) is a medical imaging method used mainly for imaging soft tissue, such as the brain. It has various advantages, such as the noninvasive and nonionizing technique used; high contrast and ...
 • Jaatinen, Esa (2003-03-12)
  In a virtual reality system the user stays as an observer if no tracking is used. A tracking system allows the user to be made a part of the virtual world and the immersion is increased dramatically. This study was motivated ...
 • Väisänen, Saija (2012-04-04)
  Tämä diplomityö on osa laajan SAFIR 2014 (Safety of Nuclear Power Plants –Finnish National Research Programme) -tutkimusohjelman WAPA (Water Chemistry and Plant Operating Reliability) -projektia, jonka tavoitteena on ...
 • Kalevo, Noora (2012-06-06)
  Mechanical and magnetic properties of materials are closely coupled, because both properties arise from the structure of the material. Magnetoelasticity describes the inter-action between the elastic and magnetic properties ...
 • Kettunen, Lauri (1986)
  Magnetohydrodynaamisen propulsion soveltaminen laivaan mahdollistaisi työnnön kohdistamisen valtamerissä suoraan veteen. Työn tarkoituksena oli sekä laskennallisesti arvioida menetelmän ominaisuuksia että yleisesti selvittää ...
 • Nousiainen, Juha (1983)
  Kysymys magnetokardiografian ja elektrokardiografian keskinäisestä suhteesta on askarruttanut mieliä ensimmäisistä MKG-mittauksista lähtien. Ongelmaa on lähestytty sekä teoreettisesti että empiirisesti. Molemmat lähestymistavat ...
 • Keshvari, Jafar (1993)
  In the retina, electric current densities are generated by pigment epithelium, photo receptors and Muller cells from which only the current of the photo receptors is primarily influenced by light. Via secondary effects ...
 • Kinnunen, Soile (1994-05-24)
  Ensimmäisessä osuudessa käsitellään Magnus Schjerfbeckin toimintaa ja arkkitehtuuria. Pääpaino on kehityksessä ja tärkeimissä linjoissa. Toisessa osiossa keskitytään Joensuun suomalaisen tyttökoulun rakennushankkeeseen ...
 • Siitonen, Mikko (2008-06-04)
  Suurten kasvukeskusten kaupunkiseudut hajaantuvat seudun sisäinen muuttoliikkeen suuntautuessa lähikuntien omakotialueille. Elintason noustessa nuorten lapsiperheiden hakeutumisesta pientaloasujiksi on tullut yleinen ...
 • Mathlin, Mika (2014-06-02)
  Tämä diplomityö pohjautuu syksyllä 2012 järjestettyyn Hämeenkyrön Mahnalan ympäristökoulun laajennuksen suunnittelukilpailuun. Kilpailun tarkoituksena oli löytää kasvavalle ympäristökasvatukseen erikoistuneelle koululle ...
 • Zárate Rodríguez, José Héctor (2011-12-07)
  Several software artifacts are used along the software development process. These are used as input to perform tasks that produce new artifacts. Inconsistencies between related artifacts at different levels of abstraction ...
 • Valtonen, Riikka (1992)
  Hiukkasfysiikan tutkimuskeskus haluaa keskittää varansa olennaiseen tutkimustyöhön. Siksi omaa henkilökuntaa halutaan vähentää ja antaa entistä suurempi osa nykyisistä kunnossapitotöistä ulkopuolisille urakoitsijoille. ...