.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ollila, Samuli (2010-11-26)
  A very important component of cells is the cell membrane separating the contents of a cell from the outside world. The cell membrane contains membrane proteins which, for example, regulate permeation of molecules through ...
 • Leivo, Virpi; Rantala, Jukka (2005)
  Lattialämmitetyn alapohjan alapuolisen maan lämpötilakenttään vaikuttavat laatan lämpötila, ulkolämpötila ja perusmaan lämpötila sekä lämmityselementin alapuolisen rakenteen lämmönvastus, routa- ja sokkelieristyksen ...
 • Paukku, Elina (1999-08-18)
  Työssä on selvitetty kosteuden sitoutumista rakennusmateriaaleihin sekä erilaisten ainekerrosten vesihöyryn läpäisevyyteen liittyvää teoreettista taustatietoa. Kuppikokeet on tehty vaihtelemalla sekä lämpö- että ...
 • Juhela, Lari (2002-12-11)
  Työn tarkoituksena oli suunnitella kohdeyritykselle uudistettu lattiatason ohjaus. Sen kehittämisessä oli otettava huomioon tulevaisuudessa käyttöön otettavan toiminnanohjausjärjestelmän vaatimukset. Työ aloitettiin ...
 • Karttunen, Mikko (1993)
  Materiaalien ominaisuuksien ja niihin vaikuttavien tekijöiden tunteminen on hyvin tärkeää käytännön sovelluksia suunniteltaessa. Valmistusmateriaalit eivät koskaan ole ominaisuuksiltaan täysin tasalaatuisia, vaan niissä ...
 • Ramassamy, Cedric; Ricordel, Vincent; Cramariuc, Oana; Cramariuc, Bogdan (2011-08-26)
  We introduce a novel simplification scheme of molecular data using Tree-Structured Lattice Vector Quantization (TSLVQ). The method, based on the embedding of truncated lattices, permits also hierarchical description of the ...
 • Tihveräinen, Erja (1990)
  Tilastotietojen esittäminen graafisesti on havainnollista. Graafisesta esityksestä on helposti nähtävissä suurimmat ja pienimmät arvot ja eri arvoja voi vertailla keskenään. Graafiseen esitykseen pätee hyvin sanonta "kuva ...
 • Ojanen, Erkki (1985)
  Tämä työ liittyi projektiin, jossa ruotsalainen kohdeyritys uusi laudan lajittelulaitoksen, paketointikoneen ja pakettien pakkauslinjan Norrsundetin sahalla Ruotsissa. Projektin päävastuu oli koneet ja mekaaniset rakenteet ...
 • Suvisto, Mikko (1987)
  Diplomityö perustuu ohjelmaltaan ja tontiltaan kesällä 1985 käytyyn kutsukilpailuun Launeen vapaa-ajankeskuksen uimahalliksi. Halli tulee liittymään osana vaiheittain rakentuvaan urheilu- ja vapaa-ajankeskukseen, jonka ...
 • Seppänen, Anna (2004-05-12)
  Lauselogiikka on lähtöisin filosofisesta näkökulmasta jo Aristoteleelta. Myöhemmin kehittyneitä logiikan osa-alueita ovat esimerkiksi predikaattilogiikka ja vauvalogiikka. Tärkeimpinä näiden logiikoiden lauseina voidaan ...
 • Rytö, Matti (2003-08-20)
  Työn aineisto on koottu lautarakenteisten 1940 - 60 lukujen pientalojen kunto- ja tutkimustuloksista pääosin Salon talousalueelta vuosilta 1994 - 2003. Tutkitut kohteet ovat asuinkäytössä olevia puurunkoisia ja purueristeisiä ...
 • Salomaa, Timo (2000-01-19)
  AB3:GSM järjestelmän saavuttama suosio sekä uusien yhteystapojen, kuten langattoman Internet-yhteyden käyttäminen monine sovelluksineen ja langattoman etätyön yleistyminen asettavat uusia vaatimuksia GSM:n tarjoamalle ...
 • Aaltonen, Janne (2001-01-17)
  In this M.Sc. thesis the implementation of Layer Management to Nokia DX200 ATM Platform is described. Layer Management receives indications of errors and traffic measurement information from SAAL. Based on this information ...
 • Simonen, Piia (2000-11-08)
  In this thesis the effect of different technologies on the power consumption has been studied. The test circuit was a digital signal processor (DSP). The thesis describes the design phases and problems that involved the ...
 • Ojala, Jaana (2004-05-12)
  Tavoitteena oli luoda toimintatavat turvallisuusasioiden kehittämiseen kohdeyrityksessä. Yrityksen rakenteilla olevaa varastolaajennusta ja tuotannon aluetta käytettiin hyväksi, kun arvioitiin mahdollisia trukki- ja ...
 • Ahonen, Juha (1991)
  Tekniikan kehitys on johtanut siihen, että ennen filmille analogisessa muodossa talletetut lääketieteelliset kuvat voidaan nykyään tallettaa digitaalisessa muodossa tietokoneen levylle. Digitaalisella kuvalla on analogiseen ...
 • Rajamäki, Jouni (1985)
  Tässä työssä on selvitetty lääkintätilojen sähköasennuksiin ja potilasturvallisuuteen liittyviä asioita. Kansainvälisten esikuvien mukaiset käyttövarmuutta kohottavat toimenpiteet ovat tulleet Suomeenkin jo vuosia sitten. ...
 • Rämälä, Juha (2003-09-17)
  Uudelleenkäyttö on nykypäivän tuotteiden lyhyiden elinkaarien johdosta noussut ohjelmistotuotannon tärkeimpien menetelmien joukkoon. Erityisesti tuotealustat ovat ottaneet merkittävän jalansijan uusien tuotteiden markkinoille ...
 • Nokelainen, Tomi (2011-09)
  Tämän ohjeen tarkoituksena on esitellä tieteellisessä kirjoittamisessa yleisesti hyväksytyn ja käytetyn lähdeviittauskäytännön periaatteet pääpiirteittäin. Tämä ohje on laadittu noudatettavaksi eritoten Tampereen ...