.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Koivisto, Mikko (2003-06-04)
  Kolmannen sukupolven matkapuhelinjärjestelmän ohjelmistokehitys on ohittanut määrittelyvaiheen ja siirtynyt toteutukseen ja myös käytännön kokeiluihin. Järjestelmään kuuluva radioverkko-ohjain ohjaa ja välittää useiden ...
 • Mikkonen, Esa-Jussi (1999-03-10)
  Työn tavoitteena oli selvittää tasoviirakoneella valmistetun luettelopaperin pölyävyyteen vaikuttavia tekijöitä. Työssä tarkasteltiin voidaanko paperin pölyävyyttä selittää paperin muiden ominaisuuksien avulla. Työn ...
 • Siplilä, Matti (2006-01-18)
  Metsäkoneita ja puimureita joudutaan käyttämään epätasaisessa maastossa. Tämä aiheuttaa tilanteita, joissa sekä liikkeellelähtiessä että tasaisessa ajossa menetetään vetopyörästön jatkuva pito. Lisäksi työkoneen toimilaitteen ...
 • Martin, Janne Tapio (2002-02-13)
 • Junttila, Laura (2013-04-03)
  Diplomityön tavoitteena on selvittää, voiko muissa prosesseissa syntyvää lujitemuovijätettä hyödyntää ääntä absorboivan meluaidan sisämateriaalina. Lisäksi selvitetään, mitä muita vaatimuksia meluaidalle on asetettu ja ...
 • Vaitilo, Jouni (1987)
  Lujitemuovi on komposiittimateriaali ts. se koostuu kahdesta tai useammasta komponentista, joiden mekaaniset ominaisuudet ovat erilaisia. Lujitemuovin pääkomponentit ovat lujite ja hartsi. Hartsin tehtävänä on tuoda ...
 • Veisu, Antti (2012-10-03)
  Tietotekniikan rooli opetuksessa kasvaa ja erityisesti matematiikan opetukseen se tarjoaa mielenkiintoisia sovelluksia. Yksi sellainen on matemaattisten tehtävien automaattinen tarkastus. Matematiikan tarkka ja looginen ...
 • Heinonen, Tiia-Riikka (2012-10-03)
  Tässä työssä perehdytään raiteen epäjatkuvuuskohtien ja junaan kertyneen lumen irtoamisen väliseen yhteyteen. Työn tarkoituksena on selvittää, millaisia värähtelyitä erilaiset epäjatkuvuuskohdat aiheuttavat junakalustoon, ...
 • Mattila, Jussi (2001-06-06)
  Tietokoneiden käyttöliittymät eivät juurikaan ole kehittyneet viimeisten viidentoista vuodenaikana. Näppäimistöt, hiiret ja peliohjaimet ovat edelleen yleisimpiä tietokoneisiin yhdistettyjä ohjainlaitteita, joilla työskentelyn ...
 • Turunen, Matti (1991)
  Tutkimuksessa on esitetty mitoituskaavat lumitiloille. Suomessa ei ole aikaisemmin ollut luotettavaa mitoitusmenetelmää aurauslumen vaatimalle tilalle. Tien esisuunnitteluvaiheessa on määrättävä, mihin standardiin lumitilan ...
 • Kauramäki, Tuomo (1983)
  Työssä on tutkittu kokeellisesti lämmön siirtymistä luonnollisella konvektiolla päällekkäisten vaakaputkien muodostamasta putkirivistä, kun putkien pintalämpötilat on pidetty vakioina. Mittausten tarkoituksena oli selvittää ...
 • Kaasalainen, Timo (1990)
  Työn tavoitteena oli parantaa energia-analyysiohjelmalla suoritettavan laskennan luotettavuutta ja tarkkuutta kehittämällä huoneiden sisäisen konvektion laskentaa ja ottamalla huomioon patterista lähtevän konvektiosuihkun ...
 • Koskinen, Sami (2000-03-15)
  Diplomityössä pääpaino on luonnollisten maamerkkien tunnistuksessa, niiden käytössä reittien suunnitteluuun ja maamerkkihavaintojen perusteella tehtävässä paikannuksessa reitillä. Reittiajoon liittyvistä muista menetelmistä ...
 • Hoisko, Tanja (2007-03-14)
  Luonnonaineina esiintyvät halogenoidut 5-metyleeni-2-furanonit ovat biologisesti aktiivisia yhdisteitä, joita voidaan eristää Bonnemaisoniaceae -suvun merilevistä. Halogenoidut furanonit ovat herättäneet mielenkiintoa ...
 • Linna, Timo (1983)
  Tutkimuksen peruslähtökohta on se, että nykyisin rakennusten kivilaattaverhoukset asennetaan yleensä työmaalla ja se on kallista. Elementtitekniikalla saadaan kivilaattapintainen seinä kilpailukykyisemmäksi. Tutkimuksen ...
 • Kukkonen, Janne (1984)
  Keväällä 1983 aloitettiin kahden kohdeyrityksen ja TTKK:n talonrakennustekniikan osaston välillä yhteistyö luonnonkivipintaisten elementtien valmistamiseen tarvittavan tiedon lisäämiseksi. Aluksi etsittiin ajateltavissa ...
 • Wallinmaa, Sara (2014-06-04)
  Tässä työssä käsitellään luonnonmateriaalilujitettujen kestomuovikomposiittien pitkäaikaisominaisuuksia. Lujitteina on käytetty lasia, pellavaa, sellua ja wollastoniittia. Matriisiaineina on käytetty polypropeenia, korkean ...
 • Saari, Tuomas (2014-06-04)
  Luonnonkuitujen potentiaali toimia perinteisempien lasi- ja hiilikuitujen asemesta komposiittien lujitteina sopivissa sovelluksissa on tunnistettu niin tutkijoiden, kuin osin jo teollisuudenkin taholta. Luonnonkuitujen ...
 • Kervinen, Minttu (2010-05-05)
  Helsingin kaupunki suunnittelee uutta 30 000 – 40 000 asukkaan pientalo-kaupunkia nykyisin maaseutumaiselle Östersundomin alueelle. Diplomityössäni tarkastelen ajallisesti ja alueellisesti eri mittakaavoissa minne kaupungissa ...