.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Korkea-Aho, Jari (1981)
  Linja-autoliikenne on nykyisin merkittävin joukkoliikennemuoto. Lisäksi sillä on merkittävä asema tavarankuljetuksessa. Linja-autoliikenteen palveluksia markkinoi kohdeyritys. Toiminta on keskittynyt pääkonttoriin ja ...
 • Säämänen, Pekka (2007-05-09)
  Työ on esisuunnitelma tela-alustaisten murskainten kokoonpanotavasta ja määrästä, jossa kokoonpanotapa kannattaisi vaihtaa paikkakokoonpanosta linjakokoonpanoksi. Lähdeaineistona käytettiin sekä tuotannonohjauksen, että ...
 • Jantunen, Toni (2013-09-04)
  Ilmavoimat vastaa maamme ilmatilan jatkuvasta valvonnasta ja vartioinnista, sekä vaadittaessa hävittäjätorjunnasta. Näiden toimintojen onnistuminen vaatii hyvää tiedonsiirtoyhteyttä niin hävittäjien kuin hävittäjien ja ...
 • Berg, Jouko (1993)
  Tampereen kaupunki suunnittelee uuden aluekeskuksen muodostamista Linnainmaalle, Koillisen suuralueen keskelle. Tämä tulevan aluekeskuksen sijaintipaikka tulee olemaan kahden pääväylän välittömässä läheisyydessä. Rakennettava ...
 • Syväjärvi, Arttu (2011-12-07)
  Diplomityössäni perehdyn vanhan sahayhdyskuntaa palvelleen suurtilan pihapiirin historiaan ja siellä sijaitsevan kivinavetan ideointiin sen muuntamiseksi uuteen käyttötarkoitukseen. Pihapiiristä on muotoutunut nykyinen ...
 • Haukijärvi, Matti (2008-12-03)
  Linux-käyttöjärjestelmän yleistyminen on luonut kohdeorganisaatioon tilanteen, jossa henkilökunnan kannettaviin tietokoneisiin on yhä useammin asennettava Linux-käyttöjärjestelmä, mutta tälle ei ole tarjottu ylläpitoa. ...
 • Kari, Jussi (2008-01-16)
  Diplomityössä suunniteltiin ja toteutettiin palvelimien hallintajärjestelmä, jolla Linux-palvelimia voidaan helposti ylläpitää selainkäyttöliittymällä. Palvelinta voidaan hallita järjestelmällä miltä tahansa lähiverkon ...
 • Leppänen, Esa (2008-04-09)
  Web-sovellutusten monimutkaistuminen ja tarve niiden kehitysaikojen nopeuttamiselle asettavat haasteita käytettäville toteutustekniikoille. Lisäksi Web 2.0 ja mahdollisten uusien teknologioiden käyttöönotto vaikeuttavat ...
 • Siiskonen, Antti (2006-05-10)
  Valmiiden ohjelmistokomponenttien käyttö tuotteen osana vaikuttaa merkittävästi ohjelmistoalan tuotekehityksen tuottavuuteen. Avoimen lähdekoodin komponenttien kaupallista käyttöä vaikeuttavat erilaiset käyttölisenssit, ...
 • Vuorela, Timo (2007-09-19)
  AB3:Sydän- ja versisuonisairaudet ovat yleisin kuolinsyy teollisuusmaissa. Termi "sydän- ja verisuonitaudit" kattaa suuren joukon verenkiertoelimistöön liittyviä sairauksia, mutta yleensä sillä viitataan valtimokovettumatautiin ...
 • Hytönen, Eero (2013-06-05)
  Coarse-grained models have become commonplace in computational biophysics research for their obvious benefits. They enable simulations of larger systems and longer time scales compared to atom-level models with reasonable ...
 • Salo, Milla (2014-06-04)
  The objective of this study was to find out how the liquidity of a stock limit order book evolves around earnings announcements. The study also addressed the question of how traders behave around earnings announcements. ...
 • Christensen, Mette (2007-05-09)
  Tiukentuneen jätelainsäädännön myötä ovat myös biohajoavan jätteen käsittelyn vaatimukset tarkentuneet. Lakien myötä on jätejakeet eroteltu entistä tarkemmin toisistaan, minkä seurauksena myös biohajoavan jätteen määrät ...
 • Takala, Maria (2001-05-09)
  Työssä selvitellään sähköisiin kauppapaikkoihin liittyvien lisäarvopalveluiden luonnetta ja toteuttamista. Esimerkinomaisesti on suunniteltu kaksi palvelua jo olemassa olevaan kauppapaikkaan. /Kir10
 • Koski, Tarja; Lindberg, Ralf; Vinha, Juha (1997)
  Tutkimuksessa selvitettiin kenttätutkimusten avulla lisäeristettyjen hirsiseinien kosteustekninen kunto valituissa kohderakennuksissa.
 • Koski, Tarja (1997-05-14)
  Rakennusten kosteusvauriot ovat ajankohtainen keskustelu aihe nykyään.Tutkimuksessa kehitettiin menetelmä, jolla voidaan kenttätutkimuksellaselvittää rakennusten kosteusvaurioita. Työssä tutkittiin 26hirsirakennusta.
 • Juurakko, Pauliina (2008-04-09)
  Diplomityön päätavoitteena oli selvittää Tampereen keskusta-alueella sijaitsevien kohdekiinteistöjen lisärakentamisen merkitys korjaushankkeiden rahoituksessa ja vaikutus kiinteistöjen arvoon. Tätä varten arvioitiin ...
 • Pyykkö, Tero (2008-03-05)
  Asiakkaan vaatimukset, räätälöidyt tuotteet ja pienet eräkoot asettavat kokoonpanotyölle uusia haasteita. Augmented Reality eli Lisätty todellisuus on yksi mahdollisuus kehittää kokoonpanotehokkuutta ja auttaa kokoonpanijaa ...
 • Nuutinen, Pekka (2011-03-09)
  Globaali kilpailu on aiheuttanut suuria paineita koneiden ja laitteiden tuotekehityksen nopeutumiselle. Samalla tuotteisiin kohdistuvat vaatimukset lisääntyvät, jolloin tuotteeseen vaikuttavista asioista on yhä tärkeämpää ...
 • Alhonsalo, Ilkka (2012-11-07)
  Akkutekniikan kehitys on mahdollistanut akkujen kayttämisen suuritehoisissa kannettavissa laitteissa. Akkujen uudesta käyttökohteesta johtuen, aiempaa kokemusta akkujen luotettavuudesta ei kuitenkaan ole. Lisäksi hintapaineet ...