.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Viitanen, Antti (2012-04-04)
  Tämän työn tavoitteena oli kehittää polyuretaanieristeinen teräsrakenteinen pientaloseinäelementti ja tutkia sen rakennusfysikaalista toimivuutta sekä luoda periaateratkaisut elementin liitoksista ja yksityiskohdista. ...
 • Lemmetyinen, Anna (1999-12-08)
  Työssä tutkittiin lämpötilan, paineen, ajan, liimapinta-alan, liimasauman paksuuden ja seossuhteen muutosten vaikutusta liimasauman lujuuteen eri liimoilla. Lujuus määritettiin vetokokeella. Tuloksena saatiin kullekin ...
 • Jaatinen Janne (1996-11-20)
  Työssä on kehitetty menetelmä, jolla voidaan arvioida polyuretaanillasisäpuolelta lisälämmöneristetyn rakennuksen korjausten onnistumista.Tutkimuksen kohteena oli 12 korjauskohdetta. Lisäksi selvitettiinpolyuretaanin ...
 • Poropudas, Maria (2011-05-04)
  PVC-muovi on yksi käytetyimmistä muovityypeistä Suomessa. PVC-muovin monipuolisen käytön seurauksena jätettä syntyy hajanaisesti, ja joitain vuosikymmeniä vanhoja sovelluksia päätyy vasta nyt ensimmäistä kertaa jätteeksi. ...
 • Koivisto, Heikki (1993)
  Kiinteää fossiilista polttoainetta käyttävää pölyvirtausuunia käytetään suoraan kiinteän polttoaineen pölypolttoon perustuvan kombiprosessin polttovaiheen tutkimiseen. Kombiprosessilla on materiaalien kehittyessä saavutettavissa ...
 • Valkealahti, Elli (2009-01-14)
  Työ liittyy poralaitekoulutuksen kehitysyhteistyöhön, jossa ovat mukana kohdeyritys sekä Tampereen teknillisen yliopiston matematiikan laitos ja hypermedialaboratorio. Työssä kehitettiin uusia näkökulmia simulaattoriharjoituksen ...
 • Öljymäki, Marko (1997-06-04)
  Ohjeistusta vaakakuormitettujen rakenteiden, kuten liikennemerkkien,opastintaulujen, valo- ja sähköpylväiden sekä meluseinien perustamisesta japerustusten mitoittamisesta.
 • Pakarinen, Markus (2012-08-15)
  Työn tarkoituksena oli löytää erilaisia hydraulijärjestelmätason ratkaisuja kallionporaus-laitteen ohjaushydrauliikan toteuttamiseen ja valita lopulta kaksi parasta toteutusvaih-toehtoa. Tarkastelukohteena oli Sandvik ...
 • Hokkanen, Ilkka (2009-02-04)
  Työn tavoitteena oli kehittää tiedon keräämistä ja käsittelyä helpottava konsepti. Tieto on takymetrimittauksista, joita suoritetaan tunneliporauslaitteen porauskaavioperusteisen puomien automaattipaikoituksen tarkkuuden ...
 • Aho, Lasse (2012-05-09)
  Sähkönjakeluverkkoliiketoiminta on luvanvaraista monopolitoimintaa, jossa ei ole luontaista kilpailun kautta tulevaa painetta hintojen kurissa pitämiseen ja palveluiden kehittämiseen. Hinnoittelun reunaehdot tulevat ...
 • Jokiainen, Riikka (2003-06-04)
  Työn tavoitteena oli selvittää yhdeksän merkittävimmän porilaisen teollisuuslaitoksen ympäristökuormituksen ja -vaikutusten kehitys 1980- ja 1990-lukujen aikana. Ympäristövaikutusten lisäksi työssä tarkastellaan ...
 • Haakana, Pekka (1982)
  Työssä tutkittiin Porin kaupungin sähkölaitoksen keskijänniteverkon siirtokykyä ja päämuuntajatehojen riittävyyttä sekä suojauksen toimintaa verkostovioissa vuoden huipputehon aikana. Työssä tutkittiin myös keskijänniteverkon ...
 • Korkiamäki, Kimmo (2004-05-12)
  TARKOITUS: Kehitetään Porin kaupungin talonrakennuksen vastuualueelle laatujärjestelmän runko jatkokäsittelyn pohjaksi. Kokonaisuudessaan talonrakennuksen vastuualueen laatujärjestelmä muodostuu laatukäsikirjasta, toiminta- ...
 • Hölttä, Pekka (1997-08-20)
  Työssä arvioidaan taloushallinnon kehittämismahdollisuuksia keskittyenohjaus- ja laskentamenetelmiin.
 • Koivuniemi, Sakari (1994)
  Tutkimuksen lähtökohtana olivat ongelmat ja puutteet verkoston häiriötilanteissa sekä saneerauksen suunnittelussa. Hankkeen tarkoitus oli tutkia Porin kaupungin vesijohtoverkoston hydraulista toimintaa sekä veden laadun ...
 • Mäkelä, Unto (1991)
  Diplomityössä tutkitaan Porin luotojen alueen maankäyttöä. Työ liittyy Porin kaupungissa tehtävään yleiskaavan tarkistukseen. Suunnittelualue sijaitsee Kokemäenjoen suistossa. Joki haarautuu keskellä kaupunkia ja suiston ...
 • Penttilä, Krista (2013-09-04)
  Porphyrinoids are macrocyclic molecules, of which porphyrins and phthalocyanines are examples of. Porphyrins share the same basic pyrrolic ring structure, as hemin and chlorophyll, where the four pyrroles are joined by ...
 • Autio, Tero (1997-06-04)
  Tavoitteena on parantaa konepajan tuotantotekniikan laboratoriossatehtävien porrasmittapalojen kalibrointia.
 • Paakkunainen, Anna-Liisa (1990)
  Tämän työn tavoitteena oli selvittää kuormitusnopeuden vaikutusta portaattomien ödometrikokeiden painumaparametreihin. Diplomityössä pyrittiin löytämään menetelmä, jolla näitä portaattomien ödometrikokeiden painumaparametreja ...
 • Razlan, Razi (2009-04-08)
  The heart muscle can be exercised at the gym in order to increase its efficiency and strength it, just like any other muscles in our bodies. However, a special care and attention should be pied during the exercising sessions ...