.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Nokelainen, Tomi (2013-05)
  Tämä on teoriakäsikirja Tampereen teknillisen yliopiston opintojaksolle TETA-5620 Strategia-ajattelun teoria ja käytäntö, joka on järjestetty kevätlukukaudella 2013. Käsikirja on kooste, joka käsittää neljä opintojaksolle ...
 • Koskinen, Pekka (2002-02-13)
  Neljännen sukupolven matkaviestinnällä tarkoitetaan liiketoimintaa, joka perustuu olemassa olevien mobiiliverkkojen lisäksi langattomien lähiverkkojen käyttämiseen. Langattomat lähiverkot eli WLAN-verkot täydentävät muita ...
 • Koskinen, Kai-Kristian (2008-09-03)
  Työssä käsitellään käytönvalvontajärjestelmien ja teollisuussähköverkkojen yleisiä ominaisuuksia ja kerrotaan myös, mitä erityistä juuri kyseisen jalostamon sähköverkossa on verrattuna yleisiin teollisuussähköverkkoihin. ...
 • Sunnarborg, Max (2012-12-05)
  Prosessiteollisuudessa, jossa käsitellään palavia nesteitä ja kaasuja, jo lyhyillä sähkökatkoilla on suuria haittavaikutuksia tuotantoon. Häiriötilanteita varten Porvoon jalostamolle on rakennettu varavoimaverkko, jolla ...
 • Halonen, Eeva-Riitta (1993)
  Työssä tutkittiin vetosuhteen vaikutusta LCP-seosten orientaation. Kuidut valmistettiin vain LCP:sta, kalvot ja ruiskuvalusauvat sekä LCP:sta ja matriisimuovista että seoksista. Vetosuhteen vaikutusten in situ -kuituuntumiseen ...
 • Frisk, Laura (2000-10-11)
  Tämän työn tarkoituksena on tutkia nestekidepolymeerien sopivuutta materiaalina joustaviin piirilevyihin. Erityisen mielenkiinnon kohteena ovat nestekidepolymeerien ja joustavien piirilevyjen ominaisuudet sekä nestekidepolymeerien ...
 • Keskinen, Helmi (2001-10-10)
  Työssä on tutkittu nesteliekkiruiskutuksella tuotettujen hiukkasten muodostumista ja ominaisuuksia. Tarkoituksena on ollut selvittää tuotettujen nanohiukkasten kokoa, kemiallisia ja fysikaalisia muodostumismekanismeja ...
 • Haavisto, Henri (2001-12-12)
  Työ on osa "Etäteknologioiden automaatiosovellukset" -hanketta. Tarkastelun kohteena oli Microsoftin .NET-konsepti, joka sisältää avoimia kommunikointitekniikoita hyödyntävän kehitys- ja suoritusympäristön , uusia palvelimia ...
 • Tiainen, Matti (2010-01-13)
  Peer-to-Peer (P2P) streaming applications are an emerging trend in content distribution. A reliable network environment was needed to test their capabilities and performance limits, which this thesis focused on. Furthermore, ...
 • Shi, Chenyu (2013-08-14)
  Nowadays, networking is more and more important to people’s lives. Especially video streaming is playing a significant role in study and entertainment life. Many new applications appear to give people better videos. Because ...
 • Ahonen, Mika (2001-12-12)
  Tukiasemaohjain- ja SGSN- järjestelmien agenttiemulaattori: Telehallintaverkkostandardi (TMN) käsittää mm. verkonhallintaohjelmiston ja verkkoelementtien välisen rajapinnan (Q3). Nokian GSM-verkonhallintaohjelmisto, NMS/2000, ...
 • Rautiainen, Terhi (1994)
  Useimmat epäjärjestyneiden materiaalien tutkimiseen kehitetyistä hilamalleista ovat luonteeltaan kvasistaattisia. Systeemin oletetaan etenevän konfiguraatiosta toiseen peräkkäisten tasapainotilojen kautta, jolloin systeemin ...
 • Krendzel, Andrey (2005-09-23)
  The thesis Network Planning Aspects for 3G/4G Mobile Systems is focused on two topics. The first part of the research is mainly devoted to Core Network (CN) planning aspects for the third generation (3G) wireless ...
 • Hietanen, Kaisa (1998-09-09)
  This Master of Science Thesis deals with internationalisation of Finnish small and medium-sized enterprises and various organisations that provide services to help the process of starting international operations.- Finnish ...
 • Palovuori, Karri (1991)
  Neuraalilaskenta on saavuttamassa yhä vakiintuneemman aseman käyttökelpoisena tietojenkäsittelymuotona. Suuren laskentatarpeensa vuoksi painopiste neuraalilaskennan laitteistototeutuksissa on viime aikoina siirtynyt ...
 • Kimpimäki, Pekka (1990)
  Adaptiivisia säätäjiä on tutkittu pitkän aikaa, kuitenkin niiden käyttöönotossa on vielä paljon työtä osana prosessin mallintaminen. Vaikka itse mallinnus tehtäisiinkin blackbox-menetelmällä on-line tyyppisesti, niin ...
 • Lehtokangas, Mikko (1993)
  Tämä työ on osa Tampereen teknillisen korkeakoulun elektroniikan laitoksen neuraaliverkkotutkimusta. Simulointeihin perustuvan algoritmitutkimuksen tavoite on antaa pohja laitteistototeutuksien suunnitteluun. Hyvä ...
 • Tyni, Tapio (1992)
  Hissijärjestelmässä hissin oven ohjaus on tärkeää koko järjestelmän toiminnan optimoimiseksi. Oven toiminta vaikuttaa suoraan hissijärjestelmän kuljetuskapasiteettiin, matkustajien odotusaikoihin sekä matkustajien kokemaan ...
 • Sorsa, Timo (1990)
  Jatkuvien järjestelmien vikadiagnostiikkaan on yleisimmin sovellettu mallipohjaisia menetelmiä, mutta myös hahmontunnistusmenetelmien käyttöä on tutkittu. Hahmontunnistuksen käytön yleistymistä vikadiagnostiikassa on ...
 • Venäläinen, Juha (2000-11-08)
  This thesis describes the use of feedforward neural networks in classification of telecommunication signals according to their modulation type. Modulation classification has several civilian and military applications. ...