.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Eskola, Johanna (2002-09-18)
  TAUSTAA: Positroniemissiotomografia on isotooppikuvausmenetelmä, jolla saadaan tarkkaa tietoa ihmisen fysiologisista ilmiöistä ja niiden muutoksista aina solutasolta asti. Tärkeä osa PET -kuvausten testausta ja kehitystyötä ...
 • Lehtonen, Juha (1990)
  Kohdeyrityksessä on käynnistymässä projekti verkostoautomaatiosta ja energiatoimitusten hallinnasta. Projektin yhtenä osa-alueena on suojauksen modernisoiminen, jota tukemaan tämä diplomityö on tehty. Työ käsittelee ...
 • Kivento, Mikko (2015-06-03)
  This thesis is a numerical evaluation of SAR compliance assessment with realistic exposure conditions using accurate human and mobile phone models. Four hand models with four adult and five child head models were simulated ...
 • Leppänen, Aino; Tran, Honghi; Taipale, Raili; Välimäki, Erkki; Oksanen, Antti (2014)
  In kraft pulp mills, black liquor is concentrated and burned in recovery boilers to produce steam and power and to recover pulping chemicals. Black liquor contains a large amount of alkali compounds, which form ash with ...
 • Tiitta, Paavo (1990)
  Nuohoojat altistuvat ajoittain korkeille nokipöly- ja vanadiinipitoisuuksille. Tämän tutkimuksen tavoitteina oli selvittää nuohousalan työsuojelullinen ammattikuva, määrittää nuohoustyöhön liittyvät tapaturmavaarat, selvittää ...
 • Törmälä, Leena-Maria (2015-04-08)
  Tieliikenneonnettomuudet ovat tällä hetkellä 15–24-vuotiaiden nuorten yleisin kuolinsyy maailmassa. Suomessa nuorten kuljettajien väestöön suhteutettu kuolemanriski on kaksinkertainen koko väestöön verrattuna. 15–24-vuotiaiden ...
 • Hietakorpi, Laura (2010-06-23)
  Diplomityö käsittelee Nurmeksen Asemapuiston alueen täydennysrakentamista ja kehittämistä asumisen ja työskentelyn yhdistäväksi alueeksi. Työn pohjana on suunnitelma, joka tehtiin Pielisen Karjalan kehittämiskeskus Oy:n ...
 • Mäkelä, Solja (1984)
  Nurmeksen kaupunki sijaitsee Pohjois-Karjalan läänin pohjois-osassa. Suunnittelualue käsittää kaupungin noin 1460 km2:n laajuisen haja- asutusalueen, jossa asuu noin 40 % Nurmeksen asukkaista. Diplomityö sisältää ...
 • Jaaksi, Asmo (1997-08-13)
  Työ perustuu arkkitehtikilpailuun, jossa oli tehtävänä suunnitella Helsingborgiin museo, johon liittyy useita eri alojen toimintoja, kutenteatteri, auditorio, musiikkikoulu, tanssistudio, ravintola ym.Suunnitelmassaan ...
 • Tietäväinen, Pentti (1982)
  Tässä tutkimuksessa kartoitetaan ohjelmiston kehityksen ja ylläpidon menetelmiä nyt ja tulevaisuudessa kokonaisvaltaisen ohjelmointiympäristön näkökulmasta. Esitys voidaan jakaa kahteen osaan. Ensimmäisen osan muodostaa ...
 • Nikkanen, Päivi (1994)
  Vuonna 1990 perustetulle Nykytaiteen museolle, joka on osa valtion taidemuseota Suomessa, järjestettiin yleinen laajennettu pohjoismainen suunnittelukilpailu 15.9.1992-15.2.1993 välisenä aikana. Rakennuspaikka sijaitsee ...
 • Nikunen, Joonas (2015-01-16)
  This thesis studies several data decomposition algorithms for obtaining an object-based representation of an audio signal. The estimation of the representation parameters are coupled with audio-specific criteria, such as ...
 • Terho, Mikko (1984)
  Objektiorientoitunut suunnittelu on ohjelmistojen tieto- ja tehtäväohjauksen yhdistävä suunnittelumenetelmä. Suunnittelun tuloksena syntyy ohjelmisto, joka on koottu objektityyppikäsittelijöistä. Objektityyppikäsittelijät ...
 • Lehtola, Juha (2009-02-04)
  In this thesis work different technologies for enabling object detection is surveyed. The target for this work is to find a suitable method to be integrated into the existing navigation system. The work is basically divided ...
 • Hartikka, Katariina (2008-08-13)
  At the moments, occupational safety and health is seen to be linked to corporate social responsibility mainly through the social aspect of corporate social responsibility, despite the fact that there are other aspects to ...
 • Mcharo, Allan J (1986)
  The main problem of the quality of water in Arusha and Arumeruareas is the high fluoride concentration both in surface and groundwaters. Water samples collected earlier and during this study indicated fluoride values ...
 • Vieno, Niina (2007-06-08)
  Pharmaceuticals are consumed in high quantities in the modern society and especially in industrialized countries. Residues of the consumed pharmaceuticals are carried to sewage treatment plants and can end up in the aquatic ...
 • Mäki-Marttunen, Tuomo; Kesseli, Juha; Kauffman, Stuart; Yli-Harja, Olli; Nykter, Matti (2011)
  We study the complexity of network dynamics in a couple of very different model classes: The traditional random Boolean networks (RBN) and Frisch-Hasslacher-Pomeau lattice gas automata (FHP). For this we formulate the FHP ...
 • Vanhala, Kari (1998-12-09)
  AB3:Työssä esitellään ja verrataan vain erilaisia karkean ajastuksen ja hienon taajuusvirheen estimointimenetelmiä. Luonnolliseksi valinnaksi tässä tutkielmassa kuvatun uuden OFDM siirtojärjestelmän synkronointiin osoittautuu ...
 • Jokela, Johanna (2000-08-23)
  Työn tavoitteena oli selvittää, onko offset-painatuksen tulosta mahdollista ennakoida tutkimalla pigmenttipäällystetyn kartongin absorptio-ominaisuuksia. Lisäksi haluttiin tutustua muutamaan uutta tekniikkaa edustavaan ...