.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Rajala, Olli Sakari (2010-06-23)
  This thesis covers various methods to measure phase noise of oscillators. The main goal is to build a working phase noise measurement system for the Department of Electronics, Tampere University of Technology. The current ...
 • Valtonen, Tommi (2001-10-10)
  Työssä on tutkittu mahdollisuutta lisätä lentomoottorien huolto- ja korjaustoiminnassa käytettyjen osien hankkimista suoraan tarpeeseen varaston täydentämisen sijaan sekä etsiä muita keinoja varastoon sitoutuneen pääoman ...
 • Kurki, Heikki (1984)
  Suomessa ja Ruotsissa on jo usean vuoden ajan tehty koeasennuksia uudentyyppisillä suurjänniteilmajohdoilla, joiden vaihejohtimet on päällystetty eristyskerroksella. Tavanomaisista kaapeleista poiketen johdot eivät ole ...
 • Puranen, Pasi (2014-10-08)
  Hakkuriteholähde on sähköinen laite, joka muuttaa tasajännitteen arvoa joko suuremmaksi tai pienemmäksi. Tässä työssä tutkittiin flyback-hakkurin muuntajan eristysrakenteessa osittaispurkaustestin aikana esiintyvien ...
 • Hopeaharju, Arto (1983)
  Diplomityössä tutkittiin digitaalisen mittaustekniikan suomia mahdollisuuksia suurmuuntajien osittaispurkausmittauksessa. Vaikka osittaispurkausmittaus on nykyisin muuntajakoestuksessa erikoiskoe, on sen merkitys varsin ...
 • Hyvönen, Petri (1997-05-14)
  Osittaispurkausmittauksia käytetään eristysaineiden diagnosoinnissa.Mittausmenetelmistä käytetyin on perinteinen galvaanisesti etenevienvirtapulssien mittaaminen. Kaupalliset mittauslaitteistot eroavattoisistaan verrattaessa ...
 • Sistola, Kalle (2006-10-11)
  Perinteisissä radiovastaanottimissa vastaanotettu RF -taajuinen signaali siirretään ennen ilmaisua matalammalle IF-taajuudelle, jossa sen käsittely on helpompaa. Signaalin taajuussiirrossa käytetään hyväksi oskillaattore ...
 • Jalonen, Pasi (2002-05-15)
  Tavoitteena oli selvittää, miten case-yritys pystyy kehittämään ostolaskujen käsittelyprosessiaan informaatioteknologioiden avulla. Yrityksen ostolaskujen käsittelyprosessia kuvataan neljällä ominaisuusryhmällä: Läpimenoaika, ...
 • Kaarre, Teemu (2005-05-11)
  Yrityksen käytössä saattaa olla monia eri tietojärjestelmiä, jotka huolehtivat yrityksen toiminnan eri osa-alueista. Tietojärjestelmien käsittelemät tiedot saattavat kuitenkin olla yhteisiä tai jopa toisistaan riippuvaisia. ...
 • Liukkonen, Lauri Markus Mikael (2013-05-15)
  Työn tavoitteena on mallintaa AinaComin Palvelutuotanto-osaston ostolaskujen käsittelyprosessin nykytila ja kehittää tämän pohjalta parannettu prosessi. Samalla käydään läpi prosessiin liittyviä kehityskohteita. Mallinnetun ...
 • Kumpulainen, Pekka (1995)
  Työ kuuluu projektiin, jonka tarkoituksena on kehittää analyysimenetelmiä ja käytännössä toimivia työkaluja otoakustisten emissioiden hyödyntämiseen kuulontutkimuksessa. Otoakustiset emissiot antavat objektiivista, potilaan ...
 • Castrén, Johanna (2013-02-06)
  Otsonointi on päädesinfiointimenetelmä HSY:n (Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä) Pitkäkosken ja Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksilla. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli optimoida otsonin syöttö niin, ...
 • Salmi, Jussi (1982)
  Oulun kaupungin energialaitoksen energianhankintajärjestelmä on varsin monipuolinen. Se sisältää mm. vesi- ja lämmitysvoimalaitoksen, lämpökeskuksia sekä useita sähkön ja lämmön ostomahdollisuuksia. Kehittääkseen ...
 • Jaatinen, Mikko (1985)
  Yleisen arkkitehtikilpailun tavoitteena oli löytää ratkaisu Oulun yliopiston alueelle rakennettavaksi Linnanmaan kappeliksi. Kilpailuohjelmassa esitettiin kappelia varten tontti yliopiston pohjoisen pääsisäänkäynnin vierestä ...
 • Lång-Kivilinna, Gunilla (1990)
  Oulunsalon kunta sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla 15 km Oulusta etelään ja sen asukasluku on 6700. Suunnitelmassa kirjastorakennuksen on sijoitettu Kirkkotien suuntaisesti korostaen kirkon ja kunnantalon välistä yhteyttä. ...
 • Mubarak, Muhammad Nauman (2013-03-06)
  Ultrasonic or sonar sensors are widely used for range finding for indoor and outdoor applications in robotics. However, for outdoors applications, they pose different environmental challenges. Ultrasonic ...
 • Martikainen, Simo; Piché, Robert; Ali-Löytty, Simo (2012)
  A new method to predict a GPS satellite’s clock offset is presented. The motivation for this work is to improve the time to first fix and make the clock offset prediction less sensitive to outliers. The proposed method is ...
 • Yli-Salomäki, Pasi (1993)
  Työn tarkoituksena oli selvittää kohdeyrityksen sinkkitehtaan pienjänniteverkon nykytilaa ja tarkastella verkon kehittämismahdollisuuksia. Nykytilaa arvioitiin verkon siirtokyvyn, yliaaltojen ja oikosulkukestoisuuden ...
 • Keckman, Tapio (1992)
  Työn tarkoituksena oli selvittää suurjänniteverkon nykytilaa ja esittää havaittuihin puutteisiin parannusehdotuksia. Nykytilaa arvioitiin laskettujen ja mitattujen tulosten perusteella sekä käyttövarmuussuunnittelun ...
 • Valli-Jaakola, Irmeli (1992)
  LIMS-järjestelmien (Laboratory Information Management Systems) avulla pystytään yleisesti lisäämään laboratorioiden kustannustehokkuutta, suorituskykyä sekä palvelevuutta. Samalla pystytään myös vastaamaan paremmin erilaisiin ...