.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Leivo, Virpi; Rantala, Jukka (2003)
  The thermal and moisture conditions of slab-on-ground structures differ from other structures. The ground structure is in contact with warm and moist drainage and fill soil layers. The subsoil or drainage layer around the ...
 • Pihakari, Katianna (1996-11-20)
  Computer simulations can be used to study certain chemical and physical systems, such as molecular films on a solid or liquid surface. The present study concentrates on a class of molecular monolayers, Langmuir-Blodgett ...
 • Gurtovenko, Andrey A.; Lyulin, Sergey V.; Karttunen, Mikko; Vattulainen, Ilpo (2006)
  Polyamidoamine dendrimers, being protonated under physiological conditions, represent a promising class of nonviral, nanosized vectors for drug and gene delivery. We performed extensive molecular dynamics simulations of a ...
 • Manninen, Venla (2014-05-23)
  In this work, new photoactive materials were tested in the active and anode buffer layers of the inverted ITO|ZnO|donor:PC60/70BM|Buffer|Au/Ag organic bulk heterojunction (BHJ) solar cell. The molecular properties of the ...
 • Tirri, Marko (2001-12-12)
  Yksittäisten molekyylien laskentaan perustuvat mnetelmät ovat tärkeitä tutkimusvälineitä mm. lääkeainetutkimuksessa. Tavoitteena oli testata ja rakentaa laitteisto, joka mahdollistaa yksittäisten molekyylien ja molekyyliryppäiden ...
 • Finnilä, Leea (2007-06-06)
  Isomeria on keskeinen aihe orgaanisen kemian lukio- ja yliopisto-opetuksessa. Isomerian oppiminen on kuitenkin aihe, jota on toistaiseksi tutkittu hyvin vähän kemian opetuksessa. Tämän diplomityön oppikirja-analyysissä ...
 • Mäkelä, Jaakko (2011-10-05)
  Tämän työn tarkoituksena on tarkastella EN 1.4521 -tyyppisen ruostumattoman teräksen pinnan hapettumista korkeissa lämpötiloissa. Erityisenä mielenkiinnon kohteena on molybdeenin vaikutus pinnan hapettumiseen. Tutkimuksissa ...
 • Ikechukwu Emmanuel Okonkwo (2015-04-08)
  The use of natural fibers as reinforcements for polymers has been receiving great attention in recent times. This is because natural fibers are cheap, abundant and environmentally friendly. Momordica Angustisepala is one ...
 • Virtala, Samuli (2016-06-08)
  Monialahanke on kokonaisuus, jonka suunnittelulla ei ole selkeää painopistettä ollakseen esimerkiksi talorakennus- tai infrahanke. Monialahanke luo vuorovaikutussuhteita sellaistenkin suunnittelutehtävien välille, jotka ...
 • Heino, Antti (2014-05-07)
  Tässä työssä tutkittiin monijaksopumpun nostokorkeuksia ja hyötysuhteita eri turbulenssimalleilla. Päätavoitteena oli löytää paras turbulenssimalli siipidiffuusorin virtausten laskentaan. Tähän tarkoitukseen valittiin ...
 • Pietarinen, Kimmo (1990)
  Aerosolihiukkasten mittauksessa tarvitaan nopeaa ja tarkkaa menetelmää hiukkasten kokojakauman mittausta varten. Sähköinen mittausmenetelmä yhdistettynä impaktoriin antaa nopean tuloksen. Tyypillinen mittausaika on muutama ...
 • Niemi, Erkki (1989)
  Tämä työ kuuluu osana TTKK:n lääketieteellisen tekniikan laitoksella tehtävään tutkimukseen, jonka tavoitteena on kehittää sydämen toimintaa mittaavia menetelmiä. Yhtenä osa-alueena tutkimuksessa on sydämen mekaanisen ...
 • Hakkarainen, Tomi (1998-11-11)
  Työssä suunniteltiin monikanavainen puolijohdelaserien ohjausjärjestelmä,keskittyen pulijohdelaserien virtalähteen suunnitteluun ja toteutukseen.Virtalähteen suunnittelun tärkein tavoite oli saada aikaan laite, jokaolisi ...
 • Kaljunen, Timo (1989)
  Tämä diplomityö on tehty osana tutkimusprojektia "Monikanavainen signaalianalyysi ja tekoäly". Siinä on tutkittu tietämystekniikan soveltamista monikanavaisten signaalianalyysimenetelmien avulla saatavien tulosten tulkintaan. ...
 • Tuokko, Ilkka (2008-01-16)
  Tavoitteena oli tuotteistaa uudentyyppisestä mittausideasta valmis mittauslaite. Testattavilla materiaaleilla ja juotosprosesseilla valmistettiin testilevy, jossa on tietynlainen diodimatriisikytkentä. Tästä matriisista ...
 • Laitinen, Janne (2003-06-04)
  Yritysjärjestelmien kehittäminen ei ole enää pelkästään uusien sovellusten luomista. Yritykset ovat huomanneet tärkeyden tarjota olemassa olevat järjestelmät käytettäväksi erilaisilla päätelaitteilla. Päätelaitteet ovat ...
 • Virtanen, Annimaria (2015-06-03)
  Systeemitekniikan laitoksen tislauskolonni on rakennettu vuonna 1983. Tislauskolonnin ja sen työympäristön modernisointi aloitettiin vuonna 2014 ja osana tätä projektia haluttiin kiinnittää huomiota myös sen turvallisuuteen. ...
 • Penttilä, Timo (1984)
  Työssä on tutkittu erään monikerroksisen hotellin kantavia rakenteita. Rakennettavalle betonirungolle on suunniteltu vaihtoehtoiset teräsrungot muuttamatta arkkitehtipiirustuksia. Teräsrunkovaihtoehdot on valittu siten, ...
 • Hiltunen, Liisi (2011-10-05)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia puurakenteita koskevia määräyksiä ja ohjeita. Lisäksi työn tarkoituksena oli arvioida RunkoPES 1.0 puurakenteiden liitoksia kantavuuden, lämmöneristävyyden, kosteustekniikan ja ...
 • Auvinen, Sanna-Maarit (2002-01-16)
  Diplomityössä kehitettiin kohdeyritksen laboratorion monikerroslaminaattien analyysimenetelmiä. Laboratorioon on hankittu uusi valomikroskooppi sekä mikrotomi leikenäytteiden valmistusta varten. Työn yhteydessä kirjoitettiin ...