.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ingman, Jani (2007-09-19)
  Keskeinen komponentti flyback-hakkurissa on muuntaja, jota käytetään verkkoerotukseen ja energian varastoimiseen. Muuntajan rakennetta voidaan hyödyntää myös häiriöiden alentamiseen. Sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen ...
 • Virtanen, Hemmo (1999-12-08)
  Diplomityön tavoitteena on ollut etsiä niitä keinoja, joilla elektroniikan komponenttien valmistuksessa saadaan tuottavuutta parannettua ELDOR Finland Oy:ssä Uudessakaupungissa.Aluksi työssä selvitetään lyhyesti yrityksen ...
 • Ristamäki, Heli (2012-08-15)
  Muuntajan häviöt ja ympäristötekijät aiheuttavat muuntajan lämpenemistä, joka liiallisena kiihdyttää muuntajan vanhenemista. Muuntajaa on täten jäähdytettävä ja usein häviölämpö johdetaan jäähdytyskoneistolla ulkoilmaan. ...
 • Kauppi, Matti (2014-06-04)
  Sähkönjakelun toimitusvarmuus ja sähkön laadun nykyistä tarkempi seuranta, ovat tulevaisuudessa yhä merkittävämmässä roolissa. Elenia Oy on tehnyt strategisen linjauksen vuonna 2009 rakennuttaa kaikki uusi ja saneerattava ...
 • Leinonen, Mikko (1999-08-18)
  Vertailu muuntojoustavan ja tavanomaisen asuinkerrostalon kustannuksista, vertailua täydentää kassavirta-analyysi.
 • Marttila, Antti (2006-10-11)
  Tutkimus käsittelee tuotantotoimintaan sopivan monikäyttäjärakennuksen kehittämistä. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa asiakashaastatteluiden sekä markkinatutkimuksen avulla tuotannollista toimintaa harjoittavien ...
 • Kellberg-Hakala, Mia (2010-06-23)
  Diplomityöni perustuu asuntomallini mahdollisuuksien tutkimiseen suunnittelun keinoin. Tehtävänä on kerrostalokorttelin suunnittelu Seinäjoelle Kyrkösjärven itärannalle. Kehitetyn asuntotypologian pohjana ovat muunteluma ...
 • Välisalo, Lea (1993)
  Diplomityön tarkoituksena oli selvittää muurahaishapon ja sen suolojen käyttökohteita ja käyttömääriä tekstiili-, turkis- ja nahkateollisuudessa. Erityistä huomiota kiinnitettiin muurahaishapon ominaisuuksiin verrattuna ...
 • Aho, Kristiina (1996-12-11)
  Työssä tutkitaan muurahaishapon soveltuvuutta värjäysliuosten puskurointiinhappamissa olosuhteissa, vertailukohteena on etikkahappo tai muu korvaavatuote. Kokeellisessa tutkimuksessa on kahdeksan eri kangasnäytettä.Värjäysliuosten ...
 • Hakala, Ari (1981)
  Olen tässä työssä, joka on ollut lähinnä kirjallisuustutkimus, pyrkinyt vastaamaan kahteen kysymykseen: 1. Missä ja milloin muuratuissa rakenteissa tarvitaan liikuntasaumoja, 2. Millaisia näiden saumojen tulee olla. Ennen ...
 • Kalakoski, Iida (2010-06-09)
  Turisti on henkilö, joka matkustaa väliaikaisella vapaa-ajallaan vapaaehtoisesti pois kotoaan. Käytännön vaatimusten lisäksi turismin laaja harjoittaminen edellyttää kiinnostusta vierautta kohtaan. Turistin katse kiinnittyy ...
 • Aschan, Peik (2002-11-13)
  Teknologian kehittämiskeskus Tekes rahoittaa suomalaisten yritysten, korkeakoulujen ja tutkimuslaitoksien teknologiapainotteisia tutkimus- ja tuotekehitysprojekteja. Tekesin rahoitushankkeita hallitaan tietojärjestelmällä, ...
 • Valkonen, Mika (2012-01-11)
  Tietojärjestelmän muuttaminen on kokonaisvaltainen muutosprojekti, jossa muutoksen ei voida katsoa kohdistuvan vain muutettavaan tietojärjestelmään. Uusittaessa operatiivista tietojärjestelmää tulee muutoksen vaikutukset ...
 • Rikama, Kimmo (2010-06-16)
  Tämän työn keskeinen tavoite on tarkastella kahden eri organisaation; Cramo Finland Oy:n ja Cramo Instant Oy:n fuusion myötä käynnistyneen kaluston synergiaprojektin etenemistä ja vaiheita kirjallisuudessa esiintyvien ...
 • Mäkilä, Olli (2008-06-04)
  Diplomityön tehtävänä oli tutkia muutosjohtamisen vaiheita toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa. Tutkimuksen teoriaosan ensimmäisen vaiheen tarkoituksena oli täydentää yleistä muutosjohtamisen mallia ottamalla huomioon ...
 • Rissanen, Juha (2006-02-08)
  Tiehallinnon hankintamenettelyissä on siirrytty laajoihin ja pitkäkestoisiin urakoihin. Urakoiden pitkästä kestosta johtuen sopimuskauden aikana on usein tarve tehdä urakan sisältöön sekä laatu- että määrämuutoksia. Muutosten ...
 • Höysniemi, Johanna (1999-02-10)
  Teleoperaattorien välinen kilpailu matkapuhelinasiakkaista ratkaistaan yhä useammin televerkon laadulla. Vikatilanteet aiheuttavat ohjelmistoihin muutoksia. Ohjelmistomuutosten paketoinnin ja testauksen koordinoinnista ...
 • Toivanen, Timo (2006-08-16)
  Työssä tutkittiin eri muuttujien vaikutusta työstökoneiden kunnossapitoon ja sen määrään. Tutkimus rajoittui korkeintaan 20 vuotta vanhoihin NC-sorveihin ja koneistuskeskuksiin, jotka ovat kuuluneet yrityksen kunnossapitotoiminnan ...
 • Angervuori, Sakari (1986)
  Monitie-eteneminen on luonnonilmiöstä johtuva, verraten harvoin toistuva etenemismuoto, joka on vakava haitta nimenomaan mikroaalloilla tapahtuvaa digitaalista tiedonsiirtoa ajatellen. Jo pienikin spektrikuoppa ...
 • Korhonen, Janne (2002-10-16)
  Javalla toteutetuissa Internet-sovelluksissa on yleistynyt tapa jakaa toiminnallisuus ja ulkoasu niin, että JSP esittää ulkoasun ja Servletit hoitavat toiminnallisuuden. Tämä tapa noudattaa Model View Controller ...