.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ryytty, Eero (1998)
  Video conferencing and digital television applications use compressed video streams. In order to achieve required compression ratios for real-time operation, not only the performance of the data processing systems must be ...
 • Lainema, Jani (1996-12-11)
  AB3:Henkilökohtaiset videopalvelut tulevat todennäköisesti olemaan yksi nopeimmin kasvavista tietoliikenteen aloista lähitulevaisuudessa. Johtuen potentiaalisten käyttäjien suuresta lukumäärästä ja tietoliikenneverkkojen ...
 • Erämaa, Jari (1996)
  The purpose of this thesis has been to analyse foreign direct investments made to the Tampere Region. The aim of the study was to find the grounds on which the foreign owned companies have set their operations in the Tampere ...
 • Säntti, Virpi J. (1992)
  Lisääntynyt automatisointi teollisuudessa on synnyttänyt kipinän teollisten toimintojen koneistamiseen yhä älykkäämmällä tasolla. Koneen hallitsema työympäristö laajentuu merkittävästi laitteen saadessa kyvyn liikkua. Tämän ...
 • Humanes, Pablo Roman (2008-08-13)
  User movements and gestures are increasingly common in game consoles, touch screen etc. The use of a more natural interface can help the user to feel more immersed and emotionally attached. In this thesis, a system to track ...
 • Jouhikainen, Riikka (1992)
  Työ on ehdotus Yhdysvaltain arkkitehtiliiton ja Arkkitehtuurikorkeakoulujen instituutin syksyllä 1991 julistamaan ja Otis Elevator Company:n rahoittamaan kansainväliseen opiskelijakilpailuun ympäristöteemaisesta paviljongista ...
 • Juusti, Outi (1992)
  Työ osallistui AIA/ACSA COUNCIL ON ARCHITECTURAL RESEARCH / OTIS ELEVATOR INTERNATIONAL järjestämänä vuosittaiseen arkkitehtiopiskelijoille suunnattuun kilpailuun, jonka aiheena oli tällä kertaa Sevillan maailmannäyttelyyn ...
 • Viljakainen, Mikko (1992)
  Diplomityön aiheena on näyttelypaviljonki Sevillan 1992 maailmannäyttelyyn. Työ on tehty AIA/ACSA:n ja OTIS ELEVATOR:in järjestämän opiskelijoiden kansainvälisen suunnittelukilpailun pohjalta. Kilpailun haasteena on ollut ...
 • Liukkonen, Hanna (1992)
  Thesis Subject bases on an international student competition arranged by the AIA/ACSA Counsil On Architectural Research, and the Otis Elevator Company. The challenge of the competition was to design a theme pavilion for ...
 • Liukkonen, Hanna (1992)
  Diplomityön aihe on Architectural Researchin ja Otis Elevatorin järjestämä kansainvälinen opiskelijakilpailu. Näyttelyrakennukseen liittyvän tavanomaisen arkkitehtonisen problematiikan lisäksi kilpailu haastoi osallistujat ...
 • Virpiranta, Juho Tuomas (2015-01-14)
  Möbius-kuvaukset ovat alun perin kompleksitason kuvausten joukko, jolla on mielenkiintoisia geometrisia ominaisuuksia. Myöhemmin niitä koskeva teoria on yleistetty avaruuteen R^n. Tässä työssä käsitellään avaruuksien C ...
 • Juusela, Elina (2006-10-11)
  Sellun valkaisun peroksidivaihe on monimuuttujaprosessi, jossa esiintyy voimakkaita ristikkäisvaikutuksia säätösuureiden välillä. Peroksidivaihe sijoittuu valkaisuprosessin viimeiseksi vaiheeksi, joten sen hallinta on ...
 • Lunden, Vesa (1996-04-17)
  This thesis describes in detail the video, audio, and system multiplexing parts of the MPEG-2 standard and concentrates especially on the hierarchical coding methods supported by MPEG-2 Video. The yet unfinished parts of ...
 • Leppäaho, Jari (2011-11-18)
  This thesis provides a comprehensive study of switched-mode dc-dc converters in terms of dynamic characterization, implementation and operational constraints. The study concentrates on the maximum-power-point-tracking ...
 • Kankaanranta, Kari (1986)
  Tämän työn tarkoituksena on ollut tutkia, miten mikro-ohjelmoitavan MPS 10-keskusyksikön testattavuutta voidaan parantaa, sekä suunnitella koneen käynnistyksen yhteydessä tapahtuva keskusyksikön testaus. Tätä varten on ...
 • Kokkola, Tommi (1986)
  MPSINDEX on kohdeyrityksen MPS4-mikrotietokoneissa käytettävissä oleva erillisten hakemistojen käyttöön perustuva tiedostonhallintajärjestelmä. Ohjelmisto on sovellusohjelmoijan apuväline, joka mahdollistaa tiedostojen ...
 • Laurila, Maija (2007-06-06)
  AB3:Magneettiresonanssitomografia (MRI) on nopeasti kehittyvä, lääketieteellinen kuvausmenetelmä, jota käytetään enimmäkseen pehmytkudoksen, kuten aivojen, kuvantamiseen. Voimakkaat magneettikentät mahdollistavat korkean ...
 • Harrison, Lara (2007-06-06)
  The primary aim of the thesis was to develop a texture analysis protocol for clinical trial environment. The specific aim was to show that texture analysis of magnetic resonance imaging (MRI) data can be used in evaluating ...
 • Kuusisto, Miska (2002-01-16)
  Hankinnan rooli yrityksissä on muodostunut yhä keskeisemmäksi viime vuosina ja sitä on tehostettu mm. parantamalla hankintaketjun hallintaa ja verkostoitumalla. Harmaata aluetta ovat hankinnat, jotka eivät mene tuotteen ...
 • Jaskari, Kustaa (1987)
  Ohjelmointiympäristöjen ja niihin sisältyvien tietokoneavusteisten ohjelmistotyökalujen avulla helpotetaan ja tehostetaan ohjelmistotyötä. Tässä työssä tarkastellaan Ada-ohjelmoijan työtä tukevan ohjelmointiympäristön - ...