.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Urataipale, Arto (1990)
  Lähiverkkojen yleistymisen myötä on syntynyt tarve niiden yhdistämiseen. Kiinteiden yhteyksien varaan rakennetut verkot eivät tarjoa riittävää joustavuutta ja ovat varsin kalliita. Käytettävissä olevien kytkentäisten ...
 • Kallinen, Ari (1993)
  Tiedonsiirtolaitteiden toimintaan todellisessa käyttöympäristössä liittyy erilaisia häiriötekijöitä. Näiden häiriötekijöiden vaikutusta laitteiden suorituskykyyn ja ominaisuuksiin ei useinkaan huomioida riittävästi laitetta ...
 • Vilokkinen, Ville (2000-06-07)
  Tässä diplomityössä käsitellään ledien ja erityisesti resonanssikaviteettiledien toimintaperiaatteita ja ominaisuuksia. Edelleen teoriaosassa tarkastellaan perinteisten ledien suorituskykyyn liittyviä ongelmia ja esitetään ...
 • Ylitalo, Matti (1986)
  Tässä työssä on tutkittu nopeusprofiilin kehittymistä putkessa. Työn tavoitteena on ollut määrittää nopeusprofiili etäisyyden funktiona suorassa putkessa, kun häiriökohdan jälkeinen nopeus- ja turbulenssiprofiili tunnetaan. ...
 • Tiitinen, Petri (2007-09-19)
  Nosturin nostoliikkeessä nostomoottorin tarkan pyörimisnopeuden ja vääntömomentin saavuttamiseksi käytetään nopeussäätöä. Nopeussäädössä moottorin akselin pyörimisnopeus mitataan optisen pulssianturin avulla ja ...
 • Kallio, Kai (2004-05-12)
  Työssä tutkittiin nopeustakaisinkytkettyä säätöä nosturisovelluksessa. Nostureissa säädetyt moottorikäytöt toteutetaan nykyään lähes poikkeuksetta taajuudenmuuttajilla ja oikosulkumoottoreilla. Kuitenkin käyttöönoton ...
 • Järvinen, Jussi (1995-01-18)
  Nordbergin tehtaat valmistavat murskainlaitteita. Niitä ovat kiviaineksen murskaimet, syöttimet, seulat ja kuljettimet. Nordberg-Lokomo valmistaa murskainlaitteista koostuvia Lokotrackejä. Lokotrack on tela-alustainen ...
 • Perälä, Jukka (1987)
  Mikrotietokoneiden käyttö vammaisten apuvälineenä on lisääntynyt viime vuosina voimakkaasti. Mikrotietokoneiden kokonaisvaltaista käyttöä rajoittaa kuitenkin tiedon puute olemassa olevista ohjelmisto- ja laiteratkaisuista. ...
 • Fattahi Moshtaghin, Mir Hamed (2015-05-06)
  Nowadays in the global business environment, globalization process is not limited to only large companies. One of the main goals of SMEs is also expanding their international businesses in order to increase sales and ...
 • Turunen, Hannu (2012-04-04)
  Huhtikuussa 2011 Mikkelin Ammattikorkeakoulussa aloitettiin Nordic Materials verkostotoiminnan ja palveluiden käynnistämistä sekä kehittämistä tutkiva pilotjakso. Mikkelin Ammattikorkeakoulun lisäksi verkostotoimintaa ovat ...
 • Räsänen, Pauli (1991)
  Digitaalisten lineaaristen yksidimensionaalisten suodatinjärjestelmien suunnitteluun on olemassa lukuisa joukko erilaisia tietokoneavusteisia kehitysohjelmistoja. Yleensä niiden tarjoama suunnittelutyökalujen joukko kuitenkin ...
 • Pérez Blanco, Carlos (2013-12-04)
  Wellness coaching is nowadays a business on the rise. People are more aware of their health and would like to keep track of and improve their habits in the simplest and effortless possible way. Coaches, on the other hand, ...
 • Määttä, Timo (1983)
  Graafisella alalla tehtyjen tutkimusten mukaan jälkikäsittelytyö on ruumiillisesti keskimääräistä raskaampaa. Nostotyötä esiintyy paljon tai erittäin paljon jälkikäsittelytyössä. Nostotyössä kuormittuu vaikeusasteeltaan ...
 • Råman, Markku (1992)
  Tämän työn tarkoitus on tutkia mahdollisuuksia soveltaa verkkokommutoitua tyristorisiltaa nosturin taakan laskuliikkeessä syntyvän takatehon syöttämiseksi takaisin syöttöverkkoon ja samalla jarruttaa hallitusti sähköisesti ...
 • Koivula, Jorma (1993)
  Pyrkimys pienempiin kustannuksiin ja uusien säätötekniikoiden soveltaminen ovat asettaneet uusia vaatimuksia nostimien ja nostureiden komponenteille. Mahdollisuus lisätä moottorin tehoa fyysisen koon suurentumatta on ...
 • Olli, Henri (2016-02-03)
  Tuotannon ja etenkin loppukokoonpanon ulkoistaminen on viime aikoina kasvattanut suosiotaan merkittävästi. Tämä diplomityö on tehty yritykselle, joka valmistaa pääasiassa nostosiirtovaunuja. Kohdeyritys on kokoonpanotyön ...
 • Similä, Hannu (2006-05-10)
  Nostosiirtovaunu on erikoisperävaunu, jolla kuljetetaan kuormauskaseteille lastattua tavaraa satamissa ja raskaassa teollisuudessa. Useimmiten siinä on kaksi kääntyvää ja nostavaa teliä. Kääntyvän teli mahdollistaa vaunun ...
 • Jääskö, Matti (2015-05-06)
  Metso Mineralsin Tampereen tehtaalla suunnitellaan, valmistetaan ja kokoonpannaan sekä yksittäisiä kivenmurskaimia että tela-alustaisia kivenmurskaus- ja seulontayksiköitä. Tehtaan kokoonpanopisteillä suoritetaan päivittäin ...
 • Palvalin, Sirkku (2000-08-23)
  Tavoitteena oli Suomessa työskentelevien kohdeyrityksen nosturiasentajien työturvallisuuden kartoittaminen. Tutkimuksessa on selvitetty, miten nosturiasentajat kokevat työolonsa työturvallisuuden kannalta ja kartoitettu ...
 • Kiiski, Tapani (1987)
  Materiaalinkäsittelyn lisääntyvät tehokkuus- ja automatisointivaatimukset asettavat yhä suurempia vaatimuksia myös materiaalin käsittelylaitteissa käytettäville sähkömoottorikäytöille. Taajuusmuuttajatekniikan viimeaikaisesta ...