.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tiainen, Matti (2010-01-13)
  Peer-to-Peer (P2P) streaming applications are an emerging trend in content distribution. A reliable network environment was needed to test their capabilities and performance limits, which this thesis focused on. Furthermore, ...
 • Shi, Chenyu (2013-08-14)
  Nowadays, networking is more and more important to people’s lives. Especially video streaming is playing a significant role in study and entertainment life. Many new applications appear to give people better videos. Because ...
 • Ahonen, Mika (2001-12-12)
  Tukiasemaohjain- ja SGSN- järjestelmien agenttiemulaattori: Telehallintaverkkostandardi (TMN) käsittää mm. verkonhallintaohjelmiston ja verkkoelementtien välisen rajapinnan (Q3). Nokian GSM-verkonhallintaohjelmisto, NMS/2000, ...
 • Rautiainen, Terhi (1994)
  Useimmat epäjärjestyneiden materiaalien tutkimiseen kehitetyistä hilamalleista ovat luonteeltaan kvasistaattisia. Systeemin oletetaan etenevän konfiguraatiosta toiseen peräkkäisten tasapainotilojen kautta, jolloin systeemin ...
 • Krendzel, Andrey (2005-09-23)
  The thesis Network Planning Aspects for 3G/4G Mobile Systems is focused on two topics. The first part of the research is mainly devoted to Core Network (CN) planning aspects for the third generation (3G) wireless ...
 • Florea, Roman (2016-06-08)
  This work targets at applying computer networking techniques to address challenges in modern wireless networks and in various environments built around these networks. The main focus of the work is on designing and ...
 • Hietanen, Kaisa (1998-09-09)
  This Master of Science Thesis deals with internationalisation of Finnish small and medium-sized enterprises and various organisations that provide services to help the process of starting international operations.- Finnish ...
 • Palovuori, Karri (1991)
  Neuraalilaskenta on saavuttamassa yhä vakiintuneemman aseman käyttökelpoisena tietojenkäsittelymuotona. Suuren laskentatarpeensa vuoksi painopiste neuraalilaskennan laitteistototeutuksissa on viime aikoina siirtynyt ...
 • Kimpimäki, Pekka (1990)
  Adaptiivisia säätäjiä on tutkittu pitkän aikaa, kuitenkin niiden käyttöönotossa on vielä paljon työtä osana prosessin mallintaminen. Vaikka itse mallinnus tehtäisiinkin blackbox-menetelmällä on-line tyyppisesti, niin ...
 • Lehtokangas, Mikko (1993)
  Tämä työ on osa Tampereen teknillisen korkeakoulun elektroniikan laitoksen neuraaliverkkotutkimusta. Simulointeihin perustuvan algoritmitutkimuksen tavoite on antaa pohja laitteistototeutuksien suunnitteluun. Hyvä ...
 • Tyni, Tapio (1992)
  Hissijärjestelmässä hissin oven ohjaus on tärkeää koko järjestelmän toiminnan optimoimiseksi. Oven toiminta vaikuttaa suoraan hissijärjestelmän kuljetuskapasiteettiin, matkustajien odotusaikoihin sekä matkustajien kokemaan ...
 • Sorsa, Timo (1990)
  Jatkuvien järjestelmien vikadiagnostiikkaan on yleisimmin sovellettu mallipohjaisia menetelmiä, mutta myös hahmontunnistusmenetelmien käyttöä on tutkittu. Hahmontunnistuksen käytön yleistymistä vikadiagnostiikassa on ...
 • Venäläinen, Juha (2000-11-08)
  This thesis describes the use of feedforward neural networks in classification of telecommunication signals according to their modulation type. Modulation classification has several civilian and military applications. ...
 • Salmela, Petri (1996-02-14)
  AB3:Työ oli osa teknologian kehittämiskeskuksen (TEKES) viisivuotista tutkimusohjelmaa oppivat ja älykkäät järjestelmät. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää neuroverkkojen soveltuvuutta yksittäisten puhuttujen numeroiden ...
 • Ilvesmäki, Tero Tapio Oskari (2013-01-09)
  Diffusion magnetic resonance imaging (MRI) is an imaging modality that can be used to examine the microstructure of white matter in the human brain, which cannot be seen by other means of imaging. This microstructure can ...
 • Ojala, Tommi (1995)
  Neuro-sumeissa järjestelmissä yhdistyvät kaksi laskennallisen älykkyyden osa-aluetta: neuraaliverkot ja sumea logiikka. Vaikka neuro-sumeiden järjestelmien tutkimus on vielä nuorta, useita järjestelmiä on jo kehitetty. ...
 • Lampinen, Timo (2002-02-13)
  Tietoliikenneverkon tehokas hallinta on muuttumassa entistä vaikeammaksi. Syynä tähän on tietoliikennesovellusten , siirtoprotokollien ja käyttäjien määrän kasvu. NetFlow-verkonhallintadata sisältää verkon liikenteestä ...
 • Kolinummi, Pasi (1996-03-20)
  Työssä esitellään neurotietokoneiden luokitteluperusteita, jonka tarkoituk-sena on antaa kuva erilaisista laitteistototeutuksista sekä esitetään kaksitoteutusvaihtoehtoa yleiskäyttöiselle neurotietokoneelle.
 • Aalto-Setälä, Markku (1985)
  Kohdeyrityksessä modernisoidaan A 204 -keskusjärjestelmää minivalitsijoita käyttäväksi, mikroprosessoriohjatuksi A 204-PM -keskukseksi. Modernisoinnin yhteydessä varustetaan järjestelmän paikalliskeskusosa neuvottelupuhe ...
 • Nguyen, Le Trung (2015-06-03)
  The aim of the thesis is to propose a new way for collecting distributed data in Wireless Sensor Network (WSN) which can overcome the drawbacks existed in modern Wireless Sensor Network systems. The short lifetime and large ...