.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kaunisto, Matti (2009-03-04)
  Työn tavoitteena on lisätä kohdeyrityksen tietämystä MSC.Nastran-lujuuslaskentaohjelmiston SOL200-optimointityökalusta ja kehittää kokeilumielessä työkalua ja hyödyntää uusi konseptirakenne lentokoneen ohjainpinnalle. Työ ...
 • Rahikainen, Antti Eemeli (2015-06-03)
  Mediayhtiöt vastaanottavat video- ja kuvamateriaalia useista eri lähteistä, kuten tuotantoyhtiöiltä, mainostoimistoilta sekä muilta sidosryhmiltä. Materiaalin vastaanoton pitää olla käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa, ...
 • Lempinen, Timo (1984)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut Muhoksen savikiven ja saksalaisen kaoliinisaven tiiliteknisten ominaisuuksien määritys sekä niiden tekijöiden selvitys, jotka aiheuttavat halkeamia kaoliinisavesta valmistettuihin ...
 • Olin, Mikko (2011-10-05)
  Muistinvaraisessa analysoinnissa käsiteltävä data ladataan kokonaan tietokoneen RAM-muistille, josta se on nopeasti raportointityökalujen hyödynnettävissä. Muistinvaraista analysointiteknologiaa hyödyntävät raportointityökalut ...
 • Salin, Jukka (1997-06-04)
  Työssä suunnitellaan ja toteutetaan testausjärjestelmä. Järjestelmänsuunnittelussa käytetään ESA:n määrittelyitä ja ohjeita. Muistipiirejäkuormitetaan avaruuskäyttöä simuloiden: säteilyllä ja lämpövaihteluilla.
 • Montonen, Hanna (2001-05-30)
  Työn pääosan muodostaa tutkielma, jossa on käsitelty kuolemaa ja hautaamista kaupunkikontekstissa. Kuoleman merkitystä yksilölle ja yhteisölle selvitellään. Historiallisessa katsauksessa käsitellään niin muinaistapoja kuin ...
 • Virtanen, Isto (2009-09-09)
  Työssä tarkastellaan CANopen vaatimustenmukaisuustestausta globaalin tuotekehityksen, valmistuksen ja laitteiden sijoituksen näkökulmista. Automaatioasteen noustessa ja automaatiota hyödyntävien laitteiden määrän kasvaessa ...
 • Kauppinen, Ari (2008-02-06)
  Kohdeyrityksessä haluttiin siirtyä kokonaisten metsätyökoneiden runkojen koneistukseen uudella työstökoneella, minkä takia rungoille tuli suunnitella muokkautuva kiinnitin. Kiinnittimen tuli olla nopea, ergonominen ja ...
 • Lyytinen, Janne (2014-05-07)
  Robotin tarttuja on yleinen suunnittelutyötä edellyttävä konstruktio asiakasräätälöitävien robotiikan toimitusprojektien sisällöissä. Erilaisille projekteille suunnitelluissa tarttujissa esiintyy huomattavaakin vaihtelua, ...
 • Mäki, Antti (2008-06-04)
  Hypermediajärjestelmät ovat perinteisesti pyrkineet palvelemaan käyttäjiään mukauttamalla esittämäänsä sisältöä käyttäjän tarpeisiin sopivaksi. Internetissä toimiva hajautettu World Wide Web on paitsi tunnetuin ...
 • Leinonen, Juha (1996-04-24)
  Ventricular fibrillation (VF) and ventricular tachycardia (VT) are lethal cardiac arrhythmias. Therefore it is natural that there is a great need for detecting these arrhythmias in clinical situations, where the hospital ...
 • Rasku, Arttu (2009-02-04)
  MIMO systems have emerged in the last few years as a means to improve the quality of service and spectral efficiency of wireless communication systems. This thesis examines the use of multi-antenna systems on vehicles. The ...
 • Mattila, Sari (2008-06-16)
  This is a data informed, multidisciplinary and phenomenological Study of hermeneutic processes where the empirical context concerns task groups engaged with international border crossings. The Study of dialogue praxis in ...
 • Haverinen, Henry (1998-05-13)
  AB3:Työ kuvaa usealla verkkoliitynnällä varustetun sylimikron tietoliikenneohjelmiston, joka mahdollistaa Internet-yhteyksien sujuvan siirtymisen verkkoliitynnästä toiseen. Sylimikron verkkoliityntöinä voivat toimia ...
 • Jokinen, Altti (2007-12-12)
  The Position Engine (PE) is a software component between user applications and the Measurement Engine (ME). When the user requests a position, for example by using a map software, the PE calculates the user's position from ...
 • Tuominen, Marko (2012-12-05)
  Tietokone- ja konsoliroolipeleissä pelaaja tavallisesti ohjaa yhtä tai useampaa hahmoa. Hahmot tavallisesti keräävät kokemusta taistelemalla vihollisia vastaan. Kokemuksen kautta hahmon ominaisuudet vahvistuvat ja se saa ...
 • Lukkari, Mikko; Kallio, Pasi (2005)
  This paper presents a multi-purpose measurement system developed to automate cellular microinjection. The system is based on measuring impedance between an injection solution in an injection capillary and cell culture ...
 • Kaskinen, Timo (1999-05-12)
  The main objective of this thesis is to analyse the multi-site operations of the case company Rautaruukki Metform from the operations planning point of view. The other objectives are divided to two categories, business and ...
 • Aho, Timo; Zenko, Bernard; Dzeroski, Saso; Elomaa, Tapio (2012-08)
  Methods for learning decision rules are being successfully applied to many problem domains, in particular when understanding and interpretation of the learned model is necessary. In many real life problems, we would like ...
 • Koivisto, Ari (2003-11-12)
  Diplomityö on osa MUPE (Multi-User Publishing Environment) -projektia, jossa olivat mukana kohdeyritys, Tampereen teknillisen yliopiston Digitaalisen Median Instituutti sekä Aucklandin Yliopiston ohjelmistotieteen ...