.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Metsälä, Aino (2010-06-23)
  Tietoverkossa käytettävä oppimisympäristö antaa mahdollisuuden jakaa asiantuntijuutta ja tarjota opetusta, jonka tavoittaminen voi muutoin olla vaikeaa. Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, millaisia seikkoja on ...
 • Laine, Kari (1984)
  Sähkömoottorikäytön viritykseen kuuluu säätäjien virittämisen ohella käyttökohtaisten parametrien asettelu. Tämän työn tarkoituksena oli tutkia sähkömoottorikäytön virityksen automatisointia. Laitteistona käytettiin ...
 • Öysti, Jukka (1986)
  Tehoelektroniikan ja digitaalitekniikan nopea kehitys on vaikuttanut merkittävästi myös sähkömoottorikäyttöjen alueella. Käyttämällä hilaohjattuja tehokomponentteja voidaan taajuusmuuttajan kokoa pienentää. Digitaalisen ...
 • Ruuskanen, Markku (1981)
  Työn tarkoituksena on suunnitella kohdeyrityksen moottorilaboratorioon tiekonejärjestelmä, jonka keskeisimmät tehtävät ovat prosessin mittaus ja ohjaus sekä mittaustulosten käsittely ja tulostus. Tietokonejärjestelmältä ...
 • Kinnunen, Henri (2007-06-06)
  Työssä tavoitteena on selvittää koeponnistusten nykytila, suunnitella uusi layout työpisteeseen sekä parantaa prosessin läpimenoaikaa. Muita tavoitteita on parantaa jälkitöiden laatutasoa, selkeyttää materiaalivirtoja ja ...
 • Siironen, Tapio (2008-09-03)
  Jakopään perustehtävänä polttomoottorissa on ajoitettu tehonsiirto kampiakselin ja venttiilikoneiston välillä. Lisäksi jakopää usein käyttää moottorin apulaitteita, kuten polttoainejärjestelmän korkeapainepumppua. Työn ...
 • Mäkinen, Eero (2012-03-07)
  Työn aiheena on viisisylinterisen työkonedieselmoottorin kampikoneiston massavoimien ja vääntövärähtelyjen minimointi. Tutkittava moottori on ensimmäinen viisisylinterinen moottorityyppi kohdeyrityksen mallistossa, joten ...
 • Laurila, Janne (1993)
  Diplomityössä tutkittiin integroitujen tehomikropiirien suunnittelua ja keskityttiin erityisesti moottoriohjaimien integrointiin liittyviin ongelmiin. Työ liittyy osana VTT:n Integroidun ohjaustekniikan tutkimusohjelmaan ...
 • Kajanto, Heikki (2000-12-13)
  Diplomityön tarkoituksena oli rakentaa yrityksen moottoritehtaalle tunnuslukujärjestelmä. Lisäksi oli tarkoitus määritellä tunnuslukujärjestelmän mittareille käyttöperiaatteet, jotta tehtaan pienten moottoreiden valmistuksen ...
 • Kaarento, Pertti (1983)
  Moreenin sisältämä hienoaines (raekooltaan alle 0,06 mm) on merkittävä syy maaperämme yleisimmän maalajin vähäiseen käyttöön rakentamisessa. Karkeampien rakeiden väleissä ja pinnoilla oleva hienoaines aiheuttaa muun muassa ...
 • Kähtävä, Jussi (1995-04-05)
  Kuvan segmentoinnissa pyritään jaottelemaan kuvaominaisuuksiltaan homogeenisiin erillisiin alueisiin. Tietokonenäkösovelluksissa tällainen on välttämätöntä, jotta kuvaa voidaan käsitellä. Segmentointia tarvitaan myös ...
 • Haveri, Heikki (2003-02-12)
  Virtuaaliympäristöt ja virtuaalitodellisuus voidaan nähdä käyttöliittymäteknologiana tai mediana, jolla on lukuisia eri muotoja ja käyttökohteita. Koteihin levinneet Internet-yhteydet tuovat myös jaetut virtuaaliympäristöt ...
 • Rinta-Jaskari, Anja (2001-01-17)
  Tämän tutkimuksen päätavoitteena on selvittää kohdeyrityksen käyttämien paikallisurakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien ympäristön huomioon ottaminen heidän omassa toiminnassaan.Tutkimus on osana Skanska AB-konsernin ...
 • Ryytty, Eero (1998)
  Video conferencing and digital television applications use compressed video streams. In order to achieve required compression ratios for real-time operation, not only the performance of the data processing systems must be ...
 • Lainema, Jani (1996-12-11)
  AB3:Henkilökohtaiset videopalvelut tulevat todennäköisesti olemaan yksi nopeimmin kasvavista tietoliikenteen aloista lähitulevaisuudessa. Johtuen potentiaalisten käyttäjien suuresta lukumäärästä ja tietoliikenneverkkojen ...
 • Erämaa, Jari (1996)
  The purpose of this thesis has been to analyse foreign direct investments made to the Tampere Region. The aim of the study was to find the grounds on which the foreign owned companies have set their operations in the Tampere ...
 • Säntti, Virpi J. (1992)
  Lisääntynyt automatisointi teollisuudessa on synnyttänyt kipinän teollisten toimintojen koneistamiseen yhä älykkäämmällä tasolla. Koneen hallitsema työympäristö laajentuu merkittävästi laitteen saadessa kyvyn liikkua. Tämän ...
 • Humanes, Pablo Roman (2008-08-13)
  User movements and gestures are increasingly common in game consoles, touch screen etc. The use of a more natural interface can help the user to feel more immersed and emotionally attached. In this thesis, a system to track ...
 • Jouhikainen, Riikka (1992)
  Työ on ehdotus Yhdysvaltain arkkitehtiliiton ja Arkkitehtuurikorkeakoulujen instituutin syksyllä 1991 julistamaan ja Otis Elevator Company:n rahoittamaan kansainväliseen opiskelijakilpailuun ympäristöteemaisesta paviljongista ...
 • Juusti, Outi (1992)
  Työ osallistui AIA/ACSA COUNCIL ON ARCHITECTURAL RESEARCH / OTIS ELEVATOR INTERNATIONAL järjestämänä vuosittaiseen arkkitehtiopiskelijoille suunnattuun kilpailuun, jonka aiheena oli tällä kertaa Sevillan maailmannäyttelyyn ...