.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ahola, Jussi (2013-04-03)
  The photovoltaic research power plant of the Department of Electrical Energy Engineering at the Technical University of Tampere consists of 69 solar modules in different configurations, 21 solar (SP Lite 2) and temperature ...
 • Ganesan, Karthikeyan (2012-06-06)
  The aim of this thesis is to design inertial sensor based activity recognition for a low power continuous sensing architecture for today's mobile technology using a dedicated low-power sensor processor. The system framework ...
 • Tukiainen, Pasi (2000-12-13)
  Synthesis is the phase in the design flow where register transfer level description of the design is converted to a netlist that is composed of actual logic cells. During the synthesis optimization the properties of these ...
 • Ben Dhaou, Imed (1997-03-19)
  AB3:DVC on uusi standardi korkealaatuiseen videokuvan pakkaamiseen ja kuvasekvenssien tallentamiseen digitaalinauhalle. Työssä esitellään periaate ja yksityiskohdat DV-standardista, sekä kuvataan DV-kuvanpurkuohjelmisto, ...
 • Pyörny, Jarmo (1982)
  Tietokoneteknologian kehittyessä ovat itsevirittyvät ja automaattiset säätäjät tulleet toteuttamiskelpoisiksi. Tässä diplomityössä tarkastellaan lähinnä PID-säätäjän automaattista viritystä. Työn ensimmäisessä osassa ...
 • Grip, Kaisa (2013-08-14)
  Älykkäät sähköverkot mahdollistavat laajamittaisemman hajautetun tuotannon ja kysynnän jouston sekä kaksisuuntaisen tiedonsiirron verkkoyhtiön, sähkön myyjän ja asiakkaan välillä. Yksittäisellä sähkön käyttäjällä voi olla ...
 • Kurkela, Hannele (1983)
  Työn tarkoituksena oli selvittää, miten pienen ja keskisuuren vaatetustehtaan tuotantoa ohjataan pientietokoneen avulla. Perehtymällä alan kirjallisuuteen, eri yritysten ATK-järjestelmiin ja vaatetusteollisuuden konsulteilta ...
 • Hongisto, Tapio (1982)
  Seulalevyporauksessa on lastuttavana aineena haponkestävä teräs, joka on rakenteeltaan pintakeskistä kuutiollista. Haponkestävää austeniittista terästä lastuttaessa suositellaan suurempaa syöttöä ja pienempää lastuamisnopeutta ...
 • Haarala, Jari (1992)
  Tämä työ on tehty osana kohdeyrityksessä tapahtuvaa tuotantotekniikan kehittämistä. Yritykseen hankittiin ennen työn aloittamista NC-ohjattu revolverisorvi ja koneistuskeskus. Näistä on tässä työssä tavoitteena muodostaa ...
 • Vainio, Anssi (1987)
  Työn tavoitteena on ollut selvittää savukaasun virtauksen kulku pienen lämmityskattilan palotilassa ja konvektio-osassa. Palotilassa virtauksen kulkua on tutkittu erityisesti noen palamisen ja nokipäästön syntymisen kannalta. ...
 • Jokiaho, Jukka-Pekka (2006-02-08)
  Nopeasti muuttuvat asiakasvaatimukset aiheuttavat paineita ohjelmistojen tuottamiseen. Tällaisessa ympäristössä dokumentointi voi olla vähäistä ja ei ajantasaista. Kun yritys kasvaa ja saa uusia projekteja tehdäkseen, ...
 • Jakonen, Sanna (1999-03-10)
  Tavoitteena tässä diplomityössä oli ruiskuvaletun kappaleen valmistuksen optimointi siten, että tuote- ja laatuvaatimukset täyttyisivät. Laatuongelman aiheutti kappaleen muotoon nähden epäedullinen syöttöpisteen sijainti. ...
 • Halla-Aho, Pasi (1994-10-19)
  Työssä tutkitaan säteisliukulaakerin laskentaan tarkoitetun elstohydrodynamiikkaan perustuvan laskentamallin käyttäytymistä eri laskentatilanteissa ja sovelletaan sitä pieniliikkeisen männäntapin laakerin laskentaan. ...
 • Erkkilä, Mikko (1984)
  Työssä on tutkittu pienten turbiinien pyörimisnopeuden säätöä ja tähän soveltuvia säätäjiä. Työ muodostuu kolmesta osasta. Työn teoriaosa käsittää kansainvälisten normien esittämät vesiturbiinin säätöjärjestelmien ...
 • Järveläinen, Kari (1990)
  Anturitekniikan kehitys on johtanut tilanteeseen, jossa pienikokoisten tiedonkeruulaitteiden toteutusmahdollisuudet ovat parantuneet. Piireille voidaan integroida anturi ja tarvittava signaalinkäsittelyelektroniikka. ...
 • Blom, Vesa (1993)
  Tämä työ liittyy laajempaan pienjänniteverkon transmissioparametrien tutkimukseen. Sähköverkossa taajuusalue 3-95 kHz on varattu sähkölaitosten käyttämään tiedonsiirtoon, mutta joidenkin kuluttajalaitteiden oli havaittu ...
 • Pulakka, Ari (2003-03-12)
  Nykyiset maasulkusuojat eivät luotettavasti havaitse suuri-impedanssista eristevikaa ennen sen kehittymistä maasuluksi. Etenkin taajuusmuuttajien yhteydessä suojat häiriintyvät moottorikaapelin hajakapasitanssien kautta ...
 • Kaipainen, Timo (2002-03-13)
  Työ on mallisuunnitelma pienkerrostaloja käsittelevään raporttiin, joka on osa Rakennustuoteteollisuuden betoniteollisuusryhmän teollista betonirakentamista tutkivaa TERA 2002-projektia. Pienkerrostalo ei ole virallisesti ...
 • Korhonen, Veikko (1982)
  Työssä on aluksi tutkittu siirtymätyyppiseen elementtimenetelmään perustuvan tietokoneohjelman FINNSAP soveltuvuutta pienlentokoneen rungon lujuustarkasteluun. Alkeiskoulukone Vinkan rungosta on laadittu kaksi elementtimallia, ...
 • Huovinen, Arto (1984)
  Tässä työssä suoritetaan kohdeyrityksen traktoritehtaan voimansiirtoverstaalla valmistettavien traktoreiden pienosien osaperhejako sekä suunnitellaan yksi tuotantosolu, käsittäen koneiden valinnan sekä työvälineiden ja ...