.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kauhanen, Matti (1985)
  Vaihtovirtakäytöt ovat yleistyneet viime vuosina. Tavallisin vaihtovirtakäyttö koostuu staattisesta taajuusmuuttajasta ja oikosulkumoottorista. Taajuusmuuttajan ulostulojännite sisältää yliaaltoja, jotka lisäävät moottorin ...
 • Fyhr, Einari (2001-06-06)
  Työssä on tutkittu emalipinnoitettujen käämilankojen eristysten ja oikosulkumoottoreiden staattorikäämityksen eristysten jännitelujuusominaisuuksia. Eristyksiä on tutkittu osittaispurkausmittausten avulla.Mittausten ...
 • Särkinen, Jari (1987)
  Vakionopeuksisissa puhallinkäytöissä käytetään yleisesti oikosulkumoottoria, jonka mitoituksessa käynnistysvirran ja -momentin tunteminen on moottorin kuormitettavuuden ja verkonjännitteen aleneman kannalta tärkeätä. Tämän ...
 • Iisakkala, Jarkko (1996-04-24)
  Tavoitteena oli selvittää taajuusmuuttajakäytöstä aiheutuvien laakerivirta-ilmiöiden syntymekanismit ja kehittää vastatoimenpiteitä, joilla syytvoidaan elimonoida tai niiden vaikutusta pienentää.
 • Lehmusoksa, Pasi (1999-03-10)
  Työssä selvitettiin kuinka hyvin oikosulkumoottoria voidaan mallintaa kenttälaskentaan perustuvilla ohjelmilla. Laskennassa käytettiin elementtimenetelmää. Laskelmat olivat tarkkoja, ohjelmat soveltuivat tarkoitukseen hyvin.
 • Liimatainen, Mauri (1982)
  Viime aikoina lisääntynyt kiinnostus tahtimoottoria kohtaan johtuu taajuusmuuttajakäyttöjen yleistymisestä ja kestomagneettimateriaalien kehittymisestä. Kestomagnetoidun tahtimoottorin tehokerroin on lähellä ykköstä ja ...
 • Savolainen, Asko (1994)
  Kunnonvalvonta parantaa tuottavuutta ja sen avulla voidaan säästää huoltokustannuksissa. Tämä työ on osa laajempaa projektia, jonka tavoitteena on selvittää sopivat mittaussuureet ja analysointimenetelmät pyörivien koneiden ...
 • Hammar, Tuomo (1997-06-04)
  Taajuudenmuuttajasyöttöisissä oikosulkumoottoreissa esiintyy suurtaajuisia laakerivirtoja. Laboratoriossa tutkittiin erilaisia ratkaisuja laakerivirtojen eliminoimiseksi. Parhaiksi osoittautuneita ratkaisuja on sovellettu ...
 • Camp Castillo, Roberto Shaw (2010-11-03)
  The increasing importance of condition monitoring in the manufacturing industry has prompted many new developments in the area. While some have focused on different ways of processing monitored data, few have touched the ...
 • Miettinen, Susanna (2010-07-02)
  The purpose of this thesis was to find a new gasket material to be used in frequency converters manufactured by ABB. The new material has to comply to RoHS directive, because this material is going to replace the currently ...
 • Kulonpää, Dani (2002-03-13)
  Työn pohjana on Tampereen kaupunginhallituksen 13.11.2000 hyväksymä Ojalan yleiskaavaehdotus. Ojalan alue sijaitsee 10 km Tampereen keskustasta itään. Diplomityössä Ojalan alueelle on sijoitettu 1400 asuntoa, joista yli ...
 • Jokinen, Niina (2007-12-12)
  Diplomityössä tutkittiin seosaineiden vaikutus-ta kuparipinnan hapettumiseen muokkaamalla Cu(100)-erilliskidepintaa hallitusti typpi- ja hopea-adsorbaateilla itsejärjestäytymisen kautta. Typpi- ja hopea-adsorbaattien avulla ...
 • Suokanto, Tomi (2000-12-13)
  Työn tarkoituksena oli määrittää kohdeyrityksen ydinvoimalaitosyksiköiden OL1 ja OL2 omakäyttösähköverkkoihin hankittavien laitteiden EMC-vaatimukset. TVO:n harmonisten yliaaltojen emiisiovaatimusten asettamisessa käytettiin ...
 • Isola, Mikko (1993)
  Olari-Kuitinmäen alue sijaitsee Espoossa Länsiväylän varrella. Alue on Kuitinmäen ostoskeskuksen ympäristössä tiivistä kerrostaloaluetta, kauempana se väljenee pientaloalueeksi. Asukkaita Kuitinmäen ostoskeskuksen ...
 • Ojala, Jouni (1994)
  OLE 2 (Object Linking and Embedding) on nykyään yksi Microsoft Corporationin Windows-tuoteperheen mielenkiintoisimmista tekniikoista. OLE pyrkii ratkaisemaan sovellusten välisen tiedonsiirron ongelmia. Se pyrkii myös ...
 • Mansikkamäki, Juho (2008-02-06)
  Ratahallintokeskus hallinnoi Suomen rataverkkoa ja näin ollen myös määrittelee, miten radan stabiliteettilaskenta tulee toteuttaa. Stabiliteettilaskenta voidaan suorittaa käyttäen joko maan suljettua lekkauslujuutta tai ...
 • Ojasalo, Jukka (1990)
  Työssä selvitetään Eiffel-kielen ja -ympäristön oliokeskeistä ohjelmointia tukevia piirteitä. Piirteiden tarkastelussa tärkeitä kohtia ovat luokkatyyppi, väittämät, poikkeuksen käsittely, polymorfismi ja dynaaminen sitominen. ...
 • Soukkio, Petri (1992)
  Ohjelmistokehityksen kehityksen seuraaminen ja ennakoiminen on erittäin tärkeää, koska kyseessä on nopeasti kehittyvä ala. Monet ohjelmistokehitykseen liittyvät menetelmät tai työkalut jäävät vain hetkellisiksi ilmiöiksi, ...
 • Puranen, Kimmo (1994)
  Ensimmäisen sukupolven oliomenetelmät ovat saapuneet elinkaarensa loppuvaiheeseen. Uusia kypsyneitä menetelmiä julkaistaan, ja menetelmiä tukevat kehitystyökalut alkavat vähitellen olla käyttökelpoisia. Oliokeskeiseen ...
 • Tanskanen, Kari (1993)
  Oliotietokantojen käyttö on yleistymässä sellaisissa sovelluksissa, joihin perinteiset relaatietokannat soveltuvat huonosti. Oliotietokantojen tärkeimpiä etuja on mahdollisuus tallettaa tietokantaan rakenteellista ja ...