.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Krendzel, Andrey (2005-09-23)
  The thesis Network Planning Aspects for 3G/4G Mobile Systems is focused on two topics. The first part of the research is mainly devoted to Core Network (CN) planning aspects for the third generation (3G) wireless ...
 • Hietanen, Kaisa (1998-09-09)
  This Master of Science Thesis deals with internationalisation of Finnish small and medium-sized enterprises and various organisations that provide services to help the process of starting international operations.- Finnish ...
 • Palovuori, Karri (1991)
  Neuraalilaskenta on saavuttamassa yhä vakiintuneemman aseman käyttökelpoisena tietojenkäsittelymuotona. Suuren laskentatarpeensa vuoksi painopiste neuraalilaskennan laitteistototeutuksissa on viime aikoina siirtynyt ...
 • Kimpimäki, Pekka (1990)
  Adaptiivisia säätäjiä on tutkittu pitkän aikaa, kuitenkin niiden käyttöönotossa on vielä paljon työtä osana prosessin mallintaminen. Vaikka itse mallinnus tehtäisiinkin blackbox-menetelmällä on-line tyyppisesti, niin ...
 • Lehtokangas, Mikko (1993)
  Tämä työ on osa Tampereen teknillisen korkeakoulun elektroniikan laitoksen neuraaliverkkotutkimusta. Simulointeihin perustuvan algoritmitutkimuksen tavoite on antaa pohja laitteistototeutuksien suunnitteluun. Hyvä ...
 • Tyni, Tapio (1992)
  Hissijärjestelmässä hissin oven ohjaus on tärkeää koko järjestelmän toiminnan optimoimiseksi. Oven toiminta vaikuttaa suoraan hissijärjestelmän kuljetuskapasiteettiin, matkustajien odotusaikoihin sekä matkustajien kokemaan ...
 • Sorsa, Timo (1990)
  Jatkuvien järjestelmien vikadiagnostiikkaan on yleisimmin sovellettu mallipohjaisia menetelmiä, mutta myös hahmontunnistusmenetelmien käyttöä on tutkittu. Hahmontunnistuksen käytön yleistymistä vikadiagnostiikassa on ...
 • Venäläinen, Juha (2000-11-08)
  This thesis describes the use of feedforward neural networks in classification of telecommunication signals according to their modulation type. Modulation classification has several civilian and military applications. ...
 • Salmela, Petri (1996-02-14)
  AB3:Työ oli osa teknologian kehittämiskeskuksen (TEKES) viisivuotista tutkimusohjelmaa oppivat ja älykkäät järjestelmät. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää neuroverkkojen soveltuvuutta yksittäisten puhuttujen numeroiden ...
 • Ilvesmäki, Tero Tapio Oskari (2013-01-09)
  Diffusion magnetic resonance imaging (MRI) is an imaging modality that can be used to examine the microstructure of white matter in the human brain, which cannot be seen by other means of imaging. This microstructure can ...
 • Ojala, Tommi (1995)
  Neuro-sumeissa järjestelmissä yhdistyvät kaksi laskennallisen älykkyyden osa-aluetta: neuraaliverkot ja sumea logiikka. Vaikka neuro-sumeiden järjestelmien tutkimus on vielä nuorta, useita järjestelmiä on jo kehitetty. ...
 • Lampinen, Timo (2002-02-13)
  Tietoliikenneverkon tehokas hallinta on muuttumassa entistä vaikeammaksi. Syynä tähän on tietoliikennesovellusten , siirtoprotokollien ja käyttäjien määrän kasvu. NetFlow-verkonhallintadata sisältää verkon liikenteestä ...
 • Kolinummi, Pasi (1996-03-20)
  Työssä esitellään neurotietokoneiden luokitteluperusteita, jonka tarkoituk-sena on antaa kuva erilaisista laitteistototeutuksista sekä esitetään kaksitoteutusvaihtoehtoa yleiskäyttöiselle neurotietokoneelle.
 • Aalto-Setälä, Markku (1985)
  Kohdeyrityksessä modernisoidaan A 204 -keskusjärjestelmää minivalitsijoita käyttäväksi, mikroprosessoriohjatuksi A 204-PM -keskukseksi. Modernisoinnin yhteydessä varustetaan järjestelmän paikalliskeskusosa neuvottelupuhe ...
 • Nguyen, Le Trung (2015-06-03)
  The aim of the thesis is to propose a new way for collecting distributed data in Wireless Sensor Network (WSN) which can overcome the drawbacks existed in modern Wireless Sensor Network systems. The short lifetime and large ...
 • Esque Sole, Salvador (2008-11-28)
  The mathematical formulation of the dynamics observed in fluid power systems in-volves the numerical solution of differential equations. Because of the intrinsic characteris-tics and physics of fluid power circuits, the ...
 • Nieminen, Ari (1985)
  Eräs kuvankäsittelyn perusoperaatioista on kuvassa olevan kohinan suodatus. Kohinaa muodostuu esim. tietokonetomografiakuvauksessa ja muissa röntgensäteitä käyttävissä kuvausmenetelmissä, joissa yritetään tehdä säteilyannos ...
 • Ylilääkkölä, Suvi (2002-06-05)
  The study focuses on observing business logic in the pulp and paper industry and on analysing the effects of the new economy on this industry. This study aims at defining the effects of the new economy on traditional ...
 • Lin, Dong (2014-06-04)
  Affibody is a new class of engineered affinity protein, and has great properties com pared with antibody. The aim of the project is to construct a new generation Affibody molecule phage library in which the bound phages ...
 • Kahola, Mika (1999-12-08)
  The work presented is a part of a project in which a new method is developed to measure ventilation-perfusion and ventilation-volume distributions of the lung. The aim of the thesis is to test the functionability of the method.