.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kumpulainen, Pekka (1995)
  Työ kuuluu projektiin, jonka tarkoituksena on kehittää analyysimenetelmiä ja käytännössä toimivia työkaluja otoakustisten emissioiden hyödyntämiseen kuulontutkimuksessa. Otoakustiset emissiot antavat objektiivista, potilaan ...
 • Castrén, Johanna (2013-02-06)
  Otsonointi on päädesinfiointimenetelmä HSY:n (Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä) Pitkäkosken ja Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksilla. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli optimoida otsonin syöttö niin, ...
 • Honkanen, Hannu (2015-10-07)
  Lentäminen on poikkeava muihin kulkutapoihin verrattuna. Lentäminen on ainoa kulkutapa siirryttäessä nopeasti pitkillä välimatkoilla. Lentoliikenne on kasvanut vuosittain tasaisesti huolimatta maailmalla vallitsevista ...
 • Salmi, Jussi (1982)
  Oulun kaupungin energialaitoksen energianhankintajärjestelmä on varsin monipuolinen. Se sisältää mm. vesi- ja lämmitysvoimalaitoksen, lämpökeskuksia sekä useita sähkön ja lämmön ostomahdollisuuksia. Kehittääkseen ...
 • Jaatinen, Mikko (1985)
  Yleisen arkkitehtikilpailun tavoitteena oli löytää ratkaisu Oulun yliopiston alueelle rakennettavaksi Linnanmaan kappeliksi. Kilpailuohjelmassa esitettiin kappelia varten tontti yliopiston pohjoisen pääsisäänkäynnin vierestä ...
 • Lång-Kivilinna, Gunilla (1990)
  Oulunsalon kunta sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla 15 km Oulusta etelään ja sen asukasluku on 6700. Suunnitelmassa kirjastorakennuksen on sijoitettu Kirkkotien suuntaisesti korostaen kirkon ja kunnantalon välistä yhteyttä. ...
 • Mubarak, Muhammad Nauman (2013-03-06)
  Ultrasonic or sonar sensors are widely used for range finding for indoor and outdoor applications in robotics. However, for outdoors applications, they pose different environmental challenges. Ultrasonic ...
 • Martikainen, Simo; Piché, Robert; Ali-Löytty, Simo (2012)
  A new method to predict a GPS satellite’s clock offset is presented. The motivation for this work is to improve the time to first fix and make the clock offset prediction less sensitive to outliers. The proposed method is ...
 • Yli-Salomäki, Pasi (1993)
  Työn tarkoituksena oli selvittää kohdeyrityksen sinkkitehtaan pienjänniteverkon nykytilaa ja tarkastella verkon kehittämismahdollisuuksia. Nykytilaa arvioitiin verkon siirtokyvyn, yliaaltojen ja oikosulkukestoisuuden ...
 • Keckman, Tapio (1992)
  Työn tarkoituksena oli selvittää suurjänniteverkon nykytilaa ja esittää havaittuihin puutteisiin parannusehdotuksia. Nykytilaa arvioitiin laskettujen ja mitattujen tulosten perusteella sekä käyttövarmuussuunnittelun ...
 • Valli-Jaakola, Irmeli (1992)
  LIMS-järjestelmien (Laboratory Information Management Systems) avulla pystytään yleisesti lisäämään laboratorioiden kustannustehokkuutta, suorituskykyä sekä palvelevuutta. Samalla pystytään myös vastaamaan paremmin erilaisiin ...
 • Paunonen, Lassi (2011-11-04)
  In this thesis we consider the output regulation problem consisting of choosing a controller to asymptotically steer the output of a linear infinite-dimensional system to a given reference signal despite external disturbances. ...
 • Valtonen, Tuure (2015-04-08)
  Ovensuljin on tuote, jota voidaan pitää rakenteensa sekä toimintansa perusteella eräänlaisena hydraulijärjestelmänä. Ovensulkimen tuotekehitystyössä on huomattu, että ovensulkimen sisällä kiertävä öljy on likaista sekä ...
 • Nurmi, Pauliina (2009-11-20)
  In bioleaching processes biological oxidation of iron and sulfur is exploited to solubilize and recover metals from low-grade sulfide minerals. Ferric iron produced by the microorganisms acts as an oxidizing agent in this ...
 • Cai, Wei (2008-06-04)
  Zirconium alloys are widely employed as fuel cladding materials in the nuclear power industry also in the pressurized water reactors (PWRs). The oxidation behaviour of Zr-based alloys is of crucial importance for the ...
 • Kiiala, Taina (1996)
  The potential of indigenous boreal lake sediment microorganisms to transform polychlorinated biphenyls (PCBs) was studied under both aerobic and anaerobic conditions. Sediments used in the laboratory experiments were ...
 • Varonen, Mikko (2008-05-07)
  To date, the availability of renewable energy sources is insufficient to meet whole energy demand. Therefore fossil fuels as coal due to its abundance is widely utilized for electricity generation. CO2 capture and storage ...
 • Javanainen, Matti (2012-08-15)
  Lung surfactant is a thin lining covering the air-water interface inside the alveoli. Its main function is to reduce the surface tension at this interface and thus prevent the alveoli from collapsing at the end of the ...
 • Kolisoja, Pauli (1986)
  Tämän työn tavoitteena oli kehittää Tampereen teknillisen korkeakoulun pohjarakennuslaboratoriossa rakennettua automatisoitua ödometrikoelaitteistoa varten kolmen ödometrikoetyypin ohjaus- ja tulostenkäsittelyohjelmat. ...
 • Laitinen, Jarno (2010-12-08)
  Ympäristön saastuminen teollisen toiminnan seurauksena aiheuttaa yhteiskunnille riskejä ympäristöterveyden ja aluekehityksen osalta. Näiden riskien vähentäminen kustannus- ja ekotehokkaasti on haastava tehtävä. Tärkeässä ...