.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Razlan, Razi (2009-04-08)
  The heart muscle can be exercised at the gym in order to increase its efficiency and strength it, just like any other muscles in our bodies. However, a special care and attention should be pied during the exercising sessions ...
 • Taavela, Jari (2002-08-21)
  Nowadays, positioning is becoming more important information source than before. A widely used system for positioning is the Global Positioning System (GPS). A commonly known fact is that while the systems accuracy is ...
 • Korhonen, Ville (2014-12-03)
  Heterogeneous computing has become a viable option in seeking computing performance, to the side of conventional homogeneous multi-/single-processor approaches. The advantage of heterogeneity is the possibility to choose ...
 • Bruns, Volker; Reymann, Simon (2007-06-06)
  In the scope of the Portable Personality, the challenge is to gather information about the user, manage and store this information centrally, distribute it to local and remote consumer applications, extract those pieces ...
 • Hossain, Mohammad Mahmud (2014-06-04)
  One third of global energy consumption is directly attributed to manufacturing industry. The demand of efficient energy usage in manufacturing is prompted by scarcity of traditional energy resources and rising energy price. ...
 • Valkeavirta, Matti (2010-06-09)
  Suunnittelukohteeni on Porvoon kaupungin empire-kaupunginosassa sijaitseva kortteli, jolle tekeillä uusi asemakaavaa. Kaavan laadinnassa on ollut useita eri vaiheita, mutta tontin 4 lopullista asemakaavaa ei ole saatu ...
 • Sammaljärvi, Pasi (2010-06-09)
  Diplomityöni on jatkosuunnitelma 02.05-30.09.2008 pidetyn Porvoon kaupungin uuden virastotalon yleisen kaksivaiheisen idea- ja suunnittelukilpailun ensimmäisen vaiheen ehdotuksestani. Suunnittelukilpailun ensimmäisessä ...
 • Lackman, Laura (2014-03-05)
  Tässä diplomityössä on laadittu suunnitelma Porvoon kaupungissa, Länsirannan alueella sijaitsevalle Porvoonjoen ranta-alueelle. Suunnittelualue sijaitsee entisellä teollisuusalueella, jota on viime vuosikymmenten aikana ...
 • Pohjalainen, Saara (2014-04-09)
  Tässä diplomityössä on laadittu aluesuunnitelma Porvoon läntiselle jokirannalle. Työn tavoitteena on tuottaa ideasuunnitelma alueen rakentumisesta osaksi Porvoon laajenevaa keskustaa. Työ on toteutettu yhteistyössä Porvoon ...
 • Saarijärvi, Jukka (1986)
  Tässä tutkimuksessa on selvitetty mahdollisuuksia Porvoonjoen happitilanteen pitämiseksi vesioikeuden edellyttämällä tasolla joki-ilmastusmenetelmin. Työssä on arvioitu ilmastuksen suhdetta laimennusveden juoksutukseen, ...
 • Kallio, Pasi; Zhou, Quan; Lind, Mikael; Koivo, Heikki N. (1998)
  This paper focuses on the open-loop and closed-loop position control of a tripod-like joint-free parallel micromanipulator that is composed of three piezohydraulic actuation systems. The micromanipulator is controlled in ...
 • Zhou, Hongbing (1991)
  Environment perception of a robot vehicle, including the determination of the objects around the robot vehicle and the position of the vehicle itself, is very important in autonomous robot vehicles. In this thesis is ...
 • Nurminen, Henri (2012-12-05)
  The availability and performance of satellite-based navigation systems are the weakest in urban areas and indoor spaces, where the user density would be high. In these environments alternative low-cost positioning techniques ...
 • Jurvanen, Janne (1999-04-14)
  Työssä pyritään parantamaan vaihtovirtamoottorin hallintaa, tarkemmin nykäyksen rajoitusta. Työssä on kuvaus nykyisestä moottorikäytöstä, ratkaisumalleja nykäyksen poistamiseksi sekä toteutettuja ja simulaattorilla testattuja ...
 • Raitoharju, Matti; Dashti, Marzieh; Ali-Löytty, Simo; Piché, Robert (2012)
  Fingerprinting techniques provide good indoor and urban user location estimates, but using them in large scale requires an enormous radio map (RM) database. To reduce the database size, we build a statistical model of the ...
 • Kotanen, Antti (2003-08-20)
  AB3:Viime vuosina langattomat lähiverkot ovat yleistyneet merkittävästi, ja Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) -järjestön määrittelemä 802.11b on muodostunut tärkeimmäksi yksittäiseksi standardiksi. ...
 • Leino, Jarkko (2001-01-11)
  AB3:Tämä työ esittelee joitakin yleisimpiä kenttäväylätekniikoita, tietokoneverkkostandardeja ja -tekniikoita, erilaisia asiakas-palvelin-arkkitehtuureja, langatonta viestintää sekä tärkeimpiä tiedonsiirtoprotokollia. ...
 • Penttilä, Erno (2009-03-04)
  Työn tavoitteena on perustaa kohdeyritykselle postituspakkauksia myyvä verkkokauppa, joka tuottaa voittoa heti perustamisestaan alkaen. Verkkokaupan perustamiseksi tehtiin laajoja selvityksiä, joiden tuloksena syntyi teoria ...
 • Manninen, Tiina; Hituri, Katri; Hellgren-Kotaleski, Jeanette; Blackwell, Kim T.; Linne, Marja-Leena (2010)
  More than a hundred biochemical species, activated by neurotransmitters binding to transmembrane receptors, are important in long-term potentiation (LTP) and long-term depression (LTD). To investigate which species and ...