.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Heinimaa, Tanja (2015-09-09)
  Onnettomuuksista oppimista ei ole tapahtunut vaarallisten kemikaalien käsittelyssä ja varastoinnissa toivotulla tavalla. On myös havaittu, että onnettomuustutkinnassa on mahdollista tehostaa ja monipuolistaa onnettomuust ...
 • Tawast, Ismo (1987)
  Tämän tutkimuksen lähtökohtana oli selvittää kokeellisesti 50 mm vahvan pintabetonikerroksen vaikutus 200 mm korkuisen Variax-ontelolaatan kapasiteetteihin. Päätavoitteena oli liittorakenteen halkeilukapasiteetin määrittäminen ...
 • Rajala, Lasse (1987)
  Neuvostoliiton arktisilla alueilla on merkittäviä öljy-, maakaasu-, kivihiili- sekä mineraaliesiintymiä, joiden hyödyntämiseen on panostettu viimevuosina yhä enemmän. Onkin ilmeistä, että lähimpien vuosikymmenien aikana ...
 • Jäntti, Jari (2008-01-16)
  Työssä selvitettiin ontelolaattojen nostamiseen käytettävän jännepunoslenkin nostokapasiteetti sekä laadittiin saatujen tulosten perusteella nostolenkin valmistus- ja asennusohje ontelolaattoja valmistavien tehtaiden ...
 • Kekäläinen, Teppo (2014-11-05)
  Verkkopalveluiden kehittyessä tarve määritellä ontologioita on kasvanut. Ontologioiden avulla Internetin dokumenttien semanttisuutta voidaan kasvattaa ja luoda dokumentteja siten, että tietokone pystyy ymmärtämään niiden ...
 • Linnimäki, Tapio (2015-06-03)
  Ohjelmistotieteessä ontologialla tarkoitetaan formaalia kuvausta sovellusalueen käsitteistä ja käsitteiden välisistä suhteista. Ontologioiden käytön tarkoituksena on kuvata sovelluksen tietosisältö niin, että myös tiedon ...
 • Hynönen, Ville (2001-08-22)
  Työssä rakennetaan ontologiatekniikkaan pohjautuva verkossa toimiva hakumoottori TTKK:n algoritmimatematiikan kurssille. Perusidea on, että hakumoottori etsii sille annettujen hakuehtojen mukaisia esimerkkejä tai määritelmiä ...
 • Ramis Ferrer, Borja (2013-06-05)
  The comprehensive study of Key Performance Indicators (KPIs) in nowadays manufac-turing systems has become a need for improving the efficiency of production processes, pressed by the market demand. To achieve this management, ...
 • Benamar, Said (2008-02-06)
  Useiden sotilaallisten järjestelmien integroituminen ja niiden välinen yhteistyö niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla luo monia uusia haasteita. Ilmapuolustuksen tulenkäytön johtamisjärjestelmässä näihin ...
 • Xu, Xiangbin (2014-01-15)
  Contemporary production monitoring systems tend to focus on the integration of information of manufacturing from the field level, production level to the enterprise level. They are desktop based and provides static interface ...
 • Leivo, Virpi (1998)
  Kosteusvaurioiden korjaaminen on voi olla teknisessä mielessä usein yksinkertainen ja rutiininomainen toimenpide. Ongelmaksi muodostuu usein se, miten eri alojen asiantuntijoiden yhteistyönä pystytään löytämään vauriot ja ...
 • Jokinen, Jani (2001-02-14)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää avoimen ohjausjärjestelmän soveltuvuus robotisoidun kokoonpanosolun ohjaukseen sekä esittää sillä saavutettavia etuja perinteisiin järjestelmiin verrattuna. Työssä keskitytään ...
 • Viitala, Jyri (2015-08-12)
  This thesis presents a method to crowdcreate new products with an ideology called open business method that derives from open source movement. In addition to designing products, this thesis suggests that the model could ...
 • Alatalo, Elina (2009-10-07)
  Open source architecture is an emerging phenomenon, at the moment still looking for its exact definition and practices. In this master’s thesis open source refers to the bazaar organization model of innovation and operation, ...
 • Dettenborn, Tanel (2016-04-06)
  Hardware-based Trusted Execution Environments (TEEs) are widely deployed in mobile devices. Yet their use has been limited primarily to applications developed by the device vendors. Recent standardization of TEE interfaces ...
 • Jääskeläinen, Pekka O.; de La Lama, Carlos S.; Huerta, Pablo; Takala, Jarmo (2010)
  OpenCL is a programming language standard which enables the programmer to express the application by structuring its computation as kernels. The OpenCL compiler is given the explicit freedom to parallelize the execution ...
 • Han, Chao (2015-08-12)
  With the increasing number of mobile devices in use, the huge amount of data keeps growing and brings tough challenges to the telecommunication operators. Operators expect to guarantee and improve their service quality at ...
 • Valtonen, Mikael (1992)
  OPLA-projekti on osa kohdeyrityksen toiminnan tuottavuusprojektia. OPLA paneutuu operatiiviseen laskentaan ja toimintatapaan. Hanke jakaantuu määrittely- ja toteutusprojektiin. Tämän tutkimuksen kohteena on tietojärjestelmän ...
 • Kigingi, Abubakary K. (1984)
  The technical and economic feasibility of the hand pumps for rural water supplies is not in doubt, and this can be substantiated by their well known advantages as compared to other water supplies. That is low initial ...
 • Demissew, Abate (1990)
  The main reasons to select the study area, North Western Region of Ethiopia, were the low water supply service level, high frequency of water related diseases and also to provide a base study for the 1st phase of Water ...