.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Leppänen, Alina (2015-06-03)
  Tämän diplomityön taustalla on rakennusliikkeen toiminta-ajatus palveluliiketoiminnan harjoittamisesta. Tarkoituksena on muodostaa kilpailuetu yrityksen sisäisen yksikön avulla. Työn tavoitteena on kehittää yksikön ...
 • Lähdeaho, Marika (2011-02-09)
  Diplomityössä keskitytään palveluliiketoiminnan kehittämiseen yritysverkostossa. Tutkimuksen kohteena on Forum for Intelligent Machines eli älykkäitä työkoneita valmistavien teollisuusyritysten kehitysyhteistyöfoorumi. ...
 • Salmela, Jarno (1999-03-10)
  Työssä tutkitaan, millaisin mahdollisuuksin tänä päivänä voidaan luoda palvelun laatua lähiverkkoihin. Työssä on tarkasteltu priorisointia standardoinnin näkökulmasta sekä käytännön kokeilujen näkökulmasta.
 • Rintanen, Jussi (2010-07-02)
  Tutkimus tuli ajankohtaiseksi kohdeyrityksen kehittäessä toimintaansa asiakaslähtöisemmäksi ja kilpailukykyisemmäksi. Kohdeyrityksen toimiessa muun muassa palveluntuottajana IT - lähitukipalveluiden monipuolisessa ja ...
 • Aaltonen, Kimmo (1993)
  Työ on katsaus palvelurobotiikan sovelluksista. Palvelurobottien turvallisuus ja tekniikka myös käsitellään. Suomen Robotiikkayhdistyksen toimesta toteutettiin 1.6. - 31.10.1993 Palvelurobotiikka-projekti TEKESin rahoittamana. ...
 • Linerva, Auli (2001-05-09)
  Tavoitteena työssä on, ettei ikäihmisiä nähtäisi ertyisryhmänä. Rakennus sisältää sekä palvelu- että perheasunnoiksi sopivia asuntoja. Palvelutalolle valittu tontti on Katajanokalla Merikasarminkatu 2:ssa. Rakennuksen ...
 • Saario, Reeta (2001-10-10)
  Työn tavoitteena on löytää palvelutuotekokonaisuuksia tuotteistamiseen ja erilaisten tuotekokonaisuuksien muodostamiseen vaikuttavia tekijöitä. Työssä pohditaan tuotteistamisesta saatavia hyötyjä ja haittoja sekä perehdytään ...
 • Ahonen, Joni (2013-01-09)
  Tuulivoimatuotannon yleistyminen Suomessa tulevina vuosina yhdistettynä melko pieneen käytännön kokemukseen hajautetun tuotannon integroimisesta osaksi sähköverkkoa, lisää tuulivoimatuottajien ja verkkoyhtiöiden tarvetta ...
 • Perkka, Iivo (2006-02-08)
  Työn tavoitteena oli kerätä yhteen henkilöpalveluyrityksessä jo olemassa olevat laadunhallintajärjestelmän osat sekä luoda puuttuvat osat siten, että lopputulos olisi ISO 9001 :2000 - standardin mukainen. Laadunhallintajärjestelmä ...
 • Pajunen, Tero (1992)
  Siirtyminen teollisesta yhteiskunnasta tietoyhteiskuntaan, eli palvelutalouteen, on asettanut uusia vaatimuksia palvelujen johtamiselle ja markkinoinnille. Palvelujen tuotanto voi olla sidoksissa fyysiseen tuotteeseen, ...
 • Hautanen, Jutta (1999-10-13)
  Lähtökohtana oli tutkimus, jonka mukaan yrityksellä on huomattavan suuri varasto tyhjiä kiertopäällysteitä. Tämän vuoksi selvityksessä on syvennytty tarkemmin yrityksen päällystevaraston rakenteeseen ja pienentämismahdol ...
 • Karhama, Kari (1984)
  Hajautetussa tietojenkäsittelyjärjestelmässä, jossa konttoriverkko on koko maan kattava, on huoltotoiminnalla keskeinen asema järjestelmän käytettävyyden kannalta. Varsinkin konttorilaitteiston huolto vaatii kattavan ...
 • Karjalainen, Petri (1987)
  Pankkien välinen maksuliikenne on nykyisin lähes täydellisesti konekielistetty, eli tiedot siirretään tiedonsiirtona ilman tositteita. Toisaalta vähittäiskaupan alalla maksu- ja luottokorttien käyttö maksuvälineinä on ...
 • Mäkimattila, Jari (1987)
  Diplomityön tarkoituksena on ollut laatia tilaohjelma ja suunnitelma kohdeyrityksen pääkonttoria ja siihen liittyviä liike- ja asuintiloja varten. Suunnittelualue on korttelin osa Kiteen keskustan vilkkaimmalla liikealueella ...
 • Ylä-Outinen, Esa (1983)
  Työn tarkoituksena on ollut suunnitella ja koota laitteisto, joka soveltuu panoraamatomografiatekniikan tutkimukseen. Laitteistoa käytetään hyväksi suunniteltaessa eri muotoisten kerrosten röntgenkuvauksia pääkallosta. ...
 • Rask, Outi (2002-06-05)
  Panosprosessit ovat yleisiä eri teollisuuden aloilla. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi lääke- ja hienokemian teollisuus sekä elintarvike- ja biotekniikan teollisuus. Panosprosessien automatisointia ei kuitenkaan käsitellä ...
 • Kuusisto, Risto (2008-12-02)
  This study handles problems and solutions related to the paper machine grade change. The perspective is in the qualitative study of mass-flow phenomena during manipulation of the variables that change the production rate ...
 • Virtanen, Heikki (1996-11-20)
  Sellu- ja paperitehtaan sähkövoimajärjestelmä muodostuu lämpövoimankehityksestä, turbiinista, generaattorista ja sähkönjakoverkostakuormituksineen. Tutkimuksessa kerättiin kokemuksia Poscolab-ohjelmistonkäytettävyydestä ...
 • Manninen, Vesa (1991)
  Lämpösäteilyyn perustuvan infrapunakuivatuksen käyttökohteet paperiteollisuudessa ovat lisääntyneet kohonneen jalostusasteen myötä. IR-kuivatuksesta saatava hyöty on monien osatekijän summa. Siihen vaikuttavat mm. paperilaji, ...
 • Toivonen, Mikko (1991)
  Paperiteollisuus kehittyy jatkuvasti kohti suurempia ja kannattavampia tuotantoyksiköitä, trendinä on samanaikaisesti sekä tuotantovolyymin kasvu että laadun paraneminen. Valmistuskustannuksia, joista lähes kolmasosa ...