.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Vuoksio, Veikko (1989)
  Tämä työ käsittelee paloittelun kehittämistä. Työssä on tutustuttu nykyisten paloittelusahojen rakenteisiin, automatisoinnin tasoon ja kartoitettu esiintyneitä vikatilanteita. Samoin työhön kuului tutkia yleisimmät ...
 • Hostikka, Timo (1989)
  Tämä diplomityö on tehty osana palasahauksen kehitysprojektia. Lähtökohtana on ollut näkemys palasahauksen merkityksestä osana ohutlevytehtaan jalostustoimintaa. Jalostusasteen kohottaminen ja toiminnan tehokkuuden ...
 • Hassinen, Heikki (1997-11-12)
  Työ on osa MOBIT-projektia, joka kohdistuu eurooppalaiseenkorjausrakentamiseen ja siinä talotekniikan asennusjärjestelmiin.Projektissa keskitytään lämmitys-, ilmastointi-, vesi-, viemäröinti sekäsähkö- ja teletekniikan ...
 • Meriläinen, Tapio (1992)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää paljetasaimen lujuusteknisen mitoituksen suorittavaa tietokoneohjelmaa "Palje". Lisäksi tarkoituksena oli tutustua erilaisiin paljetasaimen mitoitusmenetelmiin, selvittää Euroopan ...
 • Lindqvist, Erkki (2007-12-12)
  Yrityksen kehityspanokset kohdistuvat tyypillisesti ydinprosesseihin, joissa on mahdollista saavuttaa suuria säästöjä. Tukiprosessit ovat jääneet ilman vastaavaa huomiota. Koska tukiprosesseihin ei kiinnitetä suurta huomiota, ...
 • Koivula, Risto (1981)
  Liitosten ja halkeamien sauvarakenteisiin aiheuttamien lisämuodonmuutosten, ja yleensä siis ei-monoliittisten rakenteiden kimmoisten muodonmuutosten laskeminen on periaatteeltaan melko selvä ja yksinkertainen asia: rakenteen ...
 • Saranpää, Tapio (1994-10-19)
  Case-tutkimus, jonka teoriaosassa käytetään tutkimusmenetelmänä kirjallisuusanalyysiä. Case-osa pohjautuu laajoihin keskusteluihin yrityksen henkilökunnan kanssa. Järjestelmä jaetaan ohjaus- ja voittopalkkiojärjestelmään. ...
 • Blomqvist, Pia (2007-03-14)
  Palladium katalysoitu Suzuki-Miyaura kytkentäreaktio on tärkeä menetelmä hiili-hiili sidosten muodostumiseen monissa orgaanisissa synteeseissä. Erityisesti tätä menetelmää käytetään biaryyli-fragmentteja sisältävien ...
 • Kauppinen, Juha (2007-12-12)
  Palladiumia käytetään platinan ohella autojen kolmitoimikatalysaattoreissa hiilimonoksidin ja hiilivetyjen hapetukseen, rodiumin pelkistäessä typen oksideja. Palladium on mielenkiintoinen vaihtoehto katalysaattorin ...
 • Marin, Seppo (1981)
  Tässä työssä tarkastellaan kontaktitiivisteiden ja ns. koskemattomien tiivisteiden tiivistepintojen välissä tapahtuvia kaasuvirtauksia. Työ on pääasiassa kirjallisuusselvityksen pohjalta laadittu teoreettinen tarkastelu, ...
 • Nummelin, Tapani (1983)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää pallografiittirautalaaduissa GRP 500 ja GRP 370 ajoittain esiintyneiden lujuusongelmien syyt, ja esittää menetelmiä, joilla ongelmat voitaisiin poistaa. Työssä tutkittiin aluksi ...
 • Laine, Niko (2003-06-04)
  Johtuen RC-LEDien valmistuksen edullisuudesta ja komponenttien paremmasta lämpötilansietokyvystä pinnasta emittoiviin lasereihin verrattuna, niiden käyttö paikallisverkkojen lähettiminä on kasvanut. Pienempi kuitukytkentätehokkuus ...
 • Määttä, Tuomas (2015-01-14)
  Diplomityön tavoitteena oli kuvata yleisellä tasolla niitä seikkoja, jotka vaikuttavat keskikokoisen yrityksen tarpeeseen päivittää oman konesalin palvelinten varmistusjärjestelmä, sekä mitä järjestelmän uusinnassa ...
 • Viita, Katriina (2013-10-09)
  Diplomityössä tarkastellaan palvelurakentamismarkkinoiden nykytilaa ja tulevaisuutta, sekä millaisia mahdollisuuksia ja erityispiirteitä palvelurakentamisessa on. Suomessa väestön ikääntymisen ennustetaan olevan Euroopan ...
 • Hannula, Harri (2013-04-03)
  Tämä diplomityö käsittelee mobiili-WiMAXia. Työn tarkoituksena on selvittää, minkälaiseen käyttöön mobiili-WiMAX on kustannustehokas vaihtoehto sekä erityisesti se, minkälaisia palveluita sen ylitse voidaan toteuttaa ...
 • Yli-Pentti, Suvi (2006-03-08)
  Tietojärjestelmien tulisi kyetä vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Eri alustoilla ja tekniikoilla toteutettujen järjestelmien yhdistäminen pitäisi olla vaivatonta. Service-oriented architecture (SOA) ...
 • Leppänen, Alina (2015-06-03)
  Tämän diplomityön taustalla on rakennusliikkeen toiminta-ajatus palveluliiketoiminnan harjoittamisesta. Tarkoituksena on muodostaa kilpailuetu yrityksen sisäisen yksikön avulla. Työn tavoitteena on kehittää yksikön ...
 • Lähdeaho, Marika (2011-02-09)
  Diplomityössä keskitytään palveluliiketoiminnan kehittämiseen yritysverkostossa. Tutkimuksen kohteena on Forum for Intelligent Machines eli älykkäitä työkoneita valmistavien teollisuusyritysten kehitysyhteistyöfoorumi. ...
 • Salmela, Jarno (1999-03-10)
  Työssä tutkitaan, millaisin mahdollisuuksin tänä päivänä voidaan luoda palvelun laatua lähiverkkoihin. Työssä on tarkasteltu priorisointia standardoinnin näkökulmasta sekä käytännön kokeilujen näkökulmasta.
 • Rintanen, Jussi (2010-07-02)
  Tutkimus tuli ajankohtaiseksi kohdeyrityksen kehittäessä toimintaansa asiakaslähtöisemmäksi ja kilpailukykyisemmäksi. Kohdeyrityksen toimiessa muun muassa palveluntuottajana IT - lähitukipalveluiden monipuolisessa ja ...