.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mäkitalo, Mikael (2012-05-09)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella puurunkoisten ulkoseinien kosteusteknistä toimivuutta nykyisessä ja tulevaisuuden ilmastossa Suomessa. Lisäksi työssä määritettiin laskennallisesti seinärakenteiden sisä- ja ...
 • Kuusisto, Kimmo (1996-05-15)
  Tarkoituksena oli kehittää myyntiä tukeva tietojärjestelmä, tavoitteenarelaatiotietokantojen käyttäminen sitoutumatta yksittäiseentietokantatoimittajaan.
 • Nevalainen, Anna-Maria (2010-06-23)
  Diplomityön aiheena on Nurmeksen vanhan Kauppalan kehittäminen, minkä taustalla on EU-rahoitteinen hanke. Hankkeeseen ja työhön kuuluvia Nurmeksen Vanhan Kauppalan Asukasyhdistys ry:n määrittelemiä aihealueita ovat Kauppalan ...
 • Oikarinen, Pekka (1998-04-15)
  Diplomityön ensisijainen tavoite oli kehittää uusi toimintamalli parantamaan puutaloelementtitehtaan kilpailuetua. Läpäisyajan tutkinnalla oli pääpaino, koska ajan merkitys kasvoi kilpailuetuna tämän vuosikymmenen alussa. ...
 • Väisänen, Taneli (2014-09-03)
  Öljypohjaisille muoveille on pyritty löytämään uusia materiaalivaihtoehtoja, sillä raakaöljyn hinnan nousu on vaikuttanut myös muovien hintoihin. Puumuovikomposiiteissa osa muovista on korvattu puulla, joka on edullinen ...
 • Ikonen, Juhani (1981)
  Aineet, jotka johtavat huonosti sähköä, ovat yleensä myös huonoja lämmönjohteita, koska nämä kaksi ominaisuutta liittyvät läheisesti toisiinsa. Tämän vuoksi tällaisia aineita on vaikea kuumentaa perinteisillä keinoilla. ...
 • Kuukso, Kimmo (1981)
  Työssä käsitellään pulssileveysmodulaatioon (PWM) perustuvan taajuusmuuttajan teoriaa ja suunnittelua sekä tutkitaan rakennetun koelaitteen (4kW) tärkeimpiä ominaisuuksia. Aluksi tutustutaan staattiseen taajuusmuuttajaan ...
 • Valli, Mikko (1991)
  Tässä työssä tutkittiin yhden erottimen pylväsaseman häiriönsietokykyä. Työn tarkoituksena oli saada selville pylväserotinaseman häiriönsietokyky jotta mahdollisesti tarvittavat parannukset osataan kohdistaa oikeisiin ...
 • Ahola, Harri (1986)
  Pylväskiertonosturi on työpaikkanosturi, jonka kuorma-alue vaihtelee 100 kg:sta noin 8000 kg:aan. Tyypillisin käyttökohde on työkappaleen nosto ja asettelu koneeseen, esimerkiksi sorviin. Pylväskiertonosturituotanto ...
 • Pietikäinen, Jari (1993)
  Sähkölaitokset pyrkivät toimittamaan kuluttajille riittävän hyvälaatuista sähköä kohtuullisella hinnalla. Eräs laadun osatekijöistä on jakelun luotettavuus. Jakelumuuntamo on jakeluverkossamme tärkeä solmukohta, jonka ...
 • Hunnakko, Ilkka (1994-09-21)
  Tutkitaan tapoja toteuttaa pyörahdyskappaleisiin tehtävä maalatun ja maalaamattoman pninan välinen terävä rajaus sekä mahdolisuutta lisätä määrättyihin kappaleisiin tunnistusraitoja maalauksen yhteydessä. Koemaalauksien ...
 • Happo, Veli (1989)
  Tämä työ liittyy dieselmoottoreiden osavalmistuksen kehitykseen. Kohdeyrityksessä istukkakiinnitteisten pyörähdyskappaleiden valmistusta varten oli päätetty muodostaa solu, koska suurella joukolla osia oli havaittu olevan ...
 • Aavajoki, Saara (2012-05-07)
  Tässä työssä perehdytään pyöräilyn ja kävelyn olosuhteisiin kahdeksassa Suomen kaupungissa, jotka ovat Helsinki, Tampere, Oulu, Jyväskylä, Pori, Lappeenranta, Hyvinkää ja Porvoo. Aineistoa olosuhteista saatiin PYKÄLÄ-projektin ...
 • Karvinen, Salla (2012-06-06)
  Autoilijan ja pyöräilijän välisten väistämissääntöjen heikko tuntemus on koettu yhdeksi pyöräilyn liikenneturvallisuuden ongelmaksi. Tässä tutkimuksessa selvitetään kyselytutkimuksen avulla sääntötuntemuksen taso viiden ...
 • Tervahauta, Elina (2013-11-08)
  Pyöräilyväylien runkoverkon kehittäminen on tärkeässä asemassa pyöräilyn edistämisessä. Pyöräilyn edistämistoimenpiteillä voidaan kasvattaa pyöräilyn kulkutapaosuutta, jolla voidaan puolestaan saavuttaa monia etuja. Pyöräilyn ...
 • Tervonen, Jussi (2014-06-04)
  Tampereen teknillisen yliopiston Hydrauliikan ja automatiikan laitoksella on rakennettu M12-prototyyppipyöräkuormaaja, jonka hydraulijärjestelmän toteutuksessa on hyödynnetty hydrostaattisten ajovoimansiirtojen ja ...
 • Harju, Outi (2012-03-07)
  Se, minkä tyyppistä väylää pitkin pyöräilijä ajaa, vaikuttaa oleellisesti pyöräilyn mukavuuteen ja nopeuteen. Tampereen pyöräväylillä on paljon ongelmallisia osuuksia ja liittymiä sekä puutteita väylän jatkuvuudessa. Tampere ...
 • Tiainen, Teemu (2013-06-05)
  Tämän työn tavoitteena on tutkia pyöreän teräksisen valmisprofiileista valmistetun kattorakenteen rungon optimointia siten, että tuoreimpien eurooppalaisten teräsrakennesuunnittelustandardien vaatimukset rakenteiden lujuuden ...
 • Marjamäki, Ari (2001-06-06)
  Työn tarkoituksena on esittää etuja, joita pyörimisnopeussäätö tuo öljyvoideltuihin ruuvikompressoreihin. Työ jakaantuu kolmeen osaan: yleinen kompressoriteoria, pyörimisnopeussäätö ja tuotekehitysprojektin kuvaus. /Kir10
 • Kannisto, Sirkku (2001-03-14)
  Tässä työssä tarkastellaan mekaanisia pyörivän liikkeen välityksiä sähkömoottorikäytöissä. Käsittely rajoittuu teholuokkaan alle 10 kW. Vertailuperusteina pidetään välitysten joustojen ja välyksien ohella tilantarvetta, ...