.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Aramo-Immonen, Heli (2013-09)
  Tämä esseekokoelman aiheena on projektiliiketoiminta ja siihen liittyvät aiheet. Idea esseekokoelman toimittamiseen on syntynyt siitä innostuksesta ja antaumuksesta jolla opiskelijat ovat aiheeseen joka vuosi suhtautuneet. ...
 • Aramo-Immonen, Heli; Palmroth, Tanja (2014-12)
  Tämä esseekokoelman aiheena on projektiliiketoiminta ja siihen liittyvät aiheet. Idea esseekokoelman toimittamiseen on syntynyt vuonna 2013 ja tämä on sarjassa ilmestyvä toinen esseekokoelma. Kirjoitukset ovat Tampereen ...
 • Kalliokoski, Antti (2009-05-06)
  Tutkimuksen tavoite on kehittää kohdeyritykselle projektien onnistumista mittaava mittaristo, sisällyttää mittaristoon yrityksen vanhoja projekteja ja esittää kehitysehdotuksia yrityksen toimintaan tutkimuksen pohjalta. ...
 • Hartikainen, Retu (2008-06-04)
  Puolustustarvikealalla toimivan kohdeyrityksen toiminta on organisoitu projektilähtöisesti. Toimintaympäristön kansainvälistyminen on luonut entistä suuremmat haasteet projektien tehokkuudelle, hallinnalle ja raportoinnille. ...
 • Hakanen, Tuomo (2011-04-06)
  Projektit ja niiden hallitseminen ovat yhä tärkeämpää suomalaisille yrityksille. Tämän diplomityön tilaajana toimii Porin Teollisuusputki Oy, jonka liiketoiminta koostuu teollisuuden putkisto- ja kunnossapitopalveluista. ...
 • Fyhrberg, Merja (1997-04-16)
  Tavoitteena on projektitoiminnan ohjeiston laatiminen yritykselle.
 • Raekunnas, Kristo (2006-05-10)
  Projektinhallinnalla on keskeinen merkitys yritysten tehokkaassa toiminnassa. Projektinhallinnan tueksi on tarjolla useita erilaisia tietojärjestelmiä. Edelleen on kuitenkin tarpeen parantaa projektitietojen saatavuutta, ...
 • Joensuu, Matti (2005-03-09)
  Diplomityön tavoitteena oli tutkia ja selvittää rakennushankkeen ositusta projektinjohtorakentamisessa. Tulosten avulla kehitettiin projektinjohtototeuttajan tekemää hankintaositusta ja muodostettiin siihen ohjaustyökalu. ...
 • Blom, Lauri (1999-12-08)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää ja muokata Aleksia Oyj:n tarpeiden mukaiset projektinjohtototeutusten ehdot. Kehitystyö pohjautuu käytössä oleviin malleihin ja aiemmin toteutetuista kohteista saatuihin kokemuksiin. ...
 • Heiskanen, Matti (1999-02-10)
  Työssä tutkittiin projektinhallinnan tietojärjestelmän toteuttamista jasiihen vaikuttavia tekijöitä. Työ jakautuu kirjallisuustutkimukseen jacase-esimerkkiin. Case-esimerkissä perehdyttiin seurantajärjestelmään.Esimerkissä ...
 • Jussila, Veikko (1991)
  Diplomityön tavoitteena on ollut kehittää kohdeyrityksen projektiosaston käyttöön projektinohjausrutiineja, joiden avulla voidaan mahdollisimman hyvin arvioida voimalaitosprojektien ajallinen ja taloudellinen edistyminen ...
 • Viro, Elina (2015-01-14)
  Nykykäsitysten mukaan matematiikka on dynaaminen oppiaine, jonka opiskelu voi olla hauskaa ja mielenkiintoista. Nykyaikaiseen matematiikan opetukseen kuuluvat muun muassa ongelmanratkaisu, tutkimustehtävät ja yhteistoimi ...
 • Revonta, Juhana (2000-04-12)
  Työn tavoitteena oli luoda projektinhallinnan perusteisiin tukeutuen salkunhallinnalle viitekehys, johon asiantuntijaorganisaation salkkunhallinta voi pohjautua. Tarkotuksena oli tutkia miten projekteja voidaan ...
 • Laakso, Esa (1999-12-08)
  Tutkimuksessa keskitytään kilpailukyvyn ja kustannustehokkuuden parantamiseen ulkoistamisen avulla. Ulkoistaminen on luonteeltaan pysyvää tuotteiden hankintaa yrityksen ulkopuolisilta toimittajilta. Kehitysprojektissa ...
 • Rantasalo, Sami Petteri (2015-02-04)
  Good handle, drape and flexibility are valued when assessing textiles. These properties are manifestations of fabric behaviour under low stress. Yarn and fabric properties are influenced by the constitutive fibre properties. ...
 • Bao, Wenjie (2015-03-04)
  In this day and age, the cellular communication network is advancing at an amazing speed. Heterogeneous wireless access technologies would play an increasingly critical role in next generation wireless communication systems. ...
 • Koponen, Elisa (2015-06-03)
  The purpose of this thesis is to study and characterise the properties and the behaviour of the adhesive that switches off and on when heat is applied. To study the changes, the adhesive coated on PEN film was laminated ...
 • Latvanen, Harri (1989)
  Proportionaalisessa ohjausjärjestelmässä ei voida ottaa huomioon erilaisten häiriöiden ja epälineaarisuuksien vaikutusta ohje- ja oloarvon väliseen riippuvuuteen. Ainoa mahdollisuus järjestelmäntoiminnan parantamiseen on ...
 • Montonen, Henri (1999-02-10)
  Tavoitteena oli kehittää suunnittelujärjestelmä kohdeyritykselle siten,että automaatio-osasto voitaisiin liittää järjestelmän käyttäjäryhmäksi.
 • Martinsuo, Miia; Blomqvist, Marja (2010-12)
  Tuotantotalouden ja yleisemmin liikkeenjohdon opinnäytetöihin sisältyy usein pyrkimys parantaa toiminnan tuloksellisuutta, mihin liittyy tarve kuvata ja kehittää jotain olemassa olevaa prosessia tai jopa määrittää kokonaan ...