.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ganesan, Karthikeyan (2012-06-06)
  The aim of this thesis is to design inertial sensor based activity recognition for a low power continuous sensing architecture for today's mobile technology using a dedicated low-power sensor processor. The system framework ...
 • Yirmibesoglu, Burak (2016-09-07)
  Digestate and manure has been used for biogas production and as fertilizers for a very long time. Both applications result with the same remaining products; valuable and economically viable solid content and digestate ...
 • Tukiainen, Pasi (2000-12-13)
  Synthesis is the phase in the design flow where register transfer level description of the design is converted to a netlist that is composed of actual logic cells. During the synthesis optimization the properties of these ...
 • Ben Dhaou, Imed (1997-03-19)
  AB3:DVC on uusi standardi korkealaatuiseen videokuvan pakkaamiseen ja kuvasekvenssien tallentamiseen digitaalinauhalle. Työssä esitellään periaate ja yksityiskohdat DV-standardista, sekä kuvataan DV-kuvanpurkuohjelmisto, ...
 • Pyörny, Jarmo (1982)
  Tietokoneteknologian kehittyessä ovat itsevirittyvät ja automaattiset säätäjät tulleet toteuttamiskelpoisiksi. Tässä diplomityössä tarkastellaan lähinnä PID-säätäjän automaattista viritystä. Työn ensimmäisessä osassa ...
 • Grip, Kaisa (2013-08-14)
  Älykkäät sähköverkot mahdollistavat laajamittaisemman hajautetun tuotannon ja kysynnän jouston sekä kaksisuuntaisen tiedonsiirron verkkoyhtiön, sähkön myyjän ja asiakkaan välillä. Yksittäisellä sähkön käyttäjällä voi olla ...
 • Kurkela, Hannele (1983)
  Työn tarkoituksena oli selvittää, miten pienen ja keskisuuren vaatetustehtaan tuotantoa ohjataan pientietokoneen avulla. Perehtymällä alan kirjallisuuteen, eri yritysten ATK-järjestelmiin ja vaatetusteollisuuden konsulteilta ...
 • Hongisto, Tapio (1982)
  Seulalevyporauksessa on lastuttavana aineena haponkestävä teräs, joka on rakenteeltaan pintakeskistä kuutiollista. Haponkestävää austeniittista terästä lastuttaessa suositellaan suurempaa syöttöä ja pienempää lastuamisnopeutta ...
 • Haarala, Jari (1992)
  Tämä työ on tehty osana kohdeyrityksessä tapahtuvaa tuotantotekniikan kehittämistä. Yritykseen hankittiin ennen työn aloittamista NC-ohjattu revolverisorvi ja koneistuskeskus. Näistä on tässä työssä tavoitteena muodostaa ...
 • Vainio, Anssi (1987)
  Työn tavoitteena on ollut selvittää savukaasun virtauksen kulku pienen lämmityskattilan palotilassa ja konvektio-osassa. Palotilassa virtauksen kulkua on tutkittu erityisesti noen palamisen ja nokipäästön syntymisen kannalta. ...
 • Jokiaho, Jukka-Pekka (2006-02-08)
  Nopeasti muuttuvat asiakasvaatimukset aiheuttavat paineita ohjelmistojen tuottamiseen. Tällaisessa ympäristössä dokumentointi voi olla vähäistä ja ei ajantasaista. Kun yritys kasvaa ja saa uusia projekteja tehdäkseen, ...
 • Jakonen, Sanna (1999-03-10)
  Tavoitteena tässä diplomityössä oli ruiskuvaletun kappaleen valmistuksen optimointi siten, että tuote- ja laatuvaatimukset täyttyisivät. Laatuongelman aiheutti kappaleen muotoon nähden epäedullinen syöttöpisteen sijainti. ...
 • Martikainen, Aleksi (2014-10-08)
  Diplomityössä käsitellään pienen volyymin terästyökorien valmistusta ja valmistusprosessin järkeistämistä. Diplomityö käsittelee dokumenttien hallintaa, talouspuolen analyysiä ja tuotannonohjausprosessia. Tämän lisäksi ...
 • Heinonen, Tarja Ellen (2015-05-06)
  Tässä diplomityössä tarkastellaan pienissä sähkönjakeluyhtiöissä tarvittavia kompetensseja muuttuvassa markkinaympäristössä. Kompetensseilla tarkoitetaan pääasiassa yksilön kompetensseja, mutta työssä on tutkittu myös ...
 • Halla-Aho, Pasi (1994-10-19)
  Työssä tutkitaan säteisliukulaakerin laskentaan tarkoitetun elstohydrodynamiikkaan perustuvan laskentamallin käyttäytymistä eri laskentatilanteissa ja sovelletaan sitä pieniliikkeisen männäntapin laakerin laskentaan. ...
 • Erkkilä, Mikko (1984)
  Työssä on tutkittu pienten turbiinien pyörimisnopeuden säätöä ja tähän soveltuvia säätäjiä. Työ muodostuu kolmesta osasta. Työn teoriaosa käsittää kansainvälisten normien esittämät vesiturbiinin säätöjärjestelmien ...
 • Järveläinen, Kari (1990)
  Anturitekniikan kehitys on johtanut tilanteeseen, jossa pienikokoisten tiedonkeruulaitteiden toteutusmahdollisuudet ovat parantuneet. Piireille voidaan integroida anturi ja tarvittava signaalinkäsittelyelektroniikka. ...
 • Viderholm, Jussi (2015-04-08)
  Asennusmääräykset SFS 6000 edellyttävät että oikosulkuvirrat, jännitteenalenemat ja suojalaitteiden poiskytkentäajat on selvitettävä jo suunnitteluvaiheessa. Tähän tarkoitukseen on nykyisin tarjolla monia erilaisia mitoitus- ...
 • Blom, Vesa (1993)
  Tämä työ liittyy laajempaan pienjänniteverkon transmissioparametrien tutkimukseen. Sähköverkossa taajuusalue 3-95 kHz on varattu sähkölaitosten käyttämään tiedonsiirtoon, mutta joidenkin kuluttajalaitteiden oli havaittu ...
 • Pulakka, Ari (2003-03-12)
  Nykyiset maasulkusuojat eivät luotettavasti havaitse suuri-impedanssista eristevikaa ennen sen kehittymistä maasuluksi. Etenkin taajuusmuuttajien yhteydessä suojat häiriintyvät moottorikaapelin hajakapasitanssien kautta ...