.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Pentti, Matti (1981)
  Uusissa betoninormeissa on sallittu kahden perusteiltaan ja laskentarutiineiltaan erilaisen mitoitusmenetelmän vaihtoehtoinen käyttö. Menetelmät antavat toisistaan poikkeavia mitoitustuloksia. Työn alkupuolella on selvitetty ...
 • Mäkinen, Pirjo (1983)
  Salon kaupunginkirjasto on sijoitettu kaupungin ydinkeskustaan säilytettävien puurakennusten keskelle. Kirjastoon on hyvät yhteydet sekä ajoneuvoväylältä että kevyen liikenteen väylältä. Kirjasto ja vanhaan rakennukseen ...
 • Sipinen, Ari (1999-09-15)
  Työ perustuu arkkitehtuurikilpailun aiheeseen, jossa Salon keskustaanrakennetaan kulttuuri- ja kongressikeskus sekä laajennetaan hotellia.Tekijä on pyrkinyt jäsentämään rakennusosat suhteiltaan harmonisiksija mittakaavaltaan ...
 • Laukkanen, Mikko (1999-11-10)
  Työ perustuu Salon kulttuuri- ja kongressikeskuksen yleisenarkkitehtuurikilpailun ohjelmaan. Ehdotus osallistui kilpailuun nimimerkillä"kuori". Kuori jakautuu tasajakoisesti lasista. Tekijän mukaan"kuultava maitolasi ...
 • Parkkali, Tuula (1982)
  Työn tarkoituksena oli häiriötilanteiden kartoitus ja prosessianalyysi. Tehtävää käsiteltiin kartoittamalla häiriötilanteiden syntyä ensin kirjallisuustutkimuksella. Sitten esiteltiin tutkittavan voimalaitoksen normaali ...
 • Mikkola, Sakari (1996-12-11)
  Työssä tutkittiin, kuinka SA-menetelmää voidaan soveltaa logiikkaohjelmien kuvaamiseen ja pystytäänkö sillä ratkaisemaan logiikkaohjelmointiin liittyviä ongelmia.
 • Haapala, Jari (1990)
  Työn tarkoituksena on ollut luoda viihtyisää, mielenkiintoista ja toimivaa kaupunkiympäristöä Tampereen Kalevan alueelle, jota rajaavat Kalevankirkko, Teiskontie ja Sammonkatu. Tavoitteita ovat olleet jalankulku- ja ...
 • Järvinen, Tommi (1993)
  Sammutetun verkon maasulkuvirta on huomattavasti pienempi kuin vastaavan maasta erotetun verkon. Pienempi maasulkuvirta taas helpottaa maadoitusten rakentamista sähköturvallisuusmääräysten mukaisiksi. Toisaalta pienempi ...
 • Kokkola, Jarmo (2008-11-05)
  Diplomityön tavoitteena oli tarkastella tutkitun yrityksen yhtä tuoteperhettä ja löytää parannusehdotuksia, jotta projektikohtainen räätälöinti yksinkertaistuisi. Lähtökohtana oli löytää kohteita, joissa tehdään arvoa ...
 • Ristimäki, Jyrki (2006-12-05)
  Awareness of adverse health effects of urban aerosols has increased general interest in aerosol sources. As diesel engines are one significant urban anthropogenic particle source, diesel aerosols have been under intense ...
 • Syrjälä, Ville; Valkama, Mikko (2010)
  This paper addresses the sampling jitter estimation and cancellation task in direct RF sub-sampling type radios. The proposed jitter estimation method is based on carefully injecting or superimposing an additional known ...
 • Syrjälä, Ville; Valkama, Mikko (2009)
  The sampling jitter is particularly problematic in systems where high-frequency signals are sampled. This paper addresses the sampling jitter estimation and cancellation task in the direct RF sub-sampling type radio ...
 • Syrjälä, Ville; Lehtinen, Vesa; Valkama, Mikko (2012)
  This article addresses some implementation challenges in the potentially very energy-efficient charge sampling radios. Alternative ways to implement charge sampler in charge sampling radio are considered, and the impacts ...
 • Salminen, Aaro Valtteri (2011-12-07)
  Acinetobacter baylyi sp. ADP1 is a nutritionally versatile bacterial strain capable of natural transformation and homologous recombination. It has a unique metabolism, as it is capable of using a vast collection of compounds ...
 • Silvennoinen, Matti (2001-12-13)
  Työ sisältää laajennussuunnitelman lisäksi Suomen ensimmäisen työväenopiston syntyvaiheet ja kehityksen 1800-luvun lopulta kohti omaa rakennusta, joka valmistui 1962, kun Sampolan kansalaiskoulu ja työväenopisto vihittiin ...
 • Mantila, Ari (1985)
  Jäykkien lämmöneristeiden käytön yleistyessä sandwich-rakenteissa on syntynyt tarve hyödyntää ydinkerroksen lujuus- ja jäykkyysominaisuuksia. Tässä työssä on tutkittu mahdollisuuksia siirtää betonisten kuorikerrosten välisiä ...
 • Tasanen, Ilkka (1990)
  Tutkimuksen aikana mitattiin ja tuotettiin Tampereella vanhoista,lähinnä tehdaskiinteistöistä mittatarkkoja piirustuksia kiinteistöjen saneerauksen suunnittelua varten. Mittauksissa tuotettiin pääasiassa elektronisen ...
 • Macharia, Lucy (1992)
  Kibera is a roughly 250 km2 squatter settlement about 7 km from downtown Nairobi. The population is about 450 000 people, and the population density is 180 000 per km2. The houses are made of temporary materials. The area ...
 • Jaakkola, Janne (1998-02-11)
  Työn tavoitteena oli tutkia, miten kuumahierrepohjaisen sanomalehtipaperin valonsirontakerrointa voitaisiin parantaa tärkempien lujuus- ja jäykkyysominaisuuksien heikentymättä. Lisäksi oli tavoitteena etsiä vaihtoehtoisia ...
 • Miettinen, Leena (1999-01-13)
  Työssä tutkittiin kahden sanomalehtipaperityypin eroavaisuuksia pölyävyyden ja lujuuden suhteen etsien optimaalista paperia ajettavuusongelmien välttämiseksi.