.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Laine, Juha (2000-05-10)
  The purpose is to tell points of views of prototyping and testing of a PCMCIA interface ASIC. The prototyping of the ASIC circuit was done with an FPGA circuit. This is the rapid way to test the features of the circuit, ...
 • Hakkarainen, Harri (1996-06-05)
  AB3:VLSI-teknologian nopea kehitys mahdollistaa yhä monimutkaisempien integroitujen piirien valmistamisen. Myös DSP- ja tietoliikennesovelluksissa käytettävien algoritmien kompleksisuus kasvaa nopeasti. Signaaliprosessorien ...
 • Myllylä, Ville (1999-06-09)
  AB3:TAUSTAA: Läheisyydentunnistuksen tarkoituksena on havainnoida onko matkaviestimen läheisyydessä esineitä tai muita kappaleita. Tämän tiedon avulla laitteen toimintoja voidaan säätää automaattisesti lähiympäristön ...
 • Reuhkala, Pauli (1989)
  Tässä työssä on tutkittu zirkoniumoksidikeraamien tetragonaalisen faasin stabiilisuutta alhaisissa lämpötiloissa pitkäaikaisin altistuskokein. Käytetyt materiaalit olivat kaupallisesti saatavilla olevia zirkoniumoksidikeraameja. ...
 • Kempas, Jorma (1982)
  Tämän työn tarkoituksena on selvittää PTFE-käsittelyn vaikutus hammasvaihteen kulumiseen, kuormituksen kestoon ja tehohäviöihin. PTFE-käsittelyllä tarkoitetaan tässä yhteydessä voideltavien pintojen päällystämistä ...
 • Vinnari, Eija M. (2008-05-09)
  Water services systems are essential to public health, economic development and the state of the environment. In order to secure the quality of services as well as ensure reasonable customer charges and sufficient investment, ...
 • Tasanen, Mikko (2000-10-18)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa mahdollisimman pieni ja kevyt päähän kiinnitettävä yhden silmän silmikkonäyttö puettavien tietokoneiden kanssa käytettäväksi. Alkuperäisen suunnitelman mukaan ...
 • Suominen, Niina (1997-12-10)
  Työ liittyy TEKESin rahoittamaan esiselvitykseen "Puhdasvaatimusten tasonkasvun vaikutus tuotantolaitteisiin ja työntekijöiden pukeutumiseen".Selvityskohteena työssä on puhdastilavaateketju materiaaleista työasuihinsekä ...
 • Niemi, Katri (2000-08-23)
  Puhdasvesijärjestelmä tuottaa lääketeollisuuteen yhtä sen perusraaka-aineista, puhdistettua vettä. Puhdistetun veden kemialliset ja mikrobiologiset laatuvaatimukset määritetään USP:ssä (Yhdysvaltojen farmakopea) ja ...
 • Vainio, Janne (1991)
  Tämä diplomityö on osa puheenkoodausprojektia. Projektissa kehitettiin yhdistetty puhe- ja kanavakoodausmenetelmä GSM-matkapuhelinjärjestelmän puolen nopeuden puhekanavaan. Puhe- ja kanavakoodaus oli tarkoitus optimoida ...
 • Lehto, Pekka (1983)
  Puheen perustaajuuden nopeidenkin muutosten tutkiminen suppeahkosta aineistosta on keskeinen tutkimusmenetelmä. Näissä tutkimuksissa luotettavuus on tärkein perustaajuuden ilmaisulle asetettava vaatimus. Tämän työn tavoitteena ...
 • Ohristo, Sirkku (1991)
  Monet yritykset ostavat käyttöönsä puhelinjärjestelmiä, joilla saadaan tehokkuutta ja joustavuutta puhelimen käyttöön. Vaikka järjestelmät ovat rakenteeltaan kehittyneitä, monien niiden sisältämien ominaisuuksien suunnittelu ...
 • Pentti, Jukka (1986)
  Siemensin EWSD-keskusjärjestelmän modulaarisen rakenteen ansiosta keskuksen asennussuunnittelua voidaan rationalisoida toteuttamalla se osittain automaattisesti tietokoneella. Samalla muodostetaan keskuksen fyysistä ...
 • Nikkanen, Sami (2008-06-04)
  Puhelintekniikka on yrityksen toiminnan kannalta välttämätön palvelu. Puhelinlaitteiden ja -tekniikoiden kehitys on ollut viimeksi kuluneen 10 vuoden aikana voimakasta. Kehityksestä on seurannut yrityksiin puhelinlaitteiden ...
 • Ahonen, Juho (1998-12-09)
  GSM-operaattorien vaihtelevista toiveista ja muista asioista johtuen jopa saman valmistajan valmistamat keskukset ovat laitteistoltaan ja ohjelmistoltaan hyvinkin erilaisia. Toisaalta operaattorit eivät halua käytettävyyttä ...
 • Svinhufvud, Outi (1987)
  Suomikin on siirtynyt jälkiteolliseen aikaan eli palvelutalouteen. Palveluelinkeinojen osuus bruttokansantuotteesta tuotantokustannuksien mukaan laskettuna on 1980-luvulla noussut yli 50 %. Taloudellisen hyvinvointimme ...
 • Hyytiäinen, Yki (1997-01-22)
  Työssä kuvataan älyverkon puhelun suodatus-ominaisuus ja käyttökelpoisuus,kehitetään testausmenetelmät ja niiden käyttöönotto.
 • Tarvainen, Olli (2008-12-03)
  Diplomityössä seurattiin Fe-17Cr ruostumattoman teräksen (100)-pinnan hapettumisen alkuvaihetta eli passiivikalvon muodostumista materiaalin pinnalle ja karakterisoidaan näytteen pinnalle hapettumisen edetessä muodostuvia ...
 • Hyvönen, Pekka (1991)
  Diplomityö on tehty osana puimuritehtaan tuotannon kehittämistoimintaa. Työssä on pyritty ensisijaisesti estämään poikkeamien syntyminen tuotannon eri vaiheissa selkiinnyttämään toimintaa. Maksimitehokkuuden saavuttamiseksi ...
 • Laiho, Pasi (1999-12-08)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli kehittää pukkinosturin teräsrakenteen mitoitusohjelman ominausuuksia. Ohjelman tuli olla sellainen, että myös henkilö, joka ei ole tutustunut teknisten laskentamenetelmien teoreihin, voi ...