.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lahtimo, Marjo (2002-01-16)
  Tämä kohdeyritys valmistaa sekä öljy- että kaasupolttimia. Työn pääpaino oli suuren, useita polttimia sisältävän kattilan öljyn poltossa syntyvien kiintoaineiden muodostuksen mallinnus ja simulointi ja niiden vaikutus NOx ...
 • Savolainen, Kai (1991)
  Kaksifaasivirtauksissa faasien välillä on vuorovaikutusta, mikä näkyy perusvirtausaineen turbulenssissa. Tässä työssä on tutkittu pienten partikkelipitoisuuksien vaikutusta pystysuoran ilmavirtauksen turbulenssiin kahdella ...
 • Hyytinen, Kristiina (2001-10-17)
  Työn tarkoituksena on parantaa PILEXP-ohjelmaa, jota käytetään ydinreaktorionnettomuudessa suojarakennuksen pohjalle syntyvän partikkelikeon kuivumisprosessin analysointiin. PILEXP-malli on ohjelmoitu käyttämällä FORTRANia, ...
 • Kuisma, Taneli (2000-03-15)
  Työssä on etsitty käyttökelpoisia ja luotettavia menetelmiä vesihydrauliikan partikkelilaskentaan. Lähtökohtana on käytetty pääasiassa öljyhydrauliikan partikkelilaskentaa, mutta myös vesi- ja ympäristötekniikassa käytettyjen ...
 • Ristimäki, Anssi (2013-05-06)
  Verrattuna käyttäjän tai vastaanottimen paikantamiseen ulkona, sisätilapaikannuksessa vaaditaan erityistä tarkkuutta, jotta käyttäjä voidaan paikantaa esimerkiksi oikeaan huoneeseen. Partikkelisuodatinta käytetään yleisesti ...
 • Käppi, Sami (2002-11-13)
  Objective of this study is to describe partnership as well as special characteristics of services and service-based business from industrial company's point of view. Empirical part of the study focuses on analysing two ...
 • Hilliaho, Kimmo (2010-09-08)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää parvekkeen lasituksen energiataloudellisia vaikutuksia kenttätutkimusten ja tietokonesimulointien avulla. Kenttämittauksin selvitettiin yhdestä kohteesta yksityiskohtaisesti ...
 • Hynninen, Mika (1998-04-15)
  Tutkimuksen päätavoitteena ovat olleet parvekkeiden uusimistarpeen ja käytettyjen uusimistekniikoiden selvittäminen, uusimisen taloudellisuuden arviointi sekä purkutekniikoiden kehittäminen.
 • Siljander, Lauri (2010-06-23)
  Elektroniikan tuotantotekniikoista kääntösiruliitos on vanha, alun perin jo 1960-luvulla kehitetty teknologia, joka on kuitenkin vasta 2000-luvulla tullut yleisempään käyttöön elektroniikkatuottajien laitteistoinfrastruktuurin ...
 • Kumpulainen, Susanna (2006-05-10)
  Lääketieteelliset komponentit on suojattava kosteudelta, kaasuilta ja kemikaaleilta. Vaatimukset voidaan saavuttaa pinnoituksen avulla. Pinnoitteilta vaaditaan pitkäaikaista yhteensopivuutta ja ei-reaktiivista vuorovaikutusta ...
 • Järvi, Risto (1981)
  Mikroprosessorien ohjelmoinnissa kehittyneiden ohjelmointikielten merkitys on kasvanut mikroprosessorien suorituskyvyn myötä. Pascal on saavuttanut suurta suosiota mikroprosessorialan harrastajien keskuudessa, mutta sen ...
 • Laitinen, Antti (2002-03-13)
  This thesis concentrates on the TUTPIS SDL model and its design process together with the simulations conducted with the model. In addition, real-time simulations executed with the TUTMAC protocol are discussed. A special ...
 • Kosonen, Jarmo (1998-02-11)
  Diplomityön aiheena oli vesien monitorointiin soveltuvan passiivikeräimen kehitystyö. Työ jakautuu kirjallisuusselvitykseen ja laboratoriokokeisiin.
 • Kilpeläinen, Vili (2016-03-09)
  Energiankulutuksen vähentäminen ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käyttö rakennusalalla ovat tällä hetkellä tärkeitä toimenpiteitä. Käytännössä tämä näkyy rakentamisessa tiukentuneina energiatehokkuusvaatimuksina. ...
 • Aittokallio, Eemeli (2008-04-09)
  Työn tarkoituksena on suunnitella ja valmistaa passiivinen resonanssianturi biopotentiaalien mittaukseen. Tavoitteena on saada mitattua biopotentiaaleja langattomasti muutaman senttimetrin etäisyydeltä anturilla, jolla ei ...
 • Kivistö, Samuli (2006-09-13)
  In this thesis, manufacture and use of optical fiber couplers and tapered optical fibers in fiber lasers have been considered. During the work various fiber couplers and tapers were manufactured, characterized and used in ...
 • Jokinen, Juhani (2016-04-06)
  Passive intermodulation (PIM) is a phenomenon which occurs when at least two signals are fed into a nonlinear passive device or circuit. Sources for PIM can be divided into two groups, nonlinearities in metal junctions and ...
 • Järvenpää, Heini; Mäkinen, Saku; Seppänen, Marko (2011)
  The use of multiple indicators in analyzing technological developments and exploiting the increasing availability of information has been recommended widely in order to decrease systematic biases between single measures. ...
 • Matila, Tuomas (2001-06-06)
  Työssä tutkitaan kuuden telekommunikaatiolaitteita valmistavan yhtiön patentointiaktiivisuutta. Tutkimuksen kohteena ovat valmistuksen kehittämiseen liittyvien keksintöjen patentointi sekä kohteena olevien yhtiöiden ...
 • Wåghals, Janne (2003-06-04)
  Pääasiassa patentti-informaatiota voidaan yrityksessä hyödyntää kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe on tuotekehitysvaihe, jolloin tutkitaan tekniikan tasoa ja omien keksintöjen uutuutta. Toinen vaihe on valmistus ja ...