.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Sotavalta, Timo (1984)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kokonaisselvitys peruskorjaustyössä syntyvistä pölyistä, niiden pitoisuuksista ja torjunnasta. Tutkimuksessa selvitetään myös pölyn leviämistä työkohteissa sekä kartoitetaan pölyntorjunnasta ...
 • Saarinen, Jani (1991)
  Tutkimuksessa selvitetään tielaitoksen Hämeen tiepiirissä vuosina 1975-85 perusparannettujen teiden kunto. Lisäksi tutkitaan saavutettua laatua vertailemalla kunnossapito- ja rakennusorganisaatioiden parantamien teiden ...
 • Siikanen, Pekka (1988)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää perustajaurakointihankkeen ohjauksen tueksi atk-sovellus. Tutkimus suoritettiin Rakennuskunta Hakan toimeksiannosta ja se liittyy yrityksen projektinohjauksen kehitystyöhön. -Tutkimuksessa ...
 • Perälä, Antti (2008-08-13)
  Perustusten vahvistaminen on edustanut viime vuosina Turussa suurta osaa korjausrakentamisesta. Myös muualla Suomessa tehdään perustusten vahvistamisia, mutta projektien määrällä mitattuna niitä on viimeksi kuluneen kymmenen ...
 • Silverajan, Bilhanan (2008)
  The papers comprising this volume were undertaken by students in the course TLT 2656: Special Topics in Networking. This annual course deals with topical, pertinent issues addressing current advances in networking. In ...
 • Lehtonen, Elina (2013-02-06)
  Diplomityö on osa Tampereen teknillisen yliopiston Kemian ja biotekniikanlaitoksen supramolekulaarisen valokemian tutkimusryhmän perustutkimusta, joka tähtää aurinkokennosovelluksiin. Diplomityön tavoite oli nostaa orgaanisen ...
 • Leiho, Olli-Pekka (1997-05-14)
  Työssä selvitetään peroksidivalkaistun hierremassan viiratelapuristinpesunvesikiertovaihtoehtoja ja niiden vaikutusta massan pesutulokseen.
 • Ylätupa, Jari (1993)
  Tavallisimmin pesurilla puhdistetaan savukaasuja, mutta pesuri on myös lämmönvaihdin. Oleellista pesurissa on suora kosketus nestemäisen ja kaasumaisen faasin välillä. Yksinkertainen rakenteeltaan, mutta hankala mallinnettava ...
 • Kuusela, Hanna (2002-06-05)
  Positroniemiss1otomografia perustuu radioaktiivisen aineen hajoamisprosessissa emittoituvaan positroniin. PET-tutkimuksissa potilaaseen ruiskutetaan R+-aktiivista ainetta, joka kulkeutuu aineenvaihdunnan mukana kudoksiin ...
 • Mähönen, Päivi (1991)
  Positroniemissiotomografia on eräs uusimpia kuvantamismenetelmiä, joka poikkeaa perinteisistä anatomiakuvauksista, koska sen avulla kuvataan potilaan aineenvaihduntaa. PET-tutkimukselle haetaan kliinisiä sovelluksia ...
 • Rosholm, Tomi (2014-06-04)
  The Petasis-Borono Mannich (PBM) multicomponent reaction between an amine, aldehyde and vinyl- or arylboronic acid is a highly versatile chemical reaction which can be used in the preparation of large libraries of organic ...
 • Mustalahti, Sakari (2008-09-03)
  Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma. Sen tehtävänä on yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asutuksen, palvelujen ja työpaikkojen sekä virkistysalueiden sijoittaminen, toimintojen yhteen sovittaminen ...
 • Kumar, Kumaragurubaran (2014-05-07)
  The aim of this study is to create novel pH reporting probe for use in intracellular studies of thermophiles using superfolder green fluorescent protein. The strains were screened based on ratiometric spectral characteristics. ...
 • Kapucu, Fikret Emre (2007-06-06)
  This thesis analyzes the quadratic phase coupling between EEG rhythms during burst suppression period of propofol anesthesia. The main goal was to specify the phase relation between different EEG rhythms and investigate ...
 • Lutfi, Samara (2013-11-08)
  Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) and Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) are modulation techniques that are deployed in various communications standards in today’s ...
 • Syrjälä, Ville; Valkama, Mikko; Tchamov, Nikolay N.; Rinne, Jukka (2009)
  This paper addresses the analysis and mitigation of the signal distortion caused by oscillator phase noise (PN) in OFDM communications systems. Two new PN mitigation techniques are proposed, especially targeted for reducing ...
 • Saarela, Jaakko; Sorvajärvi, Tapio; Laurila, Toni; Toivonen, Juha (2011)
  A photoacoustic (PA) sensor has been developed for the detection of nitrogen dioxide (NO2). Ten amplitude-modulated high-power light emitting diodes (LEDs), emitting a total optical power of 9W at 453 nm, are used to excite ...
 • Roe-Bose, Hazel Diabaig (2015-06-03)
  In recent times, a need has been identified for provision of public experiential locations and activities to the South Harbour of Helsinki. This need has been expressed at an international level through various architectural ...
 • Pessi, Kirsi-Maarit (1997-08-27)
  Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are compounds containing two or more benzene rings. Physical and chemical properties of PAHs vary with the number of aromatic rings and hence their molecular mass. Some of these ...
 • Stranius, Kati (2014-11-26)
  Supramolecular donor-acceptor assemblies were prepared and studied with spectro-scopic methods. The two main objectives of this work were: (i) fundamental study of photoinduced energy and electron transfer processes in ...