.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Valtari, Juha (1990)
  Tämä diplomityö liittyy kohdeyrityksen piilokonsoliliitoksien tuotekehitykseen. Lähtökohtana olevaa liitosta käytettäessä on teräsbetonipilarissa sen poikkileikkaukseen nähden suuri reikä ja pilari on tällöin mitoitettava ...
 • Servera Martorell, Miquel (1999-01-13)
  Aquest projecte ha estat realitzat amb el propösit d'avaluar el potencial d'exportaciö dels productes de roba infantil en el mercat espanyol.- El treball pot ser dividit en tres parts clarament diferenciades. La primera, ...
 • Lehti, Lili (1999-09-08)
  AB3:Vahvistettu oppiminen usean kohteen seurannassa; Vahvistettu oppiminen tarkoittaa inhimillistä yrityksen ja erehdyksen kautta oppimista. Oppija hankkii kokemalla tietoa ympäristöstään, joka antaa sille palautetta. ...
 • Siitonen, Anssi (2013-05-15)
  Tämän diplomityön tavoitteina olivat relaatioprojektimuotojen integrated project delivery (IPD), projektiallianssi (PA) ja project partnering (PP) tarkka sisällöllinen määrittäminen sekä näiden toiminnallinen arviointi, ...
 • Varanki, Kari-Matti (1983)
  Työssä suunnitellaan relaatiotietokantaan perustuva tilausten käsittely-, materiaalin kulun valvonta- ja laskutusjärjestelmä kohdeyrityksen MPS 10 -järjestelmään. Suunnittelun perustana on kohdeyrityksessä käytössä oleva ...
 • Niemikaija, Raimo (1992)
  Matkapuhelinjärjestelmissä joudutaan tallentamaan ja ylläpitämään paljon tietoa jokaista matkapuhelintilaajaa kohti. Tiedon käsiteltävyys ja kasvavien tilaajamäärien käsittely asettavat tiukat suoritusaikavaatimukset sekä ...
 • Xu, Li (2011-11-09)
  Recently, people are demanding more and more social, ubiquitous and cognitive features on their smart phones to enhance communication and interactions between users. Indoor relative positioning technology provides potential ...
 • Ojavalli, Paavo (2011-12-07)
  Sähkövoimajärjestelmän relesuojaus on erittäin merkittä koko voimajärjestelmän luotettavan ja turvallisen käytön varmistamisessa. Suojausjärjestelmän on oltava jatkuvasti toiminnassa ja valmiina erottamaan vikaantuneet ...
 • Pylvänäinen, Jouni (2010-02-05)
  Most electricity distribution companies have an ICT based network information system, which is used to manage operational and network component related information. Therefore, computer based tools and data are already ...
 • Kuosmanen, Teijo (2002-11-13)
  This work is one part of a larger research project, Sinikone, which is aimed to clarify the technological possibilities, and to find possible restrictions, for using Bluetooth technologies in industrial applications. The ...
 • Aalto, Kati (2002-06-05)
  Direct chip attachment is becoming more popular when the demand for smaller consumer electronics is growing. In order to achieve high reliability, underfills are important for flip chip devices since the materials used in ...
 • Kokko, Kati (2010-10-01)
  The use of electronics is spreading to a variety of new applications. Electronics are facing different environments and reliability needs to be maintained. In harsh environments, the use of conformal coatings protects the ...
 • Ruohola, Esa (1997-06-04)
  Reliability of electronic devices has been an interesting issue when devices are miniaturised. The goal of this thesis is to find solutions for packaging power components in a small space as possible without affecting the ...
 • Suominen, Ilpo (2000-04-12)
  Työssä tutkittiin Flip Chip-liitoskoneen luotettavuuden vaikutusta liitosprosessiin.
 • Jortikka, Olli-Pekka (2006-09-11)
  The role of memory components is remarkable in mobile electric devices. Alongside with the development of microprocessors, using complicated applications in portable devices is nowadays possible. These applications use a ...
 • Nurmi, Sami (2005-01-14)
  Tin-lead has been used as a primary solder material in the electronics industry for decades. However, lead is a toxic material. Recently, many recommendations have been made and much legislation has been proposed in order ...
 • Canfield, Brian K.; Kujala, Sami; Kauranen, Martti; Jefimovs, Konstantins; Vallius, Tuomas; Turunen, Jari (2005)
  In an array of low-symmetry, L-shaped gold nanoparticles, slight distortions of particle shape and arm lengths eliminate the array’s mirror plane. Such asymmetries induce large angular shifts ( ∼ 10°) of the resonant ...
 • Penttinen, Johannes (2008-08-13)
  Chlorinated organic solvents are toxic compounds that can form a dense non-aqueous phase liquid layer in the soil or bedrock, contaminating the soil and groundwater. These compounds can be very persistent and can cause ...
 • Pietikäinen, Sami (2014-06-04)
  Many agricultural equipment manufacturers are mainly hardware providers, and the product life cycle services are limited to machine maintenance and spare parts. However, the modern wireless technologies makes it possible ...
 • Hällström, Markus af (2009-04-08)
  This thesis examines improvement opportunities to utilize real-time remote monitoring data about the operation of the elevator in maintenance. The theoretical part of this thesis was made in order to become familiar with ...