.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Sadeharju, Jaakko (2016-06-08)
  Tässä työssä selvitetään miten pilvipalveluna tarjottavat alustat soveltuvat videon koodimuunnoksen toteuttavan sovelluksen hajauttamiseen. Tietokoneen laskennan muuttuviin laskentavaatimuksiin on kannattavaa sopeutua ...
 • Mäkinen, Minna (1997-11-12)
  Optimoinnin apuna käytetään PowerPinch-nimistä tietokoneohjelmaa, jonkatoiminnan selvittäminen on yksi työn tavoitteista. Pinch-menetelmä on yksiprosessi-integraation työväline. Työssä tutkitaan, mitenpinch-lämpötilaeron ...
 • Koivuniemi, Tommi (2006-04-12)
  Tiukentuneiden ympäristömääräysten ja asetusten vaarallisten aineiden varastojen seuranta on nopeasti yleistynyt. Nykyaikaisten pinnanmittausjärjestelmien avulla toimittajat voivat seurata asiakkaidensa varastoja ...
 • Viljanen, Juha-Pekka (1986)
  Työssä oli tavoitteena kuparilevyn valmistustien ja pinnanlaadun yhteyden selvittäminen ja sen vaikutus levyn kiillotuksessa. Tarkoituksena oli kehittää ns. kiillotuskelpoisen levyn kiillotusominaisuuksia paremmin asiakkaiden ...
 • Pekkanen, Jukka (1986)
  Työssä tutkitaan pinoavan konttilukin nosto- ja hallintalaitteiden kehittämismahdollisuuksia toiminnalliset, taloudelliset ja energiataloudelliset näkökohdat huomioon ottaen. Nostohydrauliikkaa voidaan parantaa asentamalla ...
 • Roslöf, Susanna (2003-08-20)
  Diplomityön aihe on valittu yhdessä Rauman kaupungin kaavoitusosaston kanssa. Pinokarin alue sijaitsee kanaalin varrella Rauman sataman suulla noin puolentoista kilometrin etäisyydellä ydinkeskustasta länteen. Alueella ...
 • Nokelainen, Mikko (2016-03-09)
  Tämä työ tutkii tuotteen tuotteistamisen kannattavuutta. Tutkimuksen käsittelemä tuote on pinonpurkaja. Työn tilanneen yrityksen on tarkoitus saada tietää kannattaako heidän tuotteistaa laitteensa. Tuotteistaminen on tässä ...
 • Lahti, Sakari (2002-03-13)
  Kiinteille pinnoille tarttuneiden molekyylien tai molekyyliryppäiden sijainti ja suuntautuneisuus eivät suoraan paljastu STM-menetelmällä vaan todellisen geometrisen rakenteen paljastaminen vaatii teoreettisia laskuja. ...
 • Viljanen, Milla-Riina (2010-11-03)
  Nykyään lasereita käytetään mm. kotona DVD-soittimissa, teollisuudessa hitsaamiseen ja lääketieteessä silmäkirurgiaan. Viime aikoina myös yhdellä aallonpituudella toimivien eli yksimuotoisten laserien käyttö on yleistynyt ...
 • Häkkinen, Leea (1984)
  Työn tavoitteena oli löytää menetelmä, jonka avulla voidaan parantaa polystyreenimaljojen pinnan ominaisuuksia siten, että tumallisten eli eukaryoottisolujen adheesio alustaan on mahdollista. Käsittelyllä saavutettujen ...
 • Rossi, Miia (2003-08-23)
  Pintakäsittelylaitosten jätevesiä ei voida laskea käsittelemättöminä yleiseen viemäriin tai vastaanottavaan vesistöön korkeiden raskasmetallipitoisuuksien vuoksi. Käsittelyn tavoitteena on raskasmetallien erottaminen vedestä ...
 • Lavonen, Juho (2008-11-05)
  Hyvien adheesio- ja painatusominaisuuksien saavuttamisen kannalta ongelmana ovat paperinjalostuksessa käytettävät paperi- ja polymeerimateriaalit, joilla on huono kastuvuus ja alhainen pintaenergia. Näitä ominaisuuksia ...
 • Rehmonen, Mikael (1991)
  Diplomityö tehtiin yrityksen tuotannonkehitysosaston tarpeisiin. Tutkimuskohteena oli laivojen pintakäsittelyprosessi. Pitkän tähtäimen suunnittelu vaatii toimintansa tueksi eri tuotanto-osastojen toimintojen tarkan ...
 • Liehu, Antti (2008-05-07)
  Diplomityö on tehty kohdeyrityksen yksikölle, jonka päätoimialana on paperikonevalmistus. Diplomityön tarkoituksena oli parantaa kohdeyrityksensä tehokkuutta ja kilpailukykyä tutkimuskohteensa pintaliimauslaiteyrityksen ...
 • Vienonen, Juha (2000-03-15)
  Diplomityössä käsitellään oppilaitokseen perustettavan oppimisympäristön rakentamista. Oppimisympäristö laaditaan vastaamaan normaalia elektroniikkateollisuuden tuotantoympäristöä. Oppimisympäristö on tuotantolinja, jossa ...
 • Paavilainen, Päivi (2004-05-12)
  Työn tavoitteena oli suunnitella pintavesiin kohdistuvan kokonaisfosforikuormituksen arviointityökalu kunnalliseen käyttöön. Kunnallisiin tarpeisiin tulevan työkalun pitää olla laskennaltaan läpinäkyvä ja joustava sekä ...
 • Franssila, Sami (2015-05-06)
  Työssä tutkittiin Kyrönjoen jokiveden kemiallisessa saostuksessa muodostuvan rautapitoisen lietteen kunnostusta, tiivistystä, vedenerotusta ja loppusijoitusta. Lietteen kunnostusta ja tiivistystä tutkittiin nonionisella ...
 • Nikara, Jari (2000)
  Yksi signaalinkäsittelyn yleiskäyttöisimmistä työkaluista on diskreetti kosinimuunnos, jolle tässä työssä on kehitetty uusia rinnakkaisia liukuhihna-arkkitehtuureja. Kehitystyössä on hyödynnetty aikaisemmin esitettyjä ...
 • Altio, Suvi (2012-12-05)
  Tässä työssä testataan Complex Systems Computation Group -tutkijaryhmän kehittämän B-course-ohjelmiston riippuvuuksien mallinnusmenetelmän soveltuvuutta liikenneonnettomuusdatan tutkimiseen. Ohjelmiston datan analysointi ...
 • Puotila, Samuli (2006-11-15)
  Ajatukset ilmailumuseosta Tampereen seudulle ovat lähtöisin 1960-luvulta, jolloin hanketta yritettiin käynnistää ensimmäisen kerran. Viime vuosina kipinä on herännyt uudestaan maamme historiaa kohtaan nousseen kiinnostuksen ...