.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Nikunen, Joona (2001-02-14)
  Verkko on ollut teollisuusprosessien ohjauksen pohjana jo vuosikymmeniä. Niin kauan kuin turvallisuus perustui täydelliseen eristyneisyyteen, ei ollut tarvetta miettiä tietoturvakysymyksiä. Vasta viime aikoina, kun teolliset ...
 • Salli, Karri-Tuomas (1998)
  Wireless Local Area Network (WLAN) technology has been considered very promising for wireless indoor communication purposes during the last few years. Although WLANs give new dimensions for networking and user mobility ...
 • Airaksinen, Mikko (2001-08-22)
  The IP -based Data Communication Network (DCN) provides the means of connectionbetween the Operations Support Systems (OSS) and the network elements. The OSS isresponsible for the configuration and management of the various ...
 • Palokangas, Sakari (2007-09-19)
  Histopathology studies diseased tissue using tissue sections. In cancer diagnostics, especially quantitative and morphological properties of nuclei are of interest. To replace the slow manual analysis, considerable effort ...
 • Farinha, Ricardo (2008-08-13)
  The thesis proposes and evaluates fully automatic segmentation methods for the extraction of striatal brain surfaces from high resolution positron emission tomography (PET) images. Both the right and the left striata were ...
 • Korpelainen, Tomi (2007-10-17)
  AB3:Biologiset tutkimukset tukeutuvat yhä enemmän automaattisiin kuva-analyysimenetelmiin. Jotta nämä automaattiset menetelmät voivat korvata perinteisesti käytössä olevat manuaaliset analyysit, on niiden oltava tarkkoja ...
 • Jokinen, Timo (2013-10-09)
  Maailmalla on paljon tietoa liittopilarien käyttäytymisestä tulipalossa, ja niille on olemassa hyviä mitoitusohjeita. Suurimassa osassa tutkimuksia palon on kuitenkin oletettu vaikuttavan samalla tavalla jokaiseen pilarin ...
 • Ståhlberg, Ann-Mari (1999-06-02)
  Laajennuksen tehtävä on tukea olemassaolevaa rakennusta arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti. Vanha rakennus säilyy lähes entisellään. Liittyy vanhaan rakennukseen L-muotoisen massan avulla. Rajaa Aalto-keskuksen etelästä.
 • Yamada, Yoshimasa (2011-06-08)
 • Kokko, Pekka (1989)
  Tämä diplomityö on osa talonrakennustekniikan laitoksella vuonna 1985 aloitettua ulkoseinärakenteiden pitkäaikaiskestävyyden tutkimusta. Tarkoituksena oli kirjallisuustutkimuksena kartoittaa ulkoseinärakenteiden ...
 • Haavisto, Jari (1982)
  Tämä työ liittyy osana laajempaan Tampereen teknilllsen korkeakoulun säätötekniikan laitoksella tehtävään rakennuksen energian ja lämpötilan säädön tutkimukseen. Työssä tarkastellaan sekalämmitysjärjestelmää, joka käsittää ...
 • Suhonen, Sami (1997-05-14)
  Tutkimuskohteena on palladiumoksidin (PdO) stabiilin lämpötila-alueenkasvattaminen neodyymin ja palladiumin muodostamalla sekaoksidilla.Tutkimusmenetelmänä käytetään röntgenviritteistäfotoelektronispektroskopiaa, XPS ...
 • Lahtinen, Mikko (1996-04-17)
  Tutkimuksessa laskettiin mekaanisesti sekoitetun sekoitussäiliönvirtauskenttä kahdella erilaisella reunaehtomallilla käyttäen eriturbulenssimalleja. Tavoitteena oli selvittää eri turbulenssimallienvaikutusta laskentatuloksiin.
 • Koponen, Antti (2008-01-16)
  The color boundaries of sector lights are audited yearly or after light maintenance. The boundary locations are defined visually. There is an area of uncertainly between sectors, which causes variation to the location of ...
 • Miraj-E-Mostafa (2009-06-12)
  Due to the recent advancements in the related fields of technologies, mobile multimedia communication is possible with acceptable quality nowadays. Designing suitable multimedia communication services is the next step to ...
 • Huttunen, Anssi (2000-01-19)
  This thesis handles modelling of Dynamic Random Access Memories (DRAMs) with an executable simulator, which eases estimation for this memory type. DRAMs are more and more often the bottleneck of digital systems. The ...
 • Yli-Rantala, Eero (1996-03-20)
  AB3:Tietokoneiden ja signaaliprosessoreiden jatkuva kehitys mahdollistaa yhä monimutkaisempien ja laskennallisesti vaativampien reaaliaikaisten signaalinkäsittelyalgoritmien toteuttamisen. Tämä on johtanut siihen, että ...
 • Niemelä, Tiiu (2010-11-05)
  Some bioceramics are known to have osteoconductive or osteoinductive potential and excellent bone bonding properties. However, they do not have the required mechanical properties, especially bending properties, to replace ...
 • Virkki, Kari (1985)
  Paperin valmistuksessa käytetään raaka-aineina mekaanisia, puolimekaanisia ja kemiallisia massoja. Paperin lujuusominaisuuksiin suuresti vaikuttavana aineosana käytetään kemiallisista massoista sellua. Hinnaltaan kemiallinen ...
 • Henttonen, Jussi (2006-02-08)
  Pyrkimys kasvattaa sellunkuivauskoneen kapasiteettia ja kustannustehokkuutta ovat johtaneet koneiden ulkomittojen pienenemiseen ja ratanopeuksien kasvuun. Kasvaneet ratanopeudet vuorostaan lisäävät vaatimuksia kuivainosan ...