.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Jokinen, Kai (1984)
  Työssä tarkasteltiin momentin mittausta ja erityisesti pienten momenttien mittaamiseen soveltuvia menetelmiä. Tarkastelun perusteella suunniteltiin ja valmistettiin kaksi mittauslaitetta pienten anto- ja ottomomenttien ...
 • Välimäki, Petri (1995-06-07)
  Suomessa on parin viime vuoden aikana tapahtunut nopeaa kasvua digitaalisen matkapuhelinverkon osalta. Kasvu on havaittu lisääntyvänä asiakasmääränä ja verkonpeittoalueen laajentumisena. Matkapuhelinverkon operaattorin ...
 • Rovio, Teemu (2000-12-13)
  Tässä työssä kuvataan pientuulivoimalan generaattorin suunnittelun yleiset periaatteet. Työssä määritellään sähkökoneiden kolmiosainen jako eri topologioihin ja sovelletaan pientuulivoimalan suunnitteluperiaatteita näihin ...
 • Kriikka, Jarmo (2001-06-06)
  Työssä suunniteltiin ja toteutettiin 300 W:n kestomagneettigeneraattorisen pientuulivoimalan älykäs lataussäädin. Voimalassa käytetään muuttuvaa pyörimisnopeutta, mutta rakenteen yksinkertaistamiseksi lapakulmaa ei säädetä. ...
 • Suoniemi, Kalle (2014-06-04)
  Nykypäivän energiantuotantomalleissa painotetaan usein kestäviä ja luonnonmukaisia ratkaisuja. Historian saatossa taloudellinen hyöty on ollut energiaratkaisuissa painopisteistä merkittävä. Taloudellisen hyödyn optimoinnin ...
 • Puusaari, Kalevi (2000-03-15)
  Työssä pyritään antamaan historiallinen kuvaus vesimyllyn kehittymisestä nykyaikaseksi pienvesivoimalaitokseksi.
 • Ojala, Auli (2007-04-20)
  Tutkimuksen päätehtävänä on kuvata makrotasolla pienyrittäjän kilpailuareenaa sekä mikrotasolla pienyrittäjän osaamista pienyrittäjän työn, pienyrityksen ja yritysympäristön näkökulmasta. Kilpailuareenalla tarkoitetaan ...
 • Jaskari, Jaana (1995-05-10)
  Diplomityön tavoitteena oli muodostaa malli pienyrityksen kansainvälistymisprosessin ensi askeleista. Malli johdetaan kansainvälistymisprosessin aloittamiseen liittyvästä teoriasta sekä pienyritysten erityispiirteistä. ...
 • Aaltoväre, Pirjo (2000-05-10)
  Diplomityö käsittelee pienyrityksen toiminnan kehittämistä. Tavoitteena oli etsiä case-yrityksen toiminnan kehityskohteet ja löytää niille parannusmenetelmät ja kehittämistyökalut nykyisistä johtamisteorioista ja -malleista.
 • Järvenpää, Antti (2007-08-22)
  Diplomityön tavoitteena on suunnitella vesihuoltoalan yritykselle uuden tehtaan layout. Tavoitteena on kasvattaa tuotannon kapasiteettia ja tehostaa kokoonpanoprosessia. Työssä selvitettiin yrityksen nykytila ...
 • Fontell, Klas (1991)
  Suunnittelukohde sijaitsee Keski-Pohjanmaalla, Pietarsaaren kaupungin ulkopuolella. Museon tarkoituksena on tallentaa ja esitellä seudun merihistoriallista perinnettä. Tämän lisäksi rakennuksessa on mahdollista järjestää ...
 • Rintanen, Johanna (1999-02-10)
  Työssä pyrittiin löytämään erilaisille kuitupohjaisille pakkauksillesoveltuva vesipohjainen dispersiopäällyste, joka sisältäisi mahdolisimmansuuren osan pigmenttiä säilyttäen kuitenkin vaadittavatbarrier-ominaisuudet. ...
 • Viitanen, Noora (2007-01-17)
  Pulssilaserhöyrystys on ohutkalvojen kasvatusmenetelmä, jossa erittäin intensiivisen laserpulssin ja höyrystettävän materiaalin pinnan välisen vuorovaikutuksen johdosta elektroneja, atomeja, ioneja ja partikkeleita irtoaa ...
 • Pihlajamaa, Mari (1991)
  Tämä diplomityö on tehty Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tekstiililaboratoriossa piihappopitoisen viskoosikuidun tuotekehitysprojektin yhteydessä. Piihappopitoinen viskoosikuitu on jo sellaisenaan heikosti palava ...
 • Siren, Mika (1991)
  Tutkimus on tehty Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) Konepajantuotantotekniikan laboratoriossa osana VTT:n projektia "Keraamien liittäminen ja rikkomaton tarkastus". Tutkimuksen tavoitteena oli koota kirjallisuu ...
 • Savijärvi, Ann-Mari (2001-08-22)
  Potentiaalisena nestepakkauskartongin barrier-materiaalina nähdään piipohjainen epäorgaanis-orgaaninen hybridimateriaali, jonka ominaisuuksien ja rakenteen tarkastelu on keskeistä tässä työssä. Kyseisen hybridimateriaalin ...
 • Isoniemi, Jenni (2008-12-03)
  Tutkimus selvitti alussa rajattujen uudelleenkäyttövaihtoehtojen soveltuvuutta Piipon vanhaan tehdasrakennukseen. Soveltuvuutta tarkasteltiin luonnospiirustusten, kustannusarvioiden ja olemassa olevien tarpeiden avulla. ...
 • Viinikkala, Kristian (2005-01-19)
  Diplomityössä tutkittiin imuohjautuvan tuotannon soveltumista asiakasyrityksen piipunvalmistusprosessiin. Massaräätälöinnin tuomat hyödyt ja stabiilimpi prosessi olivat tavoiteltavia etuja tuotannon systemaattisessa ...
 • Pyykkö, Jussi (1987)
  Tämä diplomityö on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa on selvitetty tuotannonohjauksen näkökulmasta asiakaslähtöisen tuotannon ja sen ohjaamisenperusteita, sekä uusimpien alaan liittyvien tekniikoidentoimintaa ja ...
 • Immonen, Hannu (2002-06-05)
  Tässä työssä tarkastellaan impulssivasteen ääretönulotteista realisointia. Hyödyntäen Fourier-sarjojen ja Riesz-spektraalioperaattoreiden rakenteellisia yhtäläisyyksiä esitämme konstruktiivisen teoreettisen menetelmän muun ...