.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Soini, Juha (1991)
  Kohdeyritys on alihankintakonepaja, joka valmistaa ruostumattomasta ja haponkestävästä teräksestä koneita, laitteita, koneenosia, säiliöitä ja putkistoja. Yrityksen toimintastrategiana on erityisosaaminen ja joustavat ...
 • Oksa, Maria (1997-04-16)
  Työn tavoitteena oli saavuttaa tiivis, termisesti ruiskutettutantaalipinnoite, jossa ei esiinny pintahuokoisuutta. Huokoisuudenpoistamiseksi käytettiin isostaattista kuumapuristusta sekäpseudoHIP -käsittelyä.
 • Korhonen, Tommi (1999-04-14)
  Työssä tutkitiin nopeisiin elektronisiin kameroihin perustuvaa plasmaruiskutusprosessin diagnostiikkaa. Tutkittiin sopivia menetelmiä pinnoitehiukkasten ominaisuuksien mittaamiseen lennon aikana ja tiedon reaaliaikaiseen ...
 • Hakala, Erkki (1982)
  MHD-generaattori tarjoaa varteenotettavan mahdollisuuden pyrittäessä hyödyntämään fossiilisia polttoaineita. Sen avulla päästään huomattavasti parempaan hyötysuhteeseen nykyisiin lauhdevoimalaitoksiin verrattuna. Generaattorin ...
 • Tonteri, Petri (1996-08-21)
  The fracture of paper has been studied intensively during past decades. However the inhomogeneous mass distribution of paper make it a difficult material to study theoretically. Huge computational resources of computers ...
 • Huutola, Saila (2002-12-11)
  Tässä työssä tutkittiin rodiumin ja platinan synergiaefektejä kohdeyrityksen valmistamista gamma-alumiinioksiditukiaineisista Rh- ja Pt-Rh-katalyyttinnäytteistä käyttäen röntgenviritteistä fotoelektronispektroskopiaa (X-ray ...
 • Yeung, Shiu Yu (2014-06-04)
  PLAYABLE GROUNDS is proposed to enhance the walkability in a city by introduction of “playgrounds for public”- an integration of playgrounds and existing city fabrics without any fundamental urban structures changes. The ...
 • Mikkolainen, Kirsi (2008-01-16)
  Diplomityön tarkoituksena oli tutkia pulssilaserpinnoitusmenetelmällä valmistettujen yttriumstabiloitujen zirkoniumoksidi-kalvojen kulutuskestävyyttä. Kalvojen valmistukseen käytettiin kolmea eri parametria, jotka erosivat ...
 • Tuppurainen, Antti (2011-11-09)
  Perinteisesti pneumaattisen järjestelmän asemasäätö on toteutettu proportionaali- ja servoventtiileillä. Uutena vaihtoehtona perinteisille säätötavoille on nelitie-digitaaliventtiilijärjestelmä, joka sisältää neljä ...
 • Itäsalo, Antti-Ville (2010-07-02)
  Tässä työssä suunniteltiin pneumaattinen liikealusta Tampereen teknillisen yliopiston konstruktiotekniikan virtuaalilaboratorioon. Virtuaaliympäristön tarkoituksena on tuottaa sellaisia aistimuksia, että hän kokee olevansa ...
 • Kreutzer, Joose; Ikonen, Liisa; Hirvonen, Juha; Pekkanen-Mattila, Mari; Aalto-Setälä, Katriina; Kallio, Pasi (2014)
  This paper introduces a compact mechanical stimulation device suitable for applications to study cellular mechanobiology. The pneumatically controlled device provides equiaxial strain for cells on a coated polydimethylsiloxane ...
 • Heiskanen, Tuomas (2015-04-08)
  Restless legs syndrome is neurological disorder that causes unpleasant sensations in the limbs, usually legs. These sensations can cause an irresistible urge to move the legs. Moving the affected limb can relieve the ...
 • Halttunen, Sakari (1986)
  Tässä työssä on kartoitettu vuosina 1960...1980 Suomessa rakennetut pohjapadot. Lisäksi on luotu perusteet rakennettujen pohjapatojen tarkkailun ja kunnossapidon järjestämiseksi sekä uusien pohjapatojen suunnittelun ja ...
 • Nyman, Pasi (2010-06-02)
  Päiväkotien toiminta on muuttunut vuosikymmenten aikana paljon. Lapsimäärien kasvu ja ryhmäkokojen kasvaminen ovat suurimmat haasteet tällä hetkellä. Päiväkotien pohjaratkaisut vaikuttavat olennaisesti päiväkodin ...
 • Antola, Satu (1998-02-11)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kalkkikivisuodatusta nopeamman ja tehokkaamman kalkkikivipohjaisen alkalointimenetelmän kehittäminen. Tutkimuksen pilot-kokeet tehtiin Ahveniston pohjavedenottamolla Ylöjärvellä.
 • Molarius, Riitta (1993)
  Sekä pohjaveden että pohjavesialueiden nopeasti kasvavan käytön vuoksi tulee pohjaveden hyvä laatu ja riittävä määrä turvata. Jotta pohjavettä uhkaavilta vaaroilta voitaisiin suojautua, tulee pohjavesialueelta tehdä ...
 • Lehtonen, Marjatta (1983)
  Mäntän kaupungin vedenhankinta tyydytetään nykyään Raja-ahon pohjavesialueelta saatavalla pohjavedellä (n. 500 m3/d) ja kohdeyritykseltä ostettavalla kemiallisesti käsiteltävällä pintavedellä (n. 1 000 m3/d). Vedentarpeen ...
 • Alen, Hannu (1986)
  Karkearakeisten moreenien esiintymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat kallioperän eri ominaisuudet, jäätikön eroosion ja kuljetuksen luonne sekä kuljetusmatkan pituus. Alueen topografia ja sijainti korkeimman rannan tasoon ...
 • Härkönen, Petteri (1999-05-12)
  Työssä on luotu yksikkö rakennuksiin tehtävien kuntotutkimusten kenttä- ja laboratoriotutkimuksia varten. Yksikölle on myös suunniteltu kaupallista toimintaa varten tarpeelliset valmiudet. /Kir10
 • Tuormaa, Antti (1996-05-22)
  Diplomityö perustuu ehdotukseen, joka osallistui syksyllä 1995 käytyynarkkitehtikilpailuun, jonka tarkoituksena oli suunnitella Pohjoismaidenyhteinen suurlähetystökokonaisuus Berliinin Tiergarteniin.