.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Simpura, Antti (1985)
  Tämä työ on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa tutkitaan tietokoneen hyväksikäyttöä hydraulijärjestelmien ja -komponenttien suunnittelussa ja analysoinnissa. Työn lähtökohtana on ollut Ruotsista hankittu simulointiohjelma, ...
 • Hörkkö, Jari (2000-03-15)
  This thesis is concerned with the study and investigation of the traditional least squares identification method based on the prediction error. The drawbacks and weaknesses of the traditional approach have been a major ...
 • Panula, Meeri Lotta (2012-06-06)
  Matematiikan verkko-opetukseen voidaan tuoda lisäarvoa tarjoamalla opiskelijoille automaattisesti tarkastettavia matematiikan tehtäviä. Tässä työssä tarkastellaan tällaisten tehtävien luomista STACK-järjestelmällä. Työn ...
 • Tukiainen, Ilkka (1990)
  La Defense - uusi Pariisin kaupunginosa toimistoille ja liiketiloille - on vanhan historiallisen akselin teräksinen, betoninen ja lasinen pääte. Akseli alkaa Le Louvresta ja jatkuu läpi Place La Concorden ja La Arc ...
 • Bergius, Liisa (1990)
  Diplomityö pohjautuu kansainväliseen opiskelijasuunnittelukilpailuun tehtyyn kilpailuehdotukseen. Tehtävänä oli suunnitella hypoteettisen sijoituspakin, SFI:n päämaja Pariisiin, La Defense'ään. Pariisin historiallinen ...
 • Pollari, Matti (2006-03-08)
  Parkanon Kuivasjärven pinta-ala on 653 hehtaaria ja se on Parkanon suurin järvi. Vedeltään se on ruskeavetinen humusjärvi ja sen keskisyvyys on noin 3,7 metriä. Pääasiallisesti sen käyttömuoto on virkistyskäyttö, kuten ...
 • Piche, Robert (2010)
  Partial differential equations (PDEs) are used to model physical phenomena involving continua, such as fluid dynamics, electromagnetic fields, acoustics, gravitation, and quantum mechanics. They also arise as mathematical ...
 • Happonen, Matti (2012-10-26)
  Concerns about oil price, the strengthening climate change and traffic related health effects are all reasons which have promoted the research of renewable fuels. One renewable fuel candidate is diesel consisting of ...
 • Nurminen, Henri; Ristimäki, Anssi; Ali-Löytty, Simo; Piché, Robert (2013)
  We present a real-time particle filter for 2D and 3D hybrid indoor positioning. It uses wireless local area network (WLAN) based position measurements, step and turn detection from a hand-held inertial sensor unit, floor ...
 • Husu, Hannu; Mäkitalo, Jouni; Laukkanen, Janne; Kuittinen, Markku; Kauranen, Martti (2010)
  We present an extensive experimental and theoretical study of the particle plasmon resonances of L-shaped gold nanoparticles. For the small characteristic size of the particles, we observe more higher-order resonances than ...
 • Lahtimo, Marjo (2002-01-16)
  Tämä kohdeyritys valmistaa sekä öljy- että kaasupolttimia. Työn pääpaino oli suuren, useita polttimia sisältävän kattilan öljyn poltossa syntyvien kiintoaineiden muodostuksen mallinnus ja simulointi ja niiden vaikutus NOx ...
 • Savolainen, Kai (1991)
  Kaksifaasivirtauksissa faasien välillä on vuorovaikutusta, mikä näkyy perusvirtausaineen turbulenssissa. Tässä työssä on tutkittu pienten partikkelipitoisuuksien vaikutusta pystysuoran ilmavirtauksen turbulenssiin kahdella ...
 • Hyytinen, Kristiina (2001-10-17)
  Työn tarkoituksena on parantaa PILEXP-ohjelmaa, jota käytetään ydinreaktorionnettomuudessa suojarakennuksen pohjalle syntyvän partikkelikeon kuivumisprosessin analysointiin. PILEXP-malli on ohjelmoitu käyttämällä FORTRANia, ...
 • Kuisma, Taneli (2000-03-15)
  Työssä on etsitty käyttökelpoisia ja luotettavia menetelmiä vesihydrauliikan partikkelilaskentaan. Lähtökohtana on käytetty pääasiassa öljyhydrauliikan partikkelilaskentaa, mutta myös vesi- ja ympäristötekniikassa käytettyjen ...
 • Ristimäki, Anssi (2013-05-06)
  Verrattuna käyttäjän tai vastaanottimen paikantamiseen ulkona, sisätilapaikannuksessa vaaditaan erityistä tarkkuutta, jotta käyttäjä voidaan paikantaa esimerkiksi oikeaan huoneeseen. Partikkelisuodatinta käytetään yleisesti ...
 • Käppi, Sami (2002-11-13)
  Objective of this study is to describe partnership as well as special characteristics of services and service-based business from industrial company's point of view. Empirical part of the study focuses on analysing two ...
 • Hilliaho, Kimmo (2010-09-08)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää parvekkeen lasituksen energiataloudellisia vaikutuksia kenttätutkimusten ja tietokonesimulointien avulla. Kenttämittauksin selvitettiin yhdestä kohteesta yksityiskohtaisesti ...
 • Hynninen, Mika (1998-04-15)
  Tutkimuksen päätavoitteena ovat olleet parvekkeiden uusimistarpeen ja käytettyjen uusimistekniikoiden selvittäminen, uusimisen taloudellisuuden arviointi sekä purkutekniikoiden kehittäminen.
 • Siljander, Lauri (2010-06-23)
  Elektroniikan tuotantotekniikoista kääntösiruliitos on vanha, alun perin jo 1960-luvulla kehitetty teknologia, joka on kuitenkin vasta 2000-luvulla tullut yleisempään käyttöön elektroniikkatuottajien laitteistoinfrastruktuurin ...
 • Kumpulainen, Susanna (2006-05-10)
  Lääketieteelliset komponentit on suojattava kosteudelta, kaasuilta ja kemikaaleilta. Vaatimukset voidaan saavuttaa pinnoituksen avulla. Pinnoitteilta vaaditaan pitkäaikaista yhteensopivuutta ja ei-reaktiivista vuorovaikutusta ...