.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tanhuanpää, Veli-Pekka (1996-06-05)
  Työn tavoitteena oli luoda malli todellisesta rakennushankkeen kokorakentamisprosessista siten, että se toimii viitemallina sekä auttaa yleis-ten prosessimallien laadintaa.
 • Lehtonen, Jari (1990)
  Tässä tutkimuksessa on kehitetty erityisesti ATK-avusteista tuotannonsuunnittelua ja -ohjausta palveleva uudisrakentamisen mallitoimintaverkkojärjestelmä. Tarkastelun kohteeksi on valittu erityisesti liike- ja toimistorakennukset. ...
 • Hämäläinen, Keijo (2001-11-14)
  Kohdeyrityksen toimintajärjestelmä perustuu prosessipohjaiseen johtamiskulttuuriin. Prosessijohtamisen ajattelutapa käyttää organisaatiorajojen ylittäviä toimintaketjuja eli prosesseja. Prosessimaisen toimintatavan ansiosta ...
 • Pajumäki, Timo (1991)
  Tämä diplomityö kuuluu osana yhteistyöprojektiin, joka käsittelee AES-ohjelmistoa ja sen soveltamista tietokoneavusteiseen suunnitteluun Suomessa. Elementtimenetelmän (FEM) käyttö rakenteiden analysoinnissa on tietokoneiden ...
 • Olli, Katri (1998-04-15)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kirjallisuustutkimuksen sekä teoreettisen ja laskennallisen tarkastelun avulla rakenteiden kosteusteknistä toimivuutta. Kosteustekniseen toimivuuteen otettiin huomioon lämpötilä sekä ...
 • Vesterinen, Juha (2013-02-06)
  Tutkimus laadittiin suunnitteluohjeen pohjaksi. Tutkimuksessa esitellään tietoja, joita tarvitaan kuumiin terästeollisuuden käyttöolosuhteisiin sijoittuvien rakenteiden ja rakenteita suojaavien menetelmien suunnitteluun. ...
 • Sorjonen, Kari (1986)
  Tässä diplomityössä esitetään VTT:n Otaniemen tutkimuslaitoksen rakenteiden testaushallin jännitysalustojen suunnittelu mitoituksineen. Jännitysalustat toimivat rakenteiden raskaiden testausten järjestelyalustoina, joita ...
 • Kosonen, Katariina (1996-05-22)
  Rakuunamäki on 1889-1893, pääosin punatiilestä rakennettu kasarmialueLappeenrannassa, aivan keskustan länsipuolella. Uudessakäyttösuunnitelmassa Rakuunamäki on liitetty kaupunkiin yhtenäkaupunginosana. Kasarmialueelle on ...
 • Samad, Syed Abdul (2013-05-08)
  Learning classifiers from imbalanced or skewed datasets is an important topic, aris- ing very often in practice in classification problems. In such problems, almost all the instances are labeled as one class, while very ...
 • Machaj, Juraj; Brida, Peter; Piché, Robert (2011)
  This paper describes a novel RSS rank based fingerprinting algorithm for indoor positioning. Because RSS rank is invariant to bias and scaling, the algorithm provides the same accuracy for any receiver device, without the ...
 • Manninen, Erkki (1981)
  Rannikkotykistön tulenkäyttö edellyttää yhä nopeampaa päätöksentekoa. Tähän ovat vaikuttamassa sekä käyttöön otettu, automaattiseen tietojen käsittelyyn perustuva johtamisjärjestelmä että hyökkääjän toiminnan nopeutuminen. ...
 • Leppiö, Sami (1999-01-13)
  In this thesis, a rapid system prototyping method using combined DSP/FPGA platform is introduced. A new design flow using a sample design case from system level to the platform is introduced and tested. The combined DSP/FPGA ...
 • Hemmilä, Samu; Cauich-Rodriguez, Juan V.; Kreutzer, Joose; Kallio, Pasi (2012)
  This paper describes rapid, simple, and cost-effective treatments for producing biocompatible and long-term hydrophilic polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces identified in an experimental study investigating 39 treatments ...
 • Peltonen, Juha (1990)
  Tämä diplomityö liittyy pohjoismaiseen yhteistyöprojektiin, johon osallistuvat TTKK ja kaksi tutkimuslaitosta (SINTEF ja Swedish Institute for Metals Research) sekä kolme teollisuusyritystä. Projektin tavoitteena oli uuden ...
 • Kinnunen, Reijo (1982)
  Tämän työn tarkoituksena on ollut pienen rakennusliikkeen tarpeisiin soveltuvan raportointijärjestelmän kehittäminen. Erityisesti on selvitetty tietokoneen käyttömahdollisuutta pienissä rakennusliikkeissä. Työn perustana ...
 • Sirkkola, Tatu (2008-05-07)
  Määritelty tuotemerkki on kohdeyrityksen, tietotekniikkayrityksen, kehitetty työjonon hallinnointijärjestelmä. Tuotemerkin arkkitehtuuri on suunniteltu mahdollisimman laajennettavaksi ja muunneltavaksi uusien, järjestelmään ...
 • Juhela, Timo (2000-06-07)
  Työn ensisijaisena tavoitteena oli luoda kohdeyritykselle kattava tuotannon raportointijärjestelmä. Kehitettävän raportointijärjestelmän tehtäviksi määriteltiin tehtaan ja sen eri verstaiden toimintojen ohjauksen avustaminen ...
 • Blomqvist, Annika (1996-05-22)
  DDR:ssä tuotettiin toisen maailmansodan jälkeen noin 2,2 miljoonaa asuntoa.Nykyään elementtilähiöt eivät vastaa käsitystä hyvästä asuinympäristöstä.Asuntojen määrä lähiöissä on liian suuri, jotta rakennukset voitaisiinpurkaa. ...
 • Mäkivirta, Aki (1985)
  Rasituskokeen aikana tallennettavan elektrokardiografian (EKG) käsittely muodostaa vaativan mittausteknisen ongelmakentän. Häiriötaso on usein korkea. Osa häiriöistä sattuu EKG:n informaatiokaistalle. Häiriöitä on mahdotonta ...
 • Yli-Kovero, Tuomo (2002-04-10)
  Tavoitteena oli selvittää raskaan ajoneuvoakseliston käytöstä tuotteen loppukäyttäjälle syntyvät kustannukset. Analyysin kohteena oli puutavara-auton vetävä teliakselisto. Kustannusten laskentaan sovellettiin Tekesin ...