.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Järvi, Risto (1981)
  Mikroprosessorien ohjelmoinnissa kehittyneiden ohjelmointikielten merkitys on kasvanut mikroprosessorien suorituskyvyn myötä. Pascal on saavuttanut suurta suosiota mikroprosessorialan harrastajien keskuudessa, mutta sen ...
 • Laitinen, Antti (2002-03-13)
  This thesis concentrates on the TUTPIS SDL model and its design process together with the simulations conducted with the model. In addition, real-time simulations executed with the TUTMAC protocol are discussed. A special ...
 • Kosonen, Jarmo (1998-02-11)
  Diplomityön aiheena oli vesien monitorointiin soveltuvan passiivikeräimen kehitystyö. Työ jakautuu kirjallisuusselvitykseen ja laboratoriokokeisiin.
 • Kilpeläinen, Vili (2016-03-09)
  Energiankulutuksen vähentäminen ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käyttö rakennusalalla ovat tällä hetkellä tärkeitä toimenpiteitä. Käytännössä tämä näkyy rakentamisessa tiukentuneina energiatehokkuusvaatimuksina. ...
 • Aittokallio, Eemeli (2008-04-09)
  Työn tarkoituksena on suunnitella ja valmistaa passiivinen resonanssianturi biopotentiaalien mittaukseen. Tavoitteena on saada mitattua biopotentiaaleja langattomasti muutaman senttimetrin etäisyydeltä anturilla, jolla ei ...
 • Kivistö, Samuli (2006-09-13)
  In this thesis, manufacture and use of optical fiber couplers and tapered optical fibers in fiber lasers have been considered. During the work various fiber couplers and tapers were manufactured, characterized and used in ...
 • Jokinen, Juhani (2016-04-06)
  Passive intermodulation (PIM) is a phenomenon which occurs when at least two signals are fed into a nonlinear passive device or circuit. Sources for PIM can be divided into two groups, nonlinearities in metal junctions and ...
 • Järvenpää, Heini; Mäkinen, Saku; Seppänen, Marko (2011)
  The use of multiple indicators in analyzing technological developments and exploiting the increasing availability of information has been recommended widely in order to decrease systematic biases between single measures. ...
 • Matila, Tuomas (2001-06-06)
  Työssä tutkitaan kuuden telekommunikaatiolaitteita valmistavan yhtiön patentointiaktiivisuutta. Tutkimuksen kohteena ovat valmistuksen kehittämiseen liittyvien keksintöjen patentointi sekä kohteena olevien yhtiöiden ...
 • Wåghals, Janne (2003-06-04)
  Pääasiassa patentti-informaatiota voidaan yrityksessä hyödyntää kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe on tuotekehitysvaihe, jolloin tutkitaan tekniikan tasoa ja omien keksintöjen uutuutta. Toinen vaihe on valmistus ja ...
 • Anttila, Tuomo (2006-02-08)
  Yritysten kannalta relevanttien patenttien määrän kasvu lisää patentinloukkausriskin suuruutta samoin se lisää lisää myös niiden valvontaan, kuten kilpailijoiden patenttien seurantaan liittyviä haasteita.Työn tavoitteena ...
 • Ghiasi, Ali (2012-12-05)
  The purpose of the work is to assess the performance and further improve a solution to the problem of autonomous robot optimal path planning under uncertainty. The path finding happens on a 2D plane modeled by an overlaid ...
 • Jylhä-Ollila, Simo (2016-06-08)
  Since the economic crisis in 2008, the Finnish economy has not managed to pick up on its previous tracks and the challenges have been under discussion in the recent times. The challenges can be seen especially in the Finnish ...
 • Vartiainen, Toni (1999-05-19)
  Työssä rakennettiin uusi laite korvaamaan vanhentunut versio. Uudessa versiossa toteutettiin ominaisuuksia, joita vanhassa laitteessa ei ollut. Rakennettu laite myös testattiin käytännössä magneettikuvausympäristöissä ...
 • Zabihi, Morteza (2013-06-05)
  Over recent years, due to the increase in the epileptic patient population, issues of diagnosing and treatment of epilepsy have become more and more prominent and much research has been done in this field in consequence. ...
 • Välimäki, Antti (2011-06-10)
  Globalization is a general trend in the world which will also affect the way software is developed and the kinds of organization which will make this development. Global Software Development (GSD) offers new benefits but ...
 • Hautamäki, Juha (2005-02-04)
  Software engineering aims at techniques for producing better software products with less resources. A central concept for achieving this goal is a product line architecture. Frameworks are a popular object-oriented way to ...
 • Alho, Pekka; Rauhamäki, Jari (2013-10)
  This paper presents three software patterns that can be used to improve control system dependability by implementing a decoupled architectural design with supporting fault handling. The decoupled architecture can also be ...
 • Kohtanen, Jussi (1990)
  Tutkimuksessa on vertailtu päällystekiviainesten kulutuskestävyyden tutkimiseen soveltuvien laboratoriomenetelmien käyttökelpoisuutta ts. kuinka luotettavasti ko. laboratoriomenetelmät kuvaavat tiessä tapahtuvaa kulumista. ...