.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Vesanto, Heli (2000-02-09)
  Työ on osa Tekesin Rapid-hanketta. Tutkittavina kappaleina olivat kohdeyrityksen kaukosäädin, Campus-koesauva ja kolmiulotteinen kotelokappale.Tavoitteena oli etsiä mekaanisten ominaisuuksien välisiä korrelaatioita, jotta ...
 • Lainpelto, Jari (1997-11-12)
  Työssä selvitetään muotinvalmistus- ja ruiskuvaluprosessien vaikutuslopputuotteen mittoihin. Työ keskittyy kahteen erilaiseentapaustutkimukseen: ensimmäisessä kipinätyöstöllä valmistettava muotti japieni ohutseinäinen ...
 • Aho, Timo; Zenko, Bernard; Dzeroski, Saso (2009)
  Methods for learning decision rules are being successfully applied to many problem domains, especially where understanding and interpretation of the learned model is necessary. In many real life problems, we would like to ...
 • Ylikoski, Tero (2003-10-15)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää toimintamalli ja rajata reunaehdot rullaimen vaihtamiseksi 72 tunnissa. Lisäksi tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään potentiaalinen asiakasryhmä rullainasennukselle. Tutkimustuloksena ...
 • Alanen, Marko (1991)
  Osa postin kirjekuljetuksista kuljetetaan kuljetuslaatikoissa. Laatikot ovat kuljetuksen aikana rullalavakoissa siten, että yhdessä lavakossa on kaksi laatikkoa rinnakkain ja viisi päällekkäin. Laatikon maksimipaino on ...
 • Nieminen, Hannu (1990)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on ollut kehittää automaattisella paperirullan pakkauslinjalla sijaitsevaa taittolaitetta mekatronisesti ongelmattomampaan suuntaan. Taittolaitteen tehtävänä on taittaa pakkausmateriaalina ...
 • Ranta, Kari (1983)
  Tässä työssä on tutkittu keskiörullaajan paperin päänviennin automatisointimahdollisuuksia. Lähtökohtana on ollut valmis keskiörullaaja, jossa päänvienti on suoritettu käsiohjauksin. Keskiörullaajan paperinviennin ...
 • Järvinen, Mikko (2010-07-02)
  Asiakastarpeet ovat nykypäivän liiketoiminnassa elintärkeitä yrityksen toiminnalle. Tuotteiden kehitys tulee olla asiakaslähtöistä ja tavoitteena saavuttaa asiakastyytyväisyyttä. Asiakkaat ovat koko liiketoiminnan perusta, ...
 • Järä, Juha (2008-09-03)
  Suomen Akatemian GIM-huippuyksikköön kuuluvaan Älykkäät koneet -tutkimukseen liittyvässä projektissa suunnitellaan runko-ohjatusta pienkuormaajasta etäohjattu ja myöhemmin autonomisesti liikkuva. Diplomityössä käytiin läpi ...
 • Pulli, Riku (1999-01-20)
  Työssä kerättiin tietoa erilaisista teleoperointitekniikoista, valittiinniistä kiinnostavimmat ja suoritettiin vertaileva tutkimus niidensoveltuvuudesta runko-ohjatun kaivoskoneen operointiin.
 • Hämäläinen, Raimo (1992)
  Kohdeyrityksessä on käytetty NAPA-ohjelmistoa projektien alkusuunnittelussa ja lopullisten luovutusaineistojen tekemisessä. Ohjelmisto on tyypillinen erikoisalan asiantuntijan työkalu, joka perustuu pääasiallisesti ...
 • Vesa, Marita (1999-06-02)
  Kaksiosainen työ, ensimmäinen osa tarkastelee kolmea käsitettä, jotka ovat: kontrapunkti, määrittelemättömyys ja luonnonelementtien abstrahointi. Toisessa osassa kolmen puistopavilijongin suunnitelma Tampereen Pyynikille. /Kir09
 • Krappe, Marko (2001-06-06)
  Elektronisen kaupankäynnin osuuden päivittäistavarakaupassa arvioidaan kasvavan. Elektroniseen kaupankäyntiin ei kuitenkaan ole ollut olemassa järjestelmää, joka ratkaisisi ns. viimeisen kilometrin ongelman, eli tavaran ...
 • Ilvonen, Katariina (2008-06-04)
  Kohdeyrityksen Turun telakalla rakennettavaan maailman suurimpaan risteilyalukseen asennetaan kolme määriteltyä ruoripotkurijärjestelmää. Järjestelmiä on asennettu Turun telakalla aikaisemminkin, mutta vedenalaisten ...
 • Murtonen, Tapio (1995-01-18)
  Diplomityössä on tutkittu eri työstöparametrien, hiomanauhojen ja lastuamisnesteiden vaikutusta ruostumattoman teräksen nauhahionnassa. Hiontatulosta on arvioitu saavutettavan pinnanlaadun (keskipoikkeama ja maksimiprofi ...
 • Aho, Anne-Mari (2006-04-12)
  Ruostumaton teräs on hygieeninen ja helposti puhdistettava materiaali, mutta se ei kuitenkaan ole antibakteerinen. Seostamalla teräkseen voidaan lisätä funktionaalisia metalleja, jotka saavat aikaan antibakteerisuuden. ...
 • Prihti, Arttu (2008-12-18)
  Diplomityössä kehitettiin ja vertailtiin pientaloon soveltuvia yläpohjarakenteita. Vertailu suoritettiin kolmella eri rakennemallilla. Yksi malli perustui ruotsalaiseen kattotuoliin, joka on suunniteltu ruotsalaisen ...
 • Parviainen, Liisa (1982)
  Diplomityön tarkoituksena on luoda suunnitelma Tampereella sijaitsevaa yksityistä Ruotulan vanhainkotia varten. Vanhainkodissa on 50 hoitopaikkaa ja ne jakaantuvat kahdeksi osastoksi sekä nämä edelleen kolmeksi noin kahdeksan ...
 • Berhane, Worku (1984)
  Consistent with the international trend in developing countries, it is envisaged that low-cost technologies will play the major role in rural water supplies in Ethiopia. Hand-dug wells will probably continue to be the main ...
 • Talonpoika, Esko (1997-06-04)
  Työ perustuu Ruusutorpan koulun yleiseen suunnittelukilpailuun tehtyynehdotukseen. Tekijän mukaan avoimmuuden käsite on ohjaillut pohjapiirrostensyntymistä. Rakennus liittyy matalien nurmikattoisten siipien avullametsänreunaan, ...