.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Laakso, Risto (1993)
  Työn tavoitteena oli selvittää, soveltuvatko polyeteenillä (PE) käytetyt pienen mittakaavan materiaalitestit myös polypropeenin (PP) testaukseen. Lisäksi pyrittiin kehittämään polyeteenin testaustausmenetelmiä ja kartoittamaan ...
 • Rajala, Hanna (2008-09-03)
  The target of the study was to explore the possibility of enhancing the adhesion of polypropylene in axtrusion coating by blending functional polymers into the base material. These polymers are added in order to introduce ...
 • Kiema, Pia (1997-12-10)
  Työssä tutkitaan kahden uuden biohajoavan polymeeriseoksenruiskuvaluparametrejä ja muita tekijöitä. Ruiskuvaletun materiaalin rakennekoostuu kahdesta faasista, tärkkelysasetaatista ja selluloosa-asetaatista.
 • Jaatinen Janne (1996-11-20)
  Työssä on kehitetty menetelmä, jolla voidaan arvioida polyuretaanillasisäpuolelta lisälämmöneristetyn rakennuksen korjausten onnistumista.Tutkimuksen kohteena oli 12 korjauskohdetta. Lisäksi selvitettiinpolyuretaanin ...
 • Viitanen, Antti (2012-04-04)
  Tämän työn tavoitteena oli kehittää polyuretaanieristeinen teräsrakenteinen pientaloseinäelementti ja tutkia sen rakennusfysikaalista toimivuutta sekä luoda periaateratkaisut elementin liitoksista ja yksityiskohdista. ...
 • Lemmetyinen, Anna (1999-12-08)
  Työssä tutkittiin lämpötilan, paineen, ajan, liimapinta-alan, liimasauman paksuuden ja seossuhteen muutosten vaikutusta liimasauman lujuuteen eri liimoilla. Lujuus määritettiin vetokokeella. Tuloksena saatiin kullekin ...
 • Poropudas, Maria (2011-05-04)
  PVC-muovi on yksi käytetyimmistä muovityypeistä Suomessa. PVC-muovin monipuolisen käytön seurauksena jätettä syntyy hajanaisesti, ja joitain vuosikymmeniä vanhoja sovelluksia päätyy vasta nyt ensimmäistä kertaa jätteeksi. ...
 • Valkealahti, Elli (2009-01-14)
  Työ liittyy poralaitekoulutuksen kehitysyhteistyöhön, jossa ovat mukana kohdeyritys sekä Tampereen teknillisen yliopiston matematiikan laitos ja hypermedialaboratorio. Työssä kehitettiin uusia näkökulmia simulaattoriharjoituksen ...
 • Öljymäki, Marko (1997-06-04)
  Ohjeistusta vaakakuormitettujen rakenteiden, kuten liikennemerkkien,opastintaulujen, valo- ja sähköpylväiden sekä meluseinien perustamisesta japerustusten mitoittamisesta.
 • Pakarinen, Markus (2012-08-15)
  Työn tarkoituksena oli löytää erilaisia hydraulijärjestelmätason ratkaisuja kallionporaus-laitteen ohjaushydrauliikan toteuttamiseen ja valita lopulta kaksi parasta toteutusvaih-toehtoa. Tarkastelukohteena oli Sandvik ...
 • Norri, Tuomas Henrik (2015-10-07)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää analysoivan porauksenaikaisen mittauksen sovelluksen (MWD-analyysisovellus) arvopotentiaaleja kalliotilarakentamisessa. Lisäksi pyrkimyksenä oli löytää sovellukselle ...
 • Hokkanen, Ilkka (2009-02-04)
  Työn tavoitteena oli kehittää tiedon keräämistä ja käsittelyä helpottava konsepti. Tieto on takymetrimittauksista, joita suoritetaan tunneliporauslaitteen porauskaavioperusteisen puomien automaattipaikoituksen tarkkuuden ...
 • Aho, Lasse (2012-05-09)
  Sähkönjakeluverkkoliiketoiminta on luvanvaraista monopolitoimintaa, jossa ei ole luontaista kilpailun kautta tulevaa painetta hintojen kurissa pitämiseen ja palveluiden kehittämiseen. Hinnoittelun reunaehdot tulevat ...
 • Jokiainen, Riikka (2003-06-04)
  Työn tavoitteena oli selvittää yhdeksän merkittävimmän porilaisen teollisuuslaitoksen ympäristökuormituksen ja -vaikutusten kehitys 1980- ja 1990-lukujen aikana. Ympäristövaikutusten lisäksi työssä tarkastellaan ...
 • Haakana, Pekka (1982)
  Työssä tutkittiin Porin kaupungin sähkölaitoksen keskijänniteverkon siirtokykyä ja päämuuntajatehojen riittävyyttä sekä suojauksen toimintaa verkostovioissa vuoden huipputehon aikana. Työssä tutkittiin myös keskijänniteverkon ...
 • Korkiamäki, Kimmo (2004-05-12)
  TARKOITUS: Kehitetään Porin kaupungin talonrakennuksen vastuualueelle laatujärjestelmän runko jatkokäsittelyn pohjaksi. Kokonaisuudessaan talonrakennuksen vastuualueen laatujärjestelmä muodostuu laatukäsikirjasta, toiminta- ...
 • Hölttä, Pekka (1997-08-20)
  Työssä arvioidaan taloushallinnon kehittämismahdollisuuksia keskittyenohjaus- ja laskentamenetelmiin.
 • Koivuniemi, Sakari (1994)
  Tutkimuksen lähtökohtana olivat ongelmat ja puutteet verkoston häiriötilanteissa sekä saneerauksen suunnittelussa. Hankkeen tarkoitus oli tutkia Porin kaupungin vesijohtoverkoston hydraulista toimintaa sekä veden laadun ...
 • Mäkelä, Unto (1991)
  Diplomityössä tutkitaan Porin luotojen alueen maankäyttöä. Työ liittyy Porin kaupungissa tehtävään yleiskaavan tarkistukseen. Suunnittelualue sijaitsee Kokemäenjoen suistossa. Joki haarautuu keskellä kaupunkia ja suiston ...
 • Penttilä, Krista (2013-09-04)
  Porphyrinoids are macrocyclic molecules, of which porphyrins and phthalocyanines are examples of. Porphyrins share the same basic pyrrolic ring structure, as hemin and chlorophyll, where the four pyrroles are joined by ...