.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Laakkonen, Tuomo (1992)
  Teknillisen korkeakoulun Lahden toimintakeskukselle tietotekniikan hyödyntäminen on oleellinen osa toimintaa. Yrityksille tapahtuvaan palvelutoimintaan sisältyy suoraan ja välillisesti tietotekniikkapalveluja sekä ...
 • Nukarinen, Anu (2015-09-09)
  Diplomityöni aihe on päiväkotisuunnittelu. Työ jakautuu kahteen osuuteen, joista ensin tekemäni kirjallinen osuus on toiminut laatimani suunnitelman lähtökohtana. Kirjalliseen osuuteen keräämääni aineiston avulla ...
 • Luoto, Mikko (1982)
  Diplomityö käsittelee Päntäneen kylän kyläkuvan kehittämistä. Työn tavoitteena oli laatia kylän keskustasta suunnitelma, jolla luotaisiin suuntaviivat kyläkuvan säilymiselle ja tulevalle rakentamiselle sekä laadittaisiin ...
 • Salenius, Elina (2013-12-04)
  Tämän työn tarkoituksena on tehdä katsaus suomalaisten ydinvoimaloiden määräaikaistarkastuksiin ja niiden luotettavuuteen. Tavoitteena on määrittää, miten luotettavasti määräaikaistarkastuksissa havaitaan eri vikakokoja. ...
 • Javanainen, Päivi (1983)
  PB-laatta on liittorakenne, joka koostuu toisiinsa naulalevyin liitetyistä ohuesta betonilaatasta ja puuosista. Laatan betoniosa raudoitetaan keskeisesti betoniteräsverkolla. Puuosa on yleensä kertopuuta. PB-laatta sopii ...
 • Häikiö, Antti (2002)
  First three chapters of this thesis gives the reader some understanding of motion control of certain type assembly robots and rest of the thesis gives the reader a view of the IPE Mini Robot and its software. IPE Mini ...
 • Esteban, Pedro (1999-12-08)
  PC-Based control is a new way of control related to industial equipment. Its importance has been increasing remarkably in the last few years because of industry´s need to find new solutions for increasing productivity and ...
 • Saarimäki, Ville (2000-01-19)
  Tämä työ liittyy teknologian siirtoprojektiin, jonka tarkoituksena oli tuoda suomalaisten pien- ja keskisuurten yritysten tietosuuteen uusimmat trendit ja -tuotteet PC-pohjaisen ohjauksen saralta. Tämä diplomityö keskittyy ...
 • Kujanpää, Jyrki (2001-12-12)
  Erikoiskomponenttien ladontasolun PC-ohjaus: Komponenttien liitostavan mukaan komponentit jaetaan pintaliitoskomponentteihin ja läpiladottaviin komponentteihin. Lisäksi komponentit voidaan jakaa standardikomponentteihin ...
 • Eklund, Johan (1998-02-11)
  Työn päätavoitteena oli kehittää yleistettävä, analyyttinen kuvaus PC-palvelinten valintaprosessille sekä selvittää millaiseen kokoonpanoon ja ohjeispalveluihin kannattaa tällä hetkellä investoida, jotta palvelinta hankkiva ...
 • Laaksonen, Juha (1996)
  Työssä käsitellään teleoperoinnin eri tiedonsiirtotavat ja protokollatsekä käsitellään teleoperoitavan laitteiston ohjaustarvetta ja laitteistonliittämisongelmia.
 • Lepistö, Sari (1999-04-14)
  Työssä selvitettiin kahden PC-langan lämpötilapolku kontrolloidussa valssauksessa. Tarkastellaan lämpötilapolun sekä erityisesti ilmajäähdytyksen vaikutus mekaanisten ominaisuuksien hajontaan. Lankojen halkaisijat olivat ...
 • Paltemaa, Ilpo (1991)
  Työssä tutkittiin PC-valvomo-ohjelmistojen soveltuvuutta säätötekniikan opetukseen. Työn tuloksena on suunniteltu ja toteutettu kolme laboratoriotyötä, joissa pyritään havainnollistamaan säätötekniikan peruskäsitteitä. ...
 • Jokinen, Ville-Veikko (1999-01-13)
  TTUTWLAN on TTKK:ssa kehitetty langaton lähiverkko. Työssä esitelläänPCI-liitynnän toteutus langattomaan TUTWLAN-lähiverkkosovittimeen.
 • Kuusilinna, Kimmo (1996-03-20)
  Työssä toteutettiin PCI-väyläliityntä TTKK:n elektroniikan laitoksellakehitettyyn yleiskäyttöiseen neurotietokoneeseen.
 • Silfverhuth, Simo (2001-12-12)
  Kannettavien, taskukokoisten tietureiden, PDA-laitteiden, ominaisuudet ovat kehittyneet viime vuosina, näytöt ovat muuttuneet värillisiksi ja Internetin käyttäminen niiden avulla on jo suhteellisen vaivatonta. Myöskin ...
 • Kaisalmi, Pirkko (1999-08-18)
  BACKGROUND: The increased popularity of wireless communication and rapid development of technology has increased the amount of features in mobile phones and accelerated the development process.The accelerated development ...
 • Kuncova-Kallio, Johana; Kallio, Pasi (2006)
  Poly(dimethylsiloxane) also known as PDMS is used in a wide range of biomedical applications. These range from implants through catheters to soft contact lenses. Therefore, it is understandable that PDMS has been extensively ...
 • Afrasiabi Gorgani, Saeed (2014-05-05)
  Modern wireless communication systems employ multicarrier waveforms, such as the widely-used Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) and the recent OFDM with Offset-QAM (OFDM/OQAM) schemes. An inherent characteristic ...
 • Bojja, Jayaprasad; Collin, Jussi; Särkkä, Simo; Takala, Jarmo (2015-04)
  Localization in global navigation satellite system denied environments using inertial sensors alone, or radio sensors alone or a combination of both are the currently active research topics. The current research works ...