.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kulmala, Ilpo (1983)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, voidaanko seripainoissa painamisen yhteydessä vapautuvien liuotinainehöyryjen leviämistä työtilaan vähentää kohdeilmanvaihdon avulla. Puoliautomaattiseen silkkipainokoneeseen asennettiin ...
 • Salomaa, Tero (1999-03-10)
  Työssä on kehitetty algoritmit silmukoidun sähkönjakeluverkon tehonjaon sekä vikavirtojen laskemiseksi. Tehonjakolaskentaan käytetään Newtonin iteraatiomenetelmää sekä Krylov-ratkaisijoita. Vikavirrat on ratkaistu symmetrisessä ...
 • Siukola, Lauri (2008-06-04)
  Diplomityössä tutkittiin teollisuusnostureiden nopeussäädettävien moottorikäyttöjen teho-ominaisuuksia ja energiankulutusta. Tutkimuksen tavoitteena oli määrittää asennusnosturin noston ja siirtoliikkeiden energiankulutus ...
 • Murtola, Esa (1990)
  Siltanosturin pääkannatin valmistetaan ohuista teräslevyistä hitsaamalla. Nämä levyt muodostavat suorakulmaisen kotelorakenteen. Tässä työssä kotelorakenteen painoa minimoidaan valitsemalla levyjen mitat siten, että palkin ...
 • Ursinus, Jorma (1991)
  Helsingin ja Hämeenlinnan välisen moottoritien Riihimäen ja Hämeenlinnan välisen tieosan rakentaminen on aloitettu vuoden 1990 lopulla. Se avataan liikenteelle lokakuussa 1992. Moottoritie on osa valtatie kolmea, joka ...
 • Rantanen, Kirsti (1996-05-22)
  Kohdealue sijaitsee Kruununhaan, Kallion ja Sörnäisten kaupunginosienrajalla. Näitä erottaa toisistaan Siltavuorensalmi. Siltavuorensalmenvesimaisematilaa on käsitelty yhtenä kokonaisuutena niin visuaalisesti kuintoiminn ...
 • Snicker, Teija (1982)
  Tässä tutkimuksessa tarkastellaan siltojen painorajoitusten vaikutusta kuorma-autojen kuormien kokoon tai niiden käyttämiin kuljetusreitteihin. Samalla esitetään menetelmä painorajoitteisten siltojen liikennetaloudellisten ...
 • Kiiskilä, Anu (1997-01-22)
  Työssä esitetään siltojen perustusten geoteknisen mitoituksen vertailutielaitoksen ja eri Eurocodien sekä niiden kansallisten soveltamisohjeidenmukaan. Mitoitus on tehty seitemälle todelliselle sillalle. Vertailunmukaan ...
 • Suoniemi, Jouko (1993)
  Suomessa on käytettävissä useita erilaisia tukiteline- ja muottijärjestelmiä, jotka soveltuvat niin talon- kuin sillanrakennuskohteisiin. Sillanrakennuksessa käytetään kuitenkin yleisimmin sahatavarasta rakennettuja ...
 • Heinonen, Saara (2012-11-07)
  Silver is highly toxic for microorganisms but harmless for humans. Silver is used in many different applications to reduce and prevent microbial growth. In this thesis dissolution of silver in aqueous environments and the ...
 • Helen, Marko (2009-06-11)
  Personal multimedia databases contain thousands of items and other databases on the Internet may contain even billions of items. Finding a particular item manually from such databases becomes overwhelming and thus automatic ...
 • Suominen, Mikko (2013-06-05)
  Thousands of tons of pharmacologically active ingredients are used annually. The compounds end up into the environment either directly or from wastewater treatment plants. Also pharmaceutical factories generate point source ...
 • Viitanen, Timo; Jääskeläinen, Pekka; Esko, Otto; Takala, Jarmo (2013)
  Digital Signal Processing (DSP) algorithms on low-power embedded platforms are often implemented using fixed-point arithmetic due to expected power and area savings over floating-point computation. However, recent research ...
 • Häkkinen, Antti (2011-12-07)
  This work presents a simulator for modeling evolving cell populations. The gene network dynamics are simulated using a delayed stochastic simulation algorithm at single event and single molecule level. Moreover, modeling ...
 • Yuste Mascaró, Alejandro (2013-05-08)
  According to the Open Source Initiative, Open Source Software (OSS) can be defined by ten criteria. The most important and relevant ones are the free redistribution of the software, the inclusion of the source code and the ...
 • Salminen, Kari (1994)
  Maanpäällinen digitaalinen televisiojärjestelmä vaatii tehokkaan modulaatiomenetelmän, jotta digitaalinen informaatio voitaisiin siirtää häiriöttömästi lähetysasemalta vastaanottimiin. 60-luvulla digitaalisia modeemeja ...
 • Niemi, Piia (2006-01-18)
  The chemical pulp has important role in paper making as it helps by giving the paper higher strength and quality compared to traditional mechanical mass. Chemical pulping process can be divided into two main categories, ...
 • Kolehmainen, Jari (2013-03-06)
  Työn päämääränä oli esittää laskennallinen CFD-malli apukaasuvirtaukselle laser leikkauksessa. Mallin tarkoituksena on auttaa apukaasusuutinten suunnittelussa. Työssä käsiteltiin myös apukaasun roolia laser leikkauksessa, ...
 • Hollen, Philipp von (1998-06-03)
  The thesis is separated into five parts: The first deals with empirically found correlations of important spray characteristics, in the second part the TAB-model is introduced, the third part concerns with TAB-constant studies.
 • Pajunen, Kimmo (1991)
  Lähitulevaisuudessa toteutuva täysin digitaalinen puhelin- ja dataverkko ISDN (Integrated Services Digital Network) tarvitsee toteutuakseen synkronisen tietoliikenneverkon. Uusi SDH-systeemi (Synchronous Digital Hierarchy) ...