.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ruupansalo, Juhana (2009-04-08)
  Työn tavoitteena oli kehittää tuotteistettava ratkaisu sellutehtaan prosessiraportointia varten. Työssä käsitellään raportointiratkaisun toteutusta sellutehtaan prosessien, tuotteistamisen, asiakastarpeiden ja projektivaiheiden ...
 • Palojärvi, Esa (1987)
  Tämä työ kuuluu osana metsäteollisuuden polttoainekäytön tehostamisprojektiin, jota on tehty VTT:n kotimaisten polttoaineiden laboratoriossa. Työn tavoitteena oli selvittää sellutehtaalla osapuun kuorinnassa syntyvän jätteen ...
 • Kanerva, Ilkka (1981)
  Tässä selvityksessä tarkastellaan Kajaanin lentoaseman pääkiitotien routavaurioiden korjausvaihtoehtoja ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Routavaurioiden korjauksella voidaan myös parantaa kiitotien länsipään heikkoa ...
 • Sivonen, Kyösti (1982)
  Tämän kirjallisuustutkimuksena tehdyn työn tavoitteena on antaa yleiskatsaus sähköautotekniikasta ja käsitellä sähköauton toimintaan vaikuttavia tekijöitä ja siten helpottaa sähköauton suunnittelua. Sähköauton toteutusva ...
 • Yrjölä, Jorma (1982)
  Työssä on tarkasteltu Suomen teollisuuden kunnossapidon ongelmia ja nykytilaa. Työ tehtiin kolmessa vaiheessa. Ensiksi tutustuttiin alan kirjallisuuteen ja muutaman yrityksen kunnossapitoon sekä tehtiin kyselykaavakkeet. ...
 • Kukkonen, Martti (1985)
  Nykyaikaisessa sairaalassa on lukuisia tietojenkäsittelyyn pystyviä laitteita. Syntyvän tietomäärän tehokas hyödyntäminen edellyttää suunnitellun datasiirtoverkon olemassa oloa, jolla voidaan joustavasti toteuttaa erilaiset ...
 • Kupari, Pentti (2000-06-07)
  Diplomityön aihetta on tarkasteltu osin ongelmakeskeisesti, jossa on kartoitettu paperikoneen materiaaliteknisiä ongelmia ja laadittu vaatimusprofiili, jossa kuvataan paperikoneen materiaaleille kohdistuvia vaatimuksia. ...
 • Iarovyi, Sergii (2014-04-09)
  Industrial monitoring systems play important role in decision making on all levels of a factory from the shop floor to ERP systems influencing overall efficiency of production. Together with a trend for mass customization ...
 • Babahajiani, Pouria (2015-04-08)
  In this paper we present a novel street scene semantic recognition framework, which takes advantage of 3D point clouds captured by a high definition LiDAR laser scanner. An important problem in object recognition is the ...
 • Puttonen, Juha Tapani (2014-08-15)
  The Service-oriented Architecture (SOA) paradigm makes it possible to build systems from several independent components. Most typically, web services are chosen as the building blocks of such a system. A web service is ...
 • Diment, Aleksandr (2013-06-05)
  The application areas of music information retrieval have been gaining popularity over the last decades. Musical instrument recognition is an example of a specific research topic in the field. In this thesis, semi-supervised ...
 • Kerttula, Juho (2007-08-22)
  Ultrafast fiber systems, particularly those using passively mode-locked fiber lasers, have found a wide variety of applications to date. In these systems, it is often desirable to lower the repetition rate of the laser, ...
 • Rönkkö, Risto (2006-08-16)
  In this thesis two kinds of light transmitters for optical communications applicationshave been studied. First, suitability of an edge emitting laser structure for the gain media monolithic modelocked lasers (MML) were ...
 • Herda, Robert (2006-12-01)
  This thesis studies the design of Semiconductor Saturable Absorber Mirrors (SESAMs) and their properties in mode-locked fiber lasers. The recovery times of SESAMs were controlled by ion bombardment and metamophoric growth. ...
 • Post, Sari; Tyvimaa, Tanja (2010-11)
  Länsimaissa tapahtuva asukkaiden ikärakenteen muutos on synnyttänyt tarpeen kehittää asumis- ja lähipalveluita paremmin ikääntyneiden tarpeita vastaaviksi. Lähipalvelujen puute on yksi merkittävimpiä puutteita ikääntyneiden ...
 • Lahti, Katja (1999-03-10)
  Työssä tutkittiin lääketehtaan jäteaineen jälkikäyttömahdollisuuksia vertailemalla polttamista, kompostointia eri tavoilla sekä biokaasun tuottamista. Tekijä päätyi kompostoinnin edullisuuteen kyseisissä oloissa.
 • Niemelä, Jarno; Isotalo, Tero; Borkowski, Jakub; Lempiäinen, Jukka (2005)
  The target of this paper is to evaluate the impact of geographical traffic load distribution of a cell on the optimum downtilt angle of macrocellular WCDMA network. Moreover, the target is to solve possible capacity gain ...
 • Arvola, Jani (2010-12-08)
  In computer world, plug-and-play is a commonplace. In general, the sensor manufacturers use various standard physical interfaces in their sensors but they are not compatible in measurement data transfer. IEEE 1451 and ...
 • Momenikouchaksaraei, Khadijeh (2014-11-05)
  Service innovation has attracted the attention of several industries and researches. Progresses in information and communication technologies have provided the opportunities to create innovative service solutions. Sensor-based ...
 • Huhtala, Lassi (2012-04-04)
  Tässä työssä tutkitaan langattomien sensoriverkkojen avulla tapahtuvaa paikannusta, toteutetaan langatonta sensoriverkkoa hyödyntävä paikannussovellus ja arvioidaan sen hyötyjä. Sensoriverkkopohjaisen omaisuudenhallintaj ...