.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Miettinen, Leo-Ville (2014-04-09)
  There is a need to increase knowledge about support of the base of the wall when piles are drilled into bedrock. Due to the drilling and installation method, there is a small gap between the piles and the bedrock. This gap ...
 • Kivikoski, Harri (1983)
  Tutkimustyön tarkoituksena on ollut kentällä tehtyjen routahavaintojen kerääminen ja analysointi sekä jatkotutkimuskohteiden valinta. Routahavaintomateriaalista on valittu tähän tutkimukseen neljä TVH:n maatutkimustoimiston ...
 • Neupane, Semanta Raj (2014-10-08)
  Nano network is the communication network of nano nodes ranging from one to hundred nano meters in size. Nano nodes are resource constrained due to its small size. Limited battery power, small memory unit and low processing ...
 • Tennilä, Jaakko (1984)
  Työssä selvitettiin Rovaniemen kaupungin energialaitoksen 10kV verkon nykytilaa ja verkon riittävyyttä tulevaisuudessa. Nykytilan selvittäminen tapahtui keskijänniteverkon seurantalaskentaohjelmistoa käyttäen. Verkon ...
 • Träskinkoski, Taru (2009-05-06)
  Rovinkia eli lasikuitukimppua käytetään pääasiassa kestomuovikomposiittien lujitteeksi, sillä lasikuitu on mekaanisilta ja kemiallisilta ominaisuuksiltaan kestävää. Yleensä lasikuidut pinnoitetaan käyttöä varten. Pinnoitteen ...
 • Sarlin, Juha (1983)
  Työssä tarkastellaan lyhyesti röntgenspektriä ja röntgenmikroanalysaattoria. Olennaisin osa tarkastelusta käsittelee kuitenkin näytetilavuuden muodostumista röntgenmikroanalysoinnissa. Näytetilavuuden muodostuminen johtuu ...
 • Kiuru, Martti (1996-06-12)
  Työssä on kehitetty mittausmenetelmä röntgenkuvauksen potilasannokselletakaisinsirontaperiaatteella. Oikeilla sironneen säteilyn suodatinpaperienmateriaalien ja paksuuksien valinnoilla saadaan suurjännitteen suhteenmonotoninen ...
 • Myllymaa, Harri (2002-02-13)
  Aihe liittyy uusien elastomeerien, täyteaineiden ja materiaalisekoitusten kehitystutkimukseen sekä uusien karakterisointimenetelmien kehittämiseen. Työssä selvitettiin funktionaalisten materiaaliyhdistelmien mahdollisuuksia ...
 • Kohtamäki, Timo (1989)
  Teräsputkipaaluille sallittu suuri geotekninen ja rakenteellinen kantavuus aiheuttavat erityisvaatimuksia paalutuksen suunnittelua ja itse paalutustyötä varten tehtäville pohjatutkimuksille. Vähimmäisvaatimuksena voidaan ...
 • Shrestha, Shweta (2012-03-07)
  Indoor positioning and tracking is gaining more and more interest in the research field, motivated on one hand by the desire to achieve seamless ubiquitous positioning and, on the other hand, by the potential of huge ...
 • Sulkakoski, Johannes (2013-03-06)
  RT-Kortistossa on määritelty betonipinnan tasaisuuden mittaamisen menetelmä, jossa mittaustapahtuma suoritetaan mekaanisesti yksinkertaisella asteikollisella kappaleella. Tulokset kirjataan paperille ja ne siirretään ...
 • Hellevaara, Riku (2013-01-09)
  Kiinnostus älykkäiden ja autonomisten työkoneiden käyttämisestä teollisuudessa on kasvanut vuosi vuodelta. Antureiden ja laskentakapasiteetin edullistuminen ovat osaltaan mahdollistaneet eri mittalaitteiden integroimisen ...
 • Peltotalo, Jani; Harju, Jarmo; Väätämöinen, Lassi; Bouazizi, Imed; Curcio, Igor D. D. (2010-01-06)
  Peer-to-peer is emerging as a potentially disruptive technology for content distribution in the mobile Internet. In addition to the already well-known peer-to-peer file sharing, real-time peer-to-peer streaming is gaining ...
 • Jansson, Hans (1983)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää sekä plasma-avusteisen typetyksen (ioninitraus) soveltuvuutta ruiskupuristusmuotin pintakarkaisuun että muotin valmistuksesta aiheutuvia kustannuksia. Työn alussa tutkittiin ...
 • Kiljunen, Matti (2014-08-13)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ruiskutettavan Ekospray-polyuretaanieristeen lämpö- ja kosteusteknistä toimivuutta korjausrakentamisessa laskennallisin keinoin. Laskennallisissa tarkasteluissa pyrittiin ...
 • Lampinen, Johanna (1994)
  Työssä tutkittiin ruiskuvaletun pitkäkuitulujitetun yhtymäsauman lujuutta ja kuituorientaatiota kolmella eri muottigeometrialla ja erikokoisilla yhtymäsauman aiheuttajilla. Ruiskuvaluparametrit pidettiin mahdollisimman ...
 • Valtonen, Mari (2000-12-13)
  Tässä työssä on käsitelty lyhyesti simuloinnin käyttöä ruiskuvalussa sekä sen merkitystä prosessin kannalta. Työssä on tarkasteltu myös ruiskuvalukappaleen kutistumiseen ja vääntyilyyn vaikuttavia tekijöitä sekä niiden ...
 • Välipakka, Elina (2004-05-12)
  TARKOITUS: Tutkittiin ruiskuvaluprosessin eri parametrien muutosten vaikutusta kappaleen mikrorakenteeseen. MENETELMÄ: Rakennemuutoksia selvitettiin kahden morfologisesti erilaisen materiaalin osalta. Toinen materiaaleista ...
 • Halima, Tommi (1999-09-08)
  TTKK:n muovitekniikan laitoksella on tarkoituksena käynnistää ruiskuvalukappaleiden tietokoneavusteinen suunnittelu. Tätä varten on hankittu laitokselle I-DEAS Master Series 6.0 -mekaniikkasuunnitteluohjelmisto ja siihen ...
 • Harjunpää, Kimmo (1990)
  Diplomityössä tutkittiin ruiskuvalumuotin täyttymisen simulointia. Muotintäyttyminen ja siinä esiintyvät häiriöt on tärkein ruiskuvalukappaleen laatuun vaikuttava tekijä. Nykyisillä kaupallisesti saatavilla olevilla ...