.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Alanen, Tommi (1990)
  Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää puurakentamisen nykytilanne Suomessa ja antaa toimenpide-ehdotuksia alan edistämiselle tulevaisuudessa. Puurakentamisen käyttökohteet on selvitetty tilastojen ja tutkimuksessa ...
 • Johanson, Noora (2008-09-03)
  Uusi rakennesuunnittelunormi, eurokoodit, tulee korvaamaan Suomessa käytetyn rakentamismääräyskokoelman vuoteen 2010 mennessä. Osa normin mitoitusparametreista ja -tavoista on jätetty kansallisesti valittaviksi. Näin kukin ...
 • Weckroth, Jesse (2006-11-15)
  Työn tarkoitus oli löytää Vuoreksessa sijaitsevalle suunnittelualueelle paikkaan sopiva ratkaisu puurakenteisena toteutettavalle asuinalueelle. Vuores on metsäinen, muusta kaupungista erillään oleva, maastoltaan haasteellinen ...
 • Laurila, Martti (1987)
  Puurakenteisten elementtitalojen suunnittelu on varsin työvoimavaltaista ja osaksi myös rutiininomaista työtä. Eniten työllistäviä kohtia ovat tarjousvaiheen suunnittelu ja suurelementtitekniikkaa käytettäessä elementtis ...
 • Ruismäki, Asko (1993)
  Puun poikkeava käyttäytyminen muihin runkomateriaaleihin verrattuna asettaa sille erityisvaatimuksia varsinkin kosteus- ja paloteknisen käyttäytymisen osalta sekä myöskin ääniteknisesti. Tutkimuksen alussa on esitetty ...
 • Lahtinen, Risto (1984)
  Rakennusalan yleisenä kehityssuuntana on Suomessa parin vuosikymmenen ajan ollut siirtää työtä työmailta tehtaisiin. Teollisesti tuotettavien rakennusosien valmistuksessa päästään parempaan tehokkuuteen ja mittatarkkuuteen ...
 • Vinha, Juha; Korpi, Minna; Kalamees, Targo; Eskola, Lari; Palonen, Jari; Kurnitski, Jarek; Valovirta, Ilkka; Mikkilä, Antti; Jokisalo, Juha (2005)
  Tampereen teknillisen yliopiston talonrakennustekniikan laboratorio ja Teknillisen korkeakoulun LVI-tekniikan laboratorio ovat vuosina 2002–2004 tutkineet kenttämittauskokeilla sadan puurunkoisen pientalon ja kahden ...
 • Vinha, Juha; Käkelä, Pasi; Kalamees, Targo (2003)
  Tutkimuksessa on tarkasteltu Turun Rakennustuote Oy:n kehittämän puurunkoisen seinäelementin eli ’mittaelementin’ kosteusteknistä toimintaa. Seinäelementeissä käytettyjä rakenteita on aikaisemmin tutkittu myös TTY:n ...
 • Mäkitalo, Mikael (2012-05-09)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella puurunkoisten ulkoseinien kosteusteknistä toimivuutta nykyisessä ja tulevaisuuden ilmastossa Suomessa. Lisäksi työssä määritettiin laskennallisesti seinärakenteiden sisä- ja ...
 • Kuusisto, Kimmo (1996-05-15)
  Tarkoituksena oli kehittää myyntiä tukeva tietojärjestelmä, tavoitteenarelaatiotietokantojen käyttäminen sitoutumatta yksittäiseentietokantatoimittajaan.
 • Vainikka, Elina (2016-06-08)
  Työn aiheena on kartoittaa erilaisia ullakkorakentamisen mahdollisuuksia Puuseppientalo-nimisessä puutalokiinteistössä Tampereen Amurissa. Työ on saanut alkunsa asukkaiden aloitteesta, ja sen tuloksia tullaan mahdollisesti ...
 • Nevalainen, Anna-Maria (2010-06-23)
  Diplomityön aiheena on Nurmeksen vanhan Kauppalan kehittäminen, minkä taustalla on EU-rahoitteinen hanke. Hankkeeseen ja työhön kuuluvia Nurmeksen Vanhan Kauppalan Asukasyhdistys ry:n määrittelemiä aihealueita ovat Kauppalan ...
 • Oikarinen, Pekka (1998-04-15)
  Diplomityön ensisijainen tavoite oli kehittää uusi toimintamalli parantamaan puutaloelementtitehtaan kilpailuetua. Läpäisyajan tutkinnalla oli pääpaino, koska ajan merkitys kasvoi kilpailuetuna tämän vuosikymmenen alussa. ...
 • Väisänen, Taneli (2014-09-03)
  Öljypohjaisille muoveille on pyritty löytämään uusia materiaalivaihtoehtoja, sillä raakaöljyn hinnan nousu on vaikuttanut myös muovien hintoihin. Puumuovikomposiiteissa osa muovista on korvattu puulla, joka on edullinen ...
 • Latvanne, Pekka (2015-06-03)
  Yksi puurakentamisen merkittävimmistä haasteista on rakennusten ääneneristys. Tutkimusten mukaan puurakennusten ääneneristävyysongelmat koetaan haittatekijäksi myös suomalaisten rakennusalan toimijoiden keskuudessa. ...
 • Ikonen, Juhani (1981)
  Aineet, jotka johtavat huonosti sähköä, ovat yleensä myös huonoja lämmönjohteita, koska nämä kaksi ominaisuutta liittyvät läheisesti toisiinsa. Tämän vuoksi tällaisia aineita on vaikea kuumentaa perinteisillä keinoilla. ...
 • Kuukso, Kimmo (1981)
  Työssä käsitellään pulssileveysmodulaatioon (PWM) perustuvan taajuusmuuttajan teoriaa ja suunnittelua sekä tutkitaan rakennetun koelaitteen (4kW) tärkeimpiä ominaisuuksia. Aluksi tutustutaan staattiseen taajuusmuuttajaan ...
 • Valli, Mikko (1991)
  Tässä työssä tutkittiin yhden erottimen pylväsaseman häiriönsietokykyä. Työn tarkoituksena oli saada selville pylväserotinaseman häiriönsietokyky jotta mahdollisesti tarvittavat parannukset osataan kohdistaa oikeisiin ...
 • Ahola, Harri (1986)
  Pylväskiertonosturi on työpaikkanosturi, jonka kuorma-alue vaihtelee 100 kg:sta noin 8000 kg:aan. Tyypillisin käyttökohde on työkappaleen nosto ja asettelu koneeseen, esimerkiksi sorviin. Pylväskiertonosturituotanto ...
 • Pietikäinen, Jari (1993)
  Sähkölaitokset pyrkivät toimittamaan kuluttajille riittävän hyvälaatuista sähköä kohtuullisella hinnalla. Eräs laadun osatekijöistä on jakelun luotettavuus. Jakelumuuntamo on jakeluverkossamme tärkeä solmukohta, jonka ...