.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Pietikäinen, Urpo (1996-08-21)
  Työssä käsitellään sähkömarkkinoiden vapautumisesta seuranneita ongelmia janiiden ratkaisumahdollisuuksia. Työssä esitelläänkäytönvalvontajärjestelmän mahdollisuuksia mittaus-, ohjaus- ja tasetietojenhallitsemiseksi. ...
 • Kinnunen, Arto (1983)
  Liittymisjohtojen mitoituksessa pätevät suurelta osin samat mitoitusperusteet kuin yleensä pienjännitejohdon valinnassa. Sähköturvallisuusmääräysten lähinnä ylivirtasuojausta koskevat vaatimukset sekä taloudellinen verkon ...
 • Rautanen, Maria (2010-12-08)
  Technip Offshore Finland Oy (TOF) valmistaa Porin Mäntyluodossa öljyntuotantolauttojen runkoja sekä muita meriteknillisiä rakenteita, joiden avulla voidaan hyödyntää meren pohjassa olevia öljy- ja kaasulähteitä. Mäntyluodossa ...
 • Saarinen, Toni Juhani (2015-04-08)
  Sähkölaitteita voidaan tunnistaa niiden sähköisien sormenjälkien perusteella. Kun laite käynnistetään tai sammutetaan se luo tietynsuuruisen muutoksen pätö- ja loistehossa. Tätä tehojen muutosta kutsutaan sähköiseksi ...
 • Pekkinen, Mika (1985)
  Sähkölämmityksen lisääntyminen aiheuttaa sähkölaitokselle kustannuksia, jotka voidaan jakaa sähkön hankinnassa syntyviin lisäkustannuksiin ja sähkön jakeluverkon investointi- ja lisähäviökustannuksiin. Tässä työssä on ...
 • Puisto, Sakari (2000-12-13)
  Työn tavoitteena on tutkia sähkömagneettista sirontaa. Työssä luodaan kokonaiskuvaa sironnasta ja sen peruskäsitteistä, tarkastellaan pääosin sirontaa kohtisuorasta johteesta ja pallon muotoisesta täydellisestä johteesta. ...
 • Ojala, Janne (1985)
  Sähkömagneettisten levyjarrujen käyttö on tähän mennessä ollut suhteellisen vähäistä nostokoneistoissa. Perinteellisiä ratkaisuja ovat olleet kenkä- tai kartiojarrulla varustetut koneistot. Kilpailun kiristyminen ...
 • Salmi, Jouko (1987)
  Tämän tutkimuksen pääasiallisena tarkoituksena oli selvittää sädehoitotapahtumaan liittyviä riskitekijöitä sydäntahdistinpotilaan kannalta. Tutkimus jakaantui viiteen osa-alueeseen. I Laajan kirjallisuustutkimuksen ...
 • Keränen, Janne (2001-09-12)
  Aika-alueen sähkömagneettisten aaltotehtävien ratkaisuun käytetään yleisesti FDTD-algoritmia. Algoritmi on osoittautunut tehokkaaksi, mutta sen käyttö on usein epäkäytännöllistä, koska algoritmi on rajoittunut heksaedriverkkoon. ...
 • Ahola, Antti (2000-02-09)
  Työssä selvitetään tunnettujen laskenta-algoritmien ominaisuuksia ja esitetään niiden johtaminen. Työssä käsitellään myös aaltotehtävien laskentaan liittyviä yleisiä asioita kuten stabiiliutta, numeerista dispersiota, ...
 • Siukola, Tarvo (2013-03-06)
  Sähköverkkojen kehittämisvelvollisuus on yksi tärkeimmistä sähkömarkkinalain velvoitteista verkonhaltijoille. Lain laajasta tulkintavarasta johtuen kehittämisvelvollisuuden toteutumista ei ole Energiamarkkinavirastossa ...
 • Niskanen, Sari (1996-03-20)
  Työssä tarkasteltiin sähkömarkkinauudistusten vaikutuksia tariffirakentee-seen- ja laskentaan sekä selvitettiin Iisalmen sähkölaitoksenomakustannuksia ja katteita.
 • Vigren, Petteri (2008-08-13)
  Sähkön pörssihinnan muodostuminen pohjoismaisilla markkinoilla on monimutkainen prosessi, jonka taustalla lukuisat satunnaisilmiöt vaikuttavat. Diplomityössä pyrittiin kehittämään pääkomponenttianalyysiin perustuvia ...
 • Nieminen, Timo (1994)
  Tämän työn tarkoituksena on selvittää sähkömarkkinauudistuksen vaikutukset Tampereen kaupungin sähkölaitokseen. Työ perustuu ensisijassa sähkömarkkinalakiluonnokseen ja sähkömarkkinalain taustaselvityksiin. Työssä on ...
 • Pehkonen, Mikko (2000-06-07)
  Tämä diplomityö tehtiin kohdeyrityksen tehtaan sähkömekaanisten lukkojen liiketoimintayksikölle. Työn tarkoituksena oli selvittää kokoopanon nykytilanne ja laatia kehitysehdotuksia kuinka kokoonpanoa tulisi kehittää, että ...
 • Paulus, Jouni (2001-12-12)
  Vielä nykyäänkin sähkömittarien luenta tapahtuu suurelta osin perinteisin menetelmin paikalla käymällä ja tarkistamalla lukema silmämääräisesti. Kuitenkin on kehitetty uusia menetelmiä ja standardeja langattomaan tiedonsiirtoon. ...
 • Iso-Kuusela, Heikki (1983)
  Tehtävänä on ollut tutkia sarjamuotoista tiedonsiirtoa mikroprosessoriohjatussa oikosulkumoottoreilla toteutetussa ryhmäkäytössä. Kehittyneet taajuusmuuttajat sisältävät mikroprosessoriohjauksen. Kokonaisuutta ohjataan ...
 • Jylhä-Ollila, Kaarlo (2001-12-12)
  Tavoitteena oli saada aikaan nykyaikainen sähkömoottorikäyttöjen laboratoriolaitteisto Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun Ylivieskan tekniikan yksikköön. Laitteisto koostuu sähkömoottorikeskuksesta, vastakkain olevista ...
 • Kuusisto, Seppo (1994)
  Sähkön käytön ennusteet ovat nousseet keskeiseen asemaan sähkön tuotannon ja sen jakelun suunnittelussa. Tarkat ennusteet mahdollistavat tuotantolaitosten tehokkaan ja taloudellisen toiminnan. Myös sähkön jakelua voidaan ...
 • Poikela, Laura (2013-06-05)
  Tulevaisuudessa aktiivisten asiakkaiden määrä tulee lisääntymään, joten sähkön myyjän on saatava tarkempaa tietoa asiakkaidensa käyttäytymisestä ennen sähkön hankinnan suunnittelua, jotta sähkön kulutuksen profiiliriskiä ...