.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Aho, Jenni (2008-10-08)
  The aim of the work was to study the affect of a compressed gas to the sintering quality of a nano particle ink. In the work, an electrical circuit in form of simple micro strip was formed from an inkjet printed silver ...
 • Pekkanen, Jussi (2007-06-06)
  AB3:Tänä päivänä painettavan elektroniikan tutkimukseen panostetaan mittavia rahasummia ympäri maailman. Alalle on ennustettu räjähdysmäistä kasvua lähivuosina. Ennusteet arvioivat myös, että painettavan elektroniikan ...
 • Rinne, Reijo (2010-04-07)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutustua vapaan ohjelmiston käyttöön SIP (Session Initiation Protocol) -perusteisten palvelujen tuottamiseksi ja rakentaa sen pohjalta oma palvelu. SIP on avoin protokolla Internet-verkossa ...
 • Syrjynen, Jussi (1990)
  Diplomityö on osa talonrakennustekniikan laitoksella keväällä 1987 aloitettua teräsrunkorakennetutkimusta. Tässä tutkimuksessa on pyritty selvittämään Siporex-laataston sisäisen teräs-betoniliittopalkin käyttökelpoisuus ...
 • Hautakoski, Timo (1991)
  Tämä diplomityö käsittelee sirotepintauksia sitomattomalla ja sidotulla alustalla .Tutkimuksen ensimmäisessä osassa selvitetään sitomattoman alustan sirotepintausten (SOP) vaurioitumista, paikkaamista, edullisuutta ja ...
 • Aurola, Taisto (1991)
  Tampereen teknillisen korkeakoulun sähköenergiajärjestelmien laitoksella on käynnissä sähköturvallisuusmääräysten asiantuntijajärjestelmän kehitysprojekti, joka on toistaiseksi rajattu käsittämään vain rakennusten ...
 • Koivula, Pilvi (2014-04-09)
  ”Sisähiihtokeskus Myllyvuoreen” on suunnitelma rakennuksesta, joka mahdollistaa talvisten laskulajien ympärivuotisen harrastamisen. Diplomityöni tarkoituksena on tuoda uusi liikuntapaikka konsepti Suomeen ja vastata ...
 • Lassila, Ari-Pekka (2014)
  Ihmiset viettävät valtaosan, noin 90 prosenttia ajastaan sisätiloissa. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että olosuhteet sisällä ovat viihtyisät, turvalliset ja terveelliset. Tämä tutkimusraportti ja sen tutkimukset on toteutettu ...
 • Kulmala, Vesa (1983)
  Energian hinnan nousu on aiheuttanut pyrkimyksen energian säästöön myös ilmanvaihdossa. Koska useimpien sisäilman epäpuhtauksien pitoisuudet ovat kääntäen verrannollisia ilmanvaihtonopeuteen, saattaa ilmanvaihdon pienentäminen ...
 • Pakkanen, Tomi (2012-12-05)
  Viime vuosina on markkinoitu sekä valmistettu matalaenergia – ja passiivitaloja. Edellä mainitut talot perustuvat alhaiseen ulkoisen energian kulutukseen. Talolle ominaista ovat rakenteiden tiiveys, rakenteiden alhainen ...
 • Ohlsson, Vesa (2004-05-12)
  TAUSTAA: Tilausohjautuvassa ja tehokkaassa tuotannossa materiaalien tulee virrata nopeasti tuotannon läpi. Jokapäiväisten materiaalien hallintaan liittyvien toimintojen on oltava automatisoituja ja niukat resurssit on ...
 • Kopra, Jukka (1996-04-17)
  Työssä toteutettiin itsenäiskäytön tukiryhmän n. 900 asiakkaan piirissäkyselytutkimus, jolla mitattiin itsenäiskäytön tukiryhmän tarjoamanpalvelun laatua.
 • Ruuskanen, Aki (1992)
  Tutkimuksen lähtökohtana on ollut kodinkoneiden ja laitteiden pienentyvän sähkönkulutuksen tuoma energian kokonaissäästö. Koska laitteista vapautuva lämpö lämmittää huonetiloja, vaikuttaa niiden sähkönkulutuksen pienentyminen ...
 • Tanskanen, Mikko (2008-06-04)
  Määritelty sisällönhallintajärjestelmä helpottaa verkkosovellusten ylläpitoa ja uuden sisällön tuottamista. Järjestelmän uuden version valmistuttua vaatii järjestelmän päivitys huomattavasti työtä, varsinkin tietokantarakenteen ...
 • Ek, Pia (2001-06-06)
  Tutkimuksen tavoitteena on kehittää hankintatoimen sekä lisä- ja muutostöiden hallinnan toimintatapoja ja -välineitä, joiden avulla pystytään ottamaan paremmin huomioon asunnonostajien aloitteellisuus, tarpeet ja resurssit.Työn ...
 • Hakkarainen, Teemu (2014-01-25)
  Self-assembled InAs/GaAs quantum dots (QD) are artificial atoms which exhibit extremely high optical and structural quality and enable tailoring of the quantum confinement by adjusting their size, shape, and ...
 • Koski, Heikki (1986)
  Tässä tutkimuksessa on selvitelty sitomattoman moreenimurskeen käyttöä tien päällysrakenteessa. Tutkimuksen alussa on lyhyesti selostettu paineen jakautumista tierakenteessa, yleisimmin käytössä olevat tien kantavuuden ...
 • Hurme, Taru (1986)
  Nokian kaupungin aloitteesta tehdyn työn kohteena on n. 9 km kaupungin keskustasta länteen sijaitseva Siuronkallion kulttuurihistoriallisesti arvokas yhdyskunta. Diplomityön pääsisältö on asemakaavaluonnos, jonka tavoitteena ...
 • Kesti, Mikko (2008-08-13)
  The objective on the thesis was to improve pressure sensitive laminate rolls in winding process with a Six Sigma methodology. Structure of the thesis followed formalised improvement methodology called DMAIC. DMAIC stands ...
 • Harra, Juha; Mäkitalo, Jouni; Siikanen, Roope; Virkki, Matti; Genty, Goery; Kobayashi, Takayoshi; Kauranen, Martti; Mäkelä, Jyrki M. (2012)
  Aerosol techniques were used to synthesize spherical and monodisperse silver nanoparticles for plasmonic materials. The particles were generated with an evaporation–condensation technique followed by size selection and ...