.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Pakkanen, Tomi (2012-12-05)
  Viime vuosina on markkinoitu sekä valmistettu matalaenergia – ja passiivitaloja. Edellä mainitut talot perustuvat alhaiseen ulkoisen energian kulutukseen. Talolle ominaista ovat rakenteiden tiiveys, rakenteiden alhainen ...
 • Ohlsson, Vesa (2004-05-12)
  TAUSTAA: Tilausohjautuvassa ja tehokkaassa tuotannossa materiaalien tulee virrata nopeasti tuotannon läpi. Jokapäiväisten materiaalien hallintaan liittyvien toimintojen on oltava automatisoituja ja niukat resurssit on ...
 • Kopra, Jukka (1996-04-17)
  Työssä toteutettiin itsenäiskäytön tukiryhmän n. 900 asiakkaan piirissäkyselytutkimus, jolla mitattiin itsenäiskäytön tukiryhmän tarjoamanpalvelun laatua.
 • Ruuskanen, Aki (1992)
  Tutkimuksen lähtökohtana on ollut kodinkoneiden ja laitteiden pienentyvän sähkönkulutuksen tuoma energian kokonaissäästö. Koska laitteista vapautuva lämpö lämmittää huonetiloja, vaikuttaa niiden sähkönkulutuksen pienentyminen ...
 • Tanskanen, Mikko (2008-06-04)
  Määritelty sisällönhallintajärjestelmä helpottaa verkkosovellusten ylläpitoa ja uuden sisällön tuottamista. Järjestelmän uuden version valmistuttua vaatii järjestelmän päivitys huomattavasti työtä, varsinkin tietokantarakenteen ...
 • Ek, Pia (2001-06-06)
  Tutkimuksen tavoitteena on kehittää hankintatoimen sekä lisä- ja muutostöiden hallinnan toimintatapoja ja -välineitä, joiden avulla pystytään ottamaan paremmin huomioon asunnonostajien aloitteellisuus, tarpeet ja resurssit.Työn ...
 • Hakkarainen, Teemu (2014-01-25)
  Self-assembled InAs/GaAs quantum dots (QD) are artificial atoms which exhibit extremely high optical and structural quality and enable tailoring of the quantum confinement by adjusting their size, shape, and ...
 • Koski, Heikki (1986)
  Tässä tutkimuksessa on selvitelty sitomattoman moreenimurskeen käyttöä tien päällysrakenteessa. Tutkimuksen alussa on lyhyesti selostettu paineen jakautumista tierakenteessa, yleisimmin käytössä olevat tien kantavuuden ...
 • Hurme, Taru (1986)
  Nokian kaupungin aloitteesta tehdyn työn kohteena on n. 9 km kaupungin keskustasta länteen sijaitseva Siuronkallion kulttuurihistoriallisesti arvokas yhdyskunta. Diplomityön pääsisältö on asemakaavaluonnos, jonka tavoitteena ...
 • Kesti, Mikko (2008-08-13)
  The objective on the thesis was to improve pressure sensitive laminate rolls in winding process with a Six Sigma methodology. Structure of the thesis followed formalised improvement methodology called DMAIC. DMAIC stands ...
 • Harra, Juha; Mäkitalo, Jouni; Siikanen, Roope; Virkki, Matti; Genty, Goery; Kobayashi, Takayoshi; Kauranen, Martti; Mäkelä, Jyrki M. (2012)
  Aerosol techniques were used to synthesize spherical and monodisperse silver nanoparticles for plasmonic materials. The particles were generated with an evaporation–condensation technique followed by size selection and ...
 • Sunny, Mahmood Reaz (2014-10-08)
  Photovoltaic (PV) power systems are considered to be a significant part of future electricity generation infrastructure. Widespread implementation of PV power systems is necessary to establish a sustainable and environmentally ...
 • Taivaljärvi, Matti (2003-01-15)
  Ohjelmistojen koko kasvaa jatkuvasti. Samalla ne pyritään saamaan markkinoille yhä aikaisemmin ja laadukkaampina. Tämän suuntauksen johdosta korkean tason abstraktioiden, ohjelmistoarkkitehtuurien, käyttö on yleistynyt. ...
 • Aitio, Marko (2000-08-17)
 • Sevanto, Janne (2001-04-11)
  Pienyritysrahoitus siirtymätalouksissa: Tavoitteena oli tutkia modernin rahoitustutkimuksen avulla siirtymätalouksien pieyritysrahoitusta, erityiskysymyksenä oli selvittää, miksi, miten ja millä edellytyksillä ...
 • Kivirinta, Rami (2013-09-04)
  The increasing use of smart phones and other connected devices has increased the data capacity demand of wireless networks. The most common networks, the terrestrial cellular networks, have evolved from simple 2nd generation ...
 • Deda, Selimcan (2014-04-09)
  In this project, the ways how a Smart 48V Battery Power Management Unit (PMU) which uses lead-acid batteries can be designed for wide range of industry usage are researched. PMU is a modified version of Battery Management ...
 • Linden, Mikael Juhani (1998)
  AB3:Wireless Application Protocol (WAP) on langattoman tiedonsiirron uusi standardi, joka määrittelee yleiskäyttöisen ympäristön matkapuhelimessa ajettavia sovelluksia varten. - WAP on perinyt Internetistä periaatteen, ...
 • Ermi, Ilari (2007-02-14)
  Tarralaminaatista valmistettavien etikettien käyttö lisääntyy jatkuvasti. Monipuolistuvat käyttökohteet kiristävät tarralaminaatin laatuvaatimuksia. Tässä työssä tutkitaan mahdollisuutta parantaa tarralaminaatin liimapinnan ...
 • Kusmin, Veli-Pekka (1992)
  Mikrotietokoneisiin ja lähiverkkoihin perustuvien hajautettujen tietojärjestelmien yleistyessä ovat myös lähiverkkoihin perustuvat SNA-keskustietokoneyhteydet tulleet tarpeellisiksi. Useat ohjelmistotalot ovat joutuneet ...