.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Müller, Juliane (2012-10)
  This user guide accompanies the surrogate model toolbox for global optimization problems. The toolbox is made for computationally expensive black-box global optimization problems with continuous, integer, or mixed-integer ...
 • Shah, Khusboo (2014-03-05)
  Cloud computing has been adopted by many business organizations due to its simplicity and innovative technology. It has changed the way software used to be developed and delivered to customers. Every company aims to develop ...
 • Balasubramaniam, Sathya Prakash (2011-12-07)
  The textile industry will face the next biggest challenge after the industrial revolution when the raw materials of the synthetics (non-renewable petrochemicals) start to run off. Considering the fact that about 60.6% of ...
 • Thuo, Joseph (1992)
  In developing countries poor water supply and sanitation continue to be a critical problem in rural areas despite considerable efforts to improve the situation. During 1980s strategies in water sector were gradually ...
 • Vuorinen, Milla (2012-12-05)
  Diplomityöni pohjautuu Vantaan kaupungin ja Suomen Asuntomessujen yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa järjestämään opiskelijoille suunnattuun kilpailuun, Sustainable Urban Living, jossa tehtävänä oli suunnitella innovatiivista, ...
 • Pulkkinen, Jukka (1992)
  Tämä työ on osa projektia, jonka eräänä tavoitteena on kehittää uusi mikroprosessoripohjainen järjestelmä suulakepuristimen ohjaukseen. Suulakepuristin on kaapeliteollisuuden eristys- ja vaippalinjojen pääkone, jonka ...
 • Viik, Jari (1991)
  Sepelvaltimotauti on Suomessa merkittävin kansantauti. Nykyisellään sen hoito vaatii huomattavia lääketieteellisiä ja taloudellisia voimavaroja. Nykyinen menettely sepelvaltimotaudin diagnosoimiseksi on potilaalle varsin ...
 • Mäkinen, Antti (1981)
  Työn päätarkoituksena oli kohdeyrityksen 110 kV muuntoasemien ja 20 kV verkoston kehittämistarpeen ja -vaihtoehtojen tutkiminen. Työn alkuosassa on käsitelty lyhyesti sähköhuollon pitkäntähtäimen suunnittelun perusteita ...
 • Vastamäki, Timo (1991)
  Rakennusprojekteissa, joissa toteutusmuotona on jaettu urakka, esiintyy usein suunnitelmien ja sivu-urakoiden ajallisia ja sisällöllisiä muutoksia. Muutokset saattavat aiheuttaa rakennustyön viivästymistä ja lisäkustannuksia ...
 • Laukas, Timo (2002-12-10)
  Suunnittelutehtävästä ja sen ratkaisemisesta perustuen vuosina 1960-1990 esitettyihin teorioihin ja menetelmiin. /Kir10
 • Junttila, Mikko (2014-04-09)
  Tämä diplomityö tutkii mekaniikkasuunnitteluohjelman automatisointia. CAD -ohjelmien tuottajat voivat automatisoida ohjelmiaan vain tiettyyn rajaan asti, sillä jokaisen yrityksen tarpeet ja käytännöt, samoin kuin myös ...
 • Mäenpää, Riku (2010-06-23)
  Avaruuselektroniikan suunnittelussa pyritään hyödyntämään aikaisemmin toteutettujen laitteiden suunnittelua. Aikaisemmassa suunnittelussa saattaa olla toiminnallisia lohkoja eli funktioita, jotka ovat muokattavissa uuden ...
 • Leino, Petri (1993)
  Tämä tutkimus käsittelee tuotesuunnittelua ja sen alihankinnan organisointia telakkateollisuudessa. Vakituisen suunnitteluhenkilöstön puuttuessa päätettiin yrityksessä lisätä joustavuutta laajalla suunnitteluhankinnalla. ...
 • Salminen, Seppo (1989)
  Integroitujen piirien suunnittelua voidaan nopeuttaa käyttämällä valmiita kirjastokomponentteja piirikaavion laadinnassa ja muodostamalla piiristä automaattisesti layout. Tällaisen solukirjaston käyttö lisää myös suunnittelun ...
 • Vehviläinen, Mikko (2014-06-04)
  Eurooppalainen ja sen mukana myös suomalainen teollisuus ovat joutuneet 2000-luvulla uudenlaisten haasteiden eteen. Globalisaation myötä välimatkat ovat lyhentyneet ja monet suuret sekä pienemmätkin yritykset ovat siirtäneet ...
 • Koivisto, Antti (2000-03-15)
  Ohjelmistosuunnittelussa on olemassa useita mahdollisia suunnitteluratkaisuja, joista pitäisi valita ongelmaan parhaiten soveltuva ratkaisu. Suunnittelumallien keräämisellä on pyritty kokoamaan kokeneiden suunnittelijoiden ...
 • Lahti, Nina (1994-09-21)
  Teleskooppivarsien ulos- ja sisäänveto suoritetaan ketjukäytön avulla. Ketjukäytön osia ovat ketjujen lisäksi tangot, taittopyörät ja kiinnitysosat, joihin luetaan tässä yhteydessä kuuluvaksi kiristys-, säätö- ja lukitusosat ...
 • Tuomisto, Jorma (1986)
  Tämä diplomityö liittyy teräsrakenteiden suunnitteluohjeiden kokonaisuudistukseen, jonka pohjana on yleiseurooppalainen pyrkimys yhtenäistää suunnittelukäytäntöä eri Euroopan maissa. Teräsrakenteiden osalta tämä merkitsee ...
 • Viitanen, Joni (2008-06-04)
  Diplomityön tarkoituksena oli selvittää Tampereen alueella toimivien valmistavan teollisuuden yritysten suunnittelu- ja konsultointipalveluiden alihankintatarpeita sekä kehittää kohdeyritykselle palvelukonsepteja vastaamaan ...
 • Haakana, Teppo (2010-06-02)
  Palvelun kehittäminen on suunnittelutoimistolle erittäin tärkeää. Tässä työssä tutkitaan palvelun kehittämistä palvelun laadun eri osa-alueiden sekä projektin menestystekijöiden näkökulmasta. Työn tavoitteena on löytää ...