.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tuomainen, Tarja (1993)
  Suomessa on vuodesta 1980 lähtien julkaistu vuosittain uudisrakennushankkeiden kustannusohjaukseen Talonrakennuksen kustannustietokirjaa. Kirja on sisältänyt rakennushankkeen kustannuksien tavoitteiden asettelua varten ...
 • Paavilainen, Jouni (2008-06-04)
  Operational environment of health care is in turbulence. Nursing processes are developing and functions are changing rapidly, due to e.g. ageing. Therefore there is a danger of emerging expenses that are already high. These ...
 • Mäenpää, Irinja (2008-09-03)
  Kohteena olevan sairaanhoitopiirin strategian toteutumista seurataan tunnetun suorituskyvyn mittaamisen ja strategisen johtamisen viitekehyksen avulla. Sairaanhoitopiirin ylimmän johdon käyttöön suunniteltu mittaristo ei ...
 • Huhtanen, Juha-Pekka (1992)
  Työn tarkoituksena on ollut tutkia puukuitususpension ja sakean paperimassan virtausteknisiä ja lämmönsiirto-ominaisuuksia. Puukuitususpension ominaisuuksien tunteminen ja sen virtaustekninen ymmärtäminen ovat paperinval ...
 • Marttinen, Juha (1996-09-18)
  Työ on kuvaus saksalaisesta rakentamiskäytännöstä ja siihen liittyvästäsäädösjärjestelmästä. Tavoitteena oli selvittää rakennusviennissä Saksanmarkkinoille eteen tulevat tekniset esteet, rakennusvaiheen oikeatmenettelytavat, ...
 • Nyman, Anssi (2003-02-12)
  Tutkijan mukaan GSM-järjestelmässä salakuuntelu on noussut yhdeksi tärkeimmistä ominaisuuksista, jota standardoidaan kansainvälisellä ja kansallisella tasolla. Kaikilla uusilla GSM-järjestelmän ominaisuuksilla on yleensä ...
 • Vähä-Sipilä, Antti (1999-03-10)
  Työ on kirjallisuusselvitys nykytilanteesta. Työssä on koottu yhteen standardiehdotuksista ja spesifikaatioista saatu tieto, vertailtu niitä ja esitetty kerätty materiaali yhtenäisesti.
 • Mikkola, Hannu (1990)
  Yksinkertainen tapa suojata tiedonsiirtoväylä siten, että ulkopuoliset evät voi sekaantua väylällä tapahtuvaan tietoliikenteeseen on salakirjoittaa lähetettävä tieto. Vastaanottaja voi luonnollisesti avata viestin vain, ...
 • Äijälä, Markku (1999-01-13)
  Työssä on tehty kysely liikuntatiloista huolehtiville heidän käsityksistään lattiapinnoitteen vaurioitumisesta. Lisäksi työhön sisätyy kehitetty testi, jolla voidaan simuloida mailan vaikutusta lattiapinnotteisiin. ...
 • Sillanpää, Jarmo (2007-02-14)
  Euroopan Unionin tavoitteena on avoimet sähkön sisämarkkinat. Markkinoiden avautuminen on osittain kesken, mutta muutos on jo muuttanut toimintaympäristöä voimakkaasti. Sähköpörsseistä on tullut keskeisiä markkinapaikkoja, ...
 • Reunanen, Timo (1994)
  Työn tavoitteena oli laatia kohdeyrityksen keskijänniteverkon yleissuunnitelma vuoteen 2010. Työssä laskettiin verkon sähkötekninen tila ja tarkasteltiin saneeraustarvetta, määritettiin verkon luotettavuustekninen tila ...
 • Pentti, Matti (1981)
  Uusissa betoninormeissa on sallittu kahden perusteiltaan ja laskentarutiineiltaan erilaisen mitoitusmenetelmän vaihtoehtoinen käyttö. Menetelmät antavat toisistaan poikkeavia mitoitustuloksia. Työn alkupuolella on selvitetty ...
 • Mäkinen, Pirjo (1983)
  Salon kaupunginkirjasto on sijoitettu kaupungin ydinkeskustaan säilytettävien puurakennusten keskelle. Kirjastoon on hyvät yhteydet sekä ajoneuvoväylältä että kevyen liikenteen väylältä. Kirjasto ja vanhaan rakennukseen ...
 • Sipinen, Ari (1999-09-15)
  Työ perustuu arkkitehtuurikilpailun aiheeseen, jossa Salon keskustaanrakennetaan kulttuuri- ja kongressikeskus sekä laajennetaan hotellia.Tekijä on pyrkinyt jäsentämään rakennusosat suhteiltaan harmonisiksija mittakaavaltaan ...
 • Laukkanen, Mikko (1999-11-10)
  Työ perustuu Salon kulttuuri- ja kongressikeskuksen yleisenarkkitehtuurikilpailun ohjelmaan. Ehdotus osallistui kilpailuun nimimerkillä"kuori". Kuori jakautuu tasajakoisesti lasista. Tekijän mukaan"kuultava maitolasi ...
 • Parkkali, Tuula (1982)
  Työn tarkoituksena oli häiriötilanteiden kartoitus ja prosessianalyysi. Tehtävää käsiteltiin kartoittamalla häiriötilanteiden syntyä ensin kirjallisuustutkimuksella. Sitten esiteltiin tutkittavan voimalaitoksen normaali ...
 • Haapala, Jari (1990)
  Työn tarkoituksena on ollut luoda viihtyisää, mielenkiintoista ja toimivaa kaupunkiympäristöä Tampereen Kalevan alueelle, jota rajaavat Kalevankirkko, Teiskontie ja Sammonkatu. Tavoitteita ovat olleet jalankulku- ja ...
 • Järvinen, Tommi (1993)
  Sammutetun verkon maasulkuvirta on huomattavasti pienempi kuin vastaavan maasta erotetun verkon. Pienempi maasulkuvirta taas helpottaa maadoitusten rakentamista sähköturvallisuusmääräysten mukaisiksi. Toisaalta pienempi ...
 • Kokkola, Jarmo (2008-11-05)
  Diplomityön tavoitteena oli tarkastella tutkitun yrityksen yhtä tuoteperhettä ja löytää parannusehdotuksia, jotta projektikohtainen räätälöinti yksinkertaistuisi. Lähtökohtana oli löytää kohteita, joissa tehdään arvoa ...
 • Ristimäki, Jyrki (2006-12-05)
  Awareness of adverse health effects of urban aerosols has increased general interest in aerosol sources. As diesel engines are one significant urban anthropogenic particle source, diesel aerosols have been under intense ...