.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Vaittinen, Pekka (1998-10-14)
  Työssä kehitettiin laskentayökalu, jolla pystytään mallintamaan kaasuvirtausten lämmönsiirtoon soveltuvaa regeneratiivista kuulalämmönsiirrintä. Malli rakennettiin siten, että siihen voi mahdollisimman joustavasti valita ...
 • Uhlmann, Stefan (2007-06-06)
  Many systems have been proposed for automatic description and indexing of digital data, for posterior retrieval. One of such content-based indexing-and-retrieval systems, and the one used as a framework in this thesis, is ...
 • Lantiainen, Jari (1999-09-15)
  AB3:Työn pohjana on kilpailutyö (Carl E. Darrow Student Design Competition),jossa aiheena oli suunnitella säätieteellisiä ilmiöitä tutkiva asema,joka sijaitsee Wright Brothers National Memorial- kansallispuistossaPohjois ...
 • Mäkelä, Raimo (2000-01-19)
  AB3:Tavoitteena oli suunnitella signaaliprosessori, jonka tehonkulutus on pieni. Signaaliprosessorin haluttiin kuitenkin pystyvän suoriutumaan yksinkertaisista reaaliaikaisista FIR- ja IIR-suodatusalgoritmeista. Tästä ...
 • Siltanen, Mikael; Cattaneo, Stefano; Vuorimaa, Elina; Lemmetyinen, Helge; Katz, Thomas J.; Phillips, Karen E. S.; Kauranen, Martti (2004)
  We present a new technique, based on regression analysis, to determine the second-order nonlinear optical susceptibility tensor of thin films. The technique does not require the absolute levels or phases of measured signals ...
 • Kellberg, Linda (2014-03-05)
  Producing medical devices for commercial use within the European Union (EU) is a highly regulated process. The related regulation mainly consists of three medical device directives developed by the European Commission: the ...
 • Koskiranta, Minna (2007-05-09)
  AB3:Tarve yhteiskunnalliselle sääntelylle syntyy tilanteista, joissa yksityisen tahon intressit ovat ristiriidassa yhteiskunnan arvojen ja intressien kanssa. Esimerkiksi teollisella toiminnalla on usein intressejä, joita ...
 • Nyangeri, Ezekiel E.N. (1986)
  The study area covers 24 km2 of Magwagwa I sub-location of North Mugirango/Chache Location in Kisii District of Nyanza Province in Kenya. The area of study was limited in order to have a thorough and compherensive field ...
 • Angelos, Martin (2000-02-09)
  The Luikonlahti Copper mine is located near the town of Kaavi in eastern Finland, approximately 30 km northwest of Outokumpu. The copper sulphide ore deposit formed the northern most part of the Outokumpu assemblage.- This ...
 • Mfungo, M.D. Rukiko (1986)
  This study has the objective to investigate the rehabilitationstrategy of water supply schemes in Tabora region in western Tanzania. On average it is estimated that the actual production capacity of water supply in the ...
 • Vekkeli, Matti (1985)
  Työssä on tutkittu tuotannon ohjauksen kokonaisautomaatiojärjestelmän soveltumista rehutehtaaseen. Tavoitteena on luoda puitteet taloudellisen, käyttäjäystävällisen ja nopeasti tuotannon vaatimiin muutoksiin sopeutuvan ...
 • Valtari, Juha (1990)
  Tämä diplomityö liittyy kohdeyrityksen piilokonsoliliitoksien tuotekehitykseen. Lähtökohtana olevaa liitosta käytettäessä on teräsbetonipilarissa sen poikkileikkaukseen nähden suuri reikä ja pilari on tällöin mitoitettava ...
 • Servera Martorell, Miquel (1999-01-13)
  Aquest projecte ha estat realitzat amb el propösit d'avaluar el potencial d'exportaciö dels productes de roba infantil en el mercat espanyol.- El treball pot ser dividit en tres parts clarament diferenciades. La primera, ...
 • Lehti, Lili (1999-09-08)
  AB3:Vahvistettu oppiminen usean kohteen seurannassa; Vahvistettu oppiminen tarkoittaa inhimillistä yrityksen ja erehdyksen kautta oppimista. Oppija hankkii kokemalla tietoa ympäristöstään, joka antaa sille palautetta. ...
 • Siitonen, Anssi (2013-05-15)
  Tämän diplomityön tavoitteina olivat relaatioprojektimuotojen integrated project delivery (IPD), projektiallianssi (PA) ja project partnering (PP) tarkka sisällöllinen määrittäminen sekä näiden toiminnallinen arviointi, ...
 • Varanki, Kari-Matti (1983)
  Työssä suunnitellaan relaatiotietokantaan perustuva tilausten käsittely-, materiaalin kulun valvonta- ja laskutusjärjestelmä kohdeyrityksen MPS 10 -järjestelmään. Suunnittelun perustana on kohdeyrityksessä käytössä oleva ...
 • Niemikaija, Raimo (1992)
  Matkapuhelinjärjestelmissä joudutaan tallentamaan ja ylläpitämään paljon tietoa jokaista matkapuhelintilaajaa kohti. Tiedon käsiteltävyys ja kasvavien tilaajamäärien käsittely asettavat tiukat suoritusaikavaatimukset sekä ...
 • Xu, Li (2011-11-09)
  Recently, people are demanding more and more social, ubiquitous and cognitive features on their smart phones to enhance communication and interactions between users. Indoor relative positioning technology provides potential ...
 • Ojavalli, Paavo (2011-12-07)
  Sähkövoimajärjestelmän relesuojaus on erittäin merkittä koko voimajärjestelmän luotettavan ja turvallisen käytön varmistamisessa. Suojausjärjestelmän on oltava jatkuvasti toiminnassa ja valmiina erottamaan vikaantuneet ...
 • Pylvänäinen, Jouni (2010-02-05)
  Most electricity distribution companies have an ICT based network information system, which is used to manage operational and network component related information. Therefore, computer based tools and data are already ...