.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Harjunpää, Kimmo (1990)
  Diplomityössä tutkittiin ruiskuvalumuotin täyttymisen simulointia. Muotintäyttyminen ja siinä esiintyvät häiriöt on tärkein ruiskuvalukappaleen laatuun vaikuttava tekijä. Nykyisillä kaupallisesti saatavilla olevilla ...
 • Väätäinen, Otto (1992)
  Tämä diplomityö on osa ruiskuvalun laatuasioita tutkivaa projektia, jossa vertaillaan erilaisia kaupallisia ruiskuvalun simulointiin tarkoitettuja ohjelmia ja tutkitaan niiden ominaisuuksia ja mahdollisuuksia löytää tuotteen ...
 • Vesanto, Heli (2000-02-09)
  Työ on osa Tekesin Rapid-hanketta. Tutkittavina kappaleina olivat kohdeyrityksen kaukosäädin, Campus-koesauva ja kolmiulotteinen kotelokappale.Tavoitteena oli etsiä mekaanisten ominaisuuksien välisiä korrelaatioita, jotta ...
 • Lainpelto, Jari (1997-11-12)
  Työssä selvitetään muotinvalmistus- ja ruiskuvaluprosessien vaikutuslopputuotteen mittoihin. Työ keskittyy kahteen erilaiseentapaustutkimukseen: ensimmäisessä kipinätyöstöllä valmistettava muotti japieni ohutseinäinen ...
 • Ylikoski, Tero (2003-10-15)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää toimintamalli ja rajata reunaehdot rullaimen vaihtamiseksi 72 tunnissa. Lisäksi tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään potentiaalinen asiakasryhmä rullainasennukselle. Tutkimustuloksena ...
 • Alanen, Marko (1991)
  Osa postin kirjekuljetuksista kuljetetaan kuljetuslaatikoissa. Laatikot ovat kuljetuksen aikana rullalavakoissa siten, että yhdessä lavakossa on kaksi laatikkoa rinnakkain ja viisi päällekkäin. Laatikon maksimipaino on ...
 • Nieminen, Hannu (1990)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on ollut kehittää automaattisella paperirullan pakkauslinjalla sijaitsevaa taittolaitetta mekatronisesti ongelmattomampaan suuntaan. Taittolaitteen tehtävänä on taittaa pakkausmateriaalina ...
 • Waldén, Juho (2014-12-03)
  Taivekartonki on pakkauskartonkia, jonka käyttökohteet asettavat sille erilaisia vaatimuksia. Sen on oltava pinnaltaan painokelpoista ja materiaaliominaisuuksiltaan vahvaa. Pituusleikkaus on tehtaan viimeisimpiä ...
 • Ranta, Kari (1983)
  Tässä työssä on tutkittu keskiörullaajan paperin päänviennin automatisointimahdollisuuksia. Lähtökohtana on ollut valmis keskiörullaaja, jossa päänvienti on suoritettu käsiohjauksin. Keskiörullaajan paperinviennin ...
 • Järvinen, Mikko (2010-07-02)
  Asiakastarpeet ovat nykypäivän liiketoiminnassa elintärkeitä yrityksen toiminnalle. Tuotteiden kehitys tulee olla asiakaslähtöistä ja tavoitteena saavuttaa asiakastyytyväisyyttä. Asiakkaat ovat koko liiketoiminnan perusta, ...
 • Järä, Juha (2008-09-03)
  Suomen Akatemian GIM-huippuyksikköön kuuluvaan Älykkäät koneet -tutkimukseen liittyvässä projektissa suunnitellaan runko-ohjatusta pienkuormaajasta etäohjattu ja myöhemmin autonomisesti liikkuva. Diplomityössä käytiin läpi ...
 • Pulli, Riku (1999-01-20)
  Työssä kerättiin tietoa erilaisista teleoperointitekniikoista, valittiinniistä kiinnostavimmat ja suoritettiin vertaileva tutkimus niidensoveltuvuudesta runko-ohjatun kaivoskoneen operointiin.
 • Hämäläinen, Raimo (1992)
  Kohdeyrityksessä on käytetty NAPA-ohjelmistoa projektien alkusuunnittelussa ja lopullisten luovutusaineistojen tekemisessä. Ohjelmisto on tyypillinen erikoisalan asiantuntijan työkalu, joka perustuu pääasiallisesti ...
 • Vesa, Marita (1999-06-02)
  Kaksiosainen työ, ensimmäinen osa tarkastelee kolmea käsitettä, jotka ovat: kontrapunkti, määrittelemättömyys ja luonnonelementtien abstrahointi. Toisessa osassa kolmen puistopavilijongin suunnitelma Tampereen Pyynikille. /Kir09
 • Krappe, Marko (2001-06-06)
  Elektronisen kaupankäynnin osuuden päivittäistavarakaupassa arvioidaan kasvavan. Elektroniseen kaupankäyntiin ei kuitenkaan ole ollut olemassa järjestelmää, joka ratkaisisi ns. viimeisen kilometrin ongelman, eli tavaran ...
 • Ilvonen, Katariina (2008-06-04)
  Kohdeyrityksen Turun telakalla rakennettavaan maailman suurimpaan risteilyalukseen asennetaan kolme määriteltyä ruoripotkurijärjestelmää. Järjestelmiä on asennettu Turun telakalla aikaisemminkin, mutta vedenalaisten ...
 • Murtonen, Tapio (1995-01-18)
  Diplomityössä on tutkittu eri työstöparametrien, hiomanauhojen ja lastuamisnesteiden vaikutusta ruostumattoman teräksen nauhahionnassa. Hiontatulosta on arvioitu saavutettavan pinnanlaadun (keskipoikkeama ja maksimiprofi ...
 • Aho, Anne-Mari (2006-04-12)
  Ruostumaton teräs on hygieeninen ja helposti puhdistettava materiaali, mutta se ei kuitenkaan ole antibakteerinen. Seostamalla teräkseen voidaan lisätä funktionaalisia metalleja, jotka saavat aikaan antibakteerisuuden. ...
 • Prihti, Arttu (2008-12-18)
  Diplomityössä kehitettiin ja vertailtiin pientaloon soveltuvia yläpohjarakenteita. Vertailu suoritettiin kolmella eri rakennemallilla. Yksi malli perustui ruotsalaiseen kattotuoliin, joka on suunniteltu ruotsalaisen ...
 • Parviainen, Liisa (1982)
  Diplomityön tarkoituksena on luoda suunnitelma Tampereella sijaitsevaa yksityistä Ruotulan vanhainkotia varten. Vanhainkodissa on 50 hoitopaikkaa ja ne jakaantuvat kahdeksi osastoksi sekä nämä edelleen kolmeksi noin kahdeksan ...