.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kuisma, Kimmo (2008-06-04)
  Häviösähkön hankinta on sähköverkon rakentamisen ja ylläpidon ohessa eräs suurimmista kulueristä verkkoyhtiölle. Verkkoyhtiön tulee tietää häviöidensä määrä ja tuntivaihtelu mahdollisimman tarkasti, jotta häviöiden hankinta ...
 • Rantanen, Jani (2004-05-12)
  Kohdeyrityksessä on paljon jo olemassa olevaa kunnossapitotietoa, mutta tieto on hajallaan eri mapeissa ja tiedostoissa. Yritys on laatinut kuntotarkastus- ja huoltotoiminalle prosessikaaviot, jotka ovat lähtökohtana tälle ...
 • Huhtaluoma, Timo (1981)
  Yrityksen päätavoitteet ovat taloudellista laatua; kannattavuuden säilyttäminen tai parantaminen ja toisaalta maksukyvyn ylläpitäminen. Energian huollon osatoiminto on sähköenergian hankinta ja jakelu. Yrityksen tavoite ...
 • Heikkilä, Tuukka (2014-02-05)
  1.9.2013 voimaan astuneen uuden sähkömarkkinalain myötä Suomen sähköverkonhaltijat saivat uusia velvoitteita, joista tämän diplomityön kannalta tärkeimpiä ovat sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen tähtäävät vaatimukset. ...
 • Tolkki, Antti (2007-02-14)
  Aurinkokennot muuntavat valoenergiaa sähköksi. Viime vuosina on tutkittu mahdollisuutta valmistaa aurinkokenno orgaanisista aineista. Tällaiset kennot koostuvat yleensä metallisista elektrodeista ja niiden välissä olevista ...
 • Mäki, Timo (1991)
  Stabiilisuuslaskentaohjelmiston, Transient Stability Program (TS), avulla voidaan tarkastella sähkövoimajärjestelmän käyttäytymistä erilaisissa vikatilanteissa. Tämän diplomityön päätavoitteina ovat olleet TS-ohjelmiston ...
 • Kohtala, Jarkko (1998-01-14)
  Tutkimuksella pyrittiin selvittämään sähköyhtiöiden kokemuksia ja tarpeita eri tietojärjestelmien ja niiden sovellusten suhteen. Markkinatutkimuksessa käytettiin sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. ...
 • Paavilainen, Pasi (1999-10-13)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää suomalaisten sähköverkkoyhtiöiden keskijänniteverkon laitteiden kunnonvalvonnan nykytilaa ja kunnonvalvonnan kehitysmahdollisuuksia. Diplomityö on osa Tampereen teknillisessä ...
 • Laine, Antti (2015-03-04)
  Suprajohtimen valmistusprosessissa johtimen molempiin päihin muodostuvat niin sanotut muutosvyöhykkeet, joissa johtimen alfa-arvo sekä filamenttien muoto ja koko vaihtelevat. Tämän työn tavoitteena on selvittää, miten nämä ...
 • Tulonen, Juuso (2014-09-03)
  Opinnäytetyössä tutkitaan syitä alumiinisen säiliöpuoliperävaunun rakenteessa ilmenevään ongelmaan. Alumiinisen vaunun telissä sijaitsevassa hitsisaumassa esiintyy toistuvasti käytön aikainen murtuma. Murtumia on esiintynyt ...
 • Mäkilä, Joni Juhani (2015-06-03)
  Markkinoiden kiristyvän kilpailun ja hintapaineen vuoksi kuristimien tarkempi mitoittaminen suunnitteluvaiheessa on entistä tärkeämpää. Tässä työssä tarkastellaan folio- ja lankakäämisten rautasydämisten kuristimien häviö- ...
 • Keskilammi, Mikko (1999-05-19)
  Työ on osa teknologiahanketta, jossa kehitetään laskennallisia malleja sähkömagneettisille ilmiöille. Työn tavoitteena oli löytää menetelmä elektroniikkalaitteesta lähtevien, säteilevien emissioiden tuotekehitysmittausten ...
 • Purola, Jukka (2000-12-14)
  Tämän työn tavoitteena oli selvittää mitä ominaisuuksia SC-syväpainopaperista tulisi mitata haluttaessa arvioida paperin painettavuutta. Selvityksessä käytettiin apuna kirjallisuutta sekä asiakashaastattelua (painotalo). ...
 • Kulmala, Ari (2009-01-30)
  Most system-on-chip architectures have been targeted for ASICs, but the capacity of FPGAs has increased to allow multi-processor system-on-chip implementations. FPGAs feature differently constrained environment with respect ...
 • Hirvonen, Juha; Kallio, Pasi (2013)
  In automated grasping of microparts or objects with unknown dimensions and orientations, at least two cameras have to be used to acquire the depth information. In addition to recognition and reconstruction of the real-world ...
 • Rantamäki, Antti (2015-03-20)
  Optically pumped semiconductor disk lasers (SDLs) provide a unique combination of high output power, high beam quality and possible emission wavelengths spanning from the ultraviolet to the mid-infrared spectral range. In ...
 • Lahtinen, Essi (2002-05-15)
  The topic of this thesis is assessing the product-line architecture of a warehouse management system by using the SAAM. The case study concentrates on assessing the modifiability of the product line but also reusability ...
 • Ruokonen, Anna (2012-12-14)
  Service-oriented architecture (SOA) is a software architectural style, which relies on reusable and composable services. In addition to software-orientation, SOA includes a business viewpoint, so that business requirements ...
 • Liu, Wei (2012-06-06)
  Scene image classification and retrieval not only have a great impact on scene image management, but also they can offer immeasurable assistance to other computer vision problems, such as image completion, human activity ...
 • Vuorinen, Jyri (2011-02-09)
  Ketterät ohjelmistotuotantomenetelmät ovat laajasti käytössä ohjelmistoteollisuudessa. Yksi suosituimmista menetelmistä on Scrum, joka sisältää tyypillisen ketterän menetelmän tapaan sovelluskehityksen iteratiivisuutta ja ...