.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Mäkilä, Joni Juhani (2015-06-03)
  Markkinoiden kiristyvän kilpailun ja hintapaineen vuoksi kuristimien tarkempi mitoittaminen suunnitteluvaiheessa on entistä tärkeämpää. Tässä työssä tarkastellaan folio- ja lankakäämisten rautasydämisten kuristimien häviö- ...
 • Keskilammi, Mikko (1999-05-19)
  Työ on osa teknologiahanketta, jossa kehitetään laskennallisia malleja sähkömagneettisille ilmiöille. Työn tavoitteena oli löytää menetelmä elektroniikkalaitteesta lähtevien, säteilevien emissioiden tuotekehitysmittausten ...
 • Purola, Jukka (2000-12-14)
  Tämän työn tavoitteena oli selvittää mitä ominaisuuksia SC-syväpainopaperista tulisi mitata haluttaessa arvioida paperin painettavuutta. Selvityksessä käytettiin apuna kirjallisuutta sekä asiakashaastattelua (painotalo). ...
 • Kulmala, Ari (2009-01-30)
  Most system-on-chip architectures have been targeted for ASICs, but the capacity of FPGAs has increased to allow multi-processor system-on-chip implementations. FPGAs feature differently constrained environment with respect ...
 • Hirvonen, Juha; Kallio, Pasi (2013)
  In automated grasping of microparts or objects with unknown dimensions and orientations, at least two cameras have to be used to acquire the depth information. In addition to recognition and reconstruction of the real-world ...
 • Rantamäki, Antti (2015-03-20)
  Optically pumped semiconductor disk lasers (SDLs) provide a unique combination of high output power, high beam quality and possible emission wavelengths spanning from the ultraviolet to the mid-infrared spectral range. In ...
 • Lahtinen, Essi (2002-05-15)
  The topic of this thesis is assessing the product-line architecture of a warehouse management system by using the SAAM. The case study concentrates on assessing the modifiability of the product line but also reusability ...
 • Ruokonen, Anna (2012-12-14)
  Service-oriented architecture (SOA) is a software architectural style, which relies on reusable and composable services. In addition to software-orientation, SOA includes a business viewpoint, so that business requirements ...
 • Liu, Wei (2012-06-06)
  Scene image classification and retrieval not only have a great impact on scene image management, but also they can offer immeasurable assistance to other computer vision problems, such as image completion, human activity ...
 • Vuorinen, Jyri (2011-02-09)
  Ketterät ohjelmistotuotantomenetelmät ovat laajasti käytössä ohjelmistoteollisuudessa. Yksi suosituimmista menetelmistä on Scrum, joka sisältää tyypillisen ketterän menetelmän tapaan sovelluskehityksen iteratiivisuutta ja ...
 • Nurminen, Jukka (2001-02-14)
  Tässä diplomityössä on pohdittu kahta protokollasuunnittelun toteutusvaiheeseen liittyvää tekijää. Ensin on tarkasteltu SDL-kielisen protokollakuvauksen osittelua heterogeeniseen kohdeympäristöön ja toiseksi on arvioitu ...
 • Belimpasakis, Petros (2009-06-17)
  User generated content, captured with handheld and mobile devices, is constantly increasing both in terms of quantity and quality, as modern devices have become very affordable and easy to use. At the same time, wide ...
 • Lahtinen, Valtteri (2014-09-01)
  Alternating current (AC) or magnetic field leads to heat generation in otherwise lossless superconducting materials. Such heat generation is called AC loss. AC loss of special type that occurs in the superconducting material ...
 • Suomela, Tero (2000)
  Communication in open networks is liable to eavesdropping and other security attacks. Security can be improved by using proper security systems which are based on strong cryptographic methods. An important step in the field ...
 • Huttunen, Mikko J. (2013-05-18)
  In this work, nonlinear light-matter interactions occurring at the focal volume of a tightly focused laser beam are studied and two new techniques for microscopy are developed. The techniques are based on the nonlinear ...
 • Zdanowicz, Mariusz; Harra, Juha; Mäkelä, Jyrki M.; Heinonen, Esa; Ning, Tingyin; Kauranen, Martti; Genty, Goery (2014)
  We perform a detailed characterisation of the second-order nonlinear optical response of nanocomposites consisting of alternating layers of silver-decorated silica glass nanoparticles and pure silica glass. The samples are ...
 • Vesa, Ilkka (2003-03-12)
  During the last tem years, the Internet has extended rapidly and developed technically. New access technologies and especially wireless networks have given Internet service providers an opportunity to offer customers the ...
 • Alapoikela, Tero (2008-02-06)
  The aim of the thesis was to study how to develop a secure power supply for an electric actuator, which will control the fuel racks in The Company. The position of the fuel rack defines the amount of fuel injected to the ...
 • Sundquist, Jaakko (1998-12-09)
  The massive growth of the Internet has created an increasing demand for conveying also the telephone traffic, traditionally transmitted through circuit-switched telephone networks, in this packed-based network. At the same ...
 • Aghababaee Tafreshi, Mona (2013-10-09)
  Wireless memories are the new trend in memory technology and a result of the latest advances in wireless and data transfer technologies. Allowing transfer of large amounts of data between a host device (e.g., a computer, ...