.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Haavisto, Juha (2012-04-04)
  Internetissä kuluttajan saatavilla on nykyään valtava, koko ajan kasvava määrä tuotteita ja palveluja. Erilaiset tiedonhaku-, suodatus- ja suosittelumenetelmät auttavat kuluttajaa löytämään haluamansa tuotteen. Erityisesti ...
 • Heimovala, Eeva (1991)
  Sotainvalidien Veljesliitto on Suomen sodissa vammautuneiden järjestö. Sotainvalidien sairaskodin piiriin kuuluu 2600 Veljesliiton jäsentä, joille rakennuksen toiminta tarjoaa hoitoa, kuntoutusta ja virkistystä. Palveluita ...
 • Ehramaa, Turkka (2011-06-08)
  Diplomityö täydentää Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen (PHRAKL) laatimaa rauhanturvarakentamisen hankesuunnitelmaa viemällä tarkastelun yksittäisen rakennuksen tasolle. Työn tavoitteena oli kehittää sotilaallisen ...
 • Haukkavaara, Annamaija (1982)
  Sotkamon kunnalla on nauhamainen n. 10 km pitkä taajama, jonka ydinalue eli vanha kirkonkylän keskusta on diplomityön suunnittelualueena. Viime vuosikymmenten elinkeinorakenteen muutoksen ja maaseudun autioitumisen myötä ...
 • Takano, Noriyuki (1999-04-14)
  This thesis presents the minimum numbers of location clusters optimized for various factors on which the results are dependent; i.e., ECG leads, heart and torso (volume conductor) models, and desired accuracies of the ...
 • Jyri, Laine (2013-06-05)
  PiceaHub on Piceasoft-yrityksen kehittämä sovellus, joka on toteutettu helpottamaan mobiililaitteen ja tietokoneen välillä tapahtuvaa tiedonsiirtoa. Sovellusta kehitetään edelleen ja kehittäjien kannalta on hyödyllistä ...
 • Malkki, Arto (1989)
  Sovelluskehittimiä pidetään eräänä ratkaisuna sovellusten nopeaan ja joustavaan kehittämiseen. Kehittimille voidaankin asettaa tiukat vaatimukset sovellusten kehittämistä nopeuttavien ja yksinkertaistavien piirteiden osalta. ...
 • Ylinen, Pertti (1987)
  Sovelluskehittimiä pidetään eräänä ratkaisuna sovellusten nopeaan ja joustavaan kehittämiseen. Käyttäjien kannalta sovellusten tärkein osa on käyttäjäliityntä. Kehittimille voidaankin asettaa tiukat vaatimukset käyttäjäliitynnän ...
 • Raita-aho, Tommi (1993)
  GSM-matkapuhelimien yleistyessä kannattaa puhelimissa integroida yhä enemmän toimintoja samalle integroidulle piirille. Uusilla teknologioilla voidaan samalle piirille sisällyttää sekä analogisia että digitaalisia osia ja ...
 • Soini, Tuomo (1985)
  Tämän työn tavoitteena oli järjestelmä, jonka avulla MPS 4 -mikrotietokoneverkon sovellusohjelmat voivat kommunikoida keskenään. MPS 4 - mikrotietokoneverkko pohjautuu NETNET-lähiverkkoon, joka on Ethernet-tyyppinen ...
 • Rantala, Kimmo Juhani (2015-01-14)
  Ympäristöjen konfiguraatioilla ja niiden hallinnalla on oleellinen merkitys tietojärjestelmien toimivuudelle. Laadukkaasti toteutetut ja vaatimuksia vastaavat sovellukset eivät yksinään riitä takaamaan järjestelmien ...
 • Jarkko, Virtanen (2014-10-08)
  Web of Things -ympäristöjen (WoT) hypertekstimäisen sisällön tuomiseen ympärillemme oleville laitteille kustannustehokkaasti tarvitaan resurssitehokkaita ratkaisuja. Resurssiongelmia helpottamaan on kehitetty resurssiraj ...
 • Aho, Janne (2001-09-12)
  Työn tarkoituksena oli tutkia Six sigma -menetelmän soveltuvuutta raskaaseen konepajateollisuusyritykseen. Keskeisin tavoite oli löytää kehityskonseptista sovelluskohteita, joita voitaisiin hyödyntää kohdeyrityksen toiminnan ...
 • Koota, Tapio (1991)
  Nykyaikaisessa laivanrakentamisessa pyritään asentamaan mahdollisimman paljon varusteita ja putkistoja jo osalohkon ja lohkon koontavaiheessa. Telakoiden tavoitteena on lyhentää laivan rakentamiseen tarvittavaa aikaa ...
 • Harju-Jeanty, Samuel (2002-05-08)
  The main goal of this thesis was to measure the space diversity gain in UL direction in the real WCDMA indoor system. The measurements were conducted in typical office environment at six different locations in NLOS-situation. ...
 • Heikkilä, Lauri (2008-05-07)
  The main goal of the thesis was to find improvements that cut The Company spare parts packaging costs. Also environmental issues were taken into account. To find things to improve, the present packaging process and packaging ...
 • Mäkinen, Toni (2013-05-21)
  Stochastic optimization (SO) represents a category of numerical optimization approaches, in which the search for the optimal solution involves randomness in a constructive manner. As shown also in this thesis, the stochastic ...
 • Viitanen, Timo; Kolehmainen, Jari; Piché, Robert; Okamoto, Yasuhiro (2012)
  In laser drilling, an assist gas is often used to remove material from the drilling point. In order to design assist gas nozzles to minimize spatter formation, measurements of spatter trajectories are required. We apply ...
 • Heikkinen, Harri (2006-04-12)
  Konepajateollisuudessa tavoitellulla laadulla tarkoitetaan tuotteen sopivuutta asiakkaan tarpeisiin ja sen valmistustarkkuuden soveltuvuutta annettuihin mittoihin ja toleranssirajoihin. Laadukkaan tuotteen valmistaminen ...
 • Järvilehto, Jarkko (1996-08-21)
  Työ on toimintaohje SPC:n käynnistämiseksi teollisuudessa. Työssäselvitettiin, miten yrityksen on valmistauduttava ennen tilastolliseen prosessin ohjaukseen siirtymistä. Työssä esitellään SPC:n työkalut jaselvitetään ...