.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Syrjälä, Ville; Valkama, Mikko (2010)
  This paper addresses the sampling jitter estimation and cancellation task in direct RF sub-sampling type radios. The proposed jitter estimation method is based on carefully injecting or superimposing an additional known ...
 • Syrjälä, Ville; Valkama, Mikko (2009)
  The sampling jitter is particularly problematic in systems where high-frequency signals are sampled. This paper addresses the sampling jitter estimation and cancellation task in the direct RF sub-sampling type radio ...
 • Syrjälä, Ville; Lehtinen, Vesa; Valkama, Mikko (2012)
  This article addresses some implementation challenges in the potentially very energy-efficient charge sampling radios. Alternative ways to implement charge sampler in charge sampling radio are considered, and the impacts ...
 • Salminen, Aaro Valtteri (2011-12-07)
  Acinetobacter baylyi sp. ADP1 is a nutritionally versatile bacterial strain capable of natural transformation and homologous recombination. It has a unique metabolism, as it is capable of using a vast collection of compounds ...
 • Silvennoinen, Matti (2001-12-13)
  Työ sisältää laajennussuunnitelman lisäksi Suomen ensimmäisen työväenopiston syntyvaiheet ja kehityksen 1800-luvun lopulta kohti omaa rakennusta, joka valmistui 1962, kun Sampolan kansalaiskoulu ja työväenopisto vihittiin ...
 • Mantila, Ari (1985)
  Jäykkien lämmöneristeiden käytön yleistyessä sandwich-rakenteissa on syntynyt tarve hyödyntää ydinkerroksen lujuus- ja jäykkyysominaisuuksia. Tässä työssä on tutkittu mahdollisuuksia siirtää betonisten kuorikerrosten välisiä ...
 • Tasanen, Ilkka (1990)
  Tutkimuksen aikana mitattiin ja tuotettiin Tampereella vanhoista,lähinnä tehdaskiinteistöistä mittatarkkoja piirustuksia kiinteistöjen saneerauksen suunnittelua varten. Mittauksissa tuotettiin pääasiassa elektronisen ...
 • Macharia, Lucy (1992)
  Kibera is a roughly 250 km2 squatter settlement about 7 km from downtown Nairobi. The population is about 450 000 people, and the population density is 180 000 per km2. The houses are made of temporary materials. The area ...
 • Jaakkola, Janne (1998-02-11)
  Työn tavoitteena oli tutkia, miten kuumahierrepohjaisen sanomalehtipaperin valonsirontakerrointa voitaisiin parantaa tärkempien lujuus- ja jäykkyysominaisuuksien heikentymättä. Lisäksi oli tavoitteena etsiä vaihtoehtoisia ...
 • Miettinen, Leena (1999-01-13)
  Työssä tutkittiin kahden sanomalehtipaperityypin eroavaisuuksia pölyävyyden ja lujuuden suhteen etsien optimaalista paperia ajettavuusongelmien välttämiseksi.
 • Hyttinen, Tanja (2007-04-18)
  Jäteveden johtaminen saostuskaivojen kautta avo-ojaan tai muualle ympäristöön on edelleen yleinen käytäntö haja-asutusalueilla. Vuoden 2004 alusta voimaan astuneen hajajätevesiasetuksen tähden saostuskaivot eivät enää riitä ...
 • Vallius, Sampo (2009-06-03)
  The traditional ski resort business has come to a turning point. The climate change, changes in consumer habits, the common growth of environmental awareness, as well as the tough competition, are at the moment the biggest ...
 • Uhlmann, Stefan; Kiranyaz, Serkan; Ince, Turker; Gabbouj, Moncef (2011-09)
 • Häkkinen, Reijo (1982)
  Tämän työn tavoite on selvittää Nurmeksen pohjoispuolella sijaitsevan Saramojoen vesistön säännöstelytarpeita ja -mahdollisuuksia. Työn yleissuunnitelmatasoisesta luonteesta johtuen esitys on lähinnä kartoittava ja suuntaa ...
 • Laisi, Vesa (1982)
  Työssä on tutkittu GTO-tyristorin soveltuvuutta sarjaankytkentään sekä ohjaus- ja suojauspiirejä sarjaankytkennässä. Aluksi luodaan katsaus GTO-tyristorin ominaisuuksiin: GTO-tyristori on nelikerroskomponentti, jota voidaan ...
 • Koski, Joonas (2015-11-04)
  Sarjakondensaattorien tehtävänä on parantaa sähköverkon transientti- ja jännitestabiiliutta, vähentää häviösähkökustannuksia sekä optimoida tehonjakoa. Fingridin sarjakondensaattorien luotettavuus on ollut historiallisesti ...
 • Pietilä, Timo (1994)
  Tässä diplomityössä on selvitetty sarjakondensaattorin käyttömahdollisuuksia keskijänniteverkossa. Työssä on käsitelty sarjakompensoinnin perusteoriaa, suojausratkaisuja sekä ongelma-alueita. Teoriaa on sovellettu käytännön ...
 • Soukkala, Raimo (2004-05-12)
  Voimansiirtolinjan yhteyteen lisätään sarjakompensoinnissa laitteisto, jota kutsutaan sarjakondensaattoriparistoksi. Se suojataan omalla suojausjärjestelmällään mahdollisten häiriötilanteiden varalta. Suojauksen toteuttamiseksi ...
 • Rissanen, Janne (2004-05-12)
  Sarjakondensaattoriparisto kytketään sarjaan siirtojohdon kanssa, joten pariston läpi kulkee sama virta kuin siirtojohdonkin läpi. Taloudellisista syistä paristoa ei mitoiteta johdon suurimman mahdollisen vikavirran mukaan ...
 • Partanen, Juuso (2013-11-08)
  Kahden laitteen välistä sarjamuotoista tiedonsiirtoa voidaan tutkia sarjaliikenneanalysaattorilla. Sarjaliikenneanalysaattori kaappaa tutkittavien laitteiden välillä kulkevat signaalit myöhempää käyttöä ja analysointia ...