.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Salavamäki, Esa (1991)
  Taipumakompensoitujen telojen toiminnan tarkastamiseksi on kohdeyrityksen tehtaan telalinjalle rakennettu telojen koeajopaikka. Koeajopaikalla testataan kaikki kokoonpanosta tulevat uudet ja huollossa olleet taipumakompensoidut ...
 • Käki, Joni Juhani (2010-06-23)
  Ohjelmistoprojekteissa tuotettavien ohjelmistojen monimutkaisuus, laajuus ja määrä kasvavat jatkuvasti. Tämä tuo toteutettavien ohjelmistojen testaukselle uusia haasteita. Yhä laajempia kokonaisuuksia on pystyttävä ...
 • Palin, Arto (1997-09-10)
  AB3:Digitaalisuus TV-läheteyksessä on vaativaa vastaanottimen suunnittelunkannalta. Vastaanotetusta jatkuva-aikaisesta signaalista on pystyttäväottamaan näytteet kohdista, jotka edustavat parhaiten lähetettyjäsymboleja.Käytetystä ...
 • Hämäläinen, Timo (1993)
  Työssä käsitellään säätöjärjestelmien suunnittelua modernin siirtofunktioteorian avulla. Tämä abstraktiin algebraan ja funktionaalianalyysiin perustuva teoria on kehitetty pääasiassa 1980-luvulla. Sen tunnusomainen piirre ...
 • Hamila, Ridha (2002-06-19)
  This thesis considers the development of synchronization and signal processing techniques for digital communication receivers, which is greatly influenced by the digital revolution of electronic systems. Eventhough ...
 • Morshed, Md. Sarwar (2009-10-07)
  The Digital Video Broadcasting (DVB) project has developed digital broadcasting system specifications which have been adapted worldwide. The family of DVB standards includes DVB-S for satellite, DVB-C for cable and DVB-T ...
 • Kujala, Pasi (1993)
  Tässä työssä on selvitetty synkrotronivalolähteen rakenne, synkrotronisäteilyn fysikaalinen tausta ja ominaisuudet sekä erityisesti synkrotronisäteilyn lääketieteellisiä sovellusia. Monet erikoisalojen fyysikot, biologit ...
 • Väätäinen, Jonna (2008-06-04)
  Työn tarkoituksena oli tutkia synteettisten lujiteverkkojen toimintaa kevyen liikenteen väylien vaurioiden korjaamisessa. Lujiteverkkoja käytetään, kun päällystevauriot halutaan korjata ilman kallista ja työlästä massanvaihtoa. ...
 • Dubey, Rajeev K. (2013-05-24)
  1,7- and 1,6-regioisomers of two important bay-functionalized perylene diimide dyes, namely N,N'-dioctyl-di(2,4-di-tert-butylphenoxy)perylene diimide and N,N'-dioctyl-dipyrrolidinylperylene diimide, have been synthesized, ...
 • Leino, Juha (1997-06-04)
  AB3:Asiakaskohtaisten piirien monimutkaistuessa ja digitaalisten järjestelmien suunnitteluajan lyhentyessä korostuu tehokkaiden suunnittelumenetelmien merkitys. Laitteistonkuvauskielet ja logiikkatason synteesiohjelmistot ...
 • Keskinen, Helmi (2007-06-18)
  There is currently immense interest in flame-generated particulate materials, and various hi-tech applications are benefiting from the great strides in development. This thesis work concentrated on the production of several ...
 • Sariola, Essi (2009-04-08)
  The literature review of this work describes different syntheses of phthalocyanines. Mainly two modern methods to prepare phthalocyanines are reported. The approaches to prepare A3B type of phthalocyanines are also introduced ...
 • Ruuskanen, Jaakko (1999-11-10)
  Diplomityön tavoitteena oli selvittää syötteen vaikutus murskaimen tuotteeseen ja toimintaan yrityksen vanhojen täysmittakaavaisten murskaustestien perusteella. Lisäksi työssä suunniteltiin koeohjelma muuttujien suuruuden ...
 • Rantanen, Jaana (1999-08-18)
  Teknologian kehittyminen on mahdollistanut tietokoneratkaisut, jotka voidaan pukea ylle ja kuljettaa mukana. On syntynyt uusi tietotekniikan ala, asuste-elektroniikka. Diplomityössä esitellään yleisesti asuste-elektroniikkaa ...
 • Vierimaa, Raimo (2012-01-13)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää syrjältään liimatun sahatavarapalkin valmistamiseen liittyviä ongelmia. Työssä tutkittiin lamellien vuosirengaskuvion asettelun vaikutusta poikkileikkauksen muotovirheisiin, sormijatkosten ...
 • Fränti, Kaisu (2013-05-06)
  Diplomityön lähtökohtana on Sysmän kunnalle vuonna 2011 tekemäni projektityö ”Idealuonnoksia Sysmän keskustan satama-alueen ja sen ympäristön kehittämiseksi”. Työ on osa Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämisohjelma ...
 • Vihavainen, Kari (1996-06-05)
  Products ranging from mobile phone to car employ custom, application specific software executing on a custom hardware platform built from combinations of standard and custom components. The design of these embedded computing ...
 • Goe, Chitao (2006-02-08)
  Most of the currently used commercial transmitters for GSM/EDGE/WCDMA are implemented using two separate architectures. GSM uses offset PLL (translation loop) and EDGE/WCDMA uses zero-IF (homodyne) architecture. This ...
 • Hammouda, Imed (2000-03-15)
  The meeting is usually held during a few days but its overall preparation and management may last for years requiring a large amount work. The author describes the different aspects of conference organization, the architecture ...