.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Halen, Sami (1998-02-11)
  Diplomityössä suunniteltiin verkkokortti, joka yhdistää päävahvistimen laitteet verkonhallintaohjelmistoa suorittavaan tietokoneeseen. Kommunikaatio tietokoneen ja väylään liitettyjen laitteiden välillä tapahtuu RS-485 ...
 • Sironen, Heikki (2015-04-08)
  Tämän työn tilaajana on Ab Solving Oy, joka on erikoistunut raskaiden taakkojen siirtämiseen soveltuvien siirtolaitteiden suunnitteluun ja valmistukseen. Työn tärkeimpänä tavoitteena on kehittää tehdasstandardi, jota voidaan ...
 • Reponen, Tiina (1996-09-18)
  Siirtolapuutarhaliike syntyi 1800-luvun alussa Saksassa ja Englannissa.Työssä esitellään siirtolapuutarhaliikkeen leviämistä ja luonnetta eriaikoina. Koljonvirran siirtolapuutarhahanke sai Iisalmessa alkunsa 1994.Kesällä ...
 • Välimäki, Henri (2013-06-05)
  Varastorobotin liikkeeltä vaaditaan tasaista nopeutta ja tarkkaa paikoitusta. Työn tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa siirtoliikkeen säädin. Liike on toteutettu kahdella paikkatakaisinkytketyllä sähkömoottorilla. Työ ...
 • Kujala, Yrjö (1991)
  Työn tavoitteena oli luoda edellytykset kohdeyrityksen kehittämän Maestro-verkkotietojärjestelmän käyttöön siirtymiselle erään energialaitoksen jakeluverkonsuunnittelussa. Työssä keskityttiin tarkastelemaan suunnittelutyön ...
 • Kuosa, Kari (1992)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tietokoneavusteiseen suunnitteluympäristöön siirtymisen taustoja ja vaatimuksia, joita siirtyminen asettaa ihmiselle ja toimintaympäristölle. Toisaalta tarkoituksena on ollut ...
 • Räsänen, Juha (1983)
  Tämän työn tarkoituksena oli suunnitella ja rakentaa laitteisto, jolla voidaan mitata sikiön vektorikardiogrammi. Äidin häiritsevä elektrokardiogrammi eliminoidaan kumoamisperiaatteella. Fysiologista taustaa - sydämen ...
 • Hannula, Markku (2013-02-06)
  Työssä tutkitaan sähkökemiallisesti passivoidun ruostumattoman AISI 316L -teräksen pinnalle rakentuvan seossilaaniohutkalvon kemiallista koostumusta. Silaanikalvon avulla voidaan parantaa teräksen bioyhteensopivuutta ja ...
 • Lakamsani, Prasad V. (1993)
  Pinosuodattimet ovat epälineaarisia digitaalisia suodattimia, joita käytetään monissa signaalin- ja kuvankäsittelyn sovellutuksissa. Pinosuodattimien luokka sisältää mm. näytteiden lajitteluun perustuvat suodattimet. ...
 • Kulmala, Ilpo (1983)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, voidaanko seripainoissa painamisen yhteydessä vapautuvien liuotinainehöyryjen leviämistä työtilaan vähentää kohdeilmanvaihdon avulla. Puoliautomaattiseen silkkipainokoneeseen asennettiin ...
 • Salomaa, Tero (1999-03-10)
  Työssä on kehitetty algoritmit silmukoidun sähkönjakeluverkon tehonjaon sekä vikavirtojen laskemiseksi. Tehonjakolaskentaan käytetään Newtonin iteraatiomenetelmää sekä Krylov-ratkaisijoita. Vikavirrat on ratkaistu symmetrisessä ...
 • Siukola, Lauri (2008-06-04)
  Diplomityössä tutkittiin teollisuusnostureiden nopeussäädettävien moottorikäyttöjen teho-ominaisuuksia ja energiankulutusta. Tutkimuksen tavoitteena oli määrittää asennusnosturin noston ja siirtoliikkeiden energiankulutus ...
 • Murtola, Esa (1990)
  Siltanosturin pääkannatin valmistetaan ohuista teräslevyistä hitsaamalla. Nämä levyt muodostavat suorakulmaisen kotelorakenteen. Tässä työssä kotelorakenteen painoa minimoidaan valitsemalla levyjen mitat siten, että palkin ...
 • Ursinus, Jorma (1991)
  Helsingin ja Hämeenlinnan välisen moottoritien Riihimäen ja Hämeenlinnan välisen tieosan rakentaminen on aloitettu vuoden 1990 lopulla. Se avataan liikenteelle lokakuussa 1992. Moottoritie on osa valtatie kolmea, joka ...
 • Rantanen, Kirsti (1996-05-22)
  Kohdealue sijaitsee Kruununhaan, Kallion ja Sörnäisten kaupunginosienrajalla. Näitä erottaa toisistaan Siltavuorensalmi. Siltavuorensalmenvesimaisematilaa on käsitelty yhtenä kokonaisuutena niin visuaalisesti kuintoiminn ...
 • Snicker, Teija (1982)
  Tässä tutkimuksessa tarkastellaan siltojen painorajoitusten vaikutusta kuorma-autojen kuormien kokoon tai niiden käyttämiin kuljetusreitteihin. Samalla esitetään menetelmä painorajoitteisten siltojen liikennetaloudellisten ...
 • Kiiskilä, Anu (1997-01-22)
  Työssä esitetään siltojen perustusten geoteknisen mitoituksen vertailutielaitoksen ja eri Eurocodien sekä niiden kansallisten soveltamisohjeidenmukaan. Mitoitus on tehty seitemälle todelliselle sillalle. Vertailunmukaan ...
 • Suoniemi, Jouko (1993)
  Suomessa on käytettävissä useita erilaisia tukiteline- ja muottijärjestelmiä, jotka soveltuvat niin talon- kuin sillanrakennuskohteisiin. Sillanrakennuksessa käytetään kuitenkin yleisimmin sahatavarasta rakennettuja ...
 • Heinonen, Saara (2012-11-07)
  Silver is highly toxic for microorganisms but harmless for humans. Silver is used in many different applications to reduce and prevent microbial growth. In this thesis dissolution of silver in aqueous environments and the ...
 • Helen, Marko (2009-06-11)
  Personal multimedia databases contain thousands of items and other databases on the Internet may contain even billions of items. Finding a particular item manually from such databases becomes overwhelming and thus automatic ...