.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Vänttinen, Jaana (2008-01-16)
  Hyvin toimivalla ilmajärjestelmällä on merkittävä vaikutus soodakattilan toimintaan. Oikein suunniteltu ilmajärjestelmä ylläpitää soodakattilan tulipesän reaktioihin tarvittavaa korkeaa lämpötilaa, vähentää lämpöpintojen ...
 • Koskinen, Jukka (1992)
  Selluloosateollisuus kehittyy kohti integroituja paperin- ja kartongintuotantoyksiköitä. Soodakattilan keskeinen asema selluloosatehtaan kemikaalihuollossa ja koko tehtaan prosessihöyryn ja sähköenergian tuottajana asettaa ...
 • Litmanen, Anssi (2008-09-03)
  Tutkimuksessa kerättiin aineistoa teollisuuden palveluntuottajan turvallisuusjohtamisen toimintatapaa varten. Tavoitteena oli luoda katsaus lainsäädäntöön ja palveluntuottajan vakuutuksiin sekä luoda tarkistuslista sopimuksen ...
 • Uitti, Hannu (2006-11-08)
  Työssä selvitetään pintakäsittelylaitoksen suihkupuhdistusprosessin automatisointia ja tarkastellaan koko maalausprosessin toimintaa ja sen tehokkuutta. Maalaamo on otettu käyttöön vuonna 1999, joten se on monilta osin ...
 • Juntunen, Anssi (2013-10-09)
  Sopimustenhallinta on olennainen osa yritysten liiketoimintaa. Yritykset menettävät kuitenkin keskimäärin 9,2 % vuotuisesta mahdollisesta liikevaihdostaan huonosti hoidetun ja tehottoman sopimustenhallintaprosessin takia. ...
 • Kulmala, Valle (2011-05-04)
  Hankintatoimen merkityksen huomioiminen on lisääntynyt suuresti niin tieteellisissä tutkimuksissa kuin yrityksissä. Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, miten sopimusvalmistusta ostava eli käyttävä yritys voi kehittää ...
 • Jämsä, Heikki (1982)
  Soratiet muodostavat noin puolet maamme tieverkon pituudesta. Koska sorateitä on arvioitu olevan vielä vuonna 1990 n. 40 % yleisten teiden pituudesta, tulee sorateiden kunnossapidolla ja rakenteen parantamisella olemaan ...
 • Haavikko, Heikki (2000-02-09)
  Työn tavoitteena on selvittää eri vaihtoehtojen rakentamiskustannuksia ja kustannuksia rakenteen koko elinkaaren ajalta sekä niihin suoraan vaikuttavia tekijöitä.
 • Toivanen, Heikki (2005-11-25)
  Liiketaloustieteellisessä väitöstutkimuksessani analysoin maailman paperi- ja sellukonetoimialan kehitystä 1970-luvulta 2000-luvulle. Alaa edustavat suuret menestyneet yritykset Metso (Valmet), Andritz, Voith ja Kværner ...
 • Airola, Jyrki (1990)
  Joustavissa valmistusjärjestelmissä (FMS, flexible manufacturing system) hyvin usein käytetty avainkone koneistuskeskuksen ohella on sorvi. Tampereen teknillisen korkeakoulun tuotantotekniikanlaitoksella on FM-järjestelmä, ...
 • Kotilainen, Janni (2011-12-07)
  Tutkimuksen tavoitteena oli löytää sellaisia sosiaalisen median palveluita ja työkaluja, joilla projektienvälistä oppimista voitaisiin tehostaa parantamalla erityisesti organisaation eksplisiittisen tiedon uudelleenkäyttöä. ...
 • Mäkelä, Tiina (2010-12-08)
  Tuotteen elinkaarenaikainen tiedon hallinta on noussut lyhyessä ajassa yhä suuremmaksi haasteeksi yritysten siirtyessä laite- ja osatoimittajuudesta kokonaisten tuote- ja palvelujärjestelmien toimittajaksi. Asiakastarpeet ...
 • Salokas, Timo (2014-01-15)
  Tavanomaiseksi Intranetiksi katsotaan verkkosivusto, joka tarjoaa organisaation työntekijöille johdon viestintää, ajankohtaisia uutisia yrityksestä ja yrityksen liiketoiminta-alalta, sekä muuta tietoa yrityksen sisäisistä ...
 • Kovamäki, Pekka (2011-10-05)
  Sosiaalinen media on vielä varsin tuore ilmiö mutta jo tällä hetkellä sitä hyödyntävät sadat miljoonat ihmiset ympäri maailmaa. Nykyisin myös yritykset tiedostavat sosiaalisen median tarjoamat mahdollisuudet ja ovat alkaneet ...
 • Lyytikkä, Jani (2013-06-05)
  Asiakkaan ymmärtäminen on ollut aina yksi keskeisistä tekijöistä innovointi- ja tuote-kehitystyössä. Tätä on helpottanut paljon avoimen innovoinnin yleistyminen, jonka avulla yritykset ovat alkaneet hyödyntää sisäisten ...
 • Hakalahti, Heini (2014-04-09)
  Tässä diplomityössä perehdyttiin sosiaalisen median hyödyntämiseen B2B-yritysten keskuudessa. Tämän diplomityön tavoitteena oli selvittää sosiaalisen median mahdollisuuksia ja rajoitteita B2B-tuotteiden kehitykseen liittyen. ...
 • Mattila, Jari (2014-12-03)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka rakennettavan asuinalueen palveluliiketoiminta saadaan käynnistymään ja kasvamaan kannattavaksi ja vetovoimaiseksi. Tutkimuksella tuotettiin asuinalueelle palvelurakenteen ...
 • Haavisto, Juha (2012-04-04)
  Internetissä kuluttajan saatavilla on nykyään valtava, koko ajan kasvava määrä tuotteita ja palveluja. Erilaiset tiedonhaku-, suodatus- ja suosittelumenetelmät auttavat kuluttajaa löytämään haluamansa tuotteen. Erityisesti ...
 • Heimovala, Eeva (1991)
  Sotainvalidien Veljesliitto on Suomen sodissa vammautuneiden järjestö. Sotainvalidien sairaskodin piiriin kuuluu 2600 Veljesliiton jäsentä, joille rakennuksen toiminta tarjoaa hoitoa, kuntoutusta ja virkistystä. Palveluita ...
 • Ehramaa, Turkka (2011-06-08)
  Diplomityö täydentää Puolustushallinnon Rakennuslaitoksen (PHRAKL) laatimaa rauhanturvarakentamisen hankesuunnitelmaa viemällä tarkastelun yksittäisen rakennuksen tasolle. Työn tavoitteena oli kehittää sotilaallisen ...