.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Salli, Karri-Tuomas (1998)
  Wireless Local Area Network (WLAN) technology has been considered very promising for wireless indoor communication purposes during the last few years. Although WLANs give new dimensions for networking and user mobility ...
 • Airaksinen, Mikko (2001-08-22)
  The IP -based Data Communication Network (DCN) provides the means of connectionbetween the Operations Support Systems (OSS) and the network elements. The OSS isresponsible for the configuration and management of the various ...
 • Jokela, Anna Carina (2014-06-04)
  Seek Seek City is a wide-angle long-term view to understand sustainability from the point of Humanity. First, the history of Earth and humanity are briefly recounted, then projecting into the future evolution of humanity, ...
 • Palokangas, Sakari (2007-09-19)
  Histopathology studies diseased tissue using tissue sections. In cancer diagnostics, especially quantitative and morphological properties of nuclei are of interest. To replace the slow manual analysis, considerable effort ...
 • Farinha, Ricardo (2008-08-13)
  The thesis proposes and evaluates fully automatic segmentation methods for the extraction of striatal brain surfaces from high resolution positron emission tomography (PET) images. Both the right and the left striata were ...
 • Korpelainen, Tomi (2007-10-17)
  AB3:Biologiset tutkimukset tukeutuvat yhä enemmän automaattisiin kuva-analyysimenetelmiin. Jotta nämä automaattiset menetelmät voivat korvata perinteisesti käytössä olevat manuaaliset analyysit, on niiden oltava tarkkoja ...
 • Martikainen, Antti Juhani (2015-04-08)
  Not long ago it was believed that symmetrically dividing bacteria didn't age, but fairly recently this belief has been challenged, as the development of microscopy techniques has allowed more detailed study of these ...
 • Jokinen, Timo (2013-10-09)
  Maailmalla on paljon tietoa liittopilarien käyttäytymisestä tulipalossa, ja niille on olemassa hyviä mitoitusohjeita. Suurimassa osassa tutkimuksia palon on kuitenkin oletettu vaikuttavan samalla tavalla jokaiseen pilarin ...
 • Ståhlberg, Ann-Mari (1999-06-02)
  Laajennuksen tehtävä on tukea olemassaolevaa rakennusta arkkitehtonisesti ja toiminnallisesti. Vanha rakennus säilyy lähes entisellään. Liittyy vanhaan rakennukseen L-muotoisen massan avulla. Rajaa Aalto-keskuksen etelästä.
 • Hirvonen, Tuomo (2015-06)
  Tutkimusjulkaisu jakautuu kahteen osaan ja siinä asettuu rinnakkain toisen maailmansodan jälkeisen modernin rakennetun ympäristön tarkastelu sekä teoreettisempi rakennussuojelukysymyksiin liittyvä arvottamisperiaatteiden ...
 • Yamada, Yoshimasa (2011-06-08)
  Diplomityö käsittelee Seinäjoen kaupungin yleistä saunakokonaisuutta, joka rakennetaan olemassa olevalle Seinäjoen avantouimarannalle, Sahalammille. Yhtenäinen rakennusryhmä käsittää sauna-, puku-, pesu-, ja vesivaraajar ...
 • Kokko, Pekka (1989)
  Tämä diplomityö on osa talonrakennustekniikan laitoksella vuonna 1985 aloitettua ulkoseinärakenteiden pitkäaikaiskestävyyden tutkimusta. Tarkoituksena oli kirjallisuustutkimuksena kartoittaa ulkoseinärakenteiden ...
 • Haavisto, Jari (1982)
  Tämä työ liittyy osana laajempaan Tampereen teknilllsen korkeakoulun säätötekniikan laitoksella tehtävään rakennuksen energian ja lämpötilan säädön tutkimukseen. Työssä tarkastellaan sekalämmitysjärjestelmää, joka käsittää ...
 • Suhonen, Sami (1997-05-14)
  Tutkimuskohteena on palladiumoksidin (PdO) stabiilin lämpötila-alueenkasvattaminen neodyymin ja palladiumin muodostamalla sekaoksidilla.Tutkimusmenetelmänä käytetään röntgenviritteistäfotoelektronispektroskopiaa, XPS ...
 • Tiikkaja, Minna (2015-04-08)
  Lietekennojen teräksinen tukirakenne on perinteisesti suunniteltu minimiominaistaajuusvaatimuksen perusteella, jonka mukaan systeemin alimman ominaistaajuuden on oltava vähintään 25 % suurempi kuin harmonisen herätevoiman ...
 • Lahtinen, Mikko (1996-04-17)
  Tutkimuksessa laskettiin mekaanisesti sekoitetun sekoitussäiliönvirtauskenttä kahdella erilaisella reunaehtomallilla käyttäen eriturbulenssimalleja. Tavoitteena oli selvittää eri turbulenssimallienvaikutusta laskentatuloksiin.
 • Koponen, Antti (2008-01-16)
  The color boundaries of sector lights are audited yearly or after light maintenance. The boundary locations are defined visually. There is an area of uncertainly between sectors, which causes variation to the location of ...
 • Haapanen, Mikko Jalmari (2014-09-03)
  Palaute on tärkeää, sillä sen avulla palautteen saaja voi kehittää esimerkiksi opetustaan vastaamaan paremmin yleisön tarpeita ja osaamistasoa. Palautteen kerääminen aiheuttaa kuitenkin ylimääräistä vaivaa sekä palautteen ...
 • Miraj-E-Mostafa (2009-06-12)
  Due to the recent advancements in the related fields of technologies, mobile multimedia communication is possible with acceptable quality nowadays. Designing suitable multimedia communication services is the next step to ...
 • Huttunen, Anssi (2000-01-19)
  This thesis handles modelling of Dynamic Random Access Memories (DRAMs) with an executable simulator, which eases estimation for this memory type. DRAMs are more and more often the bottleneck of digital systems. The ...