.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Vanhatalo, Mikko (2006-09-13)
  Uusien tuotteiden kehitykseen käytettävissä oleva aika lyhenee ja samalla asiakkaat vaativat yhä monipuolisempia ja räätälöidympiä tuotteita. Simulointi on yksi tehokas menetelmä tuotekehityksen parantamiseen. Markkinoilla ...
 • Aflaki, Payman; Hannuksela, Miska M.; Sarbolandi, Hamed; Gabbouj, Moncef (2014)
  Viewing stereoscopic 3D content is typically enabled either by using polarizing or active shutter glasses. In certain cases, some viewers may not wear viewing glasses and hence, it would be desirable to tune the stereoscopic ...
 • Ronkanen, Pekka; Kallio, Pasi; Koivo, Heikki N. (2007)
  This paper introduces a force estimation method that enables simultaneous actuation and force estimation using piezoelectric actuators. The method combines an actuator input voltage and a current together with a displacement ...
 • Mesaros, Annamaria (2012-09-04)
  This thesis proposes signal processing methods for analysis of singing voice audio signals, with the objectives of obtaining information about the identity and lyrics content of the singing. Two main topics are presented, ...
 • Järvenpää, Janne (1999-06-09)
  Työ käsittelee nopeiden (yli 1 GHz) digitaalipiirien yksivaihekellotusta sekä niiden suorituskykyä rajoittavia tekijöitä. Lisäksi työssä käsitellään monivaihekellotusta ja ilman kelloa toimivia synkronoimattomia ...
 • Toivonen, Mika (1990)
  Sinkkiselenidi (ZnSe) on puolijohdemateriaali erilaisten sinistä valoa emittoivien laitteiden valmistamiseksi, sen suora energia-aukko vastaa sinisen valon aallonpituutta. Työssä tarkasteltiin molekyylisuihkuepitaksialla ...
 • Mehtälä, Helge (1999-04-14)
  Tämän diplomityön tavoitteena on löytää sinkkivalukokilleille sopiva pinnoite. Pinnoitteen tehtävänä on estää sinkkioksidin kertyminen kokilleihin. Syntyvä sinkkioksidi aiheuttaa sinkkiharkkojen pinnanlaadun heikkenemistä. ...
 • Happonen, Antti (2002-10-16)
  Tomografia on menetelmä, jolla saadaan tietoa kappaleen sisärakenteesta rikkomatta itse kappaletta. Yleisin tomografian sovellusala on lääketiede. Tomografian mittaustulosta kutsutaan sinogrammiksi, joka sisältää tutkittavan ...
 • Aho, Jenni (2008-10-08)
  The aim of the work was to study the affect of a compressed gas to the sintering quality of a nano particle ink. In the work, an electrical circuit in form of simple micro strip was formed from an inkjet printed silver ...
 • Pekkanen, Jussi (2007-06-06)
  AB3:Tänä päivänä painettavan elektroniikan tutkimukseen panostetaan mittavia rahasummia ympäri maailman. Alalle on ennustettu räjähdysmäistä kasvua lähivuosina. Ennusteet arvioivat myös, että painettavan elektroniikan ...
 • Rinne, Reijo (2010-04-07)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutustua vapaan ohjelmiston käyttöön SIP (Session Initiation Protocol) -perusteisten palvelujen tuottamiseksi ja rakentaa sen pohjalta oma palvelu. SIP on avoin protokolla Internet-verkossa ...
 • Syrjynen, Jussi (1990)
  Diplomityö on osa talonrakennustekniikan laitoksella keväällä 1987 aloitettua teräsrunkorakennetutkimusta. Tässä tutkimuksessa on pyritty selvittämään Siporex-laataston sisäisen teräs-betoniliittopalkin käyttökelpoisuus ...
 • Hautakoski, Timo (1991)
  Tämä diplomityö käsittelee sirotepintauksia sitomattomalla ja sidotulla alustalla .Tutkimuksen ensimmäisessä osassa selvitetään sitomattoman alustan sirotepintausten (SOP) vaurioitumista, paikkaamista, edullisuutta ja ...
 • Aurola, Taisto (1991)
  Tampereen teknillisen korkeakoulun sähköenergiajärjestelmien laitoksella on käynnissä sähköturvallisuusmääräysten asiantuntijajärjestelmän kehitysprojekti, joka on toistaiseksi rajattu käsittämään vain rakennusten ...
 • Koivula, Pilvi (2014-04-09)
  ”Sisähiihtokeskus Myllyvuoreen” on suunnitelma rakennuksesta, joka mahdollistaa talvisten laskulajien ympärivuotisen harrastamisen. Diplomityöni tarkoituksena on tuoda uusi liikuntapaikka konsepti Suomeen ja vastata ...
 • Lassila, Ari-Pekka (2014)
  Ihmiset viettävät valtaosan, noin 90 prosenttia ajastaan sisätiloissa. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että olosuhteet sisällä ovat viihtyisät, turvalliset ja terveelliset. Tämä tutkimusraportti ja sen tutkimukset on toteutettu ...
 • Kulmala, Vesa (1983)
  Energian hinnan nousu on aiheuttanut pyrkimyksen energian säästöön myös ilmanvaihdossa. Koska useimpien sisäilman epäpuhtauksien pitoisuudet ovat kääntäen verrannollisia ilmanvaihtonopeuteen, saattaa ilmanvaihdon pienentäminen ...
 • Pakkanen, Tomi (2012-12-05)
  Viime vuosina on markkinoitu sekä valmistettu matalaenergia – ja passiivitaloja. Edellä mainitut talot perustuvat alhaiseen ulkoisen energian kulutukseen. Talolle ominaista ovat rakenteiden tiiveys, rakenteiden alhainen ...
 • Ohlsson, Vesa (2004-05-12)
  TAUSTAA: Tilausohjautuvassa ja tehokkaassa tuotannossa materiaalien tulee virrata nopeasti tuotannon läpi. Jokapäiväisten materiaalien hallintaan liittyvien toimintojen on oltava automatisoituja ja niukat resurssit on ...
 • Kopra, Jukka (1996-04-17)
  Työssä toteutettiin itsenäiskäytön tukiryhmän n. 900 asiakkaan piirissäkyselytutkimus, jolla mitattiin itsenäiskäytön tukiryhmän tarjoamanpalvelun laatua.