.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hämäläinen, Päivi (1985)
  Suomessa louhitaan rakennuskiviksi eniten punaisia ja harmaita graniitteja. Rakennuskivinä käytetään myös mustia kiviä, gabroja ja dioriitteja, vaikka niitä käytetään enimmäkseen hautakiviksi. Lapista louhitaan marmoria. ...
 • Vihanta, Joni Samuli (2014-04-09)
  Suomessa oli vuonna 2012 noin 1500 vesihuoltolaitosta, joista suurin osa on osuuskuntia. Nämä vesiosuuskunnat voidaan jakaa viiteen ryhmään niiden perustamisajankohdan ja tyypin perusteella. Erään näistä ryhmistä muodostavat ...
 • Asola, Ismo (1999-03-10)
  Työssä etsittiin vaikutuksia, joita kaavoituksella tai rakennushankkeella saattaa olla, jos paikallaista perintöä ei huomioida. Tutkimuksessa selvitettiin myös Suomeen rakennettujan ylävesisäiliöiden lukumääräät, vesitilavuudet, ...
 • Viklund, Anders (1999-05-12)
  Työssä kehitettiin suomenkielinen käyttöliittymä kaupallisen etäohjelmointiohjelmiston päälle. /Kir10
 • Järvenpää, Marko; Turunen, Esko (2012-03)
  Tässä tutkimuksessa analysoidaan Suomessa vuosina 2004-2008 poliisin rekisteröimää 83509 tieliikenneonnettomuutta, joissa loukkaantumisiin johti enemmän kuin joka viides ja kuolemaan 1203 onnettomuutta; näissä enemmän kuin ...
 • Kantee, Janne (2008-06-04)
  Diplomityö oli uudelleenkäyttösuunnitelma Pietariin Venäjälle rakennettavalle Suomi-talolle. Suomalainen Pietari-säätiö ja Suomen pääkonsulaatti ovat jo usean vuoden ajan etsineet uusia toimitiloja, joihin muun muassa ...
 • Kuusisto, Tiina (2007-11-14)
  Työssä verrataan matkustaja-autolautan trusterisysteemin toteuttamista taajuusmuuttajakäytöllä tai suoralla moottorikäytöllä. Perinteisesti matkustaja-autolauttojen trusterit eli sivupotkurit on toteutettu suoralla ...
 • Leppänen, Jussi (2001-10-17)
  Tässä työssä tutkitaan ja kehitetään suoraohjausnestekidenäytön harmaasävyohjausta. Markkinoilla olevat suoraohjausnestekidenäytöt ovat tähän asti olleet ns. monokrominäyttöjä, joissa pikselillä on vain kaksi tilaa: päällä ...
 • Eerola, Olavi (1990)
  Ohjelmistojen määrittelyn ja suunnittelun hallitseminen on tullut yhä tärkeämmäksi. Tähän ovat johtaneet ohjelmistojen koon kasvu ja järjestelmille asetetut suuremmat luotettavuusvaatimukset. DisCo-projektin tavoitteena ...
 • Tinkanen, Oskari (2008-03-05)
  Suoritusjohtaminen on hyvin laaja aihealue. Diplomityössä suoritusjohtamisella tarkoitettiin prosessia, joka auttaa organisaatiota muodostamaan, implementoimaan ja muuttamaan strategiaansa täyttääkseen sidosryhmiensä ...
 • Jungman, Hannu (2002-10-16)
  Yritysten strategisen johtamisen suurimmat ongelmat liittyvät strategian kommunikointiin henkilöstölle ja strategian toimeenpanoon. Syynä näihin ongelmiin ovat strategioiden nopea muuttuminen sekä se, että strategian ...
 • Tikkanen, Paula (1993)
  Työn tarkoituksena oli löytää koneistotehtaan prosessista kehityskohteita. Näihin kohteisiin oli muodostettava mittareita, jotka kuvaavat kehityksen suuntaa. Valitut mittarit oli implementoitava. Työssä oli perusteltava ...
 • Kaartokallio, Antti (1997-03-19)
  Työssä kehitetään pehmeäseinäistä läpäisevyydenmittauslaitteistoa sekäarvioidaan kaatopaikkojen suotovesien laadun vaikutusta mm. kaatopaikkojenpohjarakenteessa käytettävien mineraalisten eristeiden läpäisevyyteen.
 • Trimeche, Mejdi (2006-12-08)
  Super-resolution (SR) reconstruction is a filtering technique that aims to combine a sequence of under-sampled and degraded low-resolution images to produce an image at a higher resolution. The reconstruction attempts to ...
 • Sankaran, Harish Essaky (2007-03-12)
  Image super-resolution refers to the reconstruction of a high resolution image from a set of blurred and noisy low resolution images which are sub-pixel shifted from each other. Each low resolution image contains new ...
 • Sällinen, Ville (2013-11-08)
  Power plants using renewable fuels like biofuels or recycled fuel suffer from problems caused by corrosion in superheaters more than powerplants using fossil fuels. These problems are caused by chemical composition of ...
 • Levanen, Toni Aleksi (2014-08-29)
  The amount of wireless devices and wireless traffic has been increasing exponentially for the last ten years. It is forecasted that the exponential growth will continue without saturation till 2020 and probably further. ...
 • Ketola, Tiia-Maaria (2007-11-14)
  Sähkökemialliset kondensaattorit eli superkondensaattorit on tarkoitettu energiavarastoiksi. Ne toimivat samojen lainalaisuuksien mukaan kuin perinteiset kondensaattorit. Niihin pystytään varaamaan suurempi määrä energiaa ...
 • Mäkinen, Toni; Pertilä, Pasi; Auranen, Pasi (2009)
  Due to an increasing number of sniper attacks in different crises and security threats around the world, there is a need for new technologies and applications to take place in helping to prepare against such offensives ...
 • Pryjma, Daniel (2011-08-07)
  Industries have been undergoing several trend changes in the past decades, two of which are relevant for this study: outsourcing and mergers and acquisitions. Outsourcing allows companies to focus on doing what they are ...