.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Wagner-Prenner, Marko (1993)
  Jäysteitä poistetaan teollisuudessa edelleen suurimmaksi osaksi manuaalisesti, koska robotisoitu jäysteenpoisto ei ole saavuttanut asetettuja odotuksia. Robotisoitu jäysteenpoisto nostaa edelleen esiin tutkimus- ja ...
 • Rantala, Olavi (1985)
  Diplomityön lähtökohtana oli robotiikan käyttömahdollisuuksien tutkiminen laivadieselmoottoreita päätuotteenaan valmistavalla konepajalla. Työ tehtiin, koska konepajalla halutaan voimakkaasti automatisoida ja kehittää ...
 • Ojala, Jari (1987)
  Työn tarkoituksena on ollut robottien mekaanisten ongelmien kartoitus ja analysointi. Työssä tarkastellaan teollisuusrobottien erilaisia rakennevaihtoehtoja ja rakenneosia sekä tyypillisiä mekaaniseen rakenteeseen liittyviä ...
 • Ilomäki, Pasi (1993)
  Diplomityön päätavoitteena oli kohdeyrityksen robottihitsausjärjestelmän käyttöönotto ja kehittäminen. Robottihitsausjärjestelmä on tarkoitettu tulistinsiteiden kiinnityshitsausta varten. Putkesta taivutetun tasomaisen ...
 • Rannanautio, Eliisa (1983)
  Robottitekniikka elää tällä hetkellä voimakasta kehityskautta. Robottimanipulaattorit ovat tärkeä osa joustavaa automaatiota, ja niiden piirissä löytyy useita erillisiä tutkimuskohteita. Tässä työssä paneudutaan joihinkin ...
 • Suominen, Jarkko (2006-11-08)
  Diplomityön tavoitteena oli kartoittaa nykyisin robotilla ruiskutettaville osille soveltuvat valmistusmenetelmät. Lisäksi tavoitteena oli tehdä vertailu eri tuotantomenetelmiin siirtymisestä aiheutuvista kustannuksista ja ...
 • Kuikkaniemi, Mikko (1997-01-22)
  Työssä selvitetään asiakkaiden kiinnostusta automatisoida ohutlevytuotantoasekä käsitellään mahdollisuuksia tehostaa robottisärmäyspuristimenmateriaalinkäsittelyä konetasolla, koneryhmätasolla ja FMS-tasolla.
 • Paattilammi, Juha (1998-04-15)
  This thesis is concerned with the evaluation of a modern control design method developed by McFarlane & Glover. The method combines modern H-infinity control theory with the older loop shaping approach, and has some intuitive ...
 • Piché, Robert (2011)
  A method for fitting an ellipse-shaped reception region to a set of location-stamped radio signal reception reports, or location fingerprints, is presented. Reports are modelled as having a multivariate Student distribution. ...
 • Perälä, Tommi (2008-10-08)
  Työssä on tarkoituksena kehittää vikasietoisempia suodatusalgoritmeja, joita voitaisiin käyttää tulevissa paikannussovelluksissa. Suodattimien algoritmit toteutettiin Matlab-ohjelmistoa hyväksi käyttäen ja suodattimien ...
 • Dashti, Marzieh; Ali-Löytty, Simo; Wirola, Laura; Müller, Philipp; Nurminen, Henri; Piché, Robert (2012)
  A robust Kalman filter method for positioning using a database of wireless base station coverage areas is presented. In tests with simulated and real data, the proposed filter is found to be more accurate than static ...
 • Piche, Robert (2011-05-31)
  This brief report documents the Matlab function MVSREGRESS for multivariate linear regression based on the Student-t distribution. Student-t regression is more robust (less sensitive to occasional extreme observations) ...
 • Laakkonen, Petteri (2013-10-25)
  In this thesis, the robust output regulation problem is studied both in the time domain and in the frequency domain. The problem to be addressed is to find a stabilizing controller for a given plant so that every signal ...
 • Ahdesmäki, Miika (2007-11-28)
  The aim of systems biology is to study living beings at the system level. This means that instead of studying just single molecules, we also try to understand the dynamics of larger systems such as biochemical and gene ...
 • Hurmalainen, Antti (2014-10-09)
  Communication by speech is intrinsic for humans. Since the breakthrough of mobile devices and wireless communication, digital transmission of speech has become ubiquitous. Similarly distribution and storage of audio and ...
 • Kaiser, Ferdinand (2013-12-06)
  The support vector machine is a machine learning algorithm which has been successfully applied to solve classification problems since its introduction in the early 1990s. It is based on the work of Vladimir Vapnik on ...
 • Paunonen, Lassi (2013)
  In this paper we present conditions for the preservation of strong and polynomial stability of a strongly continuous semigroup under unbounded finite rank perturbations of its infinitesimal generator. In addition, we also ...
 • Paunonen, Lassi (2012)
  In this paper we study the robustness properties of strong and polynomial stability of semigroups of operators. We show that polynomial stability of a semigroup is robust with respect to a large and easily identifiable ...
 • Panula, Juha (2008-03-05)
  Diplomityön tarkoituksena oli tutkia erityyppisten Rogowskin kelojen ominaisuuksia ja vertailla Tampereen teknillisen yliopiston tehoelektroniikan laitoksella suunniteltujen ja valmistettujen Rogowskin kelojen sekä ...
 • Hopeasaari, Eevaliisa (2015-06-03)
  Prostate cancer is the most common cancer in Western countries. As the disease proceeds to castration resistant phase, it often leads to death due to lack of effective treatment methods and lack of knowledge of molecular ...