.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ning, Tingyin; Hyvärinen, Outi; Pietarinen, Henna; Kaplas, Tommi; Kauranen, Martti; Genty, Goery (2013)
  We report on strong UV third-harmonic generation from silicon nitride films and resonant waveguide gratings. We determine the absolute value of third-order susceptibility of silicon nitride at wavelength of 1064 nm to be ...
 • Varjonen, Mari (2006-05-12)
  Two-dimensional (2D) mammography plays a most important role in all aspects of breast cancer detection, diagnosis and treatment. Although it is well known that 2D mammography has limitations and it is not capable of detecting ...
 • Xiong, Yi; Hirvonen, Juha; Kallio, Pasi (2013)
  Calibration is of great significance in the development of automatic micromanipulation systems. This paper presents a novel vision based procedure for three-dimensional (3D) calibration of micromanipulators. Two major ...
 • Garcia Maldonado, Fernando (2007-05-09)
  If the product needs to be inspected from many angles, one camera is usually not sufficient. The traditional solution is to increase the number of cameras and light sources attached to fixed positions on the production ...
 • Heinonen, Tomi (1994)
  Aivotutkimus ja diagnosointi tehdään yleensä MRI/CT-kuvantamisella ja EEG/MEG-mittauksilla. Nämä tietolähteet eivät ole havainnollisia perinteisesti esitettyinä. Tämän vuoksi pitää kehittää uusia esitystapoja. Näitä ovat ...
 • Viero, Timo (1991)
  Kuvasekvenssit ovat kolmiulotteisia signaaleja, joissa kaksiulottuvuuksista virittävät kuvatason kolmannen edustaessa aikaa. Kuvasekvenssit koostuvat siis kuvista ajassa. Kolmas ulottuvuus, aika, mahdollistaa liikkeen ...
 • Tammikari, Markku (2001-09-12)
  Tutkimuksessa on selvitetty, mitkä ovat perinteiset materiaalit ja menetelmät tie- ja maarakennuksessa ja mitä ongelmia on niiden käytössä ja saatavuudessa. Tavoitteena on edellisten kautta päätyminen korvaaviin materiaaleihin ...
 • Mannermaa, Katri (2013-04-19)
  Väitöstutkimuksen tavoitteena on vertailla tiedon jalostamista julkisissa ja yksityisissä työterveyshuolto-organisaatioissa. Tutkimuksen tarkoituksena on määritellä tiedon jalostamisen doktriini ja soveltaa sitä ...
 • Seppänen, Santtu (2015-01-14)
  Toiminnanohjausjärjestelmien tarkoitus on yhdistää organisaation tietovirtoja yhden tietojärjestelmän alle ja palvella montaa käyttäjäryhmää. Samanaikaisesti organisaatiot tavoittelevat tehokkaampaa resurssien hyödyntämistä ...
 • Markova, Maiju (2006-01-18)
  Tiedon ja osaamisen merkitys ovat viime aikoina korostuneet monilla toimialoilla keskeisinä kilpailutekijöinä. Samalla informaation määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Pelkkä tieto ja osaaminen eivät kuitenkaan takaa ...
 • Koikkalainen, Aki-Tapani (2008-03-05)
  Liiketoiminnan kansainvälistyminen viime vuosikymmenten aikana on korostanut tiedonhallinnan merkitystä yritysten menestystekijänä. Erityisesti aidosti kansainväliset organisaatiot, joiden toiminnot ja asiakkaat on hajautettu ...
 • Kotkanen, Jukka (1996-04-17)
  Työn tavoitteena oli etsiä tapoja toteuttaa suunnittelutiedon hallintalaivan suunnitteluprosessissa entistä tehokkaammin.
 • Pyhäniemi, Santeri (2001-12-12)
  Kiinteistönpidon ja huollon yhteydessä käsiteltävä tietomäärä on kasvanut, myös huoltokirjan tulo pakolliseksi uudisrakennuksiin ja suurimpiin korjauskohteisiin on lisännyt käsiteltävää tietomäärää. Geoinformatiikan ...
 • Fredman, Mari (1999-03-10)
  Elektroniikan kokoonpanoteollisuuden tuotantomäärät nousevat ja tuotteiden laatuominaisuuksien seuranta heikentyy. Käsiteltävien komponenttien määrät nousevat niin korkeaksi, että tuotteiden valmistuksen seuranta ilman ...
 • Silfver, Tino (2003-06-04)
  Langaton tiedonvälitys ei vielä ole integroitunut osaksi perusteollisuuden ja kaupan logistiikkaa ja käytäntöjä. Monissa yrityksissä tiedonkeruu toteutetaan vanhanaikaisella laitteistolla, jolloin nykytekniikan tarjoamia ...
 • Toivola, Ilpo (1997-05-14)
  Kohdeyrityksen erään osaston toiminnanohjausjärjestelmä uudistettiin. Uusijärjestelmä sisältää mm. tilausten käsittelyn, tuotannon suunnittelun,kuljetusten hallinnan, varastotoimintoja sekä automaattisentiedonkeruujärjestelmän. ...
 • Hakala, Kimmo (2008-05-07)
  Diplomityön tavoitteena oli määritellä tiedonsiirron haasteet sekä niihin liittyvät parannusehdotukset kohdeyrityksen ohjelmistotestaukseen keskittyvässä yksikössä. Tiedonsiirron esteinä voidaan pitää tekijöitä, jotka ...
 • Ylivakeri, Matti (1987)
  NMT-900 -verkkoon suunniteltavissa käsipuhelimissa on tarkoitus soveltaa prosessoriohjausta erilaisissa rf-osien säätö- ja ohjaustehtävissä. Pyrkimyksenä on rf-osien ja samalla koko puhelimen fyysisen koon pienentäminen ...
 • Timoharju, Markku (1981)
  ATK-alaan kuuluvien laitteiden välinen tiedonsiirtotarve on nykyään tullut yhä suuremmaksi. Tietojenkäsittelyjärjestelmä on edullista hajauttaa useissa eri pisteissä toimiviksi yksiköiksi, jotka yhdistetään toisiinsa ...
 • Hirvikallio, Seija (1989)
  Diplomityö Tiedontalo koostuu kolmesta osasta: analyysistä, synteesistä ja suunnitelmasta. Analyysiosassa tarkastellaan informaation, tiedon, tiedonvälittymisen, tieteen kehittymisen, oppimisen ja tiedon tallentamisen ...