.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Seppänen, Santtu (2015-01-14)
  Toiminnanohjausjärjestelmien tarkoitus on yhdistää organisaation tietovirtoja yhden tietojärjestelmän alle ja palvella montaa käyttäjäryhmää. Samanaikaisesti organisaatiot tavoittelevat tehokkaampaa resurssien hyödyntämistä ...
 • Markova, Maiju (2006-01-18)
  Tiedon ja osaamisen merkitys ovat viime aikoina korostuneet monilla toimialoilla keskeisinä kilpailutekijöinä. Samalla informaation määrä on kasvanut räjähdysmäisesti. Pelkkä tieto ja osaaminen eivät kuitenkaan takaa ...
 • Koikkalainen, Aki-Tapani (2008-03-05)
  Liiketoiminnan kansainvälistyminen viime vuosikymmenten aikana on korostanut tiedonhallinnan merkitystä yritysten menestystekijänä. Erityisesti aidosti kansainväliset organisaatiot, joiden toiminnot ja asiakkaat on hajautettu ...
 • Kotkanen, Jukka (1996-04-17)
  Työn tavoitteena oli etsiä tapoja toteuttaa suunnittelutiedon hallintalaivan suunnitteluprosessissa entistä tehokkaammin.
 • Pyhäniemi, Santeri (2001-12-12)
  Kiinteistönpidon ja huollon yhteydessä käsiteltävä tietomäärä on kasvanut, myös huoltokirjan tulo pakolliseksi uudisrakennuksiin ja suurimpiin korjauskohteisiin on lisännyt käsiteltävää tietomäärää. Geoinformatiikan ...
 • Fredman, Mari (1999-03-10)
  Elektroniikan kokoonpanoteollisuuden tuotantomäärät nousevat ja tuotteiden laatuominaisuuksien seuranta heikentyy. Käsiteltävien komponenttien määrät nousevat niin korkeaksi, että tuotteiden valmistuksen seuranta ilman ...
 • Silfver, Tino (2003-06-04)
  Langaton tiedonvälitys ei vielä ole integroitunut osaksi perusteollisuuden ja kaupan logistiikkaa ja käytäntöjä. Monissa yrityksissä tiedonkeruu toteutetaan vanhanaikaisella laitteistolla, jolloin nykytekniikan tarjoamia ...
 • Toivola, Ilpo (1997-05-14)
  Kohdeyrityksen erään osaston toiminnanohjausjärjestelmä uudistettiin. Uusijärjestelmä sisältää mm. tilausten käsittelyn, tuotannon suunnittelun,kuljetusten hallinnan, varastotoimintoja sekä automaattisentiedonkeruujärjestelmän. ...
 • Hakala, Kimmo (2008-05-07)
  Diplomityön tavoitteena oli määritellä tiedonsiirron haasteet sekä niihin liittyvät parannusehdotukset kohdeyrityksen ohjelmistotestaukseen keskittyvässä yksikössä. Tiedonsiirron esteinä voidaan pitää tekijöitä, jotka ...
 • Ylivakeri, Matti (1987)
  NMT-900 -verkkoon suunniteltavissa käsipuhelimissa on tarkoitus soveltaa prosessoriohjausta erilaisissa rf-osien säätö- ja ohjaustehtävissä. Pyrkimyksenä on rf-osien ja samalla koko puhelimen fyysisen koon pienentäminen ...
 • Timoharju, Markku (1981)
  ATK-alaan kuuluvien laitteiden välinen tiedonsiirtotarve on nykyään tullut yhä suuremmaksi. Tietojenkäsittelyjärjestelmä on edullista hajauttaa useissa eri pisteissä toimiviksi yksiköiksi, jotka yhdistetään toisiinsa ...
 • Hirvikallio, Seija (1989)
  Diplomityö Tiedontalo koostuu kolmesta osasta: analyysistä, synteesistä ja suunnitelmasta. Analyysiosassa tarkastellaan informaation, tiedon, tiedonvälittymisen, tieteen kehittymisen, oppimisen ja tiedon tallentamisen ...
 • Noeskoski, Juha (2008-06-04)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tyypillisimmät riskit siltojen korjaushankkeissa sekä siltojen erikoistarkastusmenetelmän ja korjaushankkeen kehittämismahdollisuuksia tilaajan, rakennuttajakonsultin, sillantarkastuksen, ...
 • Joutsensaari, Jarmo (1993)
  Tutkimuksessa on tarkasteltu 1960- ja 1970-luvulla rakennettujen tiehankkeiden liikennetaloudellisen kannattavuuden toteutumista. Tiehankkeiden liikennetaloudellisia tunnuslukuja käytetään hankkeiden toteuttamisen kriteerinä ...
 • Murto, Risto (1990)
  Diplomityön tavoitteena oli tutkia menetelmää, jolla Suomen tielaitos määrittää tiehankkeiden taloudellisuuden ja liikennetaloudelliset tunnusluvut. Tarkoituksena oli selvittää, mitä puutteita menetelmässä on ja onko siihen ...
 • Lennola, Jarmo (1987)
  Tieinvestointien valintaperusteet ovat eri aikoina vaihdelleet jonkin verran tie- ja yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden muuttuessa. Tieverkon hoito-, ylläpito- ja kehittämissuunnitelman (=THYKS)vuosiksi 1986 - 2000 ...
 • Nykänen, Lasse (2013-01-09)
  Tiekuljetukset ovat elinehto nykyiselle kaupankäynnille ja tavaroiden liikkumiselle. Samaan aikaan tiekuljetukset aiheuttavat merkittävän osan ympäristölle haitallisista hiilidioksidipäästöistä ja kuluttaa hälyttävän paljon ...
 • Airaksinen, Noora (1999-02-10)
  Työssä selvitettiin tieliikenteen ajoneuvokustannusten laskentaperusteet.Laskenta-arvot uudistettiin kyselytutkimuksen avulla kuudelle autolajille:henkilöauto, pakettiauto, kuorma-auto ilman perävaunua, perävaunulla ...
 • Kandolin, Raimo (1984)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut kehittää tiemestaripiirin rajojen määritysmenetelmä, jonka avulla tiemestaripiirin rajat ja koko voidaan määrittää tienpidon ja erityisesti kunnossapidon kannalta taloudelliseksi ja ...
 • Sammallahti, Juha (1993)
  Tutkimuksessa käsitellään tien epätasaisuuden vaikutusta ajokustannuksiin. Tavoitteena oli selvittää, minkälaisia rahallisia vaikutuksia tien epätasaisuudella on ajoneuvo-, aika- ja onnettomuuskustannuksiin sekä tienpitäjän ...