.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Jarkko, Virtanen (2014-10-08)
  Web of Things -ympäristöjen (WoT) hypertekstimäisen sisällön tuomiseen ympärillemme oleville laitteille kustannustehokkaasti tarvitaan resurssitehokkaita ratkaisuja. Resurssiongelmia helpottamaan on kehitetty resurssiraj ...
 • Aho, Janne (2001-09-12)
  Työn tarkoituksena oli tutkia Six sigma -menetelmän soveltuvuutta raskaaseen konepajateollisuusyritykseen. Keskeisin tavoite oli löytää kehityskonseptista sovelluskohteita, joita voitaisiin hyödyntää kohdeyrityksen toiminnan ...
 • Koota, Tapio (1991)
  Nykyaikaisessa laivanrakentamisessa pyritään asentamaan mahdollisimman paljon varusteita ja putkistoja jo osalohkon ja lohkon koontavaiheessa. Telakoiden tavoitteena on lyhentää laivan rakentamiseen tarvittavaa aikaa ...
 • Harju-Jeanty, Samuel (2002-05-08)
  The main goal of this thesis was to measure the space diversity gain in UL direction in the real WCDMA indoor system. The measurements were conducted in typical office environment at six different locations in NLOS-situation. ...
 • Lee, Chun Yee (2016-06-08)
  Upon observation and research, it is found that there is a discrepancy between the word ‘restaurant’ and ‘eating space’, and what is really happening in the so called ‘restaurant’. To rethink the existing eating scene, ...
 • Heikkilä, Lauri (2008-05-07)
  The main goal of the thesis was to find improvements that cut The Company spare parts packaging costs. Also environmental issues were taken into account. To find things to improve, the present packaging process and packaging ...
 • Mäkinen, Toni (2013-05-21)
  Stochastic optimization (SO) represents a category of numerical optimization approaches, in which the search for the optimal solution involves randomness in a constructive manner. As shown also in this thesis, the stochastic ...
 • Viitanen, Timo; Kolehmainen, Jari; Piché, Robert; Okamoto, Yasuhiro (2012)
  In laser drilling, an assist gas is often used to remove material from the drilling point. In order to design assist gas nozzles to minimize spatter formation, measurements of spatter trajectories are required. We apply ...
 • Heikkinen, Harri (2006-04-12)
  Konepajateollisuudessa tavoitellulla laadulla tarkoitetaan tuotteen sopivuutta asiakkaan tarpeisiin ja sen valmistustarkkuuden soveltuvuutta annettuihin mittoihin ja toleranssirajoihin. Laadukkaan tuotteen valmistaminen ...
 • Järvilehto, Jarkko (1996-08-21)
  Työ on toimintaohje SPC:n käynnistämiseksi teollisuudessa. Työssäselvitettiin, miten yrityksen on valmistauduttava ennen tilastolliseen prosessin ohjaukseen siirtymistä. Työssä esitellään SPC:n työkalut jaselvitetään ...
 • Harju, Mikko (2000)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää neuroverkkojen soveltuvuutta numerojonojen tunnistukseen tarkoitettujen mallien adaptoinnissa.Tässä työssä ongelmaan on kehitetty neuroverkkopohjaista parametrimuunnosmenetelmää. ...
 • Nieminen, Pasi (1996-02-14)
  AB3:Viime vuosina kiristynyt kilpailu elektroniikkateollisuudessa on aiheuttanut tarpeen lyhentää tuotteen suunnitteluaikaa. Tämän seurauksena suunnittelusta on useita vaiheita automatisoitu. Mutta vasta viimeaikainen ...
 • Giannini, Michael (1998-05-13)
  Tässä diplomityössä on kehitetty yhteissuunnitteluvuo, joka koostuu erilaisista kauppallisista ja tutkimuslaitostyökaluista. Työn pohjana on ESPRIT-hankkeen (INSYDE) tulokset, jonka lisäksi käytetty Rumbaughin Omt-olioma ...
 • Fan, Zhou (1998-12-09)
  Työssä on määritelty testausjärjestelmä sähkömoottorin nopeuden ja pyörimissuunnan hallintalaitteelle. Määrittelydokumentti auttaa testausjärjestelmän rakentajaa ymmärtämään testausjärjetelmältä vaadittavat ominaisuudet ...
 • Kartasalo, Kimmo (2015-09-09)
  Image analysis of micrographs is highly important in modern biomedical research. Oriented features, such as the myofibrils of muscle cells and other fibrillar structures of the cytoskeleton, the mechanical backbone of ...
 • Husu, Hannu; Mäkitalo, Jouni; Siikanen, Roope; Genty, Goery; Pietarinen, Henna; Lehtolahti, Joonas; Laukkanen, Janne; Kuittinen, Markku; Kauranen, Martti (2011)
  We introduce a concept to control the spectral and dichroic properties of metamaterials. The approach is based on anisotropic metal nanoparticles and on varying their mutual orientation in a periodic lattice. Even seemingly ...
 • Polishchuk, Anna V.; Karaseva, Emilya T.; Emelina, Tatyna B.; Cramariuc, Oana; Karasev, Vladimir E. (2011-01-13)
  Electronic absorption and luminescent spectra of nonfluorinated nalidixic (nlqH) and pipemidic acid (pifqH), monofluoroquinolones – norfloxacin (nfqH) and pefloxacin (pfqH) as well as of their difluorinated analogs ...
 • Korja, Pekka (1998-06-03)
  This thesis presents the main characteristics and service requirements of the wireless broadband access networks. This study shows that more frequency spectrum is needed for wireless broadband networks in order to support ...
 • Jalonen, Tomi (1997-08-20)
  AB3:Puheenkoodauksen tavoitteena on tuottaa mahdollisimman hyvälaatuista puhetta pienellä bittimäärällä. Erityisesti digitaalisissa matkapuhelinjärjestelmissä tämä on tärkeää rajoitetun kaistanleveyden takia. Nokia-yhtymän ...
 • Lahdenpohja, Anu (2000-03-15)
  The author presents methods to improve speech intelligibility in noisy situations. The methods base on amplitude distortion, amplitude compression, formant enhancement, and finally spectral enhancement which was selected ...